Dzięki Bogu. Przekaz na 26 marca 2018 roku

Wygrywamy na wszystkich frontach. W Brukseli zmusiliśmy Unię Europejską, żeby zaprzestała bezmyślnych ataków na Polskę i wreszcie zasiadła z nami do konstruktywnych rokowań. Klika Tuska i Timmermansa jest wściekła, że doszło do negocjacji. Liczyli na to, że wobec Polski zostanie zastosowany art. 7, a tymczasem Juncker i spółka błagają nas, żebyśmy dali im choćby minimalny pretekst do zakończenia negocjacji, które zostaną przedstawione przez „Gazetę Wyborczą” i TVN jako „sukces sił demokratycznych”.

Należy upowszechniać opinię prof. Legutki, że sukces negocjacji to byłby „straszny cios dla opozycji”. Nasze stanowisko: w Brukseli się nie cofamy, nie robimy żadnych ustępstw – bez względu na wspólne ustalenia – nasza reforma sądownictwa pozostaje nienaruszona. Publikacja trzech orzeczeń TK, na którą przystaliśmy, jest bez znaczenia, byliśmy przeciw publikacji, kiedy to miało sens, dziś każde dziecko wie, że rząd miał rację, ale jest po ptakach.

„Konsultacje”, jakie mają od teraz być wymagane przy zmianach na stanowiskach prezesów sądów, są już bez znaczenia. W ciągu minionych dwóch lat skutecznie przewietrzyliśmy sądownictwo. 90 proc. naszej reformy pozostaje bez zmian. Zmiana na stanowisku premiera pokazała, że dążymy do negocjacji, a nie do kapitulacji. Argumenty przedstawione w „Białej Księdze” pozostają w mocy. Pryncypialne stanowisko Polski w Brukseli pozwoliło obronić sens reformy i jednocześnie unieszkodliwić próbę izolacji naszego kraju na arenie międzynarodowej. W sprawie nieobecności Prezesa – b.z.

Podobnego sukcesu oczekujemy od Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji ustawy o IPN. Nie angażujemy się w spekulacje na temat przyszłego orzeczenia TK. Trybunał jest niezawisły i jak zawsze uszanujemy jego decyzję. Jak już powiedział minister Patryk Jaki, „mamy otwarte głowy”. Takie czy inne korekty nie podważą tego, co w naszym projekcie najważniejsze: możliwości ścigania oszczerców na drodze cywilno-prawnej.

Stosunki strategiczne z USA pozostają doskonałe. Kontakty na najwyższym szczeblu nie były przewidziane. MSZ i kancelaria PAD trzymają rękę na pulsie. Projekt budowy Muzeum Getta, przedstawiony przez wicepremiera prof. Glińskiego, nie ma nic wspólnego ze stosunkami z Izraelem i ze środowiskami żydowskimi. Inicjatywa spotkała się z uznaniem, co powinno wpłynąć na poprawę stosunków z państwem Izrael i w konsekwencji z USA.

Sojusz transatlantycki pozostaje naszym priorytetem. Wizyta kanclerz Merkel w Warszawie zmusiła Unię do negocjacji z Polską. Wbrew plotkom dywersji Jan Tomasz Gross bez problemów przekroczył granicę i był widziany w Polsce. Opinia TK w sprawie nowelizacji ustawy o IPN spodziewana jest po świętach wielkanocnych. Kwestii zamachu smoleńskiego nie inicjujemy. Premier Morawiecki z uwagą zapoznał się listem prof. prof. Andrzeja Nowaka i Roberta Frosta (współlaureatów konkursu MSZ na książkę o Polsce) w sprawie nowelizacji ustawy o IPN. „Doceniamy opinie wybitnych uczonych w tym trudnym temacie” – powiedział minister spraw trudnych.

W tzw. czarnym marszu i w białych marszach w obronie życia wzięło udział ok. 20 tys. osób w całym kraju. Dzięki wzorowej postawie policji, dzięki Bogu nie doszło do awantur. W sprawie nieobecności Prezesa – b.z.