Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
En passant - Blog Daniela Passenta En passant - Blog Daniela Passenta En passant - Blog Daniela Passenta

21.08.2007
wtorek

Kanał religijny

21 sierpnia 2007, wtorek,

Proponuję wprowadzić obowiązkowe egzaminy z religii przy przyjmowaniu na wyższe uczelnie. Propozycję swoją motywuję następująco: stopień z religii na cenzurce, a także uwzględnienie go przy obliczaniu średniej ocen na świadectwie maturalnym, nie daje pełnego pojęcia o dojrzałości religijnej kandydata na … Czytaj dalej

css.php