Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
En passant - Blog Daniela Passenta En passant - Blog Daniela Passenta En passant - Blog Daniela Passenta

2.07.2018
poniedziałek

Unia nie odpuszcza

2 lipca 2018, poniedziałek,

Witamy na blogu en passant. Dziś, w drodze wyjątku, oddajemy głos Unii Europejskiej. Zapraszam do komentarzy.

Tak brzmi komunikat Komisji Europejskiej z 2 lipca 2018 r.

Komisja Europejska wszczęła dziś postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wysyłając do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia dotyczące ustawy o Sądzie Najwyższym.

W dniu 3 lipca 27 sędziom Sądu Najwyższego spośród 72 – czyli więcej niż co trzeciemu – grozi przymusowe przejście w stan spoczynku ze względu na fakt, że nowa ustawa o Sądzie Najwyższym obniża wiek emerytalny sędziów Sądu Najwyższego z 70 do 65 lat. Przepis ten ma również zastosowanie do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, którego sześcioletnia kadencja zostałaby przedwcześnie zakończona. Zgodnie z ustawą obecni sędziowie mogą zadeklarować Prezydentowi RP chęć dalszego zajmowania stanowiska. Prezydent może dwukrotnie przedłużyć mandat sędziego każdorazowo na okres trzech lat. Brak jest kryteriów, którymi ma się kierować Prezydent, podejmując decyzję o przedłużeniu; nie ma też możliwości przeprowadzenia kontroli sądowej takiej decyzji.

Komisja jest zdania, że środki te naruszają zasadę niezależności sądownictwa, w tym zasadę nieusuwalności sędziów, a tym samym Polska nie wypełnia swoich zobowiązań wynikających z art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej w związku z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Polska ustawa o Sądzie Najwyższym była już przedmiotem dyskusji w ramach dialogu na rzecz praworządności między Komisją a władzami polskimi, kwestia ta nie została jednak w sposób satysfakcjonujący rozwiązana podczas tego procesu. Komisja uważa, że wprowadzenie konsultacji z Krajową Radą Sądownictwa (KRS) nie stanowi skutecznego zabezpieczenia, jak twierdzą władze polskie. Opinia KRS nie jest wiążąca i opiera się na niejasnych kryteriach. Ponadto w wyniku reformy z dnia 8 grudnia 2017 r. KRS składa się obecnie z sędziów-członków mianowanych przez Sejm RP, co nie jest zgodne z europejskimi standardami niezależności sądów.

Ze względu na brak postępów w drodze dialogu na rzecz praworządności oraz zbliżające się wdrożenie nowego systemu emerytalnego dla sędziów Sądu Najwyższego Komisja postanowiła w trybie pilnym wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Władze polskie mają miesiąc, aby odpowiedzieć na wezwanie Komisji do usunięcia uchybienia. Jednocześnie Komisja jest gotowa kontynuować z Polską dialog w sprawie praworządności, który pozostaje dla Komisji preferowanym sposobem na rozwiązanie systemowego zagrożenia dla praworządności w Polsce.

Praworządność jest jedną ze wspólnych wartości, na których opiera się Unia Europejska. Jest ona zapisana w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Komisja Europejska, wraz z Parlamentem Europejskim i Radą, odpowiada, zgodnie z Traktatami, za gwarantowanie przestrzegania praworządności jako podstawowej wartości Unii i zapewnienie poszanowania prawa, wartości i zasad UE. Wydarzenia w Polsce skłoniły Komisję Europejską do podjęcia w styczniu 2016 r. dialogu z polskim rządem zgodnie z ramami na rzecz umocnienia praworządności. O jego wynikach Komisja na bieżąco i dokładnie informuje Parlament Europejski i Radę.

W dniu 29 lipca 2017 r.* Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczące ustawy o ustroju sądów powszechnych, również ze względu na jej przepisy emerytalne oraz ich wpływ na niezależność sądownictwa. W dniu 20 grudnia 2017 r. Komisja skierowała tę sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

Również w dniu 20 grudnia 2017 r. Komisja po raz pierwszy uruchomiła procedurę z art. 7 ust. 1, przedkładając uzasadniony wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie określenia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia praworządności przez Polskę[1].

Podczas posiedzenia Rady ds. Ogólnych w sprawie Polski w dniu 26 czerwca, w ramach procedury przewidzianej w art. 7 ust. 1 Traktatu, władze polskie nie udzieliły żadnych informacji na temat przyszłych działań mających na celu rozwiązanie nierozstrzygniętych obaw Komisji. W dniu 27 czerwca 2018 r. kolegium komisarzy podjęło zatem decyzję o upoważnieniu pierwszego wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa do rozpoczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Komisja jest gotowa kontynuować z Polską dialog w sprawie praworządności, który pozostaje dla Komisji preferowanym sposobem na rozwiązanie systemowego zagrożenia dla praworządności w Polsce.

[1] Art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej przewiduje, że Rada, stanowiąc większością czterech piątych swych członków, może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wartości, o których mowa w art. 2 Traktatu. Komisja może uruchomić ten proces w drodze uzasadnionego wniosku.

* Zaktualizowano 2 lipca o godz. 18.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 396

Dodaj komentarz »
 1. ZAPROSZENIE
  Prof. Monika Płatek (UW), dr Paweł Kowal – polityk i historyk (PAN) oraz red. Adam Szostkiewicz (Polityka) będą naszymi gośćmi w Radiu TOK FM, wtorek, 3 lipca, godz. 20.05, program Goście Plus. Zapraszam!

 2. Precz z komuną. Europejską i krajową.

 3. Lider4
  A co proponujesz w miejsce tej „komuny”?

 4. Reklama
  Polityka_blog_komentarze_rec_mobile
  Polityka_blog_komentarze_rec_desktop
 5. mag
  2 lipca 23.24
  Lider4 w miejsce komuny proponuje „dobra zmianę”
  Nie pamiętasz jak Piotrowicz krzyczał precz z komuna? No to i naśladowca się znalazł.

 6. W miejsce „komuny” europejskiej i krajowej Lider pewnie chciałby tej poprzedniej komuny, sprzed 1989. Wtedy Polska była suwerenna i nikt nam nie mógł nic narzucać . Nawet 13 grudnia był naszą , polską , suwerenną decyzją. Albo suwerenność na miarę Albanii Enwera Hodży czy Rumunii Nicolae Caucsescu 😉

 7. Lider4
  2 lipca o godz. 22:53
  Precz z komuną. Europejską i krajową.”

  Niejaki Piotrowicz , były prl-owski prokurator , ksywa ” daj ciumka ” też krzyczał w sejmie ” precz z komuną ” … jak to szło ? ” ubrał się diabeł w ornat i ogonem na mszę dzwoni ” czy tak jakoś ..

 8. Pod poprzednim tematem wkleiłem link na wywiad, który konstytucjonalista Ryszard Piotrowski udzielił Kulturze Liberalnej. Tekst nosi tytuł „Polskie sądy można uratować w ciągu doby”

  Poniżej fragmenty odnoszące się do nowego tematu:

  „Ryszard Piotrowski: To jest nowa ustawa (ustawa o Sądzie Najwyższym), niezgodna z Konstytucją. Zobaczmy, w jakim kierunku pójdzie praktyka jej stosowania, która w ogóle nie powinna mieć miejsca. Warto pamiętać, że jeżeli w ciągu bardzo krótkiego czasu można zmienić ustawę o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, to równie dobrze można w takim czasie przywrócić zgodność z Konstytucją ustaw sądowniczych. Tego się jednak nie robi, ponieważ w tym przypadku Stany Zjednoczone i Izrael nie wywierają presji. Gdyby tak było, to sprawa zostałaby załatwiona w ciągu doby. Brak jednak dostatecznie silnych grup wpływu, które broniłyby niezależności sądów w Polsce. To źle, ponieważ upadek polskiej demokracji liberalnej stanie się kolejnym elementem tej „pięknej” światowej katastrofy. Nie jest oczywiste, że przyszły świat będzie światem wartości liberalnych. Obojętność elit wobec erozji tych wartości jest zjawiskiem niepokojącym.

  red Tatiana Barkovskiy: A co z Unią Europejską? Komisja Europejska wnosiła już do Trybunału Sprawiedliwości sprawę związaną z reformą ustawy o sądach powszechnych. W wyniku tego PiS zrezygnowało z seksistowskiego przepisu, w ramach którego sędziny miałyby wcześniej od sędziów przechodzić w stan spoczynku. Czy taka sytuacja mogłaby się powtórzyć?

  Ryszard Piotrowski: Ta ustawa już obowiązuje i zmiany zostaną wprowadzone. Komisja Europejska zna prawo europejskie i wie, co ma robić. Fakt, że dotychczas nie podjęła bardziej efektywnych kroków, tylko zdecydowała się na oddziaływanie perswazyjno-inspirujące, był wyborem zakładającym nawrócenie rządzących na wartości demokracji liberalnej. Gdyby istniały odpowiednie warunki polityczne i gdyby zależało na tym na przykład Stanom Zjednoczonym, to problem rozwiązałaby się szybko. Tymczasem Europa ma poważne kłopoty, związane między innymi z kryzysem uchodźczym, więc jej instytucje nie mogą być w tej sprawie wystarczająco skuteczne. …”

 9. Unia nie odpuściła, za to …drzwi puściły.

  O ile tekst zamieszczony (słusznie!) przez DP jest trudny do czytania, choć oczywisty do zrozumienia (jesli mózg nie uległ dobraj zmianie w dobrą nowinę), to o naszym losie w Unii łatwiej wnioskować na podstawie strażników naszych do Unii otwartych drzwi.
  Za takich uważam m.in. sędziów SN.
  O tym jak strzegą rozwarcia otworu, moża dowiedzić się z wywiadu w TOKFM.
  ‚http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103094,23625215,rzecznik-sadu-najwyzszego-nie-jestesmy-wojownikami-ktorzy.html#MT

  Z wywiadu wynika, że w obliczu jawnego złamania Konstytucji i de facto kolejnego aktu zamachu stanu, sędziowie
  „będą na nią (p.prezes) czekać przed wejściem i rozpoczniemy dzień pracy”.
  Polacy, nic się nie stało, ponieważ:
  „Chcemy w ten sposób wesprzeć panią prezes…To jest jedyne co nam pozostaje. Rodzaj demonstracji, gestu.”
  Nieprzytomna rozwoju akcji dziennikarka bada jednak, czy zanim z praworządności zostało to, co zostało, zrobić nic się nie dało (tzw. niedasism simplex) ponad gest (i nie Kozakiewicza nawet).
  „Zdaniem rozmówcy, byłaby to jednak przesada, bo …My przez całe życie stosujemy prawo, jesteśmy legalistami. Jest nam szalenie trudno wyjść poza ramy prawa, przekonać się do posłuszeństwa obywatelskiego”.
  To apropo oporu biernego, więc niepokorna wywiadowczyni próbuje zażyć z mańki, posługując się fortelem red. Siedleckiej z „P”, sprytnie wikłając UE w wewnętrzne perypetie SN i jej Prezes:
  „A gdyby sędziowie SN zwrócili byli się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prawnym … wtedy Trybunał jest zobligowany zawiesić do czasu orzeczenia wejście w życie ustawy…napisanie takiego pytania nie jest wielką filozofią?”
  I proszę sobie imaginować, że również ta próba skonfliktowania najwyższej władzy sądowniczej ze społeczeństwem i Unią zostaje jakże legalistycznie i zdecydowanie odrzucona:
  „Sędziowie nie zdecydowali się na takie działania, ze względu na skomplikowane procedury prawne (sic!). Teraz i tak jest już za późno. Jest to pewien fakt, z którym musimy się pogodzić…(!)”
  Tako rzecze przesympatyczny skądinąd zapewne rzecznik SN…
  Proszę Państwa, na takie dictum, ja dodam jedynie, że z takimi wielostronnymi i multilateralnymi postawami najwyższych obrońców legalizmu, drzwi do Unii muszą nam wstawić obrotowe.
  Nic nam odpuszczać nie będzie trzeba, bo tym sposobem jakże legalistycznie wchodzić będziemy skrzydłem zachodnim, po pasek z wypłatą, a wychodzić wschodnim, by bronić dostępu kolejnych legalistów do tej znojnej pracy.
  I na nic nie będzie za późno, nikomu nic nie odpuszczając.

 10. Elity sprawują władzę, elity milczą/są obojętne… Co by tu jeszcze zarzucić elitom ?
  Dlaczego elity amerykańskie i izraelskie mają ratować praworządność w Polsce ? Moim zdaniem obrona praworządnosci w Polsce to jest przede wszystkim zadanie samych Polaków (nie tylko tych z elity), a potem Europy za pomocą stosownych mechanizmów unijnych. Europa jest pogrążona w kryzysie uchodźczym ? Widać ten pożar jest ważniejszy do ugaszenia, zaś obroną swojej praworządności i gaszeniem pożaru w SN niech najpierw zajmą się sami Polacy.

  Ale Polacy są na wakacjach.
  Woda się grzeje, Polacy się cieszą, że w kociołku z wodą robi się coraz przyjemniej i coraz bardziej błogo.

 11. Jak do dzis nie przeczytalem ani pol tekstu o tym ze jakikolwiek sedzia zostal przez obecne wladze przymuszony do konkretnego zachowania ( postanowienia badz wyroku).
  Nie wyczytalem tez by jakikolwiek sedzia RP ustapil ze stanowiska sedziego twierdzac ze pod obecnym ustawodawstwem nie bwdzie mogl orzekac niezawisle.
  Czemu?
  Czemu nie przeczytalem? Czytam wybiorczo czy moze nie nikt niczego takiego nie napisal/nic takiego sie nie zdarzylo?

  Teraz uwaga- zadrwie z komunikatu jaki opublikowal p.Passent:
  ” W dniu 3 lipca 27 sędziom Sądu Najwyższego spośród 72 – czyli więcej niż co trzeciemu – grozi przymusowe przejście w stan spoczynku ze względu na fakt, że nowa ustawa o Sądzie Najwyższym obniża wiek emerytalny sędziów Sądu Najwyższego z 70 do 65 lat.’

  Jaki odsetek sedziow ktorzy osiagneli wiek emerytalny a ktorym grozi przymusowe a nie dobrowolne przejscie w stan spoczynku bylby dla KE akceptowalny?
  Ten passus mowi ze nie zasada( nieusuwalnosc sedziow niezaleznie od wieku) jest dla KE wazna, ale procenty. Zdrowie wasze, w gadla lasze, Komisjo!

  ml

 12. Z ostatniej chwili : dwie godziny temu zapadl wyrok na katolickego arcybiskupa.
  Sad skazal go za tuszowanie czynow pedofilskich dokonanych przez pewnego duchownego w latach siedemdziesiatych zeszlego wieku.

  Nie podaje nazwiska arcybiskupa boo tak jak komentatorzy australijskiego radia widza w nim nie osobe, ale najwyzszego w hierarchii duchownego katolickiego ktory zostal skazany za takie czyny. Dostal rok pierdla z prawem do warunkowego zwolnienia po 6 miesiacach.
  Nie jest on janem kowalskim/johnem smithem tylko katolickim arcybiskupem.
  Dzialal i zostal skazany za czyny na rzecz pewnej wspolnoty ( australijskiego kosciola katolickiego). Nikt tego nie kwestionuje.

  Mozemy teraz taka sama miare przystawic do ulubionego tu termatu filo/antysemityzmu: Zdanie ” Dobrowolna rezygnacja z polskiego obywatelstwa Zydow chcacych wyemigrowac z Polski w latach 67-71, wskazuje na slaby zwiazek tej nacji z Polska.”.
  I co? W przypadku australijskiego klechy uogolnienie jest oki, w przypadku rodakow p.Brystygier nie?

  Co do mnie to ciesze sie z wyroku sadu NSW: sprawiedliwosc, mimo ze po latach, zwyciezyla. Co wiecej- przyjmuje ze wyrok jest absolutnie sluszny. Przyjmuje bez wczytywania sie w akta.
  Nie ciesze sie z wyroku boo zeby on zapadl musialo dojsc do czynow ktore nigdy nie powinny byc dokonane.

  ml

 13. Posluze sie slowami Wieszcza:

  Juz do startu sa gotowe
  krasnoludki odrzutowe,
  jeszcze tylko zrobia kupki
  i wyrusza na wedrowki
  boo z balastem kupki w dupce
  nie ma mowy o wedrowce…

  Jutro, Canberra Glowna Osobowa…

 14. @teo 3 lipca o godz. 1:55
  Przyznam, że w tym roku (wyjątkowo) nie oglądam rozgrywek.
  Nie pamiętam gdzie usłyszałam o tym Krymie.
  Teraz sprawdziłam info o Wołgogradzie (który wspomniałeś), a tam też temperatury 40 stopni sięgały.
  Odnośnie innych meczów nie wiem. Słyszałam, że fala upałów dopadła też Rosję.

  Co do Kataru…. to mam nadzieję, że nasi chłopcy nie pojadą.
  Bo ich życie i zdrowie jest dla mnie ważniejsze, niż potencjalna duma ze zwycięstwa.

  Uważam ten pomysł za horror.
  Znajomy opowiadał niedawno o wyjeżdzie do Iraqu…
  i nie zapomnę, kiedy mówił; wysiedliśmy z samolotu i natychmiast znaleźliśmy się w PIEKLE! chodziło o żar lejący się z nieba.

  Pozdrawiam

  Ps. odnosnie odczuwania temp…. wilgotność i wiatr/jgo brak ma duże znaczenia.
  Były okresy, kiedy przebywałam w bardzo niskich temp, ale było suche powietrze, więc tak mocno nie odczuwałam zimna… w porównaniu z innymi miejscami gdzie temp była wyższa, ale duża wilgotność.

  To samo odnosi się do wysokich temp..
  Niestety termostat w głowie mi sfiksował od pewnego czasu, więc zwłaszcza wysokie temp. bardzo ciężko znoszę.
  Wycieczki w okolice zwrotnikowe … nie wchodzą już w rachubę.

 15. Zamieszczam jeszcze raz mój wpis z poprzedniej strony, bo jak zwykle info o zmianie do mnie dociera z opóźnieniem.
  A słowa te wydają mi się warte tego zabiegu.

  Poniżej kilka myśli Gekko:

  …..Optymizm to ciężki zawód…
  Optymizm w wyniku czytania felietonów to tania i bardzo koniunkturalna obietnica łatwych emocji, groźnych w skutkach.
  Zupełnie jak uliczna „aktywność obywatelska” wzniecana wskutek braku obywatelskości podczas wyborów…….

  …….Optymizm należy nabywać na wagę, czyli robić to, co ważne, aby coś się stało.
  Lecz to są już zawody wagi zbyt ciężkiej dla optymistów z rozdzielnika infantylnych emocji…

  ——-Nie warto mylić słodyczy z dobrobytem; od nich się tyje, a od niego głupieje.
  My zaliczamy obie używki, puchnąc od głupoty.

  ……A głupota u nas nic nie kosztuje, a wręcz przeciwnie

  ……. program nie przewiduje rozerwania łańcucha uwarunkowanych zależności pod wpływem enzymów mózgowych nawet w stężeniach intelektualnych

  @Gekko pozdrowienia ślę

 16. @Gekko 3 lipca o godz. 0:16

  „A gdyby sędziowie SN zwrócili byli się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prawnym … wtedy Trybunał jest zobligowany zawiesić do czasu orzeczenia wejście w życie ustawy…napisanie takiego pytania nie jest wielką filozofią?”
  I proszę sobie imaginować, że również ta próba skonfliktowania najwyższej władzy sądowniczej ze społeczeństwem i Unią zostaje jakże legalistycznie i zdecydowanie odrzucona:
  „Sędziowie nie zdecydowali się na takie działania, ze względu na skomplikowane procedury prawne (sic!). Teraz i tak jest już za późno. Jest to pewien fakt, z którym musimy się pogodzić

  „strażnicy” praworządności….. są legalistami, więc… o co Ci chodzi?
  postoją sobie trochę w ramach strażnikowania i protestowania i będzie to zaliczone jako „bohaterstwo” dla przyszłych pokoleń.

  Podobne sytuacje mozna też obserwować w Ameryce obecnie.
  Wydawało się, że prawo… to opoka
  A okazuje się, że jakoś glinianie ona wygląda.
  W momencie zaistnienia bezczelnego uzurpatora dyktatorskiego….
  „opoki” padają jedna po drugiej.

  Bo cóż ja mogę? ja biedny a taki sprawiedliwy…

  Ps. a co oni się właśnie obudzili? Przecież od dwóch lat toczy się zajadła walka o praworządność w Polsce…
  To teraz potrafią odpowiedzieć; „teraz i tak za późno”?
  O co w tym wszystkim chodzi. Czy zmana klimatu i upały rozum ludziom odbierają?
  Albo to ja zwariowałam. Tylko jeszcze o tym nie wiem?

 17. A wszystko przez Lecha Kaczyńskiego bo zapisał Polskę do „Eurokołchozu” podpisując Traktat Lizboński. Tak sugeruje Jarosław i jego pisowscy hunwejbini. Sugerują utratę suwerenności tym sposobem. W ramach „kołchozu” urzędnicy Unii mają prawo o 6.00 rano zapukać do drzwi i sprawdzać praworządność i kto z kim śpi. Jak ABW. System prawny stał się jednolity a sędziowie realizują unijny system wartości. Kaczyński oddał pierwszeństwo prawu unijnemu bo konstytucja stała się pamiątką po Kwaśniewskim i jest olewana przez prawicę. Nawet w burdelu jakieś prawo musi obowiązywać mawiał mój kierownik. Traktat jest nową konstytucją z woli Kaczyńskiego. Gdzie był Jarosław kiedy Traktat „zniewalał” mocarstwowość Lechistanu. Czy znowu zaspał jak stan wojenny. Tak sobie myślę czy w kraju katolickim sądy są potrzebne przecież wystarczy nie kraść jak sugerowała Wanda Wasilewska z broszką. Czy jest parafia bez przestępczości. Rodzi się nowa tradycja wytyczne z Izraela zastępują Brukselę. Podtrzymuję powstanie Izraela było błędem.

 18. …Bo ich życie i zdrowie jest dla mnie ważniejsze, niż potencjalna duma ze zwycięstwa…

  Napisala 4×4 404. Tym razem nie o Palestynie. Empatyczna 404.

 19. Sciaga dla blogowej felczerki….jutro drugi ulubiony Autor Mikolaj Grynberg

  dla M a g

  5. Wstydliwość i ciekawość
  Antysemita jest bardzo ciekaw, kto jest Żyd, a kto nie. Wydaje mu się, że żydowskie pochodzenie to jakiś stygmat albo znamię, które naznacza „ukrytego Żyda” skłonnością do zdrady i złoczynienia. Dlatego będzie antysemita sprawdzał każdemu jego geny i biografię – gdy znajdzie jakiś ślad… będzie już wiadomym, z kim trzyma i komu służy. Bo Żyd to przecież wieczny wróg wszystkiego, co polskie i katolickie. W ten sposób antysemita projektuje na Żydów swoją własną idiosynkrazję.
  W lżejszej odmianie owa ciekawość żydowskiego pochodzenia bliźnich ujawnia się w postaci skrępowania i zawstydzenia, gdy mówi się o żydostwie. Antysemita mówi o kimś, kto powiedział, że jest Żydem, iż „przyznał się, że jest Żydem”. Tak jak gdyby było to coś kompromitującego albo wstydliwego. Zdarza się, że unika słowa „Żyd”, bo wydaje mu się ono obraźliwe i „niewymowne” – wszak nauczył się, że zawsze niemal wymawia się je w kontekście pejoratywnym.
  Tak wygląda kryteriologia antysemityzmu. Oprócz niej trzeba by jeszcze sformułować typologię – bo typów antysemityzmu (i jego źródeł) jest co najmniej kilka. Ale to już innym razem. Pamiętajmy wszak jeszcze o jednym – antysemitą nie jest tylko ten, kto sam aktywnie uprawia negacjonizm czy symetryzm. Antysemitą jest również każdy, kto z chęcią takich rzeczy słucha i przyjaźni się z tymi, którzy antysemickie treści wygłaszają. To tak ku przypomnieniu dla tych wszystkich, którzy roją sobie, że Jarosław Kaczyński i jego partia nie są antysemickie…
  No więc co? Odnalazłaś/odnalazłeś siebie w tej opowieści? Jeśli tak, to sam sobie przyznaj procent i powiedz sobie po cichu, ile w Tobie antysemity. Ja swój udział oceniam na jakieś 5 proc. w skali od kompletnego braku uprzedzeń do nazistowskiego eksterminacjonizmu. Ale ja sam jestem Żydem, więc mi jest łatwiej…
  Kategorie: ANTYSEMITYZM, ŻYDZI

 20. mag
  24 czerwca o godz. 19:01

  Ponizej w swojej sprawie, bo Mag= Muszynianka
  Też czekam na odpowiedź pana Daniela Muszyniance.
  Jaka by ona nie była (ta odpowiedź) podniosłaby mocno nadwątloną, w moich oczach, wiarygodność pana redaktora „na dzień dzisiejszy”. Nadwątloną tym, że Gospodarz wydawał się być już od dawna mało zainteresowany swoimi gośćmi i tym, co słychać na własnym blogu. Mam na myśli głównie niezrozumiałe bany (nie wiadomo z jakiego klucza) l przetrzymywanie niektórych postów w zamrażarce. Próby interwencji kończyły się, jak dotąd, zapewnieniem, że pan Daniel ufa bezgranicznie swoim moderatorom.

 21. Wlasnie poprawnosc polityczna oraz postawy humanistyczne uniosa nas w przyszlosc. Ignorujac lub wykluczajac ich niezbedna koniecznosc oddalamy sie lub pozostajemy w przeszlosci (te dwa ostatnie zdania dedykuje je Wiesiowi)
  Uzaleznianie cech i postaw humanistycznych, spolecznych, politycznych czy tez gospodarczych kogokolwiek od jego religii, rodziny, rasy, pochodzenia, miejsca zamieszkania etc.. jest wyrazem czystej ksenofobii, rasizmu, a w przypadku zydow; antysemityzmu. Przeciwstawianie owych postaw jest sztucznym tworzeniem barier, bo wychodze z zalozenia, ze zyd, katolik i luteranim oraz inni moga myslec podobnie, moga sie tez roznic, miedzy soba rowniez. Szkoda, ze Wiesio tego nie potrafi lub nie chce zrozumiec.
  Gwoli przypomnienia; asymilacja wyklucza integracje, bo niszczy tozsamosc kazdego z nas. Zastanawiam sie, gdzie i komu mogliby zaszkodzic Romowie i Sinti oraz dokad wyslalby ich Wiesio; dylemat polega na tym, ze mialby do wyboru Egipt lub Indie. Co na to Mag?

 22. neospasmin
  3 lipca o godz. 3:09
  Jak do dzis nie przeczytalem ani pol tekstu o tym ze jakikolwiek sedzia zostal przez obecne wladze przymuszony do konkretnego zachowania ( postanowienia badz wyroku).”

  Zakłada pan że jakikolwiek sędzia napisze na kartce papieru ” WYDAŁEM TAKI WYROK BO ZIOBRO DO MNIE DZWONIŁ W TEJ SPRAWIE I NAKAZAŁ JAK MAM SĄDZIĆ ” ??

  Naprwdę jest pan tak naiwny ? Wierzył bym dobrozmieńcom że chcą reformy sądów i sądzenia jeśli wprowadzili by WYBIERANIE SEDZIÓW W WYBORACH POWSZECHNYCH .
  Zaden pisowiec o takim rozwiązaniu znaczy wybieraniu sedziów przez ludzi NIE bąknał nawet . Nie chodzi o to by ludzie wybierali tylko chodzi o to by wybierał Kaczynski . Takich sędziów którzy wydadzą wyroki takie jak Kaczynski bedzie chciał .
  Do momentu w którym dobrozmiency nie wprowadzą WYBORÓW POWSZECHNYCH SEDZIÓW ta ” reforma sądów ” to zwyczajny zamach na niezalezne sadownictwo .

  Moze przypomni pan jak w panskiej nowej ojczyznie sedziów się ” znajduje ” ? Sa wybory POWSZECHNE czy jakis szeregowy poseł ich wybiera sam – może z kotem . No smiało , panie Lazarowiczu .

 23. Moze Mag i PA razem zrozumieja kwestie zamknietych drzwi (Sartre’a)….

  Tytul sztuki naklada sie w stu procentach na opisywana koscielna rzeczywistosc, w ktorej wszystko odbywa sie przy drzwiach zamknietych. Nieliczne proby otwarcia sie na nic sie zdaja, bo w koscielnej autokratycznej rzeczywistosci liczy sie glos i ciezkie , rzadko owierane wrota Watykanu. O lochach nie wspominam, bo do nich kiedys z pewnoscia wrocimy (biedny Lafcadio). Problemem Startre’a byly proby nadinterpretacji jego slow. Fraza potocznie rozumiana, ze pieklo to inni, miala wlasciwie calkowicie inna wymowe.

  Gdyby Sartre zyl w dzisiejszych czasach tytul sztuki nakladalby sie na wirtualna rzeczywistosc kreowana w sieci. Doslownie.

  Wedlug autora inni sa najwazniejsza czescia nas samych, sa niezbedni celem « samopoznania ». Kiedy myslimy o sobie, kiedy usilujemy poznac nasze wnetrze, uzywamy srodkow, ktorymi inni nas opisuja. Cokolwiek mowimy o sobie, powtarzamy ocene drugich o nas samych. Cokolwiek czujemy o sobie, czujemy ocene drugiego nas samych.

  Owa calkowita zaleznosc od drugiego implikuje uczucie znalezienia sie w piekle. Wielu z nas nie jest owo uczucie obce, uczucie calkowitej zaleznosci od osadow drugich. Nie znaczy to jednak, ze nalezaloby unikac zwiazkow z innymi. Wystarczy zdawac sobie sprawe z zasadniczej wagi drugich dla kazdego z nas. Inni umozliwiaja nam dopiero poznanie nas samych. Sartre usilowal rozbic zamknieta przestrzen kazdego z nas, przestrzen wypelniona naszymi przyzwyczajeniami, zwyczajami, ktorych nie chcemy zmienic nawet za cene cierpienia z powodu krytyki drugich.

  Stajemy sie poniekad « zywymiumarlymi », bo nie godzimy sie na jakakolwiek zmiane, nawet za cene wiecznej troski, cierpienia i zdziwienia z powodu krytycznego osadu naszych dzialan. W ten sposob pozostajemy dobrowolnie w piekle, we wlasnym piekle, o wiele bardziej przytulniejszym, bo wlasnym. Jednoczesnie dziwimy sie z powodu reakcji drugich, ktorzy nie dziela z nami naszej wlasnej wiarygodnosci, lepionej wlasnymi rekami lub recami, w zaleznosci od tego, co komu wyroslo.

  Mam nadzieje, ze anegdotyczny tenor ostatniego zdania nie pomniejsza powagi sztuki Startre’a. Czesto brakuje nam wiary lub godnosci, czesto jednego i drugiego. Nie pisze wogole o probach dotykania i definiowania wolnosci, bo owe sa najtrudniejsze. Rzadko tez podejmowane w blogosferze. Trudno jest nam sie pogodzic z wysilkiem uczestniczenia w zyciu spolecznym, jednoczesnie zbyt latwo i naiwnie oczekujemy naszego udzialu w « zyskach » spolecznego zaangazowania drugich czy nas samych.

  Widoczne jest to prawie pod kazdym wpisem w blogosferze. Cechuje szczegolnie empatycznie piszacych celem opuszczenia szeregu drugiej predkosci.. Coz, nawet Sartre mogl byc i przez wielu pozostaje niezrozumiany.

  Do czego doszlo, w czasach, w ktorych wypadaloby ponownie zajac sie lektura Camus, podpieramy sie Sartrem.
  Przypomnialo mi sie; zauwazylem w latach 73-76, ze wiele krytyk teatralnych znajdujacych sie w miesieczniku Dialog od poczatku istnienia misiecznika bylo przepisanych od Jana Kotta. W ten sposob w y p e d z o n y Jan Kott nadal pisal w polskim miesieczniku po roku 1968. Los potrafi byc ironicznie brutalny.

 24. @Saldo
  Pomidor

 25. mag
  3 lipca o godz. 8:59
  vv.
  Wazne, ze masz poczucie humoru.

 26. Symetryczny
  3 lipca o godz. 9:20
  Oszustka na białym koniu

  A tu akurat się z panem porucznikiem zgadzam . Będą z pana ludzie , poruczniku . Mniej szemranych , ruskich portali polskojęzycznych i wyjdzie pan na człowieka . Kłaniam się 😉

 27. handzia55
  2 lipca o godz. 22:53
  Oczywiście nie mam złudzę że PiS nie bedzie starał się zmanipulować wyborów tylko że przy kiepskim poparciu i wielkiej liczbie ludzi wręcz wrogo do pis nastawionych nie ułatwi Kaczyńskiemu zadania który po prostu nie ma ludzi do skutecznego przeprowadzenia manipulacji. Bedzie społeczne pilnowanie i policja (zresztą niechętna PiS) i garstka usłużnych prokuratorów nic nie zdziała.

 28. Symetryczny
  Tatuś się chyba w grobie przewraca. Nawet białego konia córeczka zajumała.

 29. 404
  3 lipca o godz. 4:58

  Raz na ludowo.
  To jest pytanie z gatunku: skąd u ludów pierwotnych bierze się kult cargo (jeśli ktoś nie łapie, że z nieba zesłanego z łaski na ziemię)?
  Innymi słowy stąd, że skok cywilizacyjny o darowanej za darmo tyczce ogłupia i demoralizuje, a nie cywilizuje.
  Demokracja zafundowana w ludach pierwotnych skutkuje wyborem kacyka i szamanów.
  Elity (->Jacobsky…) są wynoszone na ołtarze prosto, z nadania ludu, a nie ewolucyjnej selekcji postaw i morale, są więc ludu i jego aksjologii esencją a nie latarnią.
  Kończy się tym, że nie kradnie kto głupi, a nie oszukuje kto zboczony.
  W tym otoczeniu inteligencja polega na opakowaniu nędzy w bogate szaty, a majątku w nędzę pokrzywdzenia.
  Ludzie w wymiarze big data sa inteligentni na tyle i tak, jak warunki wskazują. Jeśli usunąć kręgosłup ewolucji cywilizacyjnej i zapewnić darmowe zrzuty pokarmu, pokraka populizmu staje się normatywną elitarnością.

  PS Dziękuję za względy, doceniam, lecz zaznaczam, że w kwestii: jak daleko jesteśmy od siebie w postrzeganiu realiów i mechanizmów bliskowschodnich, uniemożliwia kontakt polemiczny.

 30. Saldo
  „Dialog” i „Twórczość” to były najlepsze, na najwyższym poziomie miesięczniki poświęcone teatrowi i literaturze w Europie środkowo-wschodniej. Potem jeszcze doszła „Literatura na świecie.”
  Za „komuny” I kto by pomyślał?
  Twórczość, ukochane „dziecko” Iwaszkiewicza promowało m.in. młode talenty, niezbyt przychylnie widziane przez ówczesne władze.
  Zarzucano Iwaszkiewiczowi serwilizm, ale dzięki swojej pozycji potrafił skutecznie zadbać o młodszych kolegów po piórze, także w sensie materialnym, wyszarpując dla nich stypendia, mieszkania itp.
  Wiedziałam , że po krótkim okresie nagonki na niego jako „komucha” tuż po 1989, przyjdzie opamiętanie, bo to przecież jeden z najwybitniejszych prozaików i poetów XX wieku. Uwielbiam zwłaszcza jego opowiadania, a także wiersze z ostatniego tomiku „Mapa pogody”

 31. Coś na czasie. Z czerwcowego LMD.

  Serge Halimi
  Popychadła Waszyngtonu

  Supliki trzech przywódców europejskich – Emmanuela Macrona, Angeli Merkel i Borisa Johnsona – którzy pojechali udobruchać Donalda Trumpa, na nic się nie zdały: prezydent Stanów Zjednoczonych upokorzył ich swoją ripostą. Grozi im represjami handlowymi i finansowymi, jeśli nie pogwałcą porozumienia, które przed trzema laty ich państwa zawarły z Iranem. Stany Zjednoczone radykalnie zmieniły swoje stanowisko w tej sprawie, toteż ich sprzymierzeńcom nie pozostaje nic innego jak wyrównać szereg. W oczach Trumpa Paryż, Berlin i Londyn nie bardzo się liczą, a w każdym razie znacznie mniej niż Rijad i Tel Awiw.

  Człowieka, który wiecznie uważa się za winnego, ma się ochotę bić, aby rozbić na tysiąc kawałków resztkę godności, która mu pozostaje, mawiał Jean-Paul Sartre. Stosuje się to również do państw. Macron oświadcza, że nie będzie rozmawiał z bronią przystawioną do skroni, a Merkel żałuje, że władze w Waszyngtonie „jeszcze bardziej utrudniają” sytuację na Bliskim Wschodzie. Lecz wydaje się, że ani on, ani ona nie są gotowi replikować inaczej niż lamentując. Wielkie przedsiębiorstwa europejskie zrozumiały zatem, komu są winne posłuszeństwa, kiedy zdały sobie sprawę, że nawet wysyłka mejla przechodzącego przez amerykański serwer czy posłużenie się dolarem w transakcji z Iranem grozi im ekstrawaganckimi karami.

  Zaraz po ogłoszeniu przez Trumpa ultimatum Total – dawna Francuska Spółka Naftowa – anulował swoje projekty inwestycji w Iranie. Tymczasem Macron starał się w tym samym czasie dotrzymać porozumienia zawartego z Iranem. Zastrzegł się jednak, że na sankcje amerykańskie wobec przedsiębiorstw francuskich Francja nie zareaguje sankcjami wobec przedsiębiorstw amerykańskich, jak również nie będzie zmuszać przedsiębiorstw francuskich do pozostania w Iranie. Zaznaczył: „Prezydent Republiki Francuskiej nie jest prezesem-dyrektorem generalnym Totalu.” [1] Ten wykonuje zatem rozkazy wydawane w Białym Domu…

  Nasze młynki modlitewne wyciągnęły z tego wniosek, że trzeba więcej Europy [2]. Tymczasem, im bardziej ona się rozszerza i instytucjonalizuje, tym mniejszy opór stawia presjom amerykańskim. W 1980 r. w skład Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej wchodziło 9 państw i wszystkie zajęły wówczas wspólne stanowisko w sprawie Bliskiego Wschodu, w którym uznały aspiracje narodowe Palestyńczyków, natomiast 14 maja br. przedstawiciele 4 państw członkowskich Unii Europejskiej (Austrii, Węgier, Czech i Rumunii) wzięli udział w inauguracji ambasady Stanów Zjednoczonych w Jerozolimie dokładnie w tej samej chwili, w której izraelskie siły zbrojne przeprowadzały egzekucję dziesiątków cywilów z Gazy. Wcześniej spośród 28 państw członkowskich Unii wojska 15 najechały Irak u boku armii amerykańskiej.

  Unia Europejska nieustannie zaostrza swoje kryteria zbieżności, lecz zawsze zapomina o jednym kryterium, o którym właśnie przypomniał jej Trump: o tym, że wszystkie państwa członkowskie powinny być niepodległe i suwerenne.

 32. mag
  3 lipca o godz. 10:06
  Była jeszcze POEZJA. Razem z DIALOGIEM miałem ich pełne roczniki z tamtych czasów. Które nieładnie nazywasz komuną. Jak byle łachudra.
  Tylko nie ten adres!

 33. Mag,

  Chyba niepotrzebnie Pani drwi, Madame , z generała Andersa. ,, tatuś się w grobie przewraca,, ……Wiem, że prl-owska propaganda robiła z Generała zdrajcę , idiote, kłamca, nieudacznika i kogo tam jeszcze…. Może powinna Pani przeczytać książkę Normana Daviesa o Andersie i o Jego armii w Sowietach. Lektura tej świetnej , w zasadzie dokumentalnej pozycji, zmieni Pani punkt widzenia , gwarantuje.
  Władcy prl nienawidzili Andersa z jednego powodu – dokładnie poznał sowieckie metody działania, mentalność, nie miał złudzeń co do tej bolszewickiej kamaryli . Przecież Orwell też był w PRL zakazany i z tego samego powodu co Anders.
  Niejaki Zygmunt Berling miał podobny życiorys co Anders- przedwojenny oficer itd ale Berling wladcom prl pasował do koncepcji bo o sowietach wypowiadał się tylko dobrze lub bardzo dobrze. Nie mówi się o tym , Davies opisał rzecz w swojej książce , Berling Zygmunt był zamieszany w zniknięcie poważnych pieniędzy z kasy pułku w którym przed wojną służył . Sprawy nigdy nie wyjaśniono , wybuchła wojna itd . Był to jeden z powodów tlumaczacych zachowanie tego Pana. Kłaniam sie.

 34. Symetryczny,

  ,, czasu które nieładnie nazywasz komuna ,, ….. przyznać należy , że komunizmu w ścisłym sensie w Polsce w czasach prl nie było . Sami władcy prl musieli w końcu ten fakt przyznać . Nie pyklo 🙂 Był socjalizm , czasem nazywaliscie ten stan demokracja ludowa. CCCP było blisko komunizmu – tak mówili różni prl owscy macherzy marksizmu- leninizmu.
  Nie wiem dokładnie co to było ten pański prl . Wiem ze budowany był na wzór i pod nadzorem Sowietów. Wiem też ze nie przeprowadziliscie NIGDY wolnych wyborów. No i od czasu do czasu władza mordowala zbuntowanych ludzi na ulicach strzałami z karabinów. Wiem też ze prl to nie była żadna prawie – Szwecja jak się roiło niektórym bardziej postepowym towarzyszom.

  Ilość wydanych książek , pism, poezji , sztuk teatralnych… TO ŻADEN ARGUMENT. Może się Pan wybrać do rodziny robotnika zabitego w 1970 i powiedzieć im ,, no władza zabiła waszego dziadka Ale były fajne sztuki w teatrze. .. Życzę powodzenia. Kłaniam sie

 35. @Gekko
  Dziękuję za otwarte „zaznaczenie”
  Chociaż żałuję … ale mam nadzieję, że nie wszystko stracone.
  Niedawno zmarł Charles Krauthammer, publicysta.
  Bardzo go ceniłam. Nawet pospzreczałam się kilkakrotnie o niego z osobami pokrewnymi moim przekonaniom.
  Różniliśmy się zasadniczo, zwłaszcza w sprawie polityki na BW.
  Ale ogromnie go respektowałam i zawsze z uwagą słuchałam.

  Gdybym go znała bardziej osobiście … to myślę, że ładnie moglibyśmy się różnić w tych kontrowersyjnych zagadnieniach.

  Ja jestem b. ciekawa Twoich przemyśleń we wspomnianym temacie. Ale nie zrozum, ze napieram.
  Jednak jeżeli nawet do takich rozmów nie dojdzie, to pozwól, że będę Cię przynajmniej od czasu do czasu podziwiała.

  Pozdrawiam serdecznie.

 36. mag
  3 lipca o godz. 10:06
  Wymienione miesieczniki byly faktycznie na wysokim poziomie. Mialy jednak funkcje alibi w owczesnej rzeczywistosci, podobnie zreszta jak Polityka. Na sciaganiu przylapalem kiedys Kaluzynskiego, odpowiedzial jednak osobiscie. PRL asocjuje z czasami miedziorytow. Podobnie bylo w nauce. Moze kiedys studenci beda pisac o sciaganiu prace magisterskie i doktorskie.
  Jestesmy epigonami recyklingu intelektualnego, chociaz artysci piora pozostana nimi. Wielu z nich pioro jednak uwiedlo. Zapomnials o Kulturze Paryskiej i obecnie o Odrze.

 37. Symetryczny
  Przecież „komuna”, czy „komuch” piszę w cudzysłowie!
  Też trzymałam roczniki Poezji, ale pozbyłam się wielu przy przeprowadzce.
  Był jeszcze „Nowy Wyraz”, miesięcznik wokół którego ogromadzało sie pokolenie tzw. Nowej Fali, no i oczywiście znakomita „Odra”.

 38. Symetryczny powoluje sie na suwerennego demokrate z USA; swiat sie smieje.

 39. @Saldo
  Zgadza się, to były tzw. wentyle bezpieczeństwa.
  A propos paryskiej Kultury. Nigdy nie zapomnę, że gdy wracałam w 1982 ze Szwecji do Polski z odwiedzin u siostry, miałam w kieszeniach kożucha miniaturowe wydania „Kultury”. Specjalnie robione na potrzeby przemycania.

 40. Popnuzej kilka przykladow, za ktorych krytyke zostalem nazwany donosicielem, co na to Mag?

  A b s c h a u m (jezyk nazistow oraz zolnierzy z jednostek SS) uzyty tylko raz….
  D o b r e z b y l o b y p o w s a d z a c t y c h p a n o w d o w i e z n ia.”
  p a r c h e m
  T u m o r (czyt. rak jako jednostka chorobowa)
  T e r r o r y s ta
  s z c z u r k a – s z p i e g a
  o k r ó t k o c h r ą c z k a c h…
  ś l e d ż s t a r o z a k o n ny
  śledż izraelitański”
  Tel-Aviv śledż” lub “śledż jerozolimski”.
  mus jabłkowo-bananowy z rodzynkami o nazwie
  “słodka Strefa Gazy” , a popularną karpatkę przechrzciłbym na “kremowe
  Wzgórza Golan” !
  Dederowcy
  p a r c h e m
  s z c z u r k a – s z p i e g a
  o k r ó t k o c h r ą c z k a c h…
  Kiedyś, na takie “zjawisko”, bardzo pomocny był “A z o t o x”
  s z c z u r k o-s z p i c l i

 41. gwoli przypomnienia Mag…

  Chcesz być ofiarą papużek nierozłączek? Na własne życzenie?
  Kilku już było, nie dali rady temu towarzystwu wzajemnej adoracji.
  Ja już w ogóle nie reaguję na ten A b s c h a u m – strata czasu, ot co !
  Pozdrowionka….
  Moj komentarz; A b s c h a u m: tak okreslali nazisci nie tylko przeciwnikow

 42. handzia55
  2 lipca o godz. 22:53
  Nieszczęściem dla Polski i rozsądnych ludzi tam żyjących jest fakt, że istnieje tu znaczna liczba ludzi uznających się za katolików , a zupełnie nie rozumiejący religii która ponoś wyznają i tak głupi, że uwierzyli ze księża i biskupi są tym samym co Bóg i są głosicielami prawdy. Skoro ci księża wsparli PiS, to znaczy PiS jest najlepszą alternatywa. Dla nich tak jak dla fundamentalistów religijnych, czy członków sekt, fakty przeczące są bez znaczenia (jeżeli fakty mówią inaczej , tym gorzej dla faktów).
  Znam takich ludzi z autopsji i nie ma szansy im wytłumaczyć, że modlenie się by Bóg coś spowodował jest bez sensu z punktu widzenia wiary katolickiej , bo przeczy dogmatowi wolnej woli człowieka. Dla osoby z wyższym wykształceniem nie miało znaczenia że sobór wiedeński, który w 1312 roku, potwierdził hylomorficzną koncepcję człowieka, przedstawioną przez św. Tomasza z Akwinu i stanowisko tego soboru uznaje się po dziś dzień za dogmat wiary katolickiej.
  Ważniejsze jest stanowisko polskich biskupów w tej kwestii że dusza wchodzi w ciało w momencie zapłodnienia. Trochę była zakłopotana gdy powiedziałem, że wg relingi ciało jest jedynie mieszkankiem duszy na czas ziemskiego pielgrzymowania i nie ciało a dusza jest ważna , a kiedy ta wnika w cało po prostu w fundamentach religii katolickiej nie ma wzmianki, nie można więc kategorycznie twierdzić, że biskupi to wiedzą. Nic jednak to nie dało i nadal wspiera kurs antyaborcyjny kościoła.
  Ludzie o których pisze totalnie samodzielnie nie myślą, bo przecież gdyby myśleli to sama gra katastrofa w Smoleńsku i oskarżenie wbrew faktom przeciwników politycznych o najcięższe zbrodnie jakie można zrobić w czasie pokoju (morderstwo Prezydenta i prawie 100 VIP’ów przy współudziale niesprzyjającego Polsce mocarstwa) jest tak wstrętna moralnie i tak sprzeczna z wyznawana przez nich wiara, że powinna wystarczyć by ta partia została skreślona z politycznej możliwości wyboru.
  Gdyby to co insynuował Kaczyński było prawda liderzy PO powinni dożywotnio zgnić w więzieniu , a partia jako organizacja przestępcza powinna zostać rozwiazana , a wielu jej członków aresztowanych i skazanych.
  Gdyby myśleli wiedzieli by, że politycy tak grający tragedią są w stanie zrobić największe świństwa dla swej korzyści i skrajna głupota jest wspieranie ich w zdobywaniu władzy.
  Swoja droga gra ta katastrofa pokazała że Polska nie jest państwem prawa , bo gdyby była to prokuratura z urzędu wezwała by głosicieli zamachu o pokazanie dowodów. Ponieważ ich nie maja powinii zostać natychmiast ukarani. Brak takiego działania pokazało jakie szkody to dla Polaków i Polski spowodowało.

 43. maciek.g
  3 lipca godz.11.06
  Sojusz ołtarza z tronem rozkwita w Polsce. Kościół pielęgnuje ten zaściankowy, bezmyślny katolicyzm, bo bez tego wszystko by im się posypało. Ludzie myślący, krytyczni nie dadzą się ogłupić księdzu ani politykowi.Niestety, takich jest zdecydowanie za mało i dlatego maqmy to, co mamy.

 44. Twoje skojarzenie z Cargo kultem jest niesamowite.
  Tu wszystkie elementy można zaobserwować.
  Włącznie z pomysłem budowania MEGA lotniska… co by tym sposobem ściągnąć linie lotnicze i pasażerów.
  O święceniach samochodów policyjnych, czy tego typu innych rytuałach, kacykach i głównym „Kacu” nie wspominając.
  Zamawianie rzeczywistości.
  Teraz będzie lekki problem, bo EU ukraca datki, a Trump zaczął wojnę w trade.
  Od lipca weszły pierwsze kroki. Zobaczymy co będzie dalej.
  Już teraz w związku z tym zaczęły się zwolnienia z pracy i wiele artykułów poszło w górę.

  Mam nadzieję, że nie skończy się to wielkim kryzysem

  A ci co w Cargo kult wierzą…. nieprzygotowani na kryzysy.
  Może być duuuża bieda.
  Obym była fałszywą Kasandrą.

 45. Ted’dy bear
  3 lipca o godz. 12:04

  Ted’dy bear daje ciekawiasty link do arcyciekawiastego tekstu, którego fragment cytuję:

  „Gdzie mu nie wystarczały cnoty komunistyczne, udawał się do zbrodni i zbrodnie do świętości podnosił — bo mu dano moc z „Kapitału” Marksa związywać i rozwiązywać według swej woli wszelkie rzeczy ziemskie”.

 46. Ted’dy bear
  3 lipca o godz. 12:13

  Ted’dy bear linkuje, a ja cytuję z zalinkowanego:

  „Wybieramy prymitywnych prezydentów państwa: Jaruzelskiego, Wałęsę, Kwaśniewskiego, Kaczyńskiego, Komorowskiego, Dudę, których później się tylko wstydzimy”.

  Nie, bez przesady, wybór komunistycznego Jaruzelskiego nie zależał od nas, a od pół głosu solidarnościowca antykomunistycznego.

  Poza tym enpassantowcy NIE wstydza się Jaruzelskiego, Wałęsy, Kwaśniewskiego, Komorowskiego… Są z nich dumniaści.

 47. Ontario; 12:14.

  Ciesze sie ze mi robisz reklame,rob tak z kazdym moim wpisem I linkiem.

 48. Ted’dy bear
  3 lipca o godz. 12:22

  versa vice…

 49. Ontario; 12:38.

  Z moiej strony nie bedzie,ale ja nie mam nic przeciwko temu
  abys ty to robil.

 50. Natomiast Kaczyński… to dopiero był prezydęt ! Nic, tylko pokłony bić i na ołtarze wynosić. Duma wstających z kolan. Wawel już ma. Cwańszy bliźniak mu załatwił: „Tusk wylądował, to i ty musisz, choćby nie wiem co ! Potem jak zwykle: zamelduj o wykonaniu zadania !”

 51. Pacta sunt servanda ! Wolę Lecha Kaczyńskiego zawierzającego Polskę Unii z chrześcijańskim rodowodem należy uszanować. A nawet nagrodzić pokojowym Noblem. Traktatem chciano wziąć za mordę szlacheckie warcholstwo z przejawami łysych pał i rac oraz proporcami białostockimi. Tak sobie myślę dlaczego Jarosław nie szanuje podpisu brata na unijnym cyrografie.

 52. Jeden z piewców „dobrej zmiany” wykłada kawę na ławę
  https://wpolityce.pl/polityka/402303-w-sprawie-praworzadnosci-ke-powinnismy-wyslac-na-drzewo
  To się nazywa tupet .

 53. Ted’dy bear
  3 lipca o godz. 12:45

  Oczywiście: będę reklamować!!! Tak atykomunistycznych tekstów dawno nie czytałem. Natomiast pisanie, że Polacy to durnie, jest normą, byłoby dziwne, gdyby Polacy o Polakach pisali inaczej…

 54. Ontario; 14:02.

  To fajnie,reklamuj kazdy moj wpis I link,bede ci bardzo wdzieczny.

  https://www.youtube.com/watch?v=2qfrE2OCw7k

  Tu masz nastepny do zareklamowania.

 55. Jacobsky
  3 lipca o godz. 13:10

  Wawel – nic dla mnie nie znaczy, zwłaszcza że pochowano tam królów, którzy mieli w d… los moich chłopskich przodków w swoje ojczyźnie trakrowanych jak bydło…

  A to, że leżą tam także Piłsudski (zamach na Polaków i demokrację w maju) oraz Kaczyński, tym bardziej na niekorzyść Wawelu.

 56. Ted’dy bear
  3 lipca o godz. 14:17

  Ted’dy bear podaje link, można się dowiedzieć, że komuna dała na kler 100 mld (Komisja Majątkowa), czytajcie, bo 1) warto poznać prawdę (prawda?), 2) tę prawdę i tylko prawdę linkuje Ted’dy bear…

 57. Sędzina Małgorzata Gersdorf podczas dzisiejszej uroczystości zakończenia roku akademickiego na Wydziale Prawa i Administracji UW rozwija myśl konstytucjonalisty Ryszarda Piotrowskiego – cytowałem o 3 lipca o 0,03

  Za Onet.pl;

  „Jak zatem doszło do tego, że możemy mówić o kryzysie państwa prawnego w Polsce, o braku poszanowania konstytucji? Otóż moment historyczny, w którym znalazła się nie tylko Europa, ale cały świat, jest podstawową przyczyną sytuacji w Polsce. Centrum gospodarcze przesuwa się. Podważany jest powojenny koncept demokratyczny. Wartości uległy zapomnieniu, a przynajmniej są bagatelizowane. Ważniejsze od nich stały się wyniki ekonomiczne. Społeczeństwa europejskie zostały uprzedmiotowione. Czują się oszukane, w najlepszym wypadku zagrożone. W takiej właśnie chwili do głosu dochodzą siły skrajne. Tak było zawsze i tak się dzieje dzisiaj (…) Oczywiście wielkie doświadczenie Solidarności zmieniło bardzo wiele na lepsze. Przeorało świadomość społeczną i przygotowało grunt na transformację. Jednak elity tamtego pokolenia wykazały się grzechem pychy i zaniedbania. „

 58. ontario; 14:22 jestes bardzo pomocny.

  https://www.youtube.com/watch?v=1nJ0kNXBqeI

  Masz tu nastepny.

 59. @Saldo mortale

  Szanony Panie Saldo,

  mam do Pana wielka prosba: Czy bylby Pan laskaw zostawic @Mag w spokoju? Prosze zauwazyc, ze nie brak, przepraszam za wulgaryzm, _komentatorow_, ktorzy rzeczywiscie zasluguja na uwage. Mam nadzieje, ze zadoscuczyni Pan mojej prosbie i zaprzestanie komentowania wypowiedzi @Mag sprzed lat.

  Serdecznie –

 60. @Slowinin Stanislaw

  „powstanie Izraela było błędem.”

  No widzisz, facet, jak ty masz przefajdane? Nie ty jeden zreszta. Odkad zly i niedobry Izrael zaistnial, „wydarzenia” przestaly sie wydarzac a spece od zagadnien narodowo-rasowych moga sie co najwyzej cmoknac.

  Niech ci sie, facet, dymiace kominy przysnia.

  Bo na jawie to juz ich nie zobaczysz…

 61. Ontario; nu a kuda ty paszol ?

  https://www.youtube.com/watch?v=Ztem-4ONaM8

  Nie chce cytowac wiec ide spac.

 62. Jawni o postawach anty mnie nie interesuja. Ciekawsi o wiele sa ci z tzw. dobrego towarzystwa, czysci etnicznie z przed lat z zapartym parciem w kierunku blogosfery. No i co z tego, ze na tratwie…

  Adresata nie podalem, bo nie wierze, ze wpis byl od P.

 63. Powstanie Izraela to błąd bo staje się wylęgarnią pitekantropusów i innych gadów. Co cofa ludzkość w teorii Darwina. Tak sobie myślę,że to zgodnie z Lenina teorią dwa kroki do przodu jeden w tył. Izrael to zadek ludzkości.

 64. @Saldo mortale

  „Adresata nie podalem, bo nie wierze, ze wpis byl od P.”

  Na to juz nie mam wplywu. Moge co najwyzej ponowic moja prosbe. Szkoda ze Pan kwestionuje nawet osobe autora.

 65. SŁOWIANIN STANISŁAW
  3 lipca o godz. 15:22
  Przesadziles, chyba ze wycofasz wpis jako nie Twoj. Inaczej masz prokuratora w „domu”. Twoje dane sa latwo dostepne i dobrze o tym wiesz.

 66. pitekantrop
  3 lipca o godz. 15:28
  Zobacz prosze wpis SS.

 67. @SSŁOWIANIN STANISŁAW

  „pitekantropusów i innych gadów” „Darwina”

  Piekny Umysle,

  jesli pitekanropy zaliczasz do „gadow” to nalezy ci sie nagroda Darwina.

 68. @Saldo

  „Zobacz prosze wpis SS”

  Zobaczylem. Skomentowalem. A gadajacy zadek ktory przemawia na nute SSto zaiste osobliwsc.

 69. Ted’dy bear
  3 lipca o godz. 15:01

  Ja paszoł won od twojej komsomolskiej prawdy.

 70. Bar Norte
  3 lipca o godz. 14:21

  O tych siłach skrajnych fajniasto powiedziała, rzeczywiście: Lenin, Stalin…

 71. SŁOWIANIN STANISŁAW
  3 lipca o godz. 15:22

  Słowianin Stanisław uczy się u Berii (Polska pokraczny bekart). Uczeń wart mistrza!

 72. pitekantrop
  3 lipca o godz. 15:51
  Jako ze cenie Twoje wpisy, toutes proportions gardées, to gwoli pokoju daje Mag spokoj.
  Masz w sumie racje, nie cwierka dalej. bo ma niezmierna potrzebe obecnosci w blogosferze.

 73. Uderz w stół a Izrael nadaje. Tak sobie myślę o gadzinach politycznych wszelkiego sortu co to mordują Arabów z pomocą jankesów. W tym sporze jestem Arabem a nawet Palestyńczykiem. Ty gadzie ! to nawet przyrodniczo poprawne. Widzę żydowskie pospolite ruszenie. A ja wam gest Kozakiewicza ! Kaczyńscy nazwali bardziej po warszawsku sp…. Prokuratorzy ubecy typu Morela i Wolińska to kwiat Izraela. Od wyrywania paznokci.

 74. Według IPN Beria był Żydem z Gruzji jak jego wąsaty szef i otoczenie gruzińskiego komunizmu stalinowskiego. Za zasługi w NKWD i UB Żydzi dostali Izrael. Tak sobie myślę,że mówienie o sowieckiej okupacji Polski nie jest precyzyjne to była gruzińsko-żydowska okupacja. Izrael jest spadkobiercą okupanta co potwierdza domagając się zwrotu kamienic porzuconych pod koniec okupacji.

 75. ontario

  Dokładnie tak powiedziała:

  „Otóż moment historyczny, w którym znalazła się nie tylko Europa, ale wręcz cały świat, jest moim zdaniem podstawową przyczyną sytuacji w Polsce. Centrum gospodarcze świata przesuwa się. Podważany jest powojenny konsens demokratyczny. Wartości uległy zapomnieniu, a przynajmniej są bagatelizowane. Ważniejsze od nich stają się wyniki ekonomiczne. Społeczeństwa europejskie zostały uprzedmiotowione. Czują się oszukane, a w najlepszym wypadku zagrożone. W takiej chwili do głosu dochodzą siły skrajne. Tak było zawsze i tak jest dzisiaj.
  Oczywiście wielkie doświadczenie ruchu „Solidarności” lat 80. poprzedniego stulecia bardzo wiele zmieniło na lepsze. Przeorało świadomość społeczną.

  Otworzyło nas na nowe prądy intelektualne i przygotowało grunt pod pokojową transformację do ustroju demokratycznego. Jednak elity tamtego pokolenia (mojego pokolenia), które dzisiaj nieubłaganie odchodzi do historii, wykazały się grzechem pychy i zaniedbania. Procesowi demokratyzacji kraju nie towarzyszyła wystarczająca debata ani akcja edukacyjna na masową skalę. Obywatelom nie pokazano, co to jest prawo, jak ono działa i dlaczego trzeba go przestrzegać. Przeciwnie: często było ono traktowane jako przeszkoda do szybszej modernizacji państwa.”

  Całość wykładu poniżej:

  http://www.sn.pl/aktualnosci/SiteAssets/Lists/Wydarzenia/NewForm/2018.07.03_M.Gersdorf_wyklad_okolicznosciowy_WPiA_UW.pdf

 76. Jakby w odpowiedzi na nieco samokrytyczne stwierdzenie sędziny Gersdorf „Obywatelom nie pokazano, co to jest prawo, jak ono działa i dlaczego trzeba go przestrzegać. Przeciwnie: często było ono traktowane jako przeszkoda do szybszej modernizacji państwa” portal gazeta.pl zamiescił tekst Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara „Po co ludziom Sąd Najwyższy”. Tekst jest próbą innej niż dotychczas, bardziej otwartej, szczerej i zrozumiałej dla przeciętnego człowieka narracji o znaczeniu tej kluczowej dla demokracji instytucji.

  RPO na swym profilu w mediach społecznościowych notkę zachęcającą do lektury tekstu zaopatrzył w dedykację „Dziękuję red. Grzegorzowi Sroczyńskiemu za inspirację do jego napisania.”

  Fragment:

  „Sąd Najwyższy jest zazwyczaj niewidoczny dla obywateli. Na co dzień przeciętny obywatel nie docenia znaczenia Sądu Najwyższego dla budowania systemu prawnego. Spójrzmy na niedawną uchwałę siedmiu sędziów Sądu Najwyższego w sprawie kredytów „frankowych” (z 20 czerwca 2018 r.).Po pierwsze, tylko specjaliści wiedzą, co to w ogóle jest „uchwała 7 sędziów”. Po drugie, tylko specjaliści rozumieją, jakie ma ona znaczenie prawne i czym różni się ona od zwyczajnego postanowienia czy wyroku sądu. Obywatel być może za miesiąc czy rok rozpocznie sprawę sądową, w której będzie próbował podważyć niektóre postanowienia ze swojej umowy kredytu „frankowego”. I nawet nie zauważy, że stało się to możliwe dzięki właśnie uchwale siedmiu sędziów. Jeszcze inny przykład. Obywatel jechał po pijanemu rowerem. Został zatrzymany przez policję. Przeraził się, że straci prawo jazdy. Jednak policjant spisał go, wypisał mandat, ale prawa jazdy nie zabiera. Dlaczego? Bo właśnie Sąd Najwyższy kilka miesięcy temu stwierdził, że utrata prawa jazdy nie dotyczy jeżdżenia „pod wpływem” rowerem.
  I znów obywatel pewnie nie jest świadomy, że wcześniej grupa sędziów zastanawiała się nad tym problemem i postanowiła wyprostować przepisy prawa.”

  Całość poniżej:

  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,161770,23628072,adam-bodnar-rpo-dla-gazeta-pl-po-co-ludziom-sad-najwyzszy.html#MT

 77. mag
  3 lipca o godz. 11:03
  @Saldo
  Zgadza się, to były tzw. wentyle bezpieczeństwa.”

  Wentyle ? no dobre , dobre .
  Władza dawała narodowi jakieś pisma i spektakle , zeby naród zapomniał o pustych sklepach , robocie opłacanej 20 usd miesięcznie , braku wolnych wyborów ….wicie , rozumicie , słuszną linię ma nasza władza ….

 78. Symetryczny
  Trzeba przyznać, że Adrian Duda ma viscomikę iście cyrkową, co znakomicie współgra z działalnością merytoryczną tego pajaca.
  Właśnie po raz kolejny pogwałcił Konstytucje, odwołując panią sędzię Sądu Najwyższego. Tenże doktor prawa za ważniejszą od Konstytucji uznaje pisowską ustawę podpasowaną pod podporządkowanie systemu sądownictwa jedynie słusznej partii.
  Jeszcze jakiś czas temu promotorzy Adriana z UJ apelowali do jego „doktorskiego” sumienia, zawstydzali, piętnowali itp., ale dali spokój, bo nie warto strzępić języka, gdy uczeń przynosi wstyd, a bynajmniej się nie wstydzi
  Dudek jest marionetką uszytą na miarę potrzeb PIS i jako ta pacynka często i głupio sie śmieje, jeździ na nartach w sezonie zimowym, a poza tym lata na różne zagraniczne wycieczki, z których nic nie wynika.
  Towarzyszy mu małżonka, której też spodobało się latanie i przebieranie w coraz to inne ciuchy.

 79. blackley,

  Przestan warcholic bo Radzio znowu ci ryja obije.

 80. Bar Norte
  3 lipca o godz. 14:21

  „Jak do tego doszło…”
  W całym cytacie, obejmującym pół świata i ćwierć politologii wraz z funtem kłaków z antropologii historiozoficznej…
  …Pani Prezes, skromnie i elitarnie nie wspomniała NIC o roli, zadaniach i postawach …Organów Państwa Polskiego i Jego Funkcjonariuszy, w torowaniu i tolerowaniu zamachu stanu.

  Znamienne, te sartry i ich piekła w których niezrozumiale dla siebie samych to-nie-my.
  No i rzecznik (którego wywiad cytowałem), okazuje się co do joty na poziomie …podmiotu narzeczenia.

 81. mag

  ”Zarzucano Iwaszkiewiczowi serwilizm, ale dzięki swojej pozycji potrafił skutecznie zadbać o młodszych kolegów po piórze, także w sensie materialnym, wyszarpując dla nich stypendia, mieszkania itp.
  Wiedziałam , że po krótkim okresie nagonki na niego jako „komucha” tuż po 1989, przyjdzie opamiętanie, bo to przecież jeden z najwybitniejszych prozaików i poetów XX wieku”

  W normalnym ustroju żaden pisarz nie musi niczego wyszarpywać . Jezeli sprzedaja się jego książki to mieszkanie po poprostu pisarz sobie kupuje .

 82. @ mag
  „…Dudek jest marionetką uszytą na miarę potrzeb PIS…”

  A skąd.
  Jest zwycięzcą parcia mas na Idola, dokładnie na miarę aspiracji i marzeń ludowych owoców jedynego 25-lecia Niepodległej Polski i jej ” ‚młodzieży’ chowania” (przed cywilizacją).
  To jest to, co Alicja zobaczyła po tej samej stronie lustra, gdy tylko postanowiła niedorosnąć.

 83. Bar Norte
  3 lipca o godz. 17:23

  Nie neguję konieczności uwzględniania intelektu i poziomu percepcji prostego ludu w obeznawaniu go z tym, co nim rządzi.
  Przeciwnie.
  Jednak przykład z pijanym rowerzystą ludowi mówi tyle, że gdyby SN był ludowy (nasz) i CHCIAŁ, to karę za jazdę ludu po pijaku poniósłby producent rowerów a grzywnę zapłacił ‚żyd’ co sprzedał wódkę.
  To akurat świetnie czuje i gieniusz ludowy z żuliborza i jego piss.
  Być skutecznie i popularnie prostym to skomplikowane wyzwanie umysłowe dla kogoś, kto nie jest.

  Nb świetnie samoperwersyjny felieton Hartmana na temat złośliwego przerostu prostoty, w papierowej „P”. 😉

 84. @blackley
  3 lipca, g.17:32
  Władza wiedziała na co zezwala, by zadowolić elity inteligenckie, ale tzw. uczestnictwo w kulturze nie było przecież powszechne i nijak nie mogło zrekompensować systemowych krzywd. Zwłaszcza przelewu krwi w kolejnych polskich miesiącach, od poznańskiego czerwca 1956 poczynając.
  Dopiero Gierek przerwał tę czarną passę, bo i system był już niewydolny, chociaż jeszcze kąsał. Stąd się wzięła „Solidarność”, bo mogła sie wziąć, czyli nie została rozjechana czołgami.
  Słodko jednak nie było i znowu czołgi wyszły na ulice. Jak dotąd po raz ostatni. Tfu, tfu spluwam przez lewie ramię, żeby nie zapeszyć.
  Chyba jednak przyznasz, że byliśmy najweselszym ( i najbardziej wolnościowym) barakiem w obozie.

 85. Stalin zbrodniarz począł Izrael. A potem wysłał swoich dygnitarzy jako zaczyn izraelskiej społeczności. Komuniści z ZSRR mieli pierwszeństwo płodzić już pod bokiem Arabów. Co dało piorunujący efekt w postaci agresji do sąsiadów. Na zasadzie jako ojciec taki syn. W Izraelu mamy najlepsze geny gruzińskiego stalinizmu podobnie jak w Gruzji. Jako wyższej formy komunizmu Marksa,który nie był w seminarium. Tak sobie myślę,że kamienice w Polsce dla Żydów to kpina z ofiar żydowskiego komunizmu w Polsce. Kochajmy się jak bracia ale rozliczajmy jak Żydzi. Roszczeniom potomków żydowskich zbrodniarzy No pasaran ! Niech Izrael rozliczy się z ukrzyżowania Jezusa. Tego domaga się suweren Kaczyńskiego.

 86. ..komuna to choroba ktora dlugo zostaje w glowie !!! co widac i slychac w Polsce .

 87. blakley
  Piszesz jak powinno być, ale nie było, bo być nie mogło, skoro nie żyliśmy w „normalnym ustroju”
  Dlatego tacy ludzie-instytucje, jak Iwaszkiewicz, którzy flirtowali z władzą, by wydębić to i owo dla środowiska, ocalić przed cenzurą itp. byli jak światełka w tunelu.

 88. mag:
  Niestety, Iwaszkiewicz lubil wladze, wplywy, etc. Od zalatwiania spraw z wladza byl raczej Putrament.
  Rowniez niestety, potrafil pisac. Czekamy na wznowienie jego ksiazek, czegos wiecej niz „Czerwone tarcze”. 🙂

 89. @Saldo mortale
  Czy nigdy nie pomyślałeś, że moje „ćwierkanie’ jest więcej warte niż twoje idiotyczne „sprzątanie'”, czyli uzurpowanie sobie prawa do arbitralnego osądzania innych?
  Ze mną ludzie dyskutują, polemizują itp., a z tobą raczej nikt nie wchodzi w jakiś kontakt, nikt nie jest ciekaw twoich ocen, wynurzeń, bo jawisz się jako irytujące dziwadło, na dodatek mało sympatyczne.
  Czasem to jest mi ciebie nawet żal
  Dlatego zachęcam, spojrzyj wreszcie w lustro.

 90. @mag, @saldo

  Proponuje _obopolne_ zaprzestanie prob dokopania oponentowi. Co wy na to?

  „polemizuja”

  Polemika czy dyskusja zaklada juz na wstepie roznice zdan. Nie ma mowy o polemice czy dyskusji tam, gdzie samo w sobie wypowiedzenie odmiennego zdnia jest postrzegane jako delikt czy zniewaga._Dyskusja_ nie polega na powtorzeniu zdania poprzednika innymi slowami.

 91. PA2155
  Zgadza się, Putrament może i więcej załatwiał dla swojej „stajni” mlodych, ale talentem absolutnie nie dorównywał Iwaszkiewiczowi.
  Stworzył „Literaturę” (kurcze, to był miesiecznik?), pismo jednak oczko niżej. Według mnie.
  Iwaszkiewicz przez cale swoje życie miał wpływy, za każdej władzy, a za ludowej był świetną wizytówką liberalizmu (?) i „światowości” władz PRL, bo w jej imieniu podejmował w Stawisku zagranicznych gości. W pałacyku bywali po wojnie m.in. królowa belgijska Elżbieta i Artur Rubinstein.
  Piękna kartę zapisal Iwaszkiewicz podczas okupacji. Ukrywał w swoim niewielkim mająteczku Żydów, a po powstaniu warszawskim przygarnął tam licznych znajomych i nieznajomych z Warszawy.

 92. Gekko

  Nie mnie oceniać postawy sędziów.

  Sięgnąłem po wykład sędziny Gersdorf „Polskie państwo prawne: czy stracone szanse i nadzieje” dlatego, że anons medialny sugerował iż jest to jej adresowane do studentów (młode pokolenie prawników) przesłanie na pożegnanie. Ponieważ cytowane wyżej fragmenty moim zdaniem zawierały akcenty samokrytyczne zdecydowałem się je na blog wkleić jako pewną autorefleksję środowiska. Mam tu na myśli refleksję wynikającą z bolesnego uświadomienia sobie, że nie mają na tyle dużego poparcia społecznego by się móc obronić. Sędzina Gerdorf w kilku zdaniach wskazuje skąd ta utrata poparcia się wzięła.

  Podobnie odczytuję tekst rzecznika Bodnara, który choć sprawuje inny urząd i ma inną osobowość też sygnalizuje, że o to poparcie jednak należy zabiegać. I nie bez powodu w cytowanym fragmencie w prostych słowach podaje przykłady jak adresować owe zabiegi to tak różnych grup społecznych jak „frankowicze” czy wiejska biedota – owi „rowerzyści”. Mam na myśli oczywiście popularyzację orzecznictwa SN.

 93. Ted’dy bear
  3 lipca o godz. 17:38
  blackley,

  Przestan warcholic bo Radzio znowu ci ryja obije.”

  Już wtorek . A pan wciąż pod wpływem …
  Polecenia zaprzestania czegokolwiek proszę wydawać swojej np małżonce. Ode mnie – wara. Pan waściciel wielu nicków , czytelnik zółtych tygrysów może jedynie bolesnie popiskiwać . To że podaje się za Zyda nie ma zadnego znaczenia , moze być równie dobrze Eskimosem albo Polinezyjczykiem . Fajasnsiarz to fajansiarz . Narodowość do której obecnie się przyznaje to Pikuś .

 94. mag:
  „Literatura” to byl tygodnik, taki jak „Kultura”, „Zycie Literackie”, „Polityka”. Moim skromnym zdaniem, duzo gorszy niz „Kultura”. Czytywalem jedynie felietony Malcherka (juz dokladnie nie pamietam nazwiska). 🙂

 95. Jeszcze o „Literaturze”: drukowala „Ostatnie tango w Paryzu” w odcinkach i bodajze „Doktora Ziwago”. Obie powiesci to niemozebne knoty. 🙂

 96. Unia nie odpuszcza, ale Odpust w Polsce kwitnie.

  Pani sędzia Prezes Gersdorf oznajmiła, że w związku z obowiązywaniem Konstytucji, udaje się na urlop.
  W tym samym związku lecz odwrotnym, powołuje swego zastępcę (ani ustawa ani konstytucja tego nie przewiduje).
  Ludzie szykują się na odpustową fiestę mającą „bronić sądy” i Panią Gersdorf.
  Tymczasem trwa już nieustający odpust, odpust od odpowiedzialności i przyzwoitości, za pomoca krętactwa i lawiranctwa.
  Proszę samemu sobie wyznaczyć miejsce po dowolnej stronie lady tego straganu ze strzępkami Polski, bo ani miejsce ani stanowisko (w roli kramarza wartości) nie ma już znaczenia.
  Jedźmy więc wszyscy na ogórki (Millerowi wstęp wzbroniony).

 97. mag
  3 lipca o godz. 17:54

  Dobrze że jest w stanie pani to wszystko przyznać … był syf , władza tworzyła jakies ” wentyle ” , istnieli ” zalatwiacze i wyszarpywacze ” , władza mordowala co jakiś czas ludzi niezadowolonych z systemu , itp itd
  Bo pan porucznik Symetryczny po 30 latach od implozji prl wciąż gra na nutę ” może i władza mordowała ludzi i nie było wolnych wyborów ale były fajne sztuki w teatrze iczasopisma literackie ” .
  Elita inteligencka ….. inaczej mówiąc paru naiwniaków , którzy w kabarecie czy teatrze dostawali trochę koncesjonowanej przez władzę ” inteligenckiej rozrywki ” . Rzygać się chce . Syndrom sztokholmski normalnie .Kłaniam się

 98. Bar Norte
  3 lipca o godz. 18:51

  A mnie, jako obywatelowi, adresatowi i pracodawcy w/w Państwa oceniać nie tylko wypada, lecz jest to także mój obywatelski obowiązek.
  Rozumieć, co się w moim imieniu robi z moim Państwem za moje pieniądze.
  Naturalnie, czy warto te postawy obywatelskie prezentowac publicznie, to już kwestia rozeznania.
  Pilch napisał książkę o ostatnim człowieku na ziemi i nie chciałby, aby to był Polak.
  Z tego względu może lepiej nie drażnić pustki społecznej rozumem i poczuciem wspólnoty oraz odpowiedzialności za wspólny los.
  Jeszcze ktoś, w reakcji, mi buchnie portfel.

  Nie mam nic przeciwko, abyś choćby moje, szarego obywatela wypowiedzi publikowane oceniał. Byle ta ocena była dla mnie coś warta.
  Pozdrawiam.

 99. pitekantrop
  Przyjmuje twoje pośrednictwo z wielką ulgą.
  Zapewniam, że będę trzymać myśli i język na wodzy. Jest to tym łatwiejsze, że nie ja zaczepiam i prowokuję @saldo.
  Chciałabym jednak byś miał świadomość, że gdyby nie przykre, złośliwe i obraźliwe zaczepki wcześniej ET a później Saldo , za cholerę nie wiem czym uzasadnione, bo przeze mnie nie prowokowane, nigdy nie wpadło by mi do głowy, że ktoś może komuś zatruwać tzw. życie blogowe od lat, bo po prostu tak ma.
  Można to olać, nie zwracać uwagi, ale w imię czego to znosić? Albo oddać pole walkowerem i więcej się tu nie pojawiać. Ale niby dlaczego?
  Dziękuję i pozdrawiam

 100. Gekko

  Z tym, że nie wiem jakie masz w związku z kryzysem oczekiwania wobec sędziów. Nie napisałeś jak twoim zdaniem powinni postąpić.

  Ja po prostu nie wiem co sędziowie powinni w tej sytuacji zrobić. Dlatego też nie mam podstaw do tego by oceniać ich postawy.

 101. pitekantrop
  3 lipca o godz. 18:37

  Pozdrowienia i wiele uznania…

 102. @mag

  Z calym szacunkiem – ale nie ma grarancji, iz zechcesz uznac jakakolwiek moja wypowiedz jako „nekanie”, „zaczepke” czy „stalking” tylko z tego powodu, ze powiem cos, co sie Tobie nie spodoba czy tez ze zacytuje jakas wczesniejsza wypowiedz. Nie ma miejsca na dyskusje tam, gdzie istnieje Jedynie Sluszny Poglad a „dyskusja” to powtarzanie tego samego innymi slowami. Na to juz nie mam wplywu.

  Co do „zaczepek” – ten, kto publikuje swoje poglady i teksty na publicznym forum, musi sie liczyc z reakcja. Nie jestem w stanie nikogo przekonac, ze wyrazenie odmiennego zdania to nie „hejt” czy prestepstwo kryminalne juz z definicji.

 103. @mag – Autopoprawka

  iz nie zechcesz uznac jakakolwiek moja wypowiedz

 104. @Gekko

  „Byle ta ocena była dla mnie coś warta.”

  Organizowany jest wlasnie konkurs na najlepszy donos. Kapusiom-donosicielom, konfidentom i innym specom od opluskwiania i oblewania ownem nielubinych osob zaleca sie aktywny udzial w Konkursie. Laureaci moga liczyc na nagrody rzeczowe, Medal im Pawlika Morozowa tudziez godnosc Szmalcowera Drugiej Kategorii.

 105. Popieram szanownego Pana @Pitekantropa w sprawie jego apelu
  z godz. 14:42

  z wyrazami sympatii

 106. mag
  3 lipca o godz. 17:36
  W pełni się zgadzam. Niestety z mojej prastarej uczelni wyszło dużo więcej takich nędznych, pajacowatych postaci. Wielu ich nauczycieli jeszcze żyje i nie ma odwagi wyrazić wstydu. A swoją drogą to podziwiam Twoje zawzięte dyskusje z niektórymi tutejszymi cymbałami z ekipy intelektualnej Passenta. Powinnaś się na starość szanować.

 107. W tej krótkiej sentencji amerykańskiego publicysty mieści się cały dramat upadającej Europy, bezradnej i ogłupiałej Europy niszczonej przez bandycką politykę USA. Tego typu konkluzji nie znajdziesz ani w Europejskich ani polskich wolnych mediach. A może by tak kiedyś Passent? Przecież nie ma już wiele do stracenia.
  „Europe is shrinking as an international place to invest, even while it is exploding as an international place to receive refugees from the nations
  where the U.S. regime bomb and destroy the infrastructure, and leave hell for the residents, who thus flee, mainly to nearby Europe, and so cause the refugee-crisis there. Usually, the U.S. isn’t the only invader: it solicits any allies it can muster — mainly fundamentalist-Sunni Arab regimes, plus the apartheid theocracy of Israel, but also a few regimes in Europe — to join in this creation of hell for the escapees, and of immigrants to Europe.
  https://www.globalresearch.ca/u-s-crushes-europe-eu-corporate-decline/5646225

 108. „Zycie literackie” z red. nacz. (1952-1989) Wladyslawem Machejkiem, partyzantemGL/AL, czlonkiem PPR/PZPR, TPPR i co tam jeszcze….grafoman niesamowity….
  Ponizej Stanislaw Baranczak o Machejku i m a c h e j k i z m i e:
  w:Książki Najgorsze i parę innych esejów krytycznoliterackich, Wydawnictwo a5, Poznań 1990, s. 91–94.

  „To właśnie stanowi o istocie machejkizmu: nic nie powiedzieć sugerując jednocześnie, że coś się wie albo że sprawa jest powszechnie znana i oczywista. […] Bardziej typowe dla machejkizmu są większe całości zdaniowe, w których chłopsko-partyzancka pieprzność i dosadność zderza się z partyjno-urzędniczym brakiem logiki i pustym frazesem. Produktem końcowym jest bełkot, przy którego pomocy tworzy się pozór jakiejś aktywnej i samodzielnej interwencji publicystycznej w „określonych” sprawach, jednocześnie zaś nie mówi się nic określonego, co pozwala skutecznie uniknąć kłopotów. Zdania takie tworzą prozę, która przeznaczona jest przede wszystkim do zapełniania wyznaczonego miejsca w gazecie czy czasopiśmie; nie należy jej natomiast czytać, a już zwłaszcza – wgłębiać się w nią i próbować zrozumieć, o co chodzi i jakie jest stanowisko autora. Nie jest to nawet język ezopowy, wypowiedź dla wtajemniczonych, pisanie między wierszami: jest to raczej język, którego ideał stanowi pustka znaczeniowa, zupełna asemantyczność”

 109. Bar Norte
  3 lipca o godz. 19:25

  O skutecznym rad od Rad sposobie.
  Wiesz, jeśli nie wiemy, my obywatele, w jaki sposób strażnicy praworządności mogą i powinni bronić nas przed zamachem stanu, to zaczy tylko tyle, że praworzadności nie ma, a jest ściema.
  To tak z górnej półki, a praktycznie to nie brak było opinii i ekspertyz jak sędzia Rzepliński MÓGŁ legalnie powstrzymać zamach i obecnie, jak SN MÓGŁ korzystając z praw łączących nas w UE zapobiec drodze do zamachu.
  Przykład detaliczny podałem za TOK i red. Siedlecką w jednym z poprzednich postów (wywiad z rzecznikiem SN).
  I wreszcie, to my obywatele płacimy najwyższym urzedom, aby działały skutecznie i wiedziały jak wiedzieć (!), a nie za to do czego nas przyzwyczaili kontynuując ‚tradycję’ peerelowsko-gumnego zniewolenia: jak się wykręcić.
  Pozdrawiam.

 110. @ bar norte

  Własnie na wszystkie pytania i watpliwości (Twoje i pewnie wielu innych) odpowiedziały słowa i postawa Cimoszewicza w kropce nad… u Olejnik.
  Cimoszewicz będzie na proteście o 21 w Warszawie.
  Takie towarzystwo i możliwość spotkania się, choćby indukcyjnego, z Cimoszewiczem (jako prawnikiem i charakterem) to dostateczne uzasadnienie sensu pobytu na tym proteście (przy wszystkich moich zastrzeżeniach, że musztarda nie zastąpi obiadu).
  Serdecznie zalecam, kto może i chce.

 111. ozzy
  3 lipca o godz. 20:06

  ozzy, Machejka czytywałem, osiągając stratosfery degustacji, w tamtej odsłonie i roli regularnie.
  Dlatego dziś nie mam problemu z ignorowaniem przesłań wiesiów, niepokornych, patriotów i innych moczarów umysłu i kondycji ludzkiej.
  W roli szczepionki na kundlizm Machejek okazał się darem życia. 😉

 112. Gekko
  Przed chwilą słuchałam premiera Cimoszewicza u Olejnik.
  Nie mogę mu wybaczyć, że wycofał się z polityki. Taaaki facet!
  Przecież te różne pisiaki i inne do pięt mu nie dorastają, ani rozumem, ani charakterem.
  ozzy
  „Życie Literackie” było najmarniejsze spośród czasopism tego typu, na miarę red. naczelnego, o najdłuższym chyba stażu naczelnikowskim w PRL – Machujka. Pardon, ale tak na niego mówiono.

  Chyba polecę pod Sejm. Jeszcze zdążę.

 113. ozzy:
  „„Zycie literackie” z red. nacz. (1952-1989) Wladyslawem Machejkiem, partyzantemGL/AL, czlonkiem PPR/PZPR, TPPR i co tam jeszcze….grafoman niesamowity…”

  Nikt nie zamierza bronic Machejka ani jako czlowieka, ani jako pisarza 🙂
  Niemniej, w jego tygodniku publikowalo regularnie kilku profesorow UJ. Kupowalo sie ZL nie dla Machejka, a dla tamtych tekstow. Trudno twierdzic, ze wszyscy autorzy piszacy dla Machejka to byli albo grafomani albo kolaboranci komunistyczni. Krakow nie mial wtedy zadnego innego tygodnika literackiego i bralo sie to, co bylo pod reka.

 114. Symetryczny
  Ty mi tu starości nie wypominaj, bo przy tobie, to ja jestem młódka (dobre kilkanaście lat różnicy).
  Wstydź się, ach wstydź, gentlemanie.
  Rozmawiam z różnymi i nie uważam, żeby mi z tego powodu korona spadła.

 115. Pitekantrop
  Z całym szacunkiem, ale nie ciebie miałam na myśli, tylko @saldo.
  Jeśli on dotrzyma danej ci obietnicy, to mogę spać spokojnie i równie spokojnie rozmawiać z kim chce i o czym chcę bez obawy, że niepytany, niezaczepiany wyskoczy z jakąś durną uwagą pod moim adresem, całkiem m a l a p r o p o s.

 116. mag
  3 lipca o godz. 20:38

  mag wspomina Cimoszewicza wykoszonego przez haki PO, ale dokopuje pisiakom.

 117. @blackley

  „Pan waściciel wielu nicków , czytelnik zółtych tygrysów może jedynie bolesnie popiskiwać ”

  Pan „wlasciciel” licznych Rollsow, Bentley’ow, Aston-Martinow i Excaliburow, ekspert specjalista od samochodow, budownictwa ogolnego, wielkiej polityki i historii najnowszej moze poslugiwac sie smierdzaca, parszywa insynuacj i oszczerstwem, moze usilowac nafajdac na oponenta za pomoca smierdzacych pomowien:

  „Czasy kiedy mógł pan ludziom wyrywać paznokcie i lać gumową pała minęły”

  Smierdziel, ktory oskarza oponenta o przerazjace zbrodnie tylko dlatego, ze lubi nas..c na cudza reputacje – sam sobie wystawia cuchbace swiadectwo. Swojej wlasnej raczej nie ma jak bronic – bo jakby mu sie zachcialo procesowac, to musialby przedstawic dowody swoich rewelacji. W braku takich dowodow moze jedynie fajdac zza anonimowej ksywy. Blogowiczom najwyrazniej sie taki smierdzacy fajd podoba – bo inaczej by reagowali.

  Mitoman przechwala sie swoim wielkim majatkiem, a czasem sie glupo wygada. I okazuje sie, ze dobrze po siedemdziesiace zasuwa przy najglupszej, najczarniejszej robocie („wynosilismy graty z mieszkania do remontu”), zeby pare groszy dorobic do cieniutkiej emeryrury. Jak co do czego – klamczuch-mitoman szybciutko zmienia wersje. Nagle sie okazuje, ze on nie wynosil, tylko kazal „ludzom”.

 118. Powstanie Izraela to był błąd w przeciwieństwie do Krymskiego Mostu. Tak sobie myślę,że ludzkość popełnia gafy nawet po pijaku zwane bękartami.

 119. @blacley

  „władza mordowala”

  Cos w tym jest.

  W epoce brzesko-kartuskiej Waadza oczywiscie nikogo nie „mordowala”, tylko likwidowala zlych i niedobrych wichrzycieli. Znaczy za pomoca strzalow w tlum. Poza tym Waadza posiadala oczywista legitymacje do rzadzenia – Jasniepan Pilsudski oparl Waadze na karabinach i bagnetach. A jak sie komus nie podobalo – to dla takich byl Brzesc. A potem Bereza Kartuska. Trudno nie kochc takiej Waadzy, ktora Witosowi kazala wynosic z celi kubly z ownem, Liebermana skatowala tak, ze dlugo nie pozyl, do Berezy wpitolila nawet Cata-Mackiewicza.

  Waadza rzadzila dobze i madrze. Przed wojna w Polsce bylo cale 0.7 auta na 1000 mieszkancow. Tuz przed wojna ten wskazni wzrosl ijuz bylo cale jedno auto!

 120. PA2155:

  zupelnie sie zgadzam z Toba – Wislawa Szymborska mial w ZL rubryke: Poczta literacka
  z reguly odpowiadala przyszlyl adeptom piora: „Na druk jeszcze za wczesnie”.

 121. mag
  3 lipca o godz. 19:12
  pitekantrop
  Przyjmuje twoje pośrednictwo z wielką ulgą.
  Zapewniam, że będę trzymać myśli i język na wodzy. Jest to tym łatwiejsze, że nie ja zaczepiam i prowokuję @saldo.”

  Mademe , a nie lepiej wziąc kija i lać ? Znaczy odgryzc się panu @saldo ? Tym bardziej że jego pisanina jest miałka . Nie da pani rady sama ? Bez pomagierów ?

 122. pitekantrop
  3 lipca o godz. 21:11
  @blacley

  „władza mordowala”

  Cos w tym jest.

  W epoce brzesko-kartuskiej Waadza oczywiscie nikogo nie „mordowala”, tylko likwidowala zlych i niedobrych wichrzycieli. Znaczy za pomoca strzalow w tlum. Poza tym Waadza posiadala oczywista legitymacje do rzadzenia – Jasniepan Pilsudski oparl Waadze na karabinach i bagnetach. A jak sie komus nie podobalo – to dla takich byl Brzesc. A potem Bereza Kartuska. Trudno nie kochc takiej Waadzy, ktora Witosowi kazala wynosic z celi kubly z ownem, Liebermana skatowala tak, ze dlugo nie pozyl, do Berezy wpitolila nawet Cata-Mackiewicza.”

  Proszę nie kierować pod moim adresem reklamacji na działalność władz sanacyjnych . Panskie żale są wyjęte żywcem z jakiejś czytanki prl-owskiej pod tytulem ” Jak sanacyjna, panska władza dręczyła ludzi ” Nic nie zmieni faktu że został pan wychowany w prl – tak jak ja i wszyscy tu piszący – ale w odróżnieniu ode mnie nasiąknął pan prl-owską prop-agitką jak gąbka . Podobał się panu prl – to panska sprawa – ale skoro ma pan nieprzyzwoitość publicznie się obnosić z tym zachwytem to proszę się nie dziwić że nazywam pana sierotą po prl . Fakt że jest pan Zydem czy też podaje się za Zyda nie ma znaczenia , zresztą nie ma pewności że pojutrze nie zacznie się pan podawać za Urugwajczyka na ten przykład . Ma pan zamiłowanie do kłamstwa inaczej nicków by pan nie zmieniał . Komuch to komuch . Kłaniam się

 123. @SS

  „Powstanie Izraela to był błąd ”

  Smierdziele o zafajdanych ludobojcza nienawiscia lbach maja problem. Smierdziele nienawidza Zydow jak morowej zarazy – ale Zydow w Izraelu nienawidza bardziej niz innych. To zrozumiale, bo z punktu widzenia smierdziela o ludobojczych zapedach nie ma niczego gorszego niz Zyd z karabinem.

  Smierdziele nie moga przebolec, ze Zyda z karabinem nie da sie tak latwo zapedzic do gazu, do pieca czy nawet do oblanej benzyna stodoly. Trudno jego corke zbiorowo gwalcic i potem odrabac palce razem z pierscionkami- bo ta corka tez odsluzyla dwa lata wojska. I tez ma Uzi. I smierdzielowi moze po prostu odstrzelic leb.

  Tak wiec folksdojczeria gazownicza chodzi jak struta. Drze ta folksdojczeria ryja na interku – i na tym sie mozliwosci koncza.

 124. Gekko:

  Przez kepy i moczary wiodla droga do socjalizmu; moj (jeszcze zyjacy) tesc obracal sie
  w tamtych czasach blisko ekskluzywnego zlobu PRLowskiego: od PPR az po PZPR – „wywalon” po 68. Czesto z nim prowadze rozmowy i zawsze jakies nowe watki
  z tamtych lat notuje. Dzisiaj na wokandzie naszych biesiad byli Artur Starewicz i Stefan Staszewski – chyba postacie znane Ci z historii PRL?
  Dla mnie to jest historia – dorastalem w latach 70 a wtedy bardziej mnie interesowal rock i punk (The Clash, Ramones, Kiss) a od polityki stronilem.

  PS obecnie slucham, ktorys juz raz(?) album Johna Coltrane´a (niewydana wczesniej perla) „Both directions at once: the lost album” (Impulse/Universal)

 125. Pitekantrop czy jak tam się w tym tygodniu każe nazywać .,

  ”Pan „wlasciciel” licznych Rollsow, Bentley’ow, Aston-Martinow i Excaliburow”

  To o mnie ! Trochę pan kłamie – co nie dziwi , trochę nie . Rollsa mam , z 1933 roku . Bentleya mialem , z 1950 . Astona nigdy nie miałem i nie pisałem że mam . Excalibur …. nie mam i nie pisałem że mam . Nie wiem ile ich zostało ale niewiele i mówimy o sumach z dużą ilością zer . Pan tego nie wie bo skąd ?

  ”Smierdziel, ktory oskarza oponenta o przerazjace zbrodnie tylko dlatego, ze lubi nas..c na cudza reputacje – sam sobie wystawia cuchbace swiadectwo. Swojej wlasnej raczej nie ma jak bronic – bo jakby mu sie zachcialo procesowac, to musialby przedstawic dowody swoich rewelacji. W braku takich dowodow moze jedynie fajdac zza anonimowej ksywy. Blogowiczom najwyrazniej sie taki smierdzacy fajd podoba ”

  Proszę pana , oskarżał pan mnie i moją rodzinę o nieuprawnione wejscie w posiadanie majątków zydowskich . Grubo. Więc proszę się nie dziwić że doleciało pana o ” paznokciach i pałach ” . Oczywiście nie jest pan odpowiedzialny za czyny innych Zydów ale w UB było ich 13 % personelu a w społeczenstwie polskim po 2 wojnie 4% i zarówno w paznokciach i pałach mieli udział . Dane – 13 % i 4 % pochodzą z ksiązki Normana Daviesa więc ewentualne reklamacje proszę składać do tego pana .

  Reputacji pan nie miał i nie ma więc o co panu chodzi ? Jak reputację może mieć miłośnik prl owskiej propagandy spod znaku zółtych tygrysów ?

  Kłaniam sie .

 126. @blackley

  ” a nie lepiej wziąc kija i lać”

  Cieniasie, gdyby ci do lba przyszlo, zeby „wziac kija i lac”, to zaatakowany przez ciebie czlowiek najpierw by rzeczony kij polamal na twoim lbie – a potem by bandyte z kijem przekazal w rece wymiaru sprawiedliwosci. Jakbys sie wylizal w szpitalu, to bys poszedl siedziec za napasc i za probe pobicia.

 127. @blckley

  „Proszę pana , oskarżał pan mnie i moją rodzinę o nieuprawnione wejscie w posiadanie majątków zydowskich .”

  Klamiesz.

  Lzesz.

  O nic ciebie, specu od k..skich oszczerstw („Czasy kiedy mógł pan ludziom wyrywać paznokcie i lać gumową pała minęły”) ani twojej „rodziny” nie oskarzalem.

  Jakos nie probujesz rzekomego „oskarzenia” zacytowac, klamczuchu.

 128. pitekantrop ,

  Proszę pana , nikt inny tylko władze sanacyjne w osobie generała Składkowskiego dały kilkaset tysięcy paszportów Zydom wypędzonym do Polski przez sowietów . Na osobiste polecenie Piłsudskiego . Zydzi kupowali nieruchomości – nikt im nie robił z tym trudności , większość miasteczek w Polsce to były żydowskie domy i place . Zyd z polskim paszportem a więc Polak zydowskiego pochodzenia jeśli miał forsę szedł i kupował . Władza sanacyjna prowadziła księgi wieczyste i wpisywała własciciela zydowskiego pochodzenia . Jezeli władza sanacyjna by chciała przesladować Zydów z polskim obywatelstwem to by nie dopuszczała to takich transakcji . Jak pan mysli ?

 129. @blackley

  „Jak reputację może mieć miłośnik prl owskiej propagandy spod znaku zółtych tygrysów ?

  W odroznieniu od ciebie, cieniasie – pisarze, ktorzy pisali znakomite ksiazki z serii Tygrysa – cieszyli sie zasluwona slawa. Ot, chocby Bohdan Arct („Polowanie na czarownice”, „Cyrk Skalskiego”). Arct, znakomity lotnik i znakomity pisarz, uczestnik m in Bitwy o Anglie – publikowal wlasnie w tej serii.

  A twoje symatie sa znane, odkad sie tak zachwycales hitlerowska okupacja.

 130. @Blacley

  „kilkaset tysięcy paszportów Zydom wypęd”

  Zafajdane, smierdzace klamstwo.

  A w epoce brzesko-kartuskiej Waadza oczywiscie nikogo nie „mordowala”, tylko likwidowala zlych i niedobrych wichrzycieli. Znaczy za pomoca strzalow w tlum. Poza tym Waadza posiadala oczywista legitymacje do rzadzenia – Jasniepan Pilsudski oparl Waadze na karabinach i bagnetach. A jak sie komus nie podobalo – to dla takich byl Brzesc. A potem Bereza Kartuska. Trudno nie kochc takiej Waadzy, ktora Witosowi kazala wynosic z celi kubly z ownem, Liebermana skatowala tak, ze dlugo nie pozyl, do Berezy wpitolila nawet Cata-Mackiewicza.

  Waadza rzadzila dobze i madrze. Przed wojna w Polsce bylo cale 0.7 auta na 1000 mieszkancow. Tuz przed wojna ten wskazni wzrosl ijuz bylo cale jedno auto!

 131. pitekantrop
  3 lipca o godz. 21:37
  @blackley

  ” a nie lepiej wziąc kija i lać”

  Cieniasie, gdyby ci do lba przyszlo, zeby „wziac kija i lac”, to zaatakowany przez ciebie czlowiek najpierw by rzeczony kij polamal na twoim lbie – a potem by bandyte z kijem przekazal w rece wymiaru sprawiedliwosci. Jakbys sie wylizal w szpitalu, to bys poszedl siedziec za napasc i za probe pobicia.”

  Nie czyta pan dokladnie . Napisałem wyraznie ” ZNACZY ODGRYZC SIĘ ” . W internecie , słowem pisanym . Nie było mowy o fizycznej napasci . Zalecam panu DOKŁADNE CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM cudzych wpisów zanim zapragnie pan ów wpis ” skomentować ” .
  A po za tym , prosze zwracać się do mnie per pan . Nie mam życzenia pospolitować się z osobnikiem panskiego autoramentu .Piszę to już ze czterdziesty raz , bez nadziei że pan zrozumie, wiem że panska percepcja jest ułomna ale może za 41 -ym razem coś do panskiej głowy dotrze . Czy się mylę ? Kłaniam sie.

 132. @blackley

  ” takich transakcji .”

  Transakcje to pewnie byla specustawa Drymmera, na mocy ktorej dziesiatkom tysiecy Zydow odebrano polskie obywatelstwo jednym pociagnieciem piora. Trnsakcje to pewnie byly projekty, jak wypedzic ws<yatkixh polskich Zydow na Madagaskar. Transakcje to pewnie byl bojkot gospodarczy, getto lawkowe,.
  zasada numerus clausus, krwawe pogromy-

  Bylo, minelo. Teraz z durnego darcia ryja mozna sie najwyzej zdrowo posmiac

 133. pitekantrop
  3 lipca o godz. 21:47
  @Blacley

  „kilkaset tysięcy paszportów Zydom wypęd”

  Zafajdane, smierdzace klamstwo.

  Nie prosze pana to nie kłamstwo . Tak było i łatwo mozna to sprawdzić . Rozumiem że odczuwa pan dysonans poznawczy ale nic nie poradzę . Piłsudski rozkazał dać paszporty a owych Zydów wypędziła sowiecka Rosja ze swojego terytorium .

  Moze pan 100 razy napisać ” zafajdane ” oraz 500 razy napisac ” smierdzące ” ale wciąż fakt jest faktem . To że jest pan Zydem czy też za Zyda sie podaje nie znaczy ze nie wolno panu wytknąć niewiedzy i prostactwa . Kłaniam sie

 134. @blackley

  ” ZNACZY ODGRYZC SIE”

  To jeszcze trzeba miec czym. Zaden durny dziadyga jeszcze nikomu sie w lydke nie wgryzl porcelanowa proteza. Jakby sprobowal – to by zainksowal kopa w nadobne liczko tak, ze sztuczne zeby by fruwaly jak te jaskolki.

 135. @blackley

  ” Tak było i łatwo mozna to sprawdzić”

  Mozna sprawdzic, ze klamiesz. Lzesz.

 136. pitekantrop
  3 lipca o godz. 21:52
  @blackley

  ” takich transakcji .”

  Transakcje to pewnie byla specustawa Drymmera, na mocy ktorej dziesiatkom tysiecy Zydow odebrano polskie obywatelstwo jednym pociagnieciem piora. Trnsakcje to pewnie byly projekty, jak wypedzic ws<yatkixh polskich Zydow na Madagaskar. Transakcje to pewnie byl bojkot gospodarczy, getto lawkowe,.
  zasada numerus clausus, krwawe pogromy-

  Bylo, minelo. Teraz z durnego darcia ryja mozna sie najwyzej zdrowo posmiac''

  A z czego pan się chce smiać ? Z faktów ? Otwock , Minsk Mazowiecki , Garwolin , Płonsk i wiele innych miast i miasteczek były zabudowane nieruchomościami bedacymi własnością Zydów z polskimi paszportami . Do lat 70 – 80 tych centra tego typu miasteczek były wciąż upstrzone charakterystycznymi budowlami o zydowskim charakterze. Do dziś wschodnia strona Otwocka to setki domów drewnianych w stylu '' swidermajer '' które budowali Zydzi z polskimi paszportami na placach będących ich własnością . Po co pan kłamie ? Po co pan wypisuje bzdety o jakimś Madagaskarze ? Fakty są takie że NIKT nie przeszkadzał w nabywaniu placów i budowaniu domów Zydom z polskimi paszportami . Do dziś spotyka się we wschodniej Polsce drewniaki budowane przez Zydów z polskimi paszportami . A w Górze Kalwarii siedzibie cadyka całe stare centrum jest zbudowane przez Zydów . Budowali i posiadali . A pan – klamie . Kłaniam sie

 137. @blackley

  „fakt jest faktem”

  Nie ty cieniasie ustalasz co jest „faktem” a co nie jest „faktem”. Jak na razie ty sam w sobie za Niepodwazalne Zrodlo nie robisz. Twoj Slawoj takze nie – po klesce wrzesniowej dostal kopa, bo nawet emigracyjne polskie wladze sie na nim raz-dwa poznaly. Polska Wikipedia o twoim idolu:

  „oskarżany o tchórzostwo w trakcie kampanii wrześniowej, a nawet o zdradę; przez swych adwersarzy określany był jako grabarz ojczyzny”

  Idol w sam raz dla ciebie.

 138. pitekantrop
  3 lipca o godz. 21:54
  @blackley

  ” ZNACZY ODGRYZC SIE”

  To jeszcze trzeba miec czym. Zaden durny dziadyga jeszcze nikomu sie w lydke nie wgryzl porcelanowa proteza.”

  Wciąż zaleca się czytanie ze zrozumieniem . W wirtualnej rzeczywistości nie ma możliwosci gryzienia zębami – porcelanowymi ani innymi . Zdaje sie że stracił pan kontakt z rzeczywistością . Odgryzc się wpisem – metafora taka . Wie pan co to metafora ? Przenosnia inaczej . Jest pan zenujący , prosze pana. Kłaniam się

 139. @Blackley

  „Po co pan kłamie ”

  Ty klamiesz, specu od oszczerstw i pomowien.

  „A po za tym , prosze zwracać się do mnie per pan”

  Chyba cie pogielo, specu od oszczerstw i pomowien.

  „Czasy kiedy mógł pan ludziom wyrywać paznokcie i lać gumową pała minęły”

  Smierdziel, ktory oskarza oponenta o przerazjace zbrodnie tylko dlatego, ze lubi nas..c na cudza reputacje – sam sobie wystawia cuchbace swiadectwo. Swojej wlasnej raczej nie ma jak bronic – bo jakby mu sie zachcialo procesowac, to musialby przedstawic dowody swoich rewelacji. W braku takich dowodow moze jedynie fajdac zza anonimowej ksywy. Blogowiczom najwyrazniej sie taki smierdzacy fajd podoba – bo inaczej by reagowali.

 140. Portal „Rzezcpospolita;
  Rosja potrzebuje Europy w strategicznej perspektywie, a Europa potrzebuje Rosji. Nie chodzi tylko o Polskę. Ale Polska jest moim zdaniem naturalnym pomostem na wschód Europy Zachodniej i naturalnym pomostem na zachód dla Rosji – mówił w wywiadzie dla rosyjskiej agencji informacyjnej Ria Novosti Kornel Morawiecki.
  Ping-pong po polsku albo wiosłowanie do tyłu.
  Coś na rzeczy jest.

 141. pitekantrop
  3 lipca o godz. 22:02

  Znów pan nie umie czytać ze zrozumieniem . Nigdzie nie pissałem że gen Składkowski to mój idol . Napisałem że dał paszporty 600tys Zydom . Polskie paszporty na polecenie Piłsudskiego . To raczej winien być idol tych panstwa którym owe paszporty umożliwiły normalne zycie w Polsce min nabywanie nieruchomości . Status obywatela wiele spraw ułatwia . Kupić dom , plac itd to trzeba miec oprócz pieniędzy dokument tożsamości stwierdzajacy obywatelstwo ,, nie sądzi pan ? Pewnie pan zadnej nieruchomości nigdy nie kupował ale uswiadamiam pana że tak własnie jest . Ukłony.

 142. pitekantrop
  3 lipca o godz. 22:05
  @Blackley

  „Po co pan kłamie ”

  Ty klamiesz, specu od oszczerstw i pomowien.”

  Kłamał pan opowiadając że ja i moja rodzina weszlismy w posiadanie zydowskich nieruchomości podstępem , nieuczciwie , zagarniając je w sposób grabieżczy .

  Więc dostało się panu o ‚ pałach i paznokciach ” Tyle . ukłony.

 143. pitekantrop’

  ”. Blogowiczom najwyrazniej sie taki smierdzacy fajd podoba – bo inaczej by reagowali.”

  pan posiadacz wielu nicków poleciał po mamusię i tatusia , znaczy po pomoc do blogowiczów 😉

  600 tys paszportów . Sporo jak na ilość ludności w przedwojennej Polsce , nie sądzi pan ? Ukłony.

 144. zezem
  3 lipca o godz. 22:08
  Portal „Rzezcpospolita;
  Rosja potrzebuje Europy w strategicznej perspektywie, a Europa potrzebuje Rosji. Nie chodzi tylko o Polskę. Ale Polska jest moim zdaniem naturalnym pomostem na wschód Europy Zachodniej i naturalnym pomostem na zachód dla Rosji – mówił w wywiadzie dla rosyjskiej agencji informacyjnej Ria Novosti Kornel Morawiecki.
  Ping-pong po polsku albo wiosłowanie do tyłu.
  Coś na rzeczy jest.

  Mój komentarz
  Coś na rzeczy jest, ale ja bym Morawieckiemu seniorowi zalecił mniej mówienia, a więcej myślenia.
  Na zdanie typu, że Polska ma być pomostem dla jego ojczyzny do Europy Rosjanin (świadomy tematu) albo się roześmieje wyrozumiale, albo poklepie po ramieniu mrucząc – maładiec albo wprost powie, że Rosja nie potrzebuje żadnych pomostów do Europy, zajmijcie się sobą.
  Morawiecki starszy często wdaje się w paplaninę o wszystkim i w każdym temacie jak łupnie, to jak kulą w płot. Szkodzi synowi, sobie i PiSowi (z punktu widzenia PiSu oczywiście). Z punktu widzenia opozycji – niech szkodzi.
  Pzdr, TJ

 145. tejot
  3 lipca o godz. 22:24

  Stary Morawiecki mówi to co mysli spora częśc rodaków . ” pomost ” , ” wielkie interesy ” itd itp . Bzdet . Kazdy Ruski który coś widział i wie powie ” a po co nam jakiś pomost ”
  Morawiecki Kornel jest nasiąknięty prl-owskim mysleniem i nic tego nie zmieni . Ukłony.

 146. tejot
  3 lipca o godz. 22:24
  Widzę to nieco inaczej. To robienie „oczka” w stronę Rosji (w.w.osoba tutaj może nawet specjalnie „wypuszczona”) patrząc na obecną scenę polityczną w Europie i.. nie tylko. Co Rosjanie sądzą to inna sprawa.

 147. W ubiegłym tygodniu, po szczycie UE pisałem, że RP wyraziła polityczną wolę do zawarcia umowy z RFN dotyczącej przyjmowania wydalonych z Niemiec uchodźców, którzy wcześniej zarejestrowali się jej terytorium. Chodzi o uchodźców, którzy w kraju zarejestrowali się pro forma by potem prysnąć do Niemiec i tam realnie ubiegać się albo i nie o status azylanta.
  Wiadomość, którą podałem za „Die Welt” następnego dnia została potwierdzona przez kanclerz Merkel w liście do koalicyjnej CSU. Oczywiście wieści podane przez światowe agencje w kraju wywołały burzę, bo premier Morawiecki wcześniej zapewniał o swym „gigantycznym sukcesie” szczytowym, który jego zdaniem polegał na tym, że w sprawie uchodźców nie oddał ani guzika. W związku z tym przez dwa dni trwała seria oświadczeń najważniejszych polityków obozu rządzącego i rzeczników prasowych w których zapewniano, że układ z rządem RFN jest bujdą. Jak sądzę to nerwowe dementowanie słów kanclerz Merkel wiązało się też z jej niepewną przyszłością polityczną. Myslę, że grała w tym rolę kalkulacja, że jeśli kanclerz upadnie to nie będzie powodu by dotrzymywać z nią poufnych umów i uzgodnień zawartych na szczycie.
  Ale kanclerz Merkel nie upadła więc dziś szef MSZ jak niepyszny przyznał, że jednak taką deklarację woli podjęto. Na konferencji prasowej powiedział:

  „Jeżeli osoby przez terytorium Polski przedostaną się do Niemiec, mamy prawo, obowiązek wręcz i chcemy te prawo wykonywać – przyjąć te osoby z powrotem, dokonać dalszej readmisji. W tym sensie, w ramach istniejącego prawa, jesteśmy gotowi współpracować z Niemcami w celu pomocy wyjścia z tego trudnego problemu, przed jakim stoją Niemcy i tego trudnego problemu politycznego”

  W kontekście powyższego pozwolę sobie zauważyć, że szef MSZ w trosce o dobre samopoczucie wyborców obozu władzy idzie na skróty mówiąc o „przyjmowaniu” z Niemiec i dokonywaniu „dalszej readmisji”. To nie o to chodzi, bo równie dobrze mogliby owej „dalszej readmisji” dokonywać bezpośrednio Niemcy. Natomiast chodzi o to, że służby RP muszą najpierw, po dokonaniu stosownych procedur, podjąć decyzję czy formalnie zarejestrowany delikwent, przekazany z RFN do RP, ma prawo do azylu czy go nie ma. A te decyzje są zaskarżalne.

  Całość poniżej:

  https://wiadomosci.onet.pl/kraj/jacek-czaputowicz-jestesmy-gotowi-do-wspolpracy-z-niemcami/8frmvnm

 148. Zadziwiać może zaciekła zapalczywość PiSiarni w walce o kontrolę nad sądami z najwyższym na czele. Mam tylko jedno wytłumaczenie – oni chcą zawładnąć orzekaniem o wyniku wyborów.

  Ale blogowa PiSiarnia może mieć jeszcze lepsze pomysły.

 149. @@ozzy, Gekko
  4 lipca, g.21:36
  Dedykuję panom ku pamięci „składankę” Maćka Zembatego.
  https://www.youtube.com/watch?v=2oBztpKYVcg

 150. @ ALL
  Dzisiaj pani sedzia Gersdorf ostatecznie przyklepała los reformy sadownictwa w wykonaniu PiS .

  ZAPALILA SWIECZKE NAD TOTALNA OPOZYCJA ,NADZWYCZAJNA KASTĄ I TIMMERMANSEM KTORY DAŁ SIE WCIAGNAĆ.

  Prezydent mogl wyznaczyć p/o do czasu upłyniecia kadencji a Gersdorf miała gabinet.

  Stało sie dla PiS LEPIEJ GDYŻ TO sn i Gersdorf sami wyzmnaczyli następce który podporzadkowal sie ustawie i bedzie pilnowal reform do czasu ukończenia jej kadencji
  2020.Zamiast mieć gabinet i pełnic funkcje honorową jutro p/o Prezesa da jej urlop terminowy do 2020.

  Tak wiec sprawa zostala tak zagmatwana ,ze zaden sad UE nie jest w stanie tego rozwikłać.Groteska i kabaraet.Gersdorf mogła byc da;lej nie chciała i w dodatku wyznaczyła pełniacego obowiazki zreszta zgodnie z ustawa której nie uznaje.Iscie logika prfesorka z Uniwersytetu który zajmuje miejsce w drugiej piećsetce na świecie.

  Tak więc dzis na nieoficjalnym spotkaniu Premiera Mateusza Morawieckiego z Szefem komisji Juncker zapewne został ostrzeżony przed kompromitacja w jaką chce go władowac Timmermans wraz z totalną opozycją i przypuszczam ,że to koniec tej zabawy .

 151. Nadal podtrzymuję,że powstanie Izraela to był błąd. A świadczą o tym fakty tam psy ujadają zadkami jak w ontario. Tak sobie myślę,że to wina koszernej diety. Typowy odruch Pawłowa. Tylko lewatywa na takie objawy.

 152. @Gekko, @404
  3 lipca o godz. 9:47
  Podobnie do @404 bardzo przypadło mi do gustu porównanie do kultu cargo. O ile pamietam powstał on na wyspach polinezji po tym jak amerykanie urządzili tam lotnisko w czasie WW2. Zastanawiajace jest to jak dobrze pasuje ta analogia do naszej współczesności.

  Drużyna piłkarska Senegalu ma swojego szamana bo potrzebny jest dla zapewnienia odpowiedniego stanu mentalnego drużyny. Nie rozumiem skąd rozbawienie wśród polskich komentatorów mundialu z tego powodu. Jesteśmy tacy sami – tylko szaman inny.

 153. mag
  3 lipca o godz. 18:21

  Przyklad Twojego mieszczanskiego cwierkania; piszemy o Kulturze Paryskiej i jej znaczeniu etc., nawiasem mowiac najlepiej po polsku pisany miesiecznik oprocz Odry.
  Ty wtracasz cwierkajac, ze bylas w 1982 w Szwecji i przemycalas teze Kulture. Informacja przemycalam jest wazna, reszta cwierkaniem. Przy okazji zauwazylem, ze w 1982 malo kto otrzymywal paszport, chyba ze byl z grupy Zielonego Sztandaru. Wiec cwierkaj dalej i udawaj blogowa felczerke, a ja nadal bede po Tobie i podobnych filisterach/filisterkach sprzatal. Taki juz moj los, nie narzekam jednak w przeciwienstwie do Ciebie.

 154. mag
  3 lipca o godz. 20:44
  jak prawdziwa dama nie mowi o starosci, wlasnej. Nie ma taniej starosci, jest tania Mag, jak zwykle.

 155. Mag
  Czy nigdy nie pomyślałaś, że moje „sprzatanie’ jest więcej warte niż twoje idiotyczne „cwierkanie.’”,…

  Czegos takiego, jak wyzej, nigdy bym nie napisal, to poziom Stanislawawskiego i Blackleja……

 156. Mag napisala i zapomniala przy tym, ze nie tylko relatywizuje historie….

  ….Chyba jednak przyznasz, że byliśmy najweselszym ( i najbardziej wolnościowym) barakiem w obozie…Jesli to miala byc powtorzona paraangedota, to wole cwierkanie ptakow od psuedoanegdot Mag.

 157. Przodownikom (oraz milosniczce obozowych barakow Mag) blogosfery, przodowniczki „ulotnily” sie bowiem….
  Prawica polska wykorzystala panujacy w kulturze i literaturze popularnej stereotyp zyda w walce politycznej. Paleta wrogich postaw wobec zydow jest rowniez dosc szeroka po wojnie (warto zwrocic tu uwage na “Dlugi cien zaglady” Tycha oraz “Wizerunek zyda w polskiej kulturze ludowej” (1992) Aliny Calej.
  Ow utrwalony w wyobrazeniach ludowych obraz zyda byl i czesto pozostaje semantycznie modyfikowany w zaleznosci od potrzeb. Jest to jednak obraz zawsze negatywny. Zyd w prasie miedzywojennej, to juz nie tylko karczmarz, sklepikarz, lichwiarz, szachraj, czlowiek przebiegly, chciwy, smieszny, zabawny, z dlugim nosem, broda, czapeczka, ubrany w chalat, lubiacy czosnek i cebule, innowierca, meczychryst, ale tez bankier, miedzynarodowy finasista, miedzynarodowy spiskowiec, mason, komunista, bolszewik, sila rozkladowa, wrog wewnetrzny, wrog podstepny.
  Zyd byl nie tylko gorszy i smieszny, lecz grozny i agresywny. Do jego natury nalezalo bycie bankierem i komunista. Pasowalo to do obrazu wszechswiatowego spisku zydowskiego.
  Protokoly medrcow syjonu docieraly do wszystkich grup spolecznych. Zydzi przy realizacji swoich celow uzywali rzekomo wszystkich atrybutow; kapitalizmu i komunizmzu, filosemityzmu i antysemityzmu. Podobne reakcje mialy miejsce w naszej blogosferze podczas debaty na temat kryzysu finansowego. Oczywiscie obecnie nie uzywa sie juz argumentow czosnkowo- zapachowych. Dzisiaj chetnie krytykujemy rasizm drugich, przyproszajac jedno oko w naszej percepcji rzeczywistosci i jednoczesnie “bezwiednie” wykluczamy z niej drugich. Czytajac prase endecka mozna bylo przewidziec, ze obok okreslen typu rasa, intryga, nienawisc, masoneria, finansjera pojawi sie atrybut “zydowska”.
  Wspolczesna prasa prawicowa posluguje sie podobnymi metodami. Endecy natomiast posuwali sie w swoich opisach dalej, przedstawiajac zydow jako insekty; wszy, pchly, szarancze, trutnie, szczury, pajaki, pejsate pluskwy. Insekty moglyby zostac wyrugowane kropidlem (polecam wpis 404 o PiS).
  Antysemityzm jest zapisany w jezyku i w mowie polskiej. Zwrocila na to uwage Bozena Uminska w ResPublice Nowej. Dotyczy to szczegolnie karykaturalnego przedstawienia zydow przez Zeromskiego. Zyd odgrywal czesto role kozla ofiarnego. Nie ma takich zbrodni, o ktore by zydow nie obwiniano. W “Naszym Przegladzie w 1927 roku pisano o niedorzecznosci i nieprodukcyjnosci mas zydowskich.
  Wracajac do Zeromskiego, to typowe sa obawy Cezarego wobec ludzi bez przeszlosci i przyszlosci. Typowy jest lek przed burzuazja i gettem zydowskim. Lek przed objeciem wladzy przez trzy miliony populacji zydowskiej. Stereotyp spisku jest obecny w opisie Zeromskiego. Nasuwa sie wiec pytanie czy jezyk oraz dyskurs naszej kultury zawiera w sobie mozliwosc eliminacji zydowskiego “antyswiata”.

 158. Jak polit-poprawnie zrobić jajko z jajecznicy, czyli jaja w koszulkach z tóg.

  W mediach (np. red. Stankiewicz) pojawiają się pierwsze głosy o znamionach czegoś w rodzaju ustawki w tym, jak Prezes SN wraz z PAD ustalili bieg wydarzeń.
  Prezes SN zachowuje twarz i pozory niezłomności, będąc na straży w ramach urlopu, PissPAD nie łamiąc Konstytucji nic nie odwołuje, czyniąc czystkę rękami samych sędziów.
  Pozornie sytuacja win-win, lecz taka alla polacca, gdzie każda z układających się stron umywa drugiej ręce od swych win.
  Naturalnie, tego, czy w tej sytuacji mamy jeszcze legalnie i konstytucyjnie sprawnie działający (!) SN i Konstytucję układ nie obejmuje, bo i SN i Konstytucja nie są jedną z dwóch wysoce układających się stron.
  Ani praworządność, państwo czy obywatele.
  My, jesteśmy już jajecznicą modo scrambled, ubraną w skorupkę poprawnej obłudy i przekrętu,oczywiście w barwach narodowych.
  Będąc tak uformowanym jajem, możemy już przyzwyczajać się do dalszej eskalacji gry nami w kule.

  @ mag
  Ech, Maciej Zembaty… pokręt tak bardzo, jak świetnie tylko pokręt może boleśnie, bo prawdziwie, wychrypieć co kryje się pod polskim niebieskim prochowcem…

  Btw polecam reportaż w uprzedniej „P” ze spotkań Piotrowicza z ludem wiejskim. Zapewniał, że na opolszczyźnie w wyniku rządów PO trzeba mieć aussweis by dostać pracę (dokładnie).
  Gdzie jest policja?
  – – –
  zetus1
  4 lipca o godz. 8:26

  Z grubsza z cargo jest tak, jak piszesz; u nas efekt zrzutów wywołała akcesja do UE.
  Czy to jest wiedza powszechna, że 90% tzw. rolników nic nie produkuje a żyje nieźle wyłącznie z dopłat unijnych? (polecam artykuł red. Solskiej w uprzedniej „P”).
  To smutna wiedza, że rzekomo tajemnicze, godne stad szamanów-analityków wykwity naszego losu to po prostu objawy syfilisu.
  Ignorantia curat, albo lepiej nie wiedzieć, by umierać z uśmiechem na ustach, głaszcząc woodoo-doll.

 159. Saldo mortale
  4 lipca o godz. 8:38

  ”….Chyba jednak przyznasz, że byliśmy najweselszym ( i najbardziej wolnościowym) barakiem w obozie socjalistycznym”

  Słabe to, ma pan rację . Dużo ludzi tak mowiło. Jednego dnia rano biegli na zebranie pop pzpr , po południu oglądali kabaret koncesjonowany Pietrzaka albo Rosiewicza a wieczorem były ” nocne Polaków rozmowy ” i bon – mot o baraku.

  Marna pociecha że jedni teraz przyznają iż prl mordował ludzi i zniszczył ludzkie serca i umysły w kilku pokoleniach . Ale istnieją drudzy twierdzący , że prl to najlepszy okres w historii Polski . Ukłony.

 160. Saldo mortale
  4 lipca o godz. 8:43

  Ależ oczywiście ma pan rację . Taką dokładnie część srodowisk politycznych w 2 rp miała narrację o Zydach . Znałem starych , przedwojenych , wiejskich ludzi i mówili DOKŁADNIE to samo.

  Druga prawda jest taka że olbrzymia część nieruchomości w centrach miast była własnością żydowską . Do dziś sprawy własnościowe są w wielu miejscach nieuregulowane. Nie trzeba dodawać , że panstwo polskie WINNO tę sprawę uregulować – wyplacić stosowne rekompensaty prawowitym spadkobiercom .

  Nie jest pan , panie Saldo , choć częściowo zrozumieć – powtarzam ZROZUMIEĆ a nie POCHWALAĆ – obaw ludu na okoliczność zydowskiej przewagi w zakresie posiadania tych nieruchomości ? Zna pan z pewnością ” wasze ulice – nasze kamienice ” ?

  Zydzi od pokoleń mieli wolność i zarabiali pieniądze , byli klasą srednią w polskim społeczeństwie. TAK to wymyśliła szlachta – oni błękitnokrwisci , prosty lud nawet wolności nie miał . Ale nowoczesne społeczenstwo wymaga istnienia klasy sredniej – handel , wolne zawody , rzemiosło itd itp . Zydzi , uczestnicy wolnego rynku od zawsze , idealnie się nadawali do tego celu . Tzw ” prosty lud polski ” był w zasadzie do 1918 w ustroju feudalnym , żył po za czasem i przestrzenią zapakowany tam przez tzw ” szlachtę ” .Ukłony

 161. Paru tutejszych udających intelektualistów Solidaruchów wypowiada się na temat Życia Literackiego. Większość z nich tego wartościowego tygodnika nie miała w ręku. Wygląda na to, że także żadnej innej gazety literackiej. Machejek był redaktorem naczelnym. Jaki był to był i można było go nie czytać. Ale na przykład większość dzieł Jasienicy tam miała pierwszy druk. A noblistka Szymborska i dziesiątki wielkich wtedy polskich poetów i literatów, od Błońskiego i Wyki począwszy. A czytało tysiące, od inteligentnej młodzieży szkolnej, nauczycieli, profesorów po starych koneserów kultury. Dziś mamy cymbalistów wielu i 65 procent ludzi, którzy nie mieli w ręku książki. I wielu łże intelektualistów wylewających pomyje na blogu Passenta.

 162. idol:
  Andrew Jackson urodził się w religijnej irlandzkiej rodzinie imigrantów w 1767 roku. Ze względu na nieprecyzyjne granice i dokumenty z tego okresu, zarówno Karolina Północna, jak i Południowa Karolina twierdzą, że jest to stan urodzenia Jacksona.
  W szczytowej fazie wojny o niepodległość brytyjscy oficerowie schwytali 13-letniego Jacksona i zmienili go w jeńca wojennego. Jego nienawiść do Wielkiej Brytanii zaczęła się po tym, jak oficer uderzył go w policzek mieczem za odmowę wypolerowania butów.
  Jackson znany z jego ognistego temperamentu i pragnienia władzy, studiował prawo, a później służył w Izbie i Senacie. Po zakupie plantacji bawełny w 1804 roku Jackson polegał na niewolniczej pracy w celu zagospodarowania ziemi. W miarę jak plantacja rosła – w chwili śmierci miał ponad 150 niewolników – podobnie jak majątek Jacksona.
  W 1806 roku Jackson strzelił i zabił człowieka w pojedynku. Mężczyzna napisał w gazecie, że Jackson był „bezwartościowym łajdakiem i tchórzem”.
  Kiedyś nazywał się „The Indian Killer”, Jackson prowadził śmiertelną wojnę przeciwko Indianom, którzy spowodowali, że w 1814 r. Oddali znaczną część dzisiejszej Alabamy i europejskim osadnikom. (…)
  W 1824 Jackson został nominowany jako kandydat w wyborach prezydenckich. Przegrał z Johnem Quincy Adamsem, ale zdobył popularność.
  Apelując do ludności wiejskiej obiecując uwolnienie rządu od elitaryzmu, Jackson wystąpił ponownie przeciwko Adamsowi w 1828 roku i wygrał prezydenturę zarówno głosami elektoralnymi, jak i popularnymi.
  Jako prezydent Jackson szybko stał się znany z bezwzględnego traktowania rdzennych Amerykanów. Uważał rdzennych Amerykanów, którzy żyli na tej ziemi od tysięcy lat za „dzikusów”, którzy stali na drodze europejskiej ekspansji osadników.
  Jackson wierzył, że rdzenni Amerykanie stanęli na drodze do zachodniej ekspansji.
  REKLAMA
  W 1830 roku podpisał Ustawę o usunięciu Indian, która zmusiła tysiące ludzi z plemion Cherokee, Muscogee, Seminole, Chickasaw i Choctaw do opuszczenia swoich domów w południowo-wschodnich Stanach Zjednoczonych i podróży na zachód.
  Indianie Shoshone byli jednym z plemion, którym nakazano opuścić swoją ziemię
  Cherokee, którzy zostali zmuszeni do przejścia setki mil do Oklahomy w środku zimy, nazwali podróż Szlakiem łez. Historyczne znaczniki upamiętniające Szlak Łez istnieją w południowo-wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Ponad 5000 Cherokee zmarło z głodu i ekspozycji na zimno w podróży. Szlak Łez ciągnął się przez ponad 1000 mil.
  Mimo że obiecał uwolnić elitarny rząd Stanów Zjednoczonych, Jackson doprowadził do tego, że wielu jego bliskich przyjaciół i politycznych sojuszników znalazło się w rządzie (…) Jackson pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych prezydentów w historii

  Od pierwszych dni w biurze prezydent Donald Trump i jego zespół utrzymują Jacksona jako wzór do naśladowania. Pięć dni po objęciu urzędu Trump zawiesił portret Jacksona w Oval Office.
  15 marca Trump świętował 250. urodziny Jacksona odwiedzając The Hermitage, dawną plantację Jacksona. „To było podczas rewolucji, w której Jackson po raz pierwszy zmierzył się z arogancką elitą,” powiedział Trump do tłumu w Nashville.
  Czy to brzmi znajomo?

 163. pozwoliłam sobie wkleić artykuł Veroniki Bondarenko
  „Trump powiedział, że Andrew Jackson mógł zapobiec wojnie domowej – ale siódmy prezydent ma brzydką historię”.
  Przetłumaczony z pomocą Google, myślę że to nie jest zła metoda żeby zachęcić koleżeństwo do czytania.

 164. @Teddy, z poleconego przez ciebie materiału „…kościół katolicki jako instytucja obłudy i hipokryzji istnieje jeszcze dlatego że jego wyznawcy nie różnią się niczym od niego samego…”
  Akuratne to ale teraz przyszło mi do głowy że obłuda i hipokryzja właściwa jest również wyznawcom innych religii, i niewierzącym także.
  Po twoim walcu nie pozostaje mi nic innego jak powiedzieć – a ja lubię tango (argentyńskie)
  https://www.youtube.com/watch?v=GnyAgOWhMnk

 165. Nietutejszy ubolewa nad stanem obecnej kultury. Tym samym zaznacza, ze jego pokolenie odchodzi. Dopedzila Symetrycznego zwykla starpsc. Gwoli przypomnienia, gazeta nie jest tygodnikiem, tygodnik gazeta, mimo ze wowczas wszystkie mialy papier gazetowy…….

 166. może to nie jest zła metoda ale skąd w tekście pojawiła się REKLAMA?
  @404, pogodę mamy podobną. Pozdrawiam

 167. Panie poruczniku,

  Prl-owskie kształcenie nie za bardzo do współczesności pasowało, a nawet nie pasowalo wcale. Produkowaliscie tzw ,, inteligenta,, i ciemna masę w zawodowkach. Inteligent to 19 wieczny produkt zaboru rosyjskiego i austriackiego. Poeezja , sztuki , gazety o książkach itd itp. To szeroki temat . Ukłony.

 168. maciek.g
  4 lipca o godz. 10:27

  Cytowany prof.Piotrowski nazwał „robieniem z konstytucji samolociku” dokładnie to samo, co ja w poprzednim poście nazwałem „jajkiem w todze z jajecznicy”.
  Pytane, czy robienie w jajo obywateli i konstytucji to, jak pisze Piotrowski bardziej eleganckie, czy jak uważam ja, bardziej obłudne i pokrętne wyjście z twarzą gwałciciela z zarzutu gwałtu.
  Tak czy inaczej opinia Piotrowskiego potwierdza co napisałem, że w naszym ustroju społeczno-politycznym, gdy liczy się twarz osobista, mielenie obywatelom jajek poniżej pasa przechodzi każdemu gwałcicielowi, o ile opakowane na miarę gumna elegencko.

  Naiwnym (jakże niestety!) i szlachetnym (bez wątpienia) ulicznym obrońcom Trybunału, Konstytucji i Sądów na ulicach radzę sprawdzić, czy w wyniku powyższego, poniżej pasa mają jeszcze w wyniku spójne, niezabełtane jajecznicą treści.
  Czy to już im wrzucono na twarz.

 169. Czystej etnicznie przodowniczce w sukience w kwiatki…..kontestatorce z miniaturowa Kultura Paryska w dloni….

  Rowniez Gdynia miala stac sie czysto polskim miastem. “Panstwo narodowe” domagalo sie wyeliminowania Zydow z miast i miasteczek wschodniej oraz centralnej Polski. .
  Ksiadz Trzeciak projektowal dla Zydow getto i zolte laty. “Przeglad Katolicki” w dniu 5.03.1939 roku w korespondencji z Berlina stawial pytania dotyczace nowotworu zydowskiego w lonie niemieckiej macierzy, slepego i gluchego pierwotniaka. Jakie prawo istnienia moze miec zydowski narod-karzel? Co to za ludzie, ktorzy chalatami opasali kule ziemska.
  Milosz pisal, ze polskie antysemickie obsesje siegaly psychozy, a w poznych latach trzydziestych wrecz obledu, uniemozliwiajacego jasne uswiadomienie sobie niebezpieczenstwa wojny. Liczne byly glosy, aby Zydzi opuscili Polske na wlasny koszt. Podobna perwersyjna idee zrealizowala Deutsche Bahn, ktora wystawiala rachunki, regulowane przez Niemieckie Gminy Zydowskie za transporty deportacyjne do obozow koncentracyjnych.
  Po prostu bylo wiele zbieznosci w postrzeganiu Zydow i sposobu rozwiazania “kwestii zydowskiej”. Pozostawiony majatek zydowski bylby rekompensata za wyrzadzone Polakom przez wieki krzywdy. Najbardziej radykalni antysemici stwierdzali, ze szkodliwosc Zydow w Polsce jest tak wielka, iz nalezy sie ich pozbyc, jak pozbywa sie robactwa z mieszkania.
  Chodzilo po prostu o deportacje poprzedzona odebraniem obywatelstwa. Publicysta “Robotnika” w roku 1937 pisal “apetyty antysemitow endeckich rosna; wkrotce wystapia z projektem powszechnego wytepienia przy pomocy gazow”. Inny publicysta “mysli narodowej” fantazjowal w 1933 roku; zydostwo siedzi w bagnie trupim i zapowietrza, bez masek gazowych niepodobna zblizyc sie do tego bagna trupiego, trzeba bedzie je ogniem zniszczyc, bo Zyd od tego rozkladu cuchnacego nie zginie, gdyz sam jest rozkladem.
  Oto przyklady niektorych ulotek przedwojennych w Polsce: “Smierc zydom i pacholkom zydowskim”, “Musi plynac krew zydowska”, “Nie przejmuj sie widokiem krwi-bij, bij zawsze….” Wazna sprawa i celem narodowcow bylo zmuszenie Zydow do emigracji.
  W ten sposob jezyk poprzedzal czyny. Ciekawa jest rowniez lektura Alfreda Döblina “ Podroz po Polsce” (1925). Niestety nie zacheca ona do osiedlania sie zydow w Polsce. Joshua Trachenberg w ksiazce “Diabel i Zydzi”. Sredniowieczna koncepcja Zyda a wspolczesny antysemityzm” pisze, ze masy nie potrzebuja antysemityzmu naukowego i kamuflazu. Zyd jest dla nich wcieleniem diabolicznego zla, od wiekow nekajacego ludzkosc. Zyd jest zlem, bo obcuje z magia, by zniszczyc swiat chrzescijanski.
  Demoniczno-diaboliczny obraz zyda laknacego krwi jest obrazem bez jakiegokolwiek racjonalnego wytlumaczenia. Nikomu nie zaszkodzi lektura Joanny Tokarsiej-Bakir “Zydzi u Kolberga”. Autorka pokazuje klisze, kalki, stereotypy dotyczyce swiata i antyswiata, zla i dobra. Znana jest legenda rozpowszechniana przez kosciol, opluwania hostii przez zydow, skazanych za to na okrutne tortury. Zwrot po zydowsku znaczy “na opak”, zgodnie z obowiazujacymi kliszami.
  Podobne sa efekty innych symboli jak wystawianie na widok publiczny beczek nabijanych gwozdziami, w ktorych miano saczyc dziecieca krew. Antysemityzm nie jest wynalazkiem nowych czasow.
  Antysemityzm ludowy, dawny, stanowi wizerunek postawy niechetnej wobec tego, co obce. Pisalem w blogu o corocznym (wielkanocnym) paleniu kukly – zyda w miejscowosci Pruchnik niedaleko Jaroslawia. Zwyczaj w koncu zaniechany po interwencji wladz miasta.
  Do pogromu kieleckiego obserwujemy niejako wizualizacje idei pogromu. Ksiazka Grossa (2000) o mordzie dokonanym na sasiadach zydach nawiazuje do obecnych rysow typowego pogromu.
  Ciekawa i godna polecenia jest pozycja Ireny Kaminskiej-Szmaj przedstawiajaca prawicowa propagande i jej wplyw na obraz zyda pt. “Judzi, zohydza, ze czci odziera. Jezyk propagandy politycznej w prasie 1919-1923” (1994). Analizuje ona konotacje sematyczna nazwy etnicznej “Zyd” po 1918 roku.
  Nalezy przy tym zauwazyc, ze nacjonalistyczna propaganda przedwojenna gloszona byla rowniez z ambony.

 170. Panie Saldo ,

  Wszystko to prawda. Wie Pan oczywiście że Żydów z Wysp Brytyjskich wypedzono w 12 wieku i przez 400 lat nie wolno było się im osiedlac na Wyspach ?
  Oraz o tym ze przez kilkaset lat sciagali na ziemię polskie i osiedlili się nie niepokojeni?

  Nie próbuje usprawiedliwiać mordów , wypedzen , grabieży itd . Usiłuje Pani wyjaśnić ze istnieje tzw ,, druga strona medalu, ,, . Żydom do 1918 nie dokuczano bo było potrzebni szlachcie i władzom zaborczum. Po odzyskaniu niepodległości zaczęli być postrzegani jako konkurencja przez masy ludowe. Nie ja to wymyśliłem pisze o sprawie i Andrzej Leder i Norman Davies. Chowani w porządku feudalnym Polacy nie – szlachta , po otwarciu Polski na swiat dostrzegli że Żydzi sa o wiele długości przed nimi w wyścigu o dobrobyt. Wolne zawody , handel , usługi to była domena Żydów. Musiało to budzić zawiść i zazdrość nie sądzi Pan ? Oczywiście nie była to wina Żydów . Nie była to wina Polaków . Raczej tzw elit i kosciloa kat. Oni wskazywali Żydów jako powód upodlenia mas polskich . Teoria nie jest moja tylko dwóch w/w Panow.Obaj profesorowie i z pewnością nie antysemici. Kłaniam sie .

 171. blackley
  4 lipca o godz. 11:45

  Elity wskazywały na kogoś innego. Co mówi masa ludowa:

  “To któż moich groszy złodzij, / Cy Żyd jucha, cy dobrodzij!?”.

 172. -„Paru tutejszych udających intelektualistów Solidaruchów wypowiada się na temat Życia Literackiego.”(…)
  -” I wielu łże intelektualistów wylewających pomyje na blogu Passenta.”

  Bedac niechcacy nietutejszym itd , nie rozumiem sila rzeczy co tnp ( w rzeczywistosci i mimowolnie ) ci intelektualisci robia w tym drugim zdaniu , ale gdym byl tutejszym byloby tak samo, tez bym nie rozumial .
  Czy to moze byc wplyw Machejka ? Raczej Wyki i Szymorskiej (?!), ale skad on tnp moglby sie wziac skoro rece wtedy mialem zajete kims innym ?
  Well… przeciez na temat , sie nie wypowiadam to o co chodzi ?

 173. żabka konająca
  4 lipca o godz. 10:41

  żabka konająca i Ted’dy bear cytują tekst, w którym piszą, że wyznawców katolicyzmu (a więc Tuska, Komorowskiego, Schetynę, Kopacz, Niesiołowskiego itd., itd, itd, itd.) charakteryzuje obłuda i hipokryzja… To by się zgadzało, ale jednak nie tak ostro, akurat na tych obłudników głosują Passent, Hartman, Michnik… Widocznie im obłuda i hipokryzja nie wadzi…

 174. „Pokazmy lipe przydrozna, to bedzie najlepsza parodia drewna L.”

 175. Okazuje się, że sporo komentatorów ma problem ze zrozumieniem słowa pisanego; dowód? prosty test: czy gospodarz pisze o:
  a) Żydach
  b) PRL-u
  c) UE i SN
  Niektórzy wybrali odpowiedzi a i b.

 176. Prośba
  Boże malutkich, ty mój Boże
  który znasz czyny tych na górze
  pozwól mi zostać tam gdzie jestem
  i mnie nie pozwól zostać tchórzem

  bym nie mógł zostać stręczycielem
  i czerpać zyski z upokorzeń
  bym się nie pozbył naiwności
  nim gdzieś sterane kości złożę

  bym nie mógł zostać dygnitarzem
  co przypomina sopel lodu
  i co udaje że rozumie
  choć godność stracił już za młodu

  bym nie mógł zostać niewolnikiem
  czasu, który odmierza nam godziny
  choć czas w kosmosie nie istnieje
  więc z nas zadrwiłeś bez przyczyny

  bym nie mógł zostać twym kapłanem
  który nie wierzy w twe istnienie
  lecz chwali ciebie przed twym ludem
  nie zapadając się pod ziemię

  Boże malutkich, ty mój Boże
  ja, co się jeszcze nie zbudziłem
  choć los mnie nigdy nie oszczędzał
  sam nie wiem, czy ja godnie żyłem

  PS. Ten wierszyk powinien publicznie przeczytać każdy polityk III RP.

 177. olborski
  „Pokazmy lipe przydrozna, to bedzie najlepsza parodia drewna L.”

  Nie pierwszy to raz, gdy próbuję zrobić rozbiór semantyczny twojej wypowiedzi i nie jestem w stanie zrozumieć, co autor miał na myśli.
  Czyżby nie była ci znana sztuka komunikacji?

 178. Nie wiem czy znasz angielski, ale polecam wykład o więzieniach w Niemczech i USA oraz obozach koncentracyjnych. Można włączyć tłumaczenia na wiele języków (niemieckie jest OK). Może uda Ci się przezwyciężyć zapętlenie w jednym temacie, co dla mnie wygląda na szowinizm.
  Rodzice autora nie chcieli mieć psa bo przypominał im obozy, w których przetrzymywano ich w czasie wojny i strażników z psami, nie jeździli niemieckimi samochodami: Merc,BMW – ojciec prelegenta nazywał je „nazi cars”

  https://www.youtube.com/watch?v=wtV5ev6813I

 179. ontario
  4 lipca o godz. 12:17
  blackley
  4 lipca o godz. 11:45

  Elity wskazywały na kogoś innego. Co mówi masa ludowa:

  “To któż moich groszy złodzij, / Cy Żyd jucha, cy dobrodzij!?”

  tzw elity usiłowały zrzucić winę na Zyda . Trzymanie w niewoli narodu przez kilkaset lat gospodarki folwarcznej wciąż ma swoje skutki . A ” dobrodziej ” ? no cóż znam – z opowiesci – jak ów dobrodziej w niedzielę rano grzmiał na ”zydostwo ” a wtygodniu sprzedał Zydom plon z sadu na tzw ”pniu ” . Kilkuhektarowy sad a raczej plon z niego to dla chłopa w 1933 roku to było NIEWYOBRAŻALNE bogactwo . Proboszcz forsę schował w kieszeń , Zydzi zorganizowali całą logistykę – zbiór , transport na pobliska stację kolejową furmankami i wysyłkę koleją gdzieś tam . Perwersji dodaje fakt że robotę zrobili wynajęci chłopi najęci za groszowe stawki – innych nie było . Zyd i ksi,adz zgodnie forsą się podzielili. Chłopu została robota. Taka sytuacja . Mogło ludzi drażnić ? jak pan sądzi ? Zabijania nic nie usprawiedliwia ale trochę tłumaczy czemu chłopi wywózką i mordowaniem dziedziców się wogóle nie przejęl i chętnie wzięli ziemię z reformyi a i wydanie Zyda Niemcom im łatwo przychodziło .Kłaniam się

 180. zabka konajaca;10:41.

  Zabciu wszystko ma swoje granice,obluda I hipokryzja tez.

  https://www.youtube.com/watch?v=kjKjlLRoLHw

  Cos dla Ciebie.

 181. http://tvjurnal.ru/2018/07/459/

  Sankcje nalozone przez zachod na Rosje mozna o kant dupy potluck
  teraz po cichu rakiem trzeba sie z nich wycofac.
  Putin to nie Garbaczow po raz drugi ta sztuczka udac sie nie mogla.

 182. @404
  Znalazłem przykład nawróconego Republikanina. Mam nadzieję, że będzie takich więcej, może i w Polsce.
  Zdefiniował trampka tak:
  *————————————————————————————
  1. Sieje zamęt w społeczeństwie ustawicznie kłamiąc.
  2. Obciąża winami mniejszości i przypisuje im wyłączną winę za złożone problemy.
  3. Tworzy teorie spiskowe, które mówią o ukrytych i złych działaniach i obciąża nimi te posądzane mniejszości
  4. Szerzy poczucie bycia ofiarą wśród żarliwych zwolenników
  5. Stwierdza konieczność wywarcia niespotykanego nacisku, aby bronić swoją „klasę ofiar” przed spiskami posądzanych mniejszości.

  Te cechy charakteryzują wszelkie rządy autorytarne
  Kredem konserwatyzmu stało się posłuszeństwo w stosunku do leadera.
  (…)
  *—————————————————————————————-
  https://www.youtube.com/watch?v=YOp1WqAZU14

 183. @Saldo mortale
  4 lipca o godz. 11:15
  Nie zamieściłem adresata powyżej , poprawiam:

  Nie wiem czy znasz angielski, ale polecam wykład o więzieniach w Niemczech i USA oraz obozach koncentracyjnych. Można włączyć tłumaczenia na wiele języków (niemieckie jest OK). Może uda Ci się przezwyciężyć zapętlenie w jednym temacie, co dla mnie wygląda na szowinizm.
  Rodzice autora nie chcieli mieć psa bo przypominał im obozy, w których przetrzymywano ich w czasie wojny i strażników z psami, nie jeździli niemieckimi samochodami: Merc,BMW – ojciec prelegenta nazywał je „nazi cars”

  https://www.youtube.com/watch?v=wtV5ev6813I

 184. zetus1
  4 lipca o godz. 13:31
  Twierdzi naiwnie, ze wielotematowosc ochroni nas oprzed szowinizmem. Zetus zapewnie nie wie, ze nie jest konieczne utozsamianie sie z tematami. Zetus pozostal bowiem na etapie szkoly podstawowej i na poziomie, „co autor mial na mysli”. Zetus podaza duktem blogowych glabow i golabek. Coz, …jedem das Seine…

 185. @Saldo mortale
  4 lipca o godz. 15:04
  Może tak coś z sensem. Dlaczego tak dużo piszesz o mnie czyli o kimś kogo nie znasz, przezywanie to skrajny prymitywizm. Coż, …jedem das Seine… Polecam czytanie ze zrozumieniem.

 186. Konstytucja RP z 1997 r. zawiera zapis na temat ogólnokrajowego referendum, a więc namiastki demokracji oddolnej w Polsce. Chodzi mi dokładnie o artykuł 125, który umożliwia przeprowadzenie referendum w sprawach istotnych dla państwa polskiego. W domyśle zakładam, ze art. 125 opiera się na art. 4 tejże konstytucji, w którym jest wyraźnie napisane, że „naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”. Bezpośrednio czyli oddolnie, z aktywnym udziałem obywateli, którzy są, albo winni być niepodważalnym suwerenem państwa. A wiec także ja jestem suwerenem polskiego państwa? Przyjrzyjmy się jednak bliżej zapisowi w art. 125 w polskiej ustawie zasadniczej, zanim się przekonamy, że jest on tyle wart, co kartka papieru, na której został zapisany.
  https://obserwatorpolityczny.pl/?p=54220
  ===========

  Trudno się z profesorem nie zgodzić.
  Demokracja JEST FIKCJĄ- w większości krajów świata.
  Rządzą elity partyjne i inne, które trudno odsunąć od władzy.
  Konstytucje, tak jak i inne przepisy i regulacje, są pisane tak, by zagwarantować funkcjonowanie przywilejów nielicznym.
  Cała reszta ma za nie płacić.

  Wszystkie oddolne inicjatywy można w procesie legislacyjnym utopić……
  Na każdym etapie prac nieliczni tylko mają realny wpływ na zarówno kształt, jak i przekazanie do procedowania jakiejkolwiek inicjatywy obywatelskiej.

 187. Teddy Bear

  Wciąż i nieustająco – skoro tak się panu Rosja podoba czemu nie wyemigrowac Pan do Rosji tylko to liberalnego kraju zachodu i obsrywa Pan zarówno zachód i liberalizm korzystając z dobrodziejstw tychże ?

  Jest Pan Co najmniej NIEKONSEKWENTNY.
  Gryzie Pan rękę która Pana karmi . Nieładnie , niewdziecznik z Pana. Kłaniam sie

 188. https://obserwatorpolityczny.pl/?p=53933

  Mikolaj
  9 czerwca 2018 at 16:10
  Pytanie: Dlaczego nie ma dyskusji o naszym państwie i jego przyszłości?
  Odpowiedź: Bo to co się dzieje w Polsce ważnego jest sterowane z zewnątrz. Mamy na to niewielki wpływ. Prawie zerowy.

  Pytanie: Czy tak było od poczatku transformacji?
  Odpowiedź: Przez pierwsze lata byliśmy jak dziecko we mgle. Elity z czasów PRL-u zostały spacyfikowane lub zeszły do podziemia, powstawanie nowych natrafiło na trudności. Ludzie z Zachodu robili z naszą ekonomią co chcieli, co im było wygodne.

  Pytanie: A potem?
  Odpowiedź: Potem kontrolę nad nami przejęły Niemcy. Dla przykrycia tej dominacji zaczęto mówić, że wstąpilismy do Unii Europejskiej.

  Pytanie: Czy była inna alternatywa?
  Odpowiedź: Chyba nie. Wpadliśmy w taką zależnośc razem z całym blokiem post socjalistycznym oraz niektórymi byłymi republikami radzieckimi.

  Pytanie: I jakie były tego konsekwencje?
  Odpowiedź: Z ekonomicznego punktu widzenia, na obszarze Europy powstał “rynek” większy od “rynku” Stanów Zjednoczonych a my jego częścią.

  Pytanie: A z politycznego punktu widzenia?
  Odpowiedź: Unia (czytaj Niemcy) pomogła ustanowić w naszym państwie dominującą pozycję ugrupowaniom liberalnym.

  Pytanie: Ale była radość.
  Odpowiedź: Radość była do momentu kiedy okazało się, że my i pozostałe państwa Unii stanowimy “paliwo” dla przemysłu niemieckiego.

  Pytanie: Co na to Stany?
  Odpowiedź: Początkowo akceptowały wzrost potęgi niemieckiej. Potem się jej przestraszyły. Nowy prezydent Stanów mówi to otwartym tekstem.

  Pytanie: Czyli “działania” prezydenta Stanów przeciw Zachodniej Europie nie są nieprzemyślane?
  Odpowiedź: Wie co robi. Wie z kim walczy. Wie o co walczy.

  Pytanie: O co walczy?
  Odpowiedź: Po spacyfikowaniu Niemiec i Unii znowu stanie się niekwestionowanym liderem Świata Zachodniego. Ale tylko, jeżeli uda mu się pokonać “ekonomicznie” Niemcy.

  Pytanie: A co z Chinami i Rosją.
  Odpowiedź: Chiny i Rosja będą próbowały zewrzeć szeregi aby wyrwać się z tej zależności.

  Pytanie: Wracajmy na nasze podwórko. Jak to jest z nami?
  Odpowiedź: Opiszmy stan naszego państwa w momencie oddania władzy przez PO. Tyle, że przypominanie szczegółów tylko zaciemnia obraz.

  Pytanie: I jak to wyglądało?
  Odpowiedź: Byliśmy państwem w którym transformacja dała niezłą stopę życiową 10 – 15 % części naszego społeczeństwa. To bogactwo osiągnęli przy “pomocy” współpracy z zagranicznymi ośrodkami, głównie europejskimi. Ponieważ Unia była i ciągle jest “ostro” pro-liberalna, większośc beneficjentów transformacji w Polsce też jest “ostro” liberalna.

  Pytanie: A jak to było po przejęciu władzy przez “dobrą zmianę”?
  Odpowiedź: Czy to PiS mówił oficjalnie czy nie, rozpoczęto “równanie” nierównosci ekonomicznych. Tyle, że PiS słabnie w oczach. Popełnia coraz więcej błędów.

  Pytanie: A nasze relacje z Unią?
  Odpowiedź: Dopóki Niemcy będą walczyć o przywództwo polityczno-ekonomiczne w Europie, dopóty bedą bronić nasze elity liberalne i ich uprzywilejowaną pozycję w naszym państwie.

  Pytanie: A jak będzie dalej?
  Odpowiedź: Przyszły takie czasy, kiedy prawie wszystko zależy od pieniędzy. A my jako państwo mamy niewielki wpływ na to ile ich mamy.

  Pytanie: Czyli?
  Odpowiedź: Możemy tylko spekulować co i jak bedzie z nami. W tym momencie dyskusja o naszym państwie i jego przyszłości może być głównie akademicka. Tyle, że na naszych oczach wszystko na świecie się zmienia. Będziemy obserwować jak te zmiany będa wpływać na nas. Nie ma co wpadać w panikę – nie jestesmy sami w takim położeniu.

 189. Wiesiek59

  Demokracja to fikcja Pan powiada? Ja w każdym razie wybieram te ,, fikcję ,, . Za prl wolnych wyborów nie było 45 lat . Nawet fikcyjnie wolnych .
  Naprawdę nie widzi Pan różnicy ?
  To ze demokracja nie jest doskonała nie znaczy ze trzeba zacząć praktykować zamordyzm . Panu to zdaje się bez różnicy , za prl się podobało czyż nie ?

 190. Panie , znowu ten ruski portal polskojezyczny ????

 191. Aby wyjść z geopolitycznej pułapki, w jakiej Polska znalazła się na życzenie własnych rządów – a także dużej części zniewolonego amerykańskim mitem społeczeństwa – i nie tylko stawić czoła ustawie 447, ale również nie dopuścić do prowokowanej przez USA i NATO wojny z Rosją na naszym terenie, trzeba potężnego zrywu Polaków. Takiego zrywu, który w pierwszym rzędzie osłabi wpływy obozu amerykańsko-izraelskiego w Polsce, a w konsekwencji odsunie go od władzy. Początkiem powinno być odrzucenie ustawy 447 na fundamencie cywilizacji chrześcijańskiej, a następnie wypracowanie na wybory parlamentarne programu, który nie tylko obroni nasze aktywa przed rasistowską cywilizacją, ale pozwoli zapoczątkować nasz suwerenny rozwój. . Program zabezpieczający polskie dobra naturalne – wody, lasy i złoża – przed wyprzedażą, koncesjami i dzierżawą dla zagranicznych firm jest realny. Jego gwarancją jest nasza cywilizacja Na takiej bazie jest realne również zjednoczenie wszystkich pozasystemowych środowisk narodowo-patriotycznych.

  Anna Raźny

  https://wiernipolsce.wordpress.com/2018/05/15/to-sa-nasi-najlepsi-sojusznicy-amerykanie-i-zydoanglicy/
  ===========

  Jeden z nielicznych trzeźwych głosów.

  „Od przyjaciół boże chroń
  z wrogami sobie poradzę”…….
  AKTUALNE.

 192. wiesiek59
  4 lipca o godz. 16:03

  To jest cudeńkowe, warto cytować:

  „Elity z czasów PRL-u zostały spacyfikowane: 10 lat prezydentury Kwaśniewskiego, rządy SLD Millera, Oleksego, Belki; prezydent Jaruzelski…”

  No, to jest nowa definicja pacyfikacji lub schodzenia do podziemia.

 193. blackley
  4 lipca o godz. 13:41

  Ale… Wyspiański właśnie o tym, że proboszcz i karczmarz ręka w rękę i przeciw chłopu…

 194. Nareszcie ! Morawiecki potwierdził fakt ,że Armia Czerwona uratowała Europę przed ludobójstwem katolickiego wehrmachtu ponoć niemieckiego kiedy adolf był Austriakiem. Jak Tusk Kaszubem. A stalin Gruzinem. Polityczny Ukrainiec Schetyna z imienia i nazwiska wymienił dwóch Ukraińców wyzwolicieli Auschwitz. Według prawicy Niemcy w przewadze katolicy wycofali się z Polski taktycznie. Na gotowe puste pole przyszli Czerwonoarmiści co spotkało się z protestem tzw. wyklętych w postaci mordowania sąsiadów za przyjmowanie wyzwolicieli chlebem i solą. Tak sobie myślę,że Morawiecki mówiąc wyzwoliliśmy was miał na myśli siebie i ojca,ukrywającego się jak Japończyk na Filipinach wysadzający mosty aż do obalenia komuny w 1989 roku. Komuniści są dumni bo Morawiecki przytarł nosa potomkom przegranych pod Stalingradem dziś europarlamentarzystom. Got mit uns !

 195. wiesiek59
  4 lipca o godz. 16:03

  Mój komentarz
  Wiesiek poszedł na całość i wkleił na EP geopolityczny katechizm dla Polaków ułożony przez jakiegoś trolla geopolitycznego.
  Wiesiek chyba oczekuje dyskusji na temat bzdetów, które wkleja na EP.
  Pzdr, TJ

 196. tejot
  4 lipca o godz. 17:18

  Linkuję te teksty, które zdobywają moje uznanie, są zgodne z moimi wnioskami na temat geopolityki.
  Politycy dbają o interesy SWOICH KRAJÓW jedynie.
  Ci którzy dbają o interesy nieswoich, to sprzedawczyki.

  Jeszcze coś?

 197. SŁOWIANIN STANISŁAW
  4 lipca o godz. 17:05

  I po co pan te bzdury ciągle głosi ? Ruscy spieszyli się jak mogli żeby zająć jak najwięcej terenu . Nie liczyły sie straty . A tak ” pomagali ” aliantom że strzelali do samolotów lecących ze zrzutami nad Warszawę w czasie powstania i nie pozwalali na międzylądowanie.
  Dokumentację na ową ” bratnią pomoc ” znajdzie pan w książce Normana Daviesa ”Powstanie 44” – wspomnienia pilotów , dowódców itd itp . Ostrzegam – książka jest gruba . Jak pan poczyta to proszę wrocić do dyskusji . Spotka pana dysonans poznawczy – ruskie strzelali do aliantów i są tego swiadkowie. Kłaniam sie

 198. @blackley

  ” Za prl wolnych wyborów nie było 45 lat . Nawet fikcyjnie wolnych .”

  Za wspanialej i doskonalej IIRP byly wolne wybory. Tyle, ze jak wybory wygral nie ten co trzeba (prezydent Narutowicz) to go zastrzelono w warszawskiej Zachecie i w ten sposob Zrobiono Porzadek. Pare lat pozniej Jasniepan Pilsudski sie w..il, ze nie tych co trzeba wybrano – i zrobiono porzadek za pomoca wojska. Jedna z drugim brunatna sw..ocz moze oczywiscie kleic glupa i twierdzic, ze powyzsze to „komunistyczna propaganda” czy costm – tyle, ze fakty (a nie brunatne pierdy) sa do znalezienia w kazdej encyklopedii. Zamach stanu Jasniepana Pilsudskiego to co najmniej czterysta ofiar smiertelnych. Ale to przeciez w Dobrej Sprawie wiec sie nie czepiamy.

  Jeszcze pare lat – i Waadza Zrobil Porzadek z poslami opozycji. Witosowi kazano wynosic z celi kubly z ownem. Liebermanowi odbito nerki. Okrutnie bito Korfantego. Jedna z drugim brunatna sw..ocz moze oczywiscie kleic glupa i twierdzic, ze powyzsze to „komunistyczna propaganda” czy costm – tyle, ze fakty (a nie brunatne pierdy) sa do znalezienia w kazdej encyklopedii. Sprobuje jakas brunatna sw.. twierdzic, ze to „komunistyczna propaganda” – to wkleje cyyaty i linki.

  „Wybory” w IIRP funkcjnowaly tak ze az furczalo. Jak PanPrezydent Moscicki zaczal rzadzic – to panowal az do slynnej operacji pod Zaleszczykami. Od 1926-go roku, kiedy to sie wybral na Prezydenta – przez 13 lat.

  Jak sie komus nie podobalo, to bylo sanatorium w Berezie. Bez takich drobiazgow jak sad i proces. Po prostu jak sie ktos waadzy stawial, to go waadza wsadzala za druty kolczaste. Trudno p..dziec czy twierdzic, ze to „propaganda PRL”, bo za druty kolczaste waadza wpitlila na przyklad Cata Mackiewicza.

  A teraz mozna poczekac, jakimi oszczerstwami taki czy inny sm..cy debil bedzie sie poslugiwal. Ostanio jakis zaf..ny debil postawil mi zarzut, ze za PRL-u „wyrywalem paznokcie” i „Lalelm gumowa pala”. Czekamy na rewelki debila.

 199. wiesiek59
  4 lipca o godz. 17:39
  tejot
  4 lipca o godz. 17:18

  Linkuję te teksty, które zdobywają moje uznanie, są zgodne z moimi wnioskami na temat geopolityki.
  Politycy dbają o interesy SWOICH KRAJÓW jedynie.
  Ci którzy dbają o interesy nieswoich, to sprzedawczyki.

  Jeszcze coś?”

  Tak . Podobnie jak oczytał się pan prl-owskich , smieciowych książek , tak teraz wyszukuje pan po sieci podobnych panu ” geopolityków ” i linkuje. A wiadomo że internet jest pełny smieci owych treści . Ze coś napisano nie znaczy że jest warte uwagi.

 200. Powstanie to była zbrodnia.200 000 ofiar cywilnych kompromituje tzw.emigrację londyńską. Warto podać nazwiska świadków i Ruskich strzelających aby Ziobro wymierzył sprawiedliwość. Tak sobie myślę dlaczego blac czy blać /pisownia z polskim znakami/ nie zgłosi tego w ramach ścigania do IPN.

 201. pitekantrop
  4 lipca o godz. 17:47

  Nie dostrzegł pan że pisałem o prl . To w prl nie było wolnych wyborów w przeciwienstwie do wolnej Polski po 1989r . Zalecam czytanie ze zrozumieniem , odpowiedział pan chyba komuś innemu , kto poruszał wybory za tzw sanacji. Być może nie zalożył pan okularów a może pan nie rozumie co czyta.
  Nawiasem mówiąc władze sanacyjne nie mogły być takie złe skoro dały 600 tys paszportów polskich Zydom wypędzonym z ” postępowej ” rosji sowieckiej . No i nie robiły problemów z zakupem przez Zydów z polskimi paszportami nieruchomości , które jak pan wie Zydzi kupowali a do zakupu nieruchomości – czego pan nie wie – jest potrzebny paszport czyli dokument tożsamości . Nie było przed 2 wojną dowodów osobistych tylko paszporty i paszportem legitymowali si.e Zydzi u notariusza podpisując akt nabycia . Ze sporo nabyli to chyba pan wie ?

  Obrzucał pan mnie i moją rodzinę podejrzeniami jakoby mielismy kupic za bezcen , bezprawnie przejąć czy wejść w posiadanie nieruchomości zydowskie w Otwocku . Więc dostał pan obelgę ” wyrywacza paznokci i uzytkownika gumowej pały ” .

  NA koniec – czytać ze zrozumieniem lub / i w okularach . Bo wychodzi pan na idiotę,poruszając kwestie nie podnoszone przez adwersarza . Inaczej mówi,ac gada pan sam ze sobą . Kłaniam sie .

 202. SŁOWIANIN STANISŁAW
  4 lipca o godz. 17:58
  Powstanie to była zbrodnia.200 000 ofiar cywilnych kompromituje tzw.emigrację londyńską.”

  Proszę przeczytać dokładnie książkę o powstaniu Daviesa . tzw emigracja londynska ostrzegała przed powstaniem , na czele z generalem Andersem .
  Rozkaz wydał Komorowski , wtedy chyba pulkownik . Kalkuje pan propagandę z prl jak jakis nieuk . Prosze poczytac zródła i wrócić do rozmowy . ”Powstanie 44 ” ale ostrzegam – gruba jest.

 203. @blackley

  ” strzelali do samolotów lecących ze zrzutami nad Warszawę w czasie powstania i nie pozwalali na międzylądowanie.”

  Klamie i lze ten spec od oszczerstw na kazdy temat. Klamie glupio – bo opisy o ogromnej amerykanskiej wyprawie bombowcow B-17 i (chyba) Liberatorow(?), ktora to wyprawa zrzucila nad Warszawa ponad tysiac zasobnikow – sa ogolnie dostepne. Wyprawa ladowala chyba w Poltawie, po tym, jak Stalin wyrazil zgode:

  „W tym czasie jednak nadszedł z Londynu sygnał o zgodzie Stalina na pomoc Powstaniu i mającej nastąpić wielkiej alianckiej wyprawie lotniczej
  … Amerykańska wyprawa dociera nad Warszawę około godz. 14.00. Mieszkańcy stolicy i powstańcy są zaskoczeni, panuje ogromna radość. Generał Bór-Komorowski wspominał: Warszawa przeżywała chwile nieopisanego entuzjazmu. Wszyscy z wyjątkiem chorych i rannych wylegli z piwnic. Opustoszały podziemia, zaroiły się podwórza i ulice. Z początku wszyscy myślą, że jest to desant polskiej brygady spadochronowej. … Bombowce zniżają się do pułapu 14 000 stóp (około 4200 metrów), aby można było w miarę celnie zrzucić zasobniki na tereny kontrolowane przez powstańców. Na tej wysokości jednak zabójczo skuteczny jest ogień niemieckiej artylerii przeciwlotniczej. W efekcie 35 „Fortec” zostaje uszkodzonych, w tym 8 ciężko. Z samolotów sypią się zasobniki wyładowane bronią, amunicją, zaopatrzeniem i lekami.

  Warunki, w jakich dokonano zrzutu, były jednak bardzo trudne. Jak raportowali później lotnicy, nad miastem unosił się całun dymu i o jakiejkolwiek celności nie było mowy. …

  https://ciekawostkihistoryczne.pl/2014/08/31/niezreczny-epizod-powstania-warszawskiego-prawda-o-tym-jak-amerykanie-pomogli-nazistom/#3

  Lgarstwa wstretne – ale i durne. Prymitywne. Trzyletnie dziecko umie lepiej klamac niz blackley.

 204. W podobnym trybie pracowały jedynie sejm „niemy” z 1717 r. i sejmy rozbiorowe z lat 1773 i 1793. Skojarzenia z nimi są jak najbardziej znaczące, bo oto otrzymaliśmy niezbity dowód, że Polska pod rządami PiS nie jest państwem niepodległym, lecz kolonią Stanów Zjednoczonych AP.
  Dla świadomych politycznie obserwatorów było to już oczywiste dużo wcześniej, jak choćby wtedy, gdy 6 czerwca dowiedzieliśmy się, że akredytowana później przez prezydenta Dudę jako ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher, zapowiedziała na przesłuchaniu w Kongresie USA monitorowanie i ingerencję w polski proces ustawodawczy. Miarą upodlenia Polski przed Waszyngtonem była też niesławna wizyta Andrzeja Dudy w Stanach 16-21 maja, gdy prezydent Polski zdecydował się spotkać z burmistrzem Jersey City, otwarcie okazującym wcześniej swą pogardę dla naszego kraju.
  http://jeznach.neon24.pl/post/144452,polska-jest-kolonia-usa
  ============

  Z tym też się zgadzam.
  Obiektywna ocena sytuacji Polski.

  A tutejszym lachociągom, pozostawiam wnioski.

 205. @blackley

  „ć takie złe skoro dały 600 tys paszportów polskich Zydom wypędzonym z ” postępowej ” rosji sowieckie”

  Klamiesz, durniu, podobnie jak klamiesz na temat Powstania Warszawskiego, na temat mojej jakoby zbrodniczej przeszlosci („wyrywanie paznokci”) i na kazdy temat. lzesz. Glupio zmyslasz. Sam w sobie jeszcze nie jestes niepodwazaklnym zrodlem. To, ze po raz kolejny wklejasz glupie pierdy o paszportach nie zmienia faktu ze to durne klamstwa. A ze sie czepiales mnie o plany wypedzenia wszystkich Zydow „na Madagaskar” – to wkleje materialy zrodlowe i przechwalki tych polskich dygnitarzy, ktorzy usilowali Zydow (wszystkich) wypedziac.

 206. @blackley

  A jak ci sie nie podoba sposob, w jaki sie do ciebie zwracam – to se szukaj satysfakcji na drodze prawnej. Tyle ze wowczas zdrowiej dla ciebie, zebys mial solidne dowody na to, ze zajmowalem sie „wyrywaniem paznokci”. Powodzenia, cieniasie. Pewnie masz tez, klamczuchu, cytyaty moich wypowiedzi, w ktorych ciebie czy twoja rodzinke o costam „oskarzam”.

 207. @Wiesiek59

  „Polska pod rządami PiS nie jest państwem niepodległym, lecz kolonią Stanów Zjednoczonych AP”

  Znaczy PiS juz tez zly i niedobry?

  Tacy jak ty to maja przefajdane.

  Platforma zla i niedobra.

  A PiS niedobry i zly.

  Tak zle – i ta niedobrze.

  Wszystko niedobrze.

 208. @blackley ..

  … szpanuje tytulami ksiazek, ktorych nawet w reku nie mial. Ksiazki moze i grube – ale @blackley za cienki na lekture ksiazek.

  Jako „zbrodnie” okresli powstanie wlasnie Anders. Trche ciezko zachwycac sie Andersem i Powstaniem jednoczesnie. To juz trzeba siedziec jedna ..a na dwoch stolkach. Znaczy byc za – a nawet przeciw.

  Polscy spece od strategii, geopolityki i operacji wojskowych, generalowie, umundurowana elita narodu – zostala doceniona przez Anglikow w sposob adekwatny do ich umiejetnosci i zdolnosci. Juz nie pamietam, czy to Maczek byl windziarzem a Sosabowski magazynierem czy odwrotnie. Na „wynoszenie gratow z mieszkania do remontu” tez by sie ewnie zalapal.

 209. blać to blac nawet nie kley się do kupy tekst. Takie izraelskie buty. Tak sobie myślę,że powstanie Izraela do był błąd. Teksty tego dowodzą pełna frustracja.

 210. @blackley

  „Nie było przed 2 wojną dowodów osobistych tylko paszporty i paszportem legitymowali si.e Zydzi ”

  Klamiesz i zmyslasz na ten temat jak i na kazdy inny. Klamiesz obrzydliwie – ale glupio. Oczywiscie byly przed 2 wojna dowody osobiste. Byly w powszechnym uzyciu.

  „Reforma administracyjna i uporządkowanie spraw obywateli po wojnie zostały zakończone dopiero w 1928 roku. Ukazało się wtedy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o ewidencji i kontroli ruchu ludności oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych o dowodach osobistych.

  Od tej pory tryb wydawania i wygląd tego dokumentu został jasno określony. Każdy obywatel, żeby go otrzymać, musiał zapłacić 60 groszy i dostarczyć 2 fotografie. Nowy dowód osobisty był niezwykle uproszczony, jeśli chodzi o jego formę i bogaty w zawarte informacje. Był bardzo podobny do dokumentu wydawanego zaraz po I Wojnie Światowej. Władze określiły, że będzie to karta sztywnego papieru koloru szaroniebieskiego, składana na pół. Mimo że w dowodzie była fotografia, rysopis posiadacza zawierał informacje o wzroście, kształcie twarzy, kolorze włosów i oczu oraz o znakach szczególnych. To zapewne spuścizna po czasach, kiedy dokumenty identyfikacyjne nie zawierały fotografii posiadacza. Na trzeciej stronie oprócz zdjęcia było miejsce na własnoręczny podpis osoby wyszczególnionej w dowodzie. Analfabeci mogli do tego celu posłużyć się odciskiem kciuka. Opisane powyżej dowody osobiste przetrwały próbę czasu, bo obowiązywały aż do wprowadzenia pierwszych powojennych dokumentów.”

  https://wiadomosci.onet.pl/kraj/historia-dowodu-osobistego-w-polsce/sd95s

 211. @Slowianin Stanislaw

  „powstanie Izraela było błędem.”

  No widzisz, facet, jak ty masz przefajdane? Nie ty jeden zreszta. Odkad zly i niedobry Izrael zaistnial, „wydarzenia” przestaly sie wydarzac a spece od zagadnien narodowo-rasowych moga sie co najwyzej cmoknac.

  Niech ci sie, facet, dymiace kominy przysnia.

  Bo na jawie to juz ich nie zobaczysz…

 212. Fourth of July
  America´s Independence Day
  ______

  “We have relations with a 160 countries, and some of these are terrific friends, but there is no friendship like the friendship between Israel and the United States of America,” PM Benjamin Netanyahu

  PUTIN TO MEET NETANYAHU FIVE DAYS BEFORE TRUMP
  PM calls on European leaders to stop appeasing Iran, especially after Iranian-backed bombing plot in Paris.

  https://www.jpost.com/Israel-News/Putin-to-meet-Netanyahu-five-days-before-Trump-561488

 213. @Wiesiek59

  „eorgette Mosbacher, zapowiedziała na przesłuchaniu w Kongresie USA monitorowanie i ingerencję w polski proces ustawodawczy. Miarą upodlenia Polski przed Waszyngtonem była też niesławna wizyta Andrzeja Dudy w Stanach 16-21 maja, gdy prezydent Polski zdecydował się spotkać z burmistrzem Jersey City, otwarcie okazującym wcześniej swą pogardę dla naszego kraju.”

  No to wypad z NATO jesli Stany Zjednoczone sa zle i niedobre.

  Droga wolna.

  Rondo Waszyngtona mozecie se przemianowac na Rondo Hamas.

  A uz dawno chodzil dowcip, ze Gomulka kazal przemianowac Aleje Jerozolimskie na Aleje Kairskie.

 214. pitekantrop
  4 lipca o godz. 18:08
  @blackley

  ” strzelali do samolotów lecących ze zrzutami nad Warszawę w czasie powstania i nie pozwalali na międzylądowanie.”

  Klamie i lze ten spec od oszczerstw na kazdy temat. Klamie glupio – bo opisy o ogromnej amerykanskiej wyprawie bombowcow B-17”

  Odsyłam pana do książki Normana Daviesa ” Powstanie 44” . Pan poczyta , pan wroci do dyskusji . Jest gruba więc może pan nie dać rady ale nie będę wyszukiwał dla pana stron z odpowiednim materiałem . Książka jest gruba ale jest tanie wydanie w miękkiej oprawie , niedrogie , da pan rade . Kłaniam się .

 215. pitekantrop
  4 lipca o godz. 18:33
  @blackley

  „Nie było przed 2 wojną dowodów osobistych tylko paszporty i paszportem legitymowali si.e Zydzi ”

  Klamiesz i zmyslasz na ten temat jak i na kazdy inny. Klamiesz obrzydliwie – ale glupio. Oczywiscie byly przed 2 wojna dowody osobiste. Byly w powszechnym uzyciu.”

  Były ? ok , nie wiedziałem . W każdym razie Zydzi dostali od wladz sanacyjnych te dowody i w oparciu o nie kupowali nieruchomości w Polsce . Bo że kupowali to chyba pan słyszął ? Kłaniam sie .

 216. pitekantrop
  4 lipca o godz. 18:24
  @blackley ..

  … szpanuje tytulami ksiazek, ktorych nawet w reku nie mial. Ksiazki moze i grube – ale @blackley za cienki na lekture ksiazek.”

  Tak się składa że przeczytałem WSZYSTKIE książki Normana Daviesa. Są znacznie grubsze od ” zółtych tygrysów ” to może byc dla pana niedogodność . Ale za to wiedza w nich zawarta jest rzetelna . Pan naczytał się propagandy , zwyczajnej , ordynarnej prl-owskiej propagandy . Szytej tak grubymi nicmi że dziwię się jak pan to przebrnął . Klaniam się

 217. @blackley

  „Odsyłam pana do książki Normana Daviesa ” Powstanie 44” . Pan poczyta , pan wroci do dyskusji . Jest gruba więc może pan nie da”

  A se „odsylaj”. ALbo nie „odsylaj”. Albo costam. Twoj koeljny idol Davies to taki gostek, co sie chcial zalapac na profesure w Stanford. Frowno dostal a nie profesure. Znaczy w plasterkach. Komisja rozpatrzyla wniosek – i zdecydowala, ze samo w sobie pitolenie o „zydowskich komisarzach”, „zydokomunie” i takie tam jeszcze w Ameryce nie wystarcza, zeby zostac profesorem. Twoj idol poczul sie – hihi – dotkniety. I poszedl do sadu. Zaskarzyl uniwerek. A sad srarge wyrzucl. Znaczy do kubla

  A przy okazji – oczywiscie kielisz glupa i niby to „nie zauwazasz”, ze dostalej pod te twoje patrzalki cytat z linkiem. Z polskiej witryny „Ciekawostki historyczne”. No i wuj. Kto umie czytac – ten widzi. Klej glupa i „nie zauwazaj” nadal:

  „W tym czasie jednak nadszedł z Londynu sygnał o zgodzie Stalina na pomoc Powstaniu i mającej nastąpić wielkiej alianckiej wyprawie lotniczej
  … Amerykańska wyprawa dociera nad Warszawę około godz. 14.00. Mieszkańcy stolicy i powstańcy są zaskoczeni, panuje ogromna radość. Generał Bór-Komorowski wspominał: Warszawa przeżywała chwile nieopisanego entuzjazmu. Wszyscy z wyjątkiem chorych i rannych wylegli z piwnic. Opustoszały podziemia, zaroiły się podwórza i ulice. Z początku wszyscy myślą, że jest to desant polskiej brygady spadochronowej. … Bombowce zniżają się do pułapu 14 000 stóp (około 4200 metrów), aby można było w miarę celnie zrzucić zasobniki na tereny kontrolowane przez powstańców. Na tej wysokości jednak zabójczo skuteczny jest ogień niemieckiej artylerii przeciwlotniczej. W efekcie 35 „Fortec” zostaje uszkodzonych, w tym 8 ciężko. Z samolotów sypią się zasobniki wyładowane bronią, amunicją, zaopatrzeniem i lekami.

  Warunki, w jakich dokonano zrzutu, były jednak bardzo trudne. Jak raportowali później lotnicy, nad miastem unosił się całun dymu i o jakiejkolwiek celności nie było mowy. …

  https://ciekawostkihistoryczne.pl/2014/08/31/niezreczny-epizod-powstania-warszawskiego-prawda-o-tym-jak-amerykanie-pomogli-nazistom/#3

  Lgarstwa wstretne – ale i durne. Prymitywne. Trzyletnie dziecko umie lepiej klamac niz blackley.

 218. @blakley

  ” wiedza w nich zawarta jest rzetelna”

  Twoj kolejny idol Davies to taki gostek, co sie chcial zalapac na profesure w Stanford. Frowno dostal a nie profesure. Znaczy w plasterkach. Komisja rozpatrzyla wniosek – i zdecydowala, ze samo w sobie pitolenie o „zydowskich komisarzach”, „zydokomunie” i takie tam jeszcze w Ameryce nie wystarcza, zeby zostac profesorem. Twoj idol poczul sie – hihi – dotkniety. I poszedl do sadu. Zaskarzyl uniwerek. A sad skarge wyrzucl. Znaczy do kubla

  A przy okazji – oczywiscie kielisz glupa i niby to „nie zauwazasz”, ze dostalej pod te twoje patrzalki cytat z linkiem. Z polskiej witryny „Ciekawostki historyczne”. No i wuj. Kto umie czytac – ten widzi. Klej glupa i „nie zauwazaj” nadal.

 219. @blackley

  „propagandy , zwyczajnej , ordynarnej”

  Znakomite wspomnieniowe ksiazki Bohdana Arcta („Polowanie na czarownice”, „Cyrk Skalskiego”) to twoim zdaniem przyklad „”propagandy , zwyczajnej , ordynarnej”. Warto zauwazyc, ze „czarownice” Arcta to latajace bomby V-1.

  No pewnie. Co to dla takiego miliardera kolekcjonera jakis Arct, pilot, weteran WW2, uczestnik Bitwy o Anglie, znakomity pisarz? Blackley to jest Ktos! On nawet u bauera w rajchu robil! i „WYNOSIL GRATY Z MIESZKANIA DO REMONTU”! Co tam dla niego jakis pilot-weteran.

 220. pitekantrop
  4 lipca o godz. 18:13
  @blackley

  „ć takie złe skoro dały 600 tys paszportów polskich Zydom wypędzonym z ” postępowej ” rosji sowieckie”

  Klamiesz, durniu, podobnie jak klamiesz na temat Powstania Warszawskiego, na temat mojej jakoby zbrodniczej przeszlosci („wyrywanie paznokci”) i na kazdy temat. lzesz. Glupio zmyslasz. Sam w sobie jeszcze nie jestes niepodwazaklnym zrodlem. To, ze po raz kolejny wklejasz glupie pierdy o paszportach nie zmienia faktu ze to durne klamstwa. A ze sie czepiales mnie o plany wypedzenia wszystkich Zydow „na Madagaskar”

  Nigdzie nie pisałem że były bądz nie było planów na temat wysyłki Zydów na Madagaskar . Niedokładnie bądz bez zrozumienia pan czyta teksty adwersarzy bądz panu z demencji się wszystko już miesza. O paszportach , strzelaniu do samolotów ze zrzutami dla powstania itd czytałem w poważnych , wiarygodnych ksiazkach . Zólte tygrysy zostawiam naiwniakom z prl -owskimi , szemranymi dyplomami .

  O paznokciach i palach już było . Zarzucał pan mnie i mojej rodzinie machinacje z zydowskimi nieruchomościami . No to doleciała pana ”pała i paznokcie ” . Kłaniam się

 221. pitekantrop
  4 lipca o godz. 18:54
  @blakley

  ” wiedza w nich zawarta jest rzetelna”

  Twoj kolejny idol Davies to taki gostek, co sie chcial zalapac na profesure w Stanford.”

  Norman Davies pisał o tym . Nie dostał profesury w USA bo miał nieostrożność głosic poglądy nie całkiem miłe uchu lobby zydowskiemu w USA . Ma pan rację , nie chciał profesor Davies , wbrew zródłom , pisać pod dyktando niektórych Zydów .

  ”Znakomite wspomnieniowe ksiazki Bohdana Arcta („Polowanie na czarownice”, „Cyrk Skalskiego”) to twoim zdaniem przyklad „”propagandy , zwyczajnej , ordynarnej”. Warto zauwazyc, ze „czarownice” Arcta to latajace bomby V-1.

  No pewnie. Co to dla takiego miliardera kolekcjonera jakis Arct, pilot, weteran WW2, uczestnik Bitwy o Anglie, znakomity pisarz”

  Pan Arct wrocił do Polski , do Siedlec , z zoną Angielką , która bardzo szybko zalowała tej przeprowadzki . Musiał , silą rzeczy pisać to co wladza chciala czytać . Rozdzielali etaty , mieszkania , samochody i inne dobra . Za prl pisarze musieli tanczyć na nutę komunistycznej wladzy . Więc pisali jakies propagandowe ” zólte tygrysy ” po których ciemnota stawała się jeszcze ciemniejsza. Co widać , słychac i czuć . Klaniam się

 222. pitekantrop
  4 lipca o godz. 18:18

  Po krótkim okresie zauroczenia, poststyropian przestal mi się podobać.
  Po prostu, słowa rozjeżdżały się z czynami.
  Tak zresztą jest zawsze, gdy do władzy dorwą się nuworysze, ludzie podli, ludzie mali.

  Zaczynam sądzić, że do władzy trafiają od kilkunastu lat wyłącznie jurgielitnicy.
  Kuklińscy się nam rozmnożyli nad podziw, na dolarowej pożywce.
  I od czasu AWS ten proceder się wzmaga.

  Cynizm, chamstwo, bezwzględność, obłuda, są obecne w polityce od zawsze.
  Ale postsolidaruchy biją rekordy bezczelności.
  Cóż ja mogę zrobić z tym faktem?
  Co najwyżej coś napisać, postawić diagnozę.
  Lekarstwo jest w rękach wściekłego tłumu.
  Mam niestety przeczucie, że bez kryterium ulicznego się nie obejdzie.
  Ale, może to tylko pesymizm, oparty na pewnej wiedzy o procesach społecznych, jedynie….

 223. Bardzo dobry pomysł.

  Skoro według Prawa i Sprawiedliwości sędziowie po 65. roku życia nie powinni orzekać, to czy posłowie i senatorowie w takim wieku powinni tworzyć prawo? – pytają politycy Kukiz’15 i zapowiadają złożenie do Sejmu ustawy o… przeniesienie w stan spoczynku starszych parlamentarzystów.

 224. pitekantrop ,

  Stalin może na jakieś pojedyncze akcje zezwoilił co prl-owska propaganda pompowała do imentu . Wiem że to panski idol więc siłą rzeczy musi być bez skazy . Pan poczyta – coś innego niż ” zólte tygrysy ” to pan wróci do dyskusji . Kłaniam się .

  Nie sądzi pan żeby kupować nieruchomości w Polsce Zydzi musieli mieć paszporty czy jak pan woli dowody osobiste ? Ktoś im dał obywatelstwo , chba ta przebrzydła sanacja ? Czy ieden Zyd kupił wszystkie place i domy w Polsce , ten z paszportem / dowodem ? Zaznaczm że donabycia nieruchomości – czego pan nie wie bo i skąd – potrzebny jest dowód tożsamosci – paszport /dowód . Ktoś musi go człowiekowi dać , nie może sobie sam wydac . Myslał pan o tym ? Po co pytam , pan nie myśli . Kłaniam sie.

 225. Lider4

  Popieram.Na 1000procent popieram.Kłaniam sie

 226. maciek.g
  4 lipca o godz. 18:32

  Kukiz15 to zbiór indywidualistów, o bardzo różnych poglądach, niezwiązanych dyscypliną partyjną, i wydaje mi się że niekoniecznie interesownych.
  W związku z tym, stać ich na SENSOWNE koncepcje.
  A przynajmniej, na DYSKUTOWANIE bez dogmatów.
  To jest esencja demokracji, nie ta popłuczyna z którą mamy do czynienia obecnie.
  Kukizowcy są NIEZALEŻNI, związani jedynie z wyborcami, w przeciwieństwie do innych.

  Sam pomysł interesujący.
  Co prawda w wielu krajach rządzą geronci, ale akurat w Polsce już chyba dość się obłowili…….
  Czas na młode, głodne wilczki, które unimilą nam życie chcąc obłowić się jak najbardziej, w jak najkrótszym czasie, bo powtórki nie będzie.

  „Rzeczpospolita to postaw czerwonego sukna, za które ciągną Szwedzi, Chmielnicki, Hiperborejczykowie, Tatarzy, elektor i kto żyw naokoło. A my z księciem wojewodą powiedzieliśmy sobie, że z tego sukna musi się i nam tyle zostać w ręku, aby na płaszcz wystarczyło; dlatego nie tylko nie przeszkadzamy ciągnąć, ale i sami ciągniemy.”

  Coś sie zmieniło poza ciągnącymi?
  Nie widzę….

 227. Pitekantrop
  Twoje grzeczne sugestie pod adresem @Saldo, by dał mi spokój, nie odniosły skutku, niestety.
  Jest to osobnik o wyjątkowo paskudnym charakterze i odnoszę wrażenie, że czerpie jakąś chorą satysfakcję z dokuczania upatrzonej ofierze. Ostatnio posuwa się nawet do oszczerstw. Tego już za wiele!
  Dziwię się również , że koleżeństwo blogowe, choć ma wyrobione zdanie na jego temat, tylko na chwilę się ożywiło, jakby w podzięce, gdy go nieco pogoniłeś, a po chwili znowu zamilkło… dla świętego spokoju.
  Same tchórze i konformisty? Byle nie narazić się blogowej świrniętej „sprzątaczce”, bo potrafi być bardzo złośliwa i upierdliwa?
  Wolałabym rozmawiać z tobą na zupełnie innym piętrze – porozumień dotyczących naszych dobrych wspomnień o ludziach, którzy nas ukształtowali i byli z nami w trudnych chwilach, o tych, którzy z różnych powodów nas opuścili, ale ich pamiętamy, o lekturach, filmach itd.
  Ale nie o ludziach o mentalności kapusiów i „sprzątaczy”, których wypadałoby „sprzątnąć” w pierwszej kolejności, bo nie wiadomo komu, i czemu służą.
  Oczywiście nigdy tego nie poprę, bo jednak wierzę w demokrację, dzięki której trzeba się męczyć z różnymi mendami.

 228. @Saldo

  „dla Mag”

  Pomidor

 229. @Saldo mortale

  „oraz milosniczce obozowych barakow Mag”

  Pomidor

 230. @Saldo

  „co na to Mag?”

  Pomidor

 231. @Mag

  „Ale nie o ludziach o mentalności kapusiów”

  Ze skrajna niechecia gryze sie w jezor.

  „koleżeństwo blogowe”

  Blogowe co przepraszam??

  „porozumień dotyczących naszych dobrych wspomnień o ludziach, którzy nas ukształtowali”

  Ja nie mam dobrych wspomnien o ludziach, ktorzy mnie uksztaltowali. Niemniej jednak jest takie powiedzenie – co cie nie zabije to cie wzmocni.

  ” nie odniosły skutku, niestety.”

  Szkoda. Ale pomidorow ci u nas dostatek. Nie dodaje jednak twojego (c) z tego powodu, ze sam to juz wymyslilem i stosowalem dosc dawno temu.

 232. @Saldo mortale

  „Ponizej w swojej sprawie, bo Mag= Muszynianka”

  Pomidor

 233. @blackley

  „Stalin może na jakieś pojedyncze akcje zezwoilił co prl-owska propaganda”

  Klamiesz jak zwykle. Lzesz.

  Dostales pod patrzalki cytat z linkiem ze wspolczesnego, polskiego opracowania. I nadal usilujesz klamac i lgac, ze „moze”, ze „prl-owska propaganda”. Opracowanie wspolczesne, wyprawa powszechnie znana, b amerykanskie lotnictwo ponioslo w niej ciezkie straty. Amerykanskie opracowania na ten sam temat to tez pewnie „propaganda prl”, klamczuchu.

  „W tym czasie jednak nadszedł z Londynu sygnał o zgodzie Stalina na pomoc Powstaniu i mającej nastąpić wielkiej alianckiej wyprawie lotniczej
  … Amerykańska wyprawa dociera nad Warszawę około godz. 14.00. Mieszkańcy stolicy i powstańcy są zaskoczeni, panuje ogromna radość. Generał Bór-Komorowski wspominał: Warszawa przeżywała chwile nieopisanego entuzjazmu. Wszyscy z wyjątkiem chorych i rannych wylegli z piwnic. Opustoszały podziemia, zaroiły się podwórza i ulice. Z początku wszyscy myślą, że jest to desant polskiej brygady spadochronowej. … Bombowce zniżają się do pułapu 14 000 stóp (około 4200 metrów), aby można było w miarę celnie zrzucić zasobniki na tereny kontrolowane przez powstańców. Na tej wysokości jednak zabójczo skuteczny jest ogień niemieckiej artylerii przeciwlotniczej. W efekcie 35 „Fortec” zostaje uszkodzonych, w tym 8 ciężko. Z samolotów sypią się zasobniki wyładowane bronią, amunicją, zaopatrzeniem i lekami.

  Warunki, w jakich dokonano zrzutu, były jednak bardzo trudne. Jak raportowali później lotnicy, nad miastem unosił się całun dymu i o jakiejkolwiek celności nie było mowy. …

  https://ciekawostkihistoryczne.pl/2014/08/31/niezreczny-epizod-powstania-warszawskiego-prawda-o-tym-jak-amerykanie-pomogli-nazistom/#3

  Lgarstwa wstretne – ale i durne. Prymitywne. Trzyletnie dziecko umie lepiej klamac niz blackley. Ano – niech klamie i zmysla dalej. Na przyklad – ze w II RP „nie bylo dowodow osobistych”.

 234. mag
  4 lipca o godz. 20:24

  Jako że jestem niewierzący- w demokrację w szczególności, dam ci radę.
  Z MENDAMI się nie rozmawia.
  Z CWELAMI, również.

  Jeżeli próba dyskusji chama jedynie rozzuchwala, należy ją skończyć.
  Z „inteligentnych inaczej” interlokutora nikt nie jest w stanie zrobić.
  Pałęta się na tym blogu kilka takich egzemplarzy, niestety.

  Dyskusja to wymiana argumentów.
  Poza pomówieniami, insynuacjami, krytykanctwem, większość tzw. „DYSKUTANTÓW” reprezentuje dość żałosny poziom wiedzy, czy kultury.

 235. @Wiesiek59

  „Z MENDAMI się nie rozmawia.
  Z CWELAMI, również.”

  Obawiam sie, ze czasy takie, iz nikomu, kogo uznasz za „mende”czy „cwela” raczej wiele nie zrobisz. To jest ten tragiczny syndrom krotkich raczek. Ach jak by sie chcialo Zrobic Porzadek z tym czy z tamtym… Tyle ze raczki jakby za krotkie.

  Chyba warto zrobic zrzutke na kukly dla paru Pieknych Umyslow na tym blogu. Kukly nturalnej wielkosci, w chalatach, z Talmudem w jednym lapsku a naganem w drugim, dlugie nosy, pejsy, jarmulki.

  Takiej kukle moglby. jeden z drugim roztrzaskac glowe sztamajza. A potem podlepic bialkiem czy przylepcem.

  Bo na prawdziwy obiekt – to raczki za krotkie.

 236. mag.
  „Nie pierwszy to raz, gdy próbuję zrobić rozbiór semantyczny semantyczny”
  (!)
  Rozbiór semantyczny jest zupelnie niepotrzebny bo to jest nie moje („…”) i do tego jest to wiadomosc „sportowa” , ale nie tylko.
  Jezeli to Szan- pania bawi prosze zrobic rozbiór semantyczny albo jakikolwiek inny tego ;
  -” I wielu łże intelektualistów wylewających pomyje na blogu Passenta.”
  bo ja nie daje rady a Szan- pani powinna .

 237. Pitekantrop
  Pomidor
  silwuple

 238. Parafrazując Morawieckiego odwalcie się od obozów w Polsce. Weżcie za dupę Trumpa za Guantanamo i rezerwaty dla Indian oraz Izrael za obozy dla Palestyńczyków. Przyjmijcie emigrantów z waszych kolonii bo to często dzieci waszych przodków sypiających i gwałcących kobiety tubylców. Tak sobie myślę,że Morawiecki walną jak Chruszczów w ONZ ale bez użycia buta.

 239. pitekantrop
  4 lipca o godz. 21:07

  Powiedz mi, PO CO mam COKOLWIEK robić?
  Siedzę sobie nad brzegiem rzeki= medialnej.
  I patrzę jak kolejno spływają nią trupy wrogów.
  To kwestia czasu jedynie, jak sami się wykończą
  Psychologia czy analogie historyczne są w tym temacie nieubłagane w swej konsekwencji.
  Potem jest moment khatarsis, i cykl walki o władzę się powtarza.

  Eliminację starych elit w procesie demokratycznym widać wszędzie.
  Przy ich oporze w przejściu do lamusa, zastosowane zostają procedury mniej demokratyczne, bardziej krwawe.
  I tym konta w zachodnich bankach niewiele pomogą.
  Co najwyżej, ustawią ich spadkobierców.

 240. Dziś dostałem list od Prezydent Miasta stołecznego Warszawy w którym jest informacja
  „Wreszcie po 12 latach starań mogę powiedzieć , że do naszych domów płynie smaczna , bezpieczna i tania warszawska kranówka”
  Sprawdziłem że władzę w Warszawie H. Gronkiewicz sprawuje właśnie 12 lat, a więc to dzięki jej staraniom Warszawa uzyskała fundusze unijne na poprawę wody pitnej. Pismo informuje że na poprawe jakości wody wydano 6,2 mld zł i przy okazji wybudowano 1000 sieci wodociągowej.
  Za te pieniadze zrobiono tez oczyszczalnie ścieków i do Wisłynie wpływaja juz zanieczyszczenia.
  Pismo donosi że obniżono cenę za ścieki i wodę 14,12%
  Woda kosztuje teraz 3,89 za metre sz. a scieki 5,96.
  jest wyliczenie że to powinnio rzutowac oszczędnością 233zł dla 3 osobowej rodziny
  Jakiego chyba szlag trafi

 241. Happy 242nd United States
  Independence Day

  http://www.youtube.com/watch?v=hVFaKKWoE-w Neil Diamond ” Brooklyn Roads”

 242. @Blackley

  „Stalin .. Wiem że to panski idol ”

  Ty masz, durny palancie, jakies podstawy po temu, zeby publicznie twierdzic, ze to moj „idol”? Najzdrowiej dla ciebie – zebys mial. Na razie, palancie, zauwazam, ze jedyne co potrafisz- to poslugiwac sie smierdzaca insynuacja. Jak nie oskarzysz upatrzonej osoby o „wyrywanie paznokci” – o bedziesz twierdzil, ze jej „idol” to „Stalin”.

  Twoje zas zachwyty nad okupacja hitlerowska, zachwyty, jak to bylo dobrze, jak niemcy nieco „swiatla” jakoby przyniesli napadajac na Polske – to akurat JEST dobrze udokumentowane. Ciutke lepiej niz twoje falszywe twierdzenia, ze ja ciebie czy twoja rodzinke o cokolwiek _oskarzalem_.

 243. @Wiesiek

  „I patrzę jak kolejno spływają nią trupy wrogów.”

  Ee tam. Jeszcze Gomulka zapowiadal, jak to zlym i niedobrym syjonistom bedzie kesim. A jak sie na Kremlu wsciekano!

  Dziesieciolecia mijaja, spece od darcia ryja odeszli do Krainy Wiecznych Lowow, nastepcy dra ryje – a tych trupow co splywaja jakos nadal nie widac.

  Piecdziesiat lat minelo jak jeden dzien…

 244. Przed Sądem Najw. w Warszawie równolegle do dużej demonstracji przeciwko łamaniu przez PiS konstytucji ustawą o Sądzie Najw. odbywa się demonstracja przeciwko wizycie Lecha Wałęsy w Warszawie (?). Na onecie jest zdjęcie. Widać 7 – 8 demonstrantów oraz trzech policjantów ich ochraniających.
  Dość mikro wyglądają ci antywałęsowcy.
  Kolejna wtopa PiSowskich propagandzisów, którzy nie potrafili zmobilizować przeciwko Wałęsie więcej niż 8 ludzi. Nieudolność i wstyd.
  Pzdr, TJ

 245. pitekantrop ,

  ”Lgarstwa wstretne – ale i durne. Prymitywne. Trzyletnie dziecko umie lepiej klamac niz blackley. Ano – niech klamie i zmysla dalej. Na przyklad – ze w II RP „nie bylo dowodow osobistych”.

  Były dowody . Ok . Ma pan rację . Sanacyjna , okropna władza rozdała 600 tys dowodów osobistych – Składkowski pisał ” paszport ” ale co tam niech będzie DOWÓD – Zydom wypędzonym z oswieconej rosji .

  Zydzi MUSIELI mieć dowody/ paszporty polskie żeby kupować nieruchomości . Jak się kupuje nieruchomość – czego pan nie wie bo nigdy żadnej nie kupował – trzeba mieć dowód tozsamości . Paszport . Więc Zydzi kupowali maj,ac polskie dowody / paszporty

  Jak władza – ta niedobra , sanacyjna – dawała paszporty / dowody to zakładać należy że ludzie ci – Zydzi wypędzeni z oswieconej rosji , między innymi – mieli też obywatelstwo . Więc wychodzi na to że władza sanacyjna dawała obywatelstwo , dowody / paszporty oraz nie zabraniała zakupu domów , placów itd Zydom z polskimi dowodami / paszportami . Zydzi kupili sporo tego towaru , większosć centrów miast i misteczek należała do Zydów z polskimi , sanacyjnymi paszportami / dowodami . No okropna ta władza była ….

  Wystarczającym powodem aby szanować Normana Daviesa i Generała Andersa jest fakt że ksiązki Daviesa były na indeksie za prl a na dzwięk słów ” generał Anders ” prl-owskie władze dostawały białej gorączki .

  Daruje pan ale nie będę czerpał wiedzy z oblesnych , propagandowych broszurek , którymi tak się pan zachwyca. Rozumiem , że są na panskim , niewysokim – eufemizm – poziomie ale to ‚ towar ” niskiej jakości . Kłaniam si.e

 246. pitekantrop
  4 lipca o godz. 21:50
  @Blackley

  „Stalin .. Wiem że to panski idol ”

  Ty masz, durny palancie, jakies podstawy po temu, zeby publicznie twierdzic, ze to moj „idol”

  Z panskich wypowiedzi , dość marnej , trzeba przyznać jakości . Jest pan zachwycony i Rosją i prl em . Wolno panu . Konsekwencje panskiego zachwytu to nazwanie pana ” miłośnikiem prl i prl-owskiej prop-agitki ” . To że jest pan – lub podaje się za Zyda – nie ma nic do rzeczy . Poprostu jest pan zatruty sowiecko-prlowską propagandą . Ukłony

 247. pitekantrop,

  ”Twoje zas zachwyty nad okupacja hitlerowska, zachwyty, jak to bylo dobrze, jak niemcy nieco „swiatla” jakoby przyniesli napadajac na Polske – to akurat JEST dobrze udokumentowane. Ciutke lepiej niz twoje falszywe twierdzenia, ze ja ciebie czy twoja rodzinke o cokolwiek _oskarzalem_”

  Moją rodzinę i mnie pan oskarżał . Okupacja niemiecka dla ludzi wiejskich przyniosła dużo pozytywów .Pierwsza zniwiarka w mojej wsi była kupiona ” za Niemca ” w niemieckim sklepie za kredyt z niemieckiego banku . Dla ludzi znających sierp / kosę był to przełom , nie sądzi pan ? Dla Zydów Niemcy nie widzieli miejsca na swiecie . To brzmi okrutnie ale musi pan w tej sprawie składać reklamacje nie domnie tylko do ambasady Niemiec. Kłaniam sie

 248. pitekantrop
  4 lipca o godz. 21:53

  Kompletnie nie czujesz blusa.
  Europejskie poczucie czasu jest nieadekwatne do procesu.
  Zemsta najlepiej smakuje na zimno.
  50 lat, to za mało.
  150, bedzie dobre.
  Narody Wschodu mają inne niż europejskie spojrzenie.
  Chiny czekały 160 lat, by sie zaczać odkuwać po poniżeniu.
  Mają DŁUGĄ pamięć.
  Może dlatego, że są homogeniczne.
  Japonia czy Arabia, to podobny krąg kulturowy.
  Więc przewiduję niespodzianki- według europejskich głąbów.
  W tamtym kręgu kulturowym, jest to norma.

 249. wiesiek59
  4 lipca o godz. 21:01

  Jako że jestem niewierzący- w demokrację w szczególności, dam ci radę.
  Z MENDAMI się nie rozmawia.
  Z CWELAMI, również.

  Nie dość że troll i czytelnik sowieckich portali polskojęzycznych to cham , prostak , znawca wi eziennej gwary . FUJ .

  Może opowie pan coś o demokracji , wolnych wyborach albo strzelaniu do ludzi za prl w którym pan był funkcyjnym systemu ? Ukłony .

 250. wiesiek59
  4 lipca o godz. 19:12

  Po krótkim okresie zauroczenia, poststyropian przestal mi się podobać.”

  Poststyropian ? A co to takiego ?

 251. @Blackley

  „Moją rodzinę i mnie pan oskarżał”

  Klamiesz. Co i raz powtarzasz powyzsze oszczerstwo – le jakos nie potrafisz podac cytatu, w ktorym bym ciebie czy twoja rodzinke jakoby _oskarzal_.

  „reklamacje ”

  Reklamacje aklamacje – TY a nie zadna „ambasada” zachwycales sie tutaj, publicznie i otwarcie, jak dobrze i fajnie bylo za okupacji hitlerowskiej. TY a nie zadna ambasada zachwycales sie, ze Niemcy-okupanci przyniesli jakoby „troche swiatla”. Na pewno i w Polsce byli ludzie, ktorym sie hitlerowska okupacja bardzo podobala.

  ” Jest pan zachwycony i Rosją i prl em ”

  Ty masz, durny palancie, jakies podstawy po temu, zeby publicznie twierdzic, ze Stalin to moj „idol”? Albo ze jestem / bylem „zachwycony” stalinowska Rosja? Najzdrowiej dla ciebie, zebys mial. A na razie spuszczam z woda durne oszczerstwa.

 252. wiesiek59
  4 lipca o godz. 22:18
  pitekantrop
  4 lipca o godz. 21:53

  Kompletnie nie czujesz blusa.
  Europejskie poczucie czasu jest nieadekwatne do procesu.
  Zemsta najlepiej smakuje na zimno.
  50 lat, to za mało.
  150, bedzie dobre.”

  To tyle planuje pan zyć ? Gratulacje . Jak ?

  A wogóle odnoszę wrażenie że Europa , życie w Europie wg europejskich reguł i zasad pana uwiera i to mocno . Czemu pan nie emigruje tam gdzie panu się tak podoba ? rosja , chiny czekają . Sa tam wciąż kopalnie , ma pan szansę na karierę . Do dzieła .

 253. @blackley

  „albo strzelaniu do ludzi za prl ”

  Opowiedz lepiej o strzelaniu do tlumu za wspanialej i doskonalej IIRP. Na przyklad o ilosci zamor.. sorki, _zlikwidowanych_ „wichrzycieli” podczas tlumienia strajkow chlopskich.

  A skoro tak ci sie podoba okupacja hitlerowska, ze twierdzisz, iz Niemcy przyniesli „troche swiatla” – to moze cos o tym, jak dzielny i waleczny Bach-Zelewski sbie poczynal na warszawskiej Woli? Jednym sie to podobalo – innym nie calkiem.

 254. @Wiesiek59

  „Zemsta najlepiej smakuje na zimno.
  50 lat, to za mało.
  150, bedzie dobre.””

  Dobrze wiedziec. Jednym slowem – za sto lat bedzie czym sie martwic.

  „Jak mscicielowi odstrzelic leb, to ochota do zemsty wyraznie maleje”
  (Stare przysowie rurytanskie)

 255. pitekantrop
  4 lipca o godz. 22:30

  Mam wszystkie screeny – to zrzut z ekranu . Nie b edę panu roboty ułatwiał .

  Normalny człowiek przeczyta panskie wątpliwej jakości wpisy to wyciągnie wnioski .

  Z faktu że nie umie pan napisać właściwie zdania bez słów ” palant , dureń , itd ” wynika że jest pan kompletnym prostakiem i burakiem . Fakt że jest pan Zydem – lub za takiego się podaje nie ma nic do rzeczy . Prostak i burak jest prostakiem burakiem niezaleznie od wyznania .

  Wywnioskował pan już jakim cudem Zydzi przed 2 wojną kupili tyle nieruchomości ? Za tej okropnej sanacji ? Wiem że myslenie i wnioskowanie to nie zadanie dla czytelnika prop-agitki spod znaku ” zółtego tygrysa ” ale naprawdę nie da pan rady ? Kłaniam sie.

 256. Zachód upadlał Wschód i Południe, przez 150 lat.
  Bezlitośnie eksploatował.
  Jaki będzie rachunek?
  Przecież oni pamiętają….

  Jaki wystawią RACHUNEK?
  Europeskim geopoli i tykom, jakoś takie kategorie myślenia nie przychodzą do głowy.

 257. pitekantrop
  4 lipca o godz. 22:33
  @blackley

  „albo strzelaniu do ludzi za prl ”

  Opowiedz lepiej o strzelaniu do tlumu za wspanialej i doskonalej IIRP. Na przyklad o ilosci zamor.. sorki, _zlikwidowanych_ „wichrzycieli” podczas tlumienia strajkow chlopskic”

  Nie czyta pan ze zrozumieniem . Nie pisałem o 2 rp choć nie mogła być tak zła skoro Zydzi bez problemu dostawali polskie paszporty / dowody osobiste i kupowali tyle nieruchomości ile tylko chcieli . Nie sądzi pan ? Do chłopów strzelali a panskim przodkom dawali pasporty / dowody oraz nie robiły wstrętów w zakupie nieruchomosci . Nie kupował pan nigdy żadnej nieruchomości więc uswiadamiam pana że zakup takowej to poważna decyzja . Człowiek kalkuluje i jak warunki niepewne nie kupuje . A Zydzi z polskimi paszportami / dowodami wykupili całe centra wielu miast . Bardzo musieli byc uciskani , nie sądzi pan ? Ukłony

 258. pitekantrop,

  ”A skoro tak ci sie podoba okupacja hitlerowska, ze twierdzisz, iz Niemcy przyniesli „troche swiatla” – to moze cos o tym, jak dzielny i waleczny Bach-Zelewski sbie poczynal na warszawskiej Woli? Jednym sie to podobalo – innym nie calkiem.”

  Nie czyta pan dokladnie . Starość , debilizm , demencja , brak okularów – wszystko razem lub dowolna konffiguracja przyczyn . Okupacja nie mogła mi się podobać bo tak stary nie jestem by ja pamiętać . Nie mam 100 lat .
  Starzy ludzie opowiadali jak za Niemca kupili zniwiarkę . W niemieckim sklepie w Niemczech na kredyt w niemieckim banku . Dla ludzi znających sierp/ kosę musiał to być przełom , nie sądzi pan ?
  Wiadomo że Zydów na swiecie Niemcy nie chcieli stąd fabryki smierci . Ale w tej sprawie proszę pisać do ambasady Niemiec. Może panu odpowiedzą czemu tak to wymyslili . Kłaniam sie

 259. wiesiek59
  4 lipca o godz. 22:37
  Zachód upadlał Wschód i Południe, przez 150 lat.

  150 ? a czemu nie 300 czy 750 ?
  Ludzie zachodu rozumieją że forsa nie rosnie na drzewach . Czego na wschodzie i południu pojąc nie mogą .

 260. Małgorzata Gersdorf i Iwulski wykiwali Dudę i zrobili go w bambuko.
  Duda praktycznie przyznał, że Gersdorf jest w dalszym ciągu prezesem , a przy okazji pokazał ze nawet do własnej ustawy sam nie przestrzega.
  kompromitacja całkowita

 261. @Blackley

  „Nie pisałem o 2 rp choć nie mogła być tak zła skoro Zydzi bez problemu dostawali polskie paszporty”

  Bredzisz. A polskie _obywatelstwo_ (nie zadne „paszporty”) wymusily wielkie mocarstwa na zasadzie wylamywania reki. Trzeba bylo zaprzestac zabawy w pogromy i podpisac Traktat Mniejszosciowy, choc nozsie z nienawisci w kieszeni otwieral. Trzeba bylo podpisac Traktat Mniejszosciowy i na jakis czas pozwolic pogardzanym i znienawidzonym „pejsatym” na egzystencje w harakterze obywateli czwartej kategorii. W odroznieniu od twoich oszczerstw i bredni – to mozna w kazdej encyklopedii znalezc. Jak wielkie mocarstwa wymusily, na zasadzie wylamywania reki – to trzeba sie bylo na jakis czas ograniczyc do posrodkow takicj jak bojkot gospodarczy, zasada numerus clausus czy endeckie palkarstwo i zyeltkarstwo.

  Klam dalej, Pinokio. Jakos zadnego haka na mnie nie masz, odgrazasz sie glupio i nieudolnie – ale jakos zadnego cytatu. Klam dalej, specu od oskarzania mnie o „wyrywanie paznokci”. Jestem dziwnie spokojny o to, ze sie nie wychylisz poza durne oszczerstwa zzaanonimowej ksywy. I tak najzdrowiej – chyb ze masz dowody na te „wyrywanie paznokci”.

 262. @Blackley

  „Czego na wschodzie i południu pojąc nie mogą .”

  Jasne, Piekny Umysle. Pewnie dlatego te auta ze Wschodu, Lexusy, Infinity, Kia, Hyundai, Honda, Suzuki – takie kiepskie i nic nie warte. Polscy konstruktorzy na pewno zaprojektowali lepsze.

 263. wiesiek59

  Geopolityka to kompletny anachronizm capiący naftaliną dziejową.
  Ponieważ ten termin z powodu odgrzania nacjonalizmów coraz częsciej przewija się w dyskusjach w najrozmaitszych znaczeniach poniżej zamieszczam jego notkę – za Encyklopedią PWN.

  „geopolityka [gr. gḗ ‘ziemia’, politiká ‘sprawy państwowe’ < polítēs ‘obywatel’, ‘krajan’], doktryna polityczna powstała na przełomie XIX i XX w., głosząca tezę o istnieniu istotnych zależności między środowiskiem geograficznym a charakterem i tendencjami rozwojowymi państw oraz ich ekspansją polityczną.
  Termin geopolityka wprowadził 1916 szwedzki teoretyk państwa (z przekonań politycznych pangermanista) R. Kjellén; geopolityka wywodzi się z determinizmu geograficznego, za jej prekursorów są uważani F. Ratzel, A.T. Mahan, H.J. Mackinder; w okresie międzywojennym była rozwijana głównie w Niemczech przez K. Haushofera i jego współpracowników, którzy starali się uzasadnić tezę, że narodowi niemieckiemu brak „przestrzeni życiowej” (Lebensraum); geopolityka stanowiła wraz z rasizmem najbardziej istotne elementy ideologii nazistowskiej i uzasadnienie polityki ekspansji; geopolityka oznacza także rozważania (badania) nad wpływem położenia danego państwa na jego dzieje, np. w Polsce — sąsiedztwa Rosji i Niemiec; za reprezentantów polskiej geopolityki uważano polityków o orientacji narodowodemokratycznej (np. R. Dmowskiego)."

 264. @Blackley

  „pitekantrop, … Nie czyta pan dokladnie . Starość , debilizm ”

  Spoko, stary debilu.

 265. @Blackley

  „Nie kupował pan nigdy żadnej nieruchomości” „starosc .. debilizm”

  Goovno ci wiadomo, stary debilu, czy „kupowalem” „nieruchomosci” czy nie kupowalem „nieruchomosci”. Twoje smierdzace insynuacje i oszcerstwa o „nieruchomosciach” czy „wyrywaniu paznkokci” spuszczam z woda, debilu.

 266. @Blackley

  „Wiadomo że Zydów na swiecie Niemcy nie chcieli stąd fabryki smierci ”

  Wiadomo ze Polakow kochali wielkim uczuciem. Stad masowe rozstrzeliwania na WOli czy ponad siedemdziesiat tysiecy aryjskich ofiar Oswiecimia. Niemniej jednak niektorm sie to bardzo podobalo i podoba. Sa tacy, co z zachwytu pieja, ze Niemcy przyniesli do Polski „troche swiatla” czy costam.

 267. pitekantrop
  4 lipca o godz. 22:58
  @Blackley

  „Nie kupował pan nigdy żadnej nieruchomości” „starosc .. debilizm”

  Goovno ci wiadomo, stary debilu, czy „kupowalem” „nieruchomosci” czy nie kupowalem „nieruchomosci”. Twoje smierdzace insynuacje i oszcerstwa o „nieruchomosciach” czy „wyrywaniu paznkokci” spuszczam z woda, debilu.”

  Nie kupował pan , to pewne. Kupując nieruchomość rozważamy wiele kwestii . Na pewno nie kupujemy kiedy nie jesteśmy pewni np swoich przyszłych praw do niej . Z tej przyczyny bogaci ruscy wykupują Londyn a jakoś mało ochoczo inwestują u siebie . Zydzi z polskimi paszportami / dowodami osobistymi które im dała strzelająca do chłopów sanacyjna władza uznali że ich inwestycja ma gwarancja . Rząd sanacyjny nie robił problemow z zakupem . Ani z wydaniem paszportów / dowodów czyli obywatelstwa . Stąd wiem że nigdy niczego pan nie kupował bo nie wie pan jak człowiek wtedy myśli . Proste.

  Panskie słownictwo to kloaka . FUJ . Klaniam się

 268. pitekantrop
  4 lipca o godz. 23:01
  @Blackley

  „Wiadomo że Zydów na swiecie Niemcy nie chcieli stąd fabryki smierci ”

  Wiadomo ze Polakow kochali wielkim uczuciem. Stad masowe rozstrzeliwania na WOli czy ponad siedemdziesiat tysiecy aryjskich ofiar Oswiecimia. Niemniej jednak niektorm sie to bardzo podobalo i podoba. Sa tacy, co z zachwytu pieja, ze Niemcy przyniesli do Polski „troche swiatla” czy costam”

  Wychowałem się na terenie dawnej GG . Nigdy nie spotkałem wiejskich ludzi pamiętających okupację mówiących zle o Niemcach . Ale przyznam , że za Wisła, na terenach wcielonych do trzeciej rzeszy było inaczej , fakt .
  Pisałem o ludziach NA WSI . Niedokładnie – jak zawsze – pan czyta . Okulary za słabe ? Czy demencja ? A może tekstów innych niż prop-agitka z ” zółtych tygrysów ‚ pan nie ogarnia ?
  Ludzie wiejscy , nie biorący udziału w partyzantce , szmuglu czy innych zabronionych przez Niemców działaniach nie czuli że jest wojna . O obozach typu Oswięcim mój tata dowiedział się po wojnie . Jak większość ludzi z naszej wsi . Internetu nie było . Za radio rozstrzeliwali . Pozostały plotki . Na skutek niezbyt duzego stopnia przemieszczania się ludzi – nie bardzo coś było wiadomo . Miałem w rękach kalendarz rolniczy wydany w 1942 roku przez jakieś z pewnością podległe Niemcom wydawnictwo . Plony , nawozy , reklamy maszyn i ziarna siewnego , imieniny , swięta koscielne . Tak wyglądalo życie . Wojna nie istniała.

  Dodam że starzy ludzie opowiadali jak weszli Niemcy w 1939 chcieli wody , niczego nie niszczyli i nie gwałcili kobiet. Ruscy w 1944 – bo chyba pan wie że na prawą stronę Wisły wkroczyli w 44 patrząc jak WARSZAWA się pali – żadali wódki , srali w sąsiek – taki skład zboża aw stodole a baby przestali gwałcić jak oficerowie zastrzelili kilku zołnierzy .

  Usiłuję panu wyjasnic że druga strona medalu też istniała . Chłop był potrzebny jako dostawca zywności więc go nie zabijano . Zydzi nie byli Niemcom do niczego potrzebni , byli przeznaczeni do wymordowania. Ale w tej sprawie prosze składać zażalenia do ambasady Niemiec . Kłaniam się

 269. pitekantrop
  4 lipca o godz. 22:51
  @Blackley

  „Nie pisałem o 2 rp choć nie mogła być tak zła skoro Zydzi bez problemu dostawali polskie paszporty”

  Bredzisz. A polskie _obywatelstwo_ (nie zadne „paszporty”) wymusily wielkie mocarstwa na zasadzie wylamywania reki.

  Składkowski pisał o paszportach , ludzie przedwojenni nie mówili – nie słyszałem przynajmniej ” dowóod osobisty ” tylko PASZPORT . aLE nie ważne nazewnictwo . Dali dokumenty ? Dali . Pozwalali kupować nieruchomosci w centrach miast , masowo jak pan wie ? Pozwalali .

  Czy mocarstwa wyłamywały rękę czy nie jest bez znaczenia . Zydzi dokumenty mieli i kupowali co chcieli i ile chcieli . Władza sanacyjna strzelająca do chłopów wstretów nie robiła . Kłłaniam się

 270. pitekantrop
  4 lipca o godz. 22:54
  @Blackley

  „Czego na wschodzie i południu pojąc nie mogą .”

  Jasne, Piekny Umysle. Pewnie dlatego te auta ze Wschodu, Lexusy, Infinity, Kia, Hyundai, Honda, Suzuki – takie kiepskie i nic nie warte. Polscy konstruktorzy na pewno zaprojektowali lepsze.”

  Znów pan nie czyta ze zrozumieniem . No ale jak wymagać zrozumienia tekstu od czytelnika ”zóltych tygrysów ” . Nigdzie nie pisałem o polskich samochodach – z tej prostej przyczyny ze ich nie było . Samochody które pan wymienił to Japonia i Korea . Zarówno Korea jak i Japonia zawdzięczają rozwój USA . Czyli Zachodowi .

  Uprasza się o czytanie ze zrozumieniem i niezasmiecanie bełkotem przestrzeni . Kłaniam się .

 271. Blackley;

  coś dla potwierdzenia złożonej przez acana samokrytyki w temacie ciemnoty absolwentów zawodówek, żywiących zoologiczną nienawiść do czytania czegokolwiek.

  „Trudno byłoby ustalić ściśle, ilu było wśród nich Żydów.
  Pozostające w zawieszeniu sprawy obywatelstwa załatwiono generalnie
  w 1928 r. Narodowi demokraci wykorzystali to dla twierdzenia,
  że władze sanacyjne „nadały” wówczas obywatelstwo polskie
  600 tys. rosyjskich Żydów. Liczba ta jest nieprawdopodobna. Co
  więcej, nie nastąpiło wówczas „nadanie” obywatelstwa, lecz stwierdzenie
  jego posiadania, na podstawie międzynarodowych zobowiązań
  Polski, wynikających z traktatów pokojowych. W 1939 r.
  wnieśli w tej sprawie interpelację posłowie ze skrajnej prawicy
  Sejmu11. Przygotowujące materiały do odpowiedzi Biuro Polityki
  Narodowościowej w Prezydium Rady Ministrów informowało, że
  wspomniane stwierdzenie obywatelstwa dotyczyć mogło co najwy-
  żej około 30 tys. osób narodowości żydowskiej12.”

  Strona 104 poniższego tekstu:

  http://ihuw.pl/sites/ihuw.pl/files/pictures/logo/Klasycy/j._tomaszewski_-_zydzi_w_ii_rp.pdf

 272. Beksley; 16:01 czy jakos tak.

  Jestes za glupi abys mogl to zrozumiec,wiec nie ma sesu ci cokolwiek tlumaczyc.

  https://www.youtube.com/watch?v=jsetn8yozpQ

 273. Znowu Nowiczok w akcji. Znowu Putin. 🙂
  https://www.bbc.com/news/uk-44719639

 274. Blackley

  Teraz o serii Żółtym Tygrysem – fragment dyskusji na forum historia.org.pl

  ciekawy
  Większość z nich to komunistyczna propaganda o LWP, ACZ, i czy partyzntach w czasie IIŚ.

  Bruno Wątpliwy
  Bez przesadyzmu. Seria (mówimy jak rozumiem o „tygrysach” z lat PRL) miała charakter bardzo popularny i była pisana pod kątem odbiorcy raczej bez tytułu doktora nauk historycznych 🙂 . Jednak wielu ludzi czytało ją z przyjemnością i od niej zaczynało przygodę z historią.

  Pozycje o lWP, ACz oczywiście w serii były, ale łatwo sprawdzić, czy rzeczywiście stanowiły aż taką większość – link do strony ze spisem tytułów „tygrysów”. I pierwszy z brzegu cytat z tej strony, tytuły z roku 1957:

  Cytuj
  1. Cyrk Skalskiego / Bohdan Arct /

  2. Ludzie – torpedy / Stanisław Biskupski /

  3. Duchy dżungli / D. J. Hope /

  4. W pościgu za V-1 / Bohdan Arct /

  5. Zamach na Kutscherę / M. Dunin-Wąsowicz /

  6. Ludzie z innego świata / Edwin Rozłubirski /

  7. Zagłada Pearl Harbor / P. William /

  8. Stacja nr 4 nie działa / S. Winefield /

  9. Kamikaze – lotnicy śmierci / T. Kald /

  10. Ostatni zamach na Hitlera / Robert Weiss /

  11. Wielki dzień dywizjonu 303 / Bohdan Arct /

  Rzeczywiście, samo (ludowe) Wojsko Polskie i Armia Czerwona 😉 .

  Co do propagandy. Dzisiejszej gloryfikacji „żołnierzy wyklętych” się raczej w niej nie znajdzie, ale pozycji typowo propagandowych aż tak wiele w tej serii nie było. A i te propagandowe można przeczytać, aby zobaczyć, jak wyglądała ongiś inna propaganda, niż w wykonaniu dzisiejszego IPN.

  Pod tekstem Bruna podpisuję się obiema rękami z zastrzeżeniem, że tomiku „Stacja nr 4 nie działa” nie udało mi się przeczytać.

  Serię czytałem w wieku 9 -18 lat ponieważ było to jedyne dostępne w latach sześćdziesiątych źródło informacji o II wojnie światowej na zachodzie Europy, w Afryce, na Dalekim Wschodzie i Pacyfiku.
  W latach 1985-95 wykupywałem z sentymentu tomiki napotkane w antykwariacie.
  Razem z odziedziczonymi metr bieżący się uzbierał.

  Odnośnie wpisu w Wikipedii – jakiś >>brzmiący<>brzmiący<< zgodnie z obowiązującym "tryndem" plucia na Polskę Ludową, radośnie skopiował to do Wikipedii a dalej już poleciało.

  I jeszcze jedna uwaga – "Cyrk Skalskiego" nie jest antycypacją wstąpienia rzeczonego do Samoobrony. A już broń Boże dokonania takiego czynu przez Bohdana Arcta, o co chyba był on posądzany na tym blogu.

  Dla chętnych szukania tomików o wiadomym wydźwięku:

  http://lubimyczytac.pl/seria/843/zolty-tygrys

 275. Errata do 3:24

  Winno być:

  inny >>brzmiący<< radośnie skopiował…

 276. Pośpiech jest wskazany itd.

  Odnośnie wpisu w Wikipedii – jakiś >>brzmiący<brzmiący<< zgodnie z obowiązującym "tryndem" plucia na Polskę Ludową, radośnie skopiował to do Wikipedii a dalej już poleciało.

 277. Do 3-ch razy sztuka.

  Odnośnie wpisu w Wikipedii – jakiś >>brzmiący<>brzmiący<< zgodnie z obowiązującym "tryndem" plucia na Polskę Ludową, radośnie skopiował to do Wikipedii, a dalej już poleciało.

  Przepraszam za trud przewijania 🙁

 278. Wycina automatycznie tekst pomiędzy >> <<.

 279. W III Rzeszy suweren domagał się Holokaustu i budowy obozów koncentracyjnych bo obiecano w wyborach. W IV RP suweren domaga się demolki wymiaru sprawiedliwości bo obiecano w wyborach. Tak sugeruje Morawiecki a stary Morawiecki sugeruje,że wola suwerena zastępuje prawo. Tak sobie myślę a co będzie kiedy suweren jest durny czy nawiedzony. Ustępować jak bachorowi wrzeszącemu w sklepie ja to chcę !

 280. Bar Norte
  4 lipca o godz. 22:55

  Założenie że geopolityka jest przeżytkiem, spadkiem po poprzedniej epoce, jest moim zdaniem błedne.
  Wszystko co obserwujemy przez ostatnie 50 lat, to rozgrywka pomiędzy mocarstwami o strefy wpływów, kontrolę nad narodami i ich zasobami.
  Ta gra zaczęła się kilkaset lat temu i trwa.
  Ostatnim wielkim przedstawicielem tej dziedziny, był Brzezinski.
  Doktryny polityczne zyja dluzej niz ludzie

 281. Cała UE (a może i Kosmos) nie odpuści. Trzeba bronić sędziego stanu wojennego, skazującego za walkę o wolność Polski.

  Swoją drogą, przytulny schowek: nieusuwalność.

 282. SŁOWIANIN STANISŁAW
  5 lipca o godz. 6:39

  SŁOWIANIN STANISŁA wścieka się, że demolkę sprawidliwości można dokonać bardzo łatwo, np. poprzez sprawiedliwość dziejową.

  Na szczęście, enpassantowcom takie rozwiązanie się zawsze podobało…

 283. Ted’dy bear
  5 lipca o godz. 2:49

  Ted’dy bear pisze o sobie, że za głupi, aby mógł to zrozumieć, ale jest sens, aby mu tłumaczyć.

 284. blackley
  4 lipca o godz. 23:30

  No, widzisz, widzisz, moja babcia miała jednak inne wspomnienia z GG, jeśli chodzi o hitlerowskich bandziorów…

  Co ciekawe, w jej izbie (jedynej w domu) przez kilka miesięcy spali na pryczach ruscy, nie przypominam sobie, aby mówiła o nich źle…

 285. @blackley
  Donosi, ze jest politycznym analfabeta.

 286. wiesiek59
  4 lipca o godz. 21:01
  Jako byly klawisz wiele wie o cwelach.

 287. Wiesio pisze brednie, ze Chiny sa homogeniczne.

 288. blackley
  4 lipca o godz. 22:17
  „Modli” sie do Hitlera…i uwaza to za dobry ton.

 289. …A Zydzi z polskimi paszportami / dowodami wykupili całe centra wielu miast . Bardzo musieli byc uciskani , nie sądzi pan ?..
  Powyzsze zdanie jest antysemickie i nieprawdziwe, czego piszacy te brednie B. nie jest w stanie partout zrozumiec.

 290. mag
  4 lipca o godz. 20:24
  Trzymajac mocno w dloniach Zielony Sztandar zwraca sie do kolezenstwa blogowego, chyba blokowego (poziom Mag) i przypomina tym samym sobie i innych nowomowe PRLu. Oczekuje wiec sadu kolezenskiego.

  ….Mag posuwa sie do poetyki donoszacej…
  …Dziwię się również , że koleżeństwo blogowe, choć ma wyrobione zdanie na jego temat, tylko na chwilę się ożywiło, jakby w podzięce, gdy go nieco pogoniłeś, a po chwili znowu zamilkło… dla świętego spokoju.
  Same tchórze i konformisty? Byle nie narazić się blogowej świrniętej „sprzątaczce”, bo potrafi być bardzo złośliwa i upierdliwa…
  Mag chcialby mnie „sprzatnac” i nieudolnie dokonuje takich prob. Piekne jest zdanie o spisku i sluzbie, Mag projektuje , chocia posuwanie sie do meki z mendami (kogo i co Mag miala ny mysli?) uczyni Mag swieta PRLu. Oportunistyczna filisterka Mag wierzy w dmokracje, Mag teolozka polityczna. WUML wychodzi z butow?

 291. Sciaga dla Mag=prlowskiej wyroczni…..

  Dla przodowniczek i przodownikow blogosfery zajmujacych sie recyklingiem intelektualnym….
  Zapominamy przy tym wlasna historie, mianowicie fakty, ze spiskowe podejrzenia doprowadzily do wyniszczenia zydow, wyniszczenie poprzedzila izolacja i wykluczanie z danej spolecznosci. Zmiana paradygmatu spolecznego i narodowego oraz dominacja czystosci rasowej nadaly celowi, ktorym byla zaglada pewna spojnosc w realizowaniu niemieckiej doktryny narodowosocjalistycznej.
  Obecnie, niestety czesto sie o tym zapomina i przesuwa odpowiedzialnosc spoleczna na osobe wodza. Podobnie jest w opisach czasow stalinowskich. Czyny i zaglade redukuje sie wiec do poszczegolnych osob (tu: Hitler i Stalin). Podobnie reagujemy przy opisywaniu naszej historii powojennej. Aktualne po dzien dzisiejszy. Przeciwnicy PiSu ruguja wszystko na wodza, zapominajac o milionach wpolpartycypujacych, jaby powiedzial Wiesio, naczelny analityk sieci e w swiecie smieci.
  Roznica polega jedynie na tym, ze redukujemy dzialanosc politycznie i moralnie odpowiedzialne osoby czesto do jednego wydarzenia i na nie fokusujemy cala nasza spoleczna oraz polityczna wrazliwosc i doswiadczenie. Nasuwa mi sie tu przyklad Jaruzelskiego i nasze oraz jego stanowisko wobec stanu wojennego. Podobnie opisujemy Kaczynskiego pomijajac miliony wiernych oraz tysiace opportunistow jak przodowniczka/przodownik blogosfery.
  Debaty takie sa bezsensowne, bo powoduja zaniki pamieci przy analizie czasow przed i po stanie wojennym, rowniez mniej lub bardziej istotnych w naszym zyciu spolecznym. Czesto odnosimy zdarzenia do siebie, co niejako utwierdza nas w subiektywnym postrzeganiu rzeczywistosci.
  Takie analizy (autoprojekcje) maja charakter li tylko kwantytatywny lub traca po prostu sens. Mitologizowanie czolowych politykow ulatwia narodowi utozsamianie sie z nimi oraz ich doktryna (dzisiaj sa to programy wyborcze). Temu sluzy rowniez mitologizowanie negatywne.
  Nasuwa sie twierdzenie, ze niezmiernie brakuje nam obrazow i postaci negatywnych. Tracimy wiec czas na ich ciagle poszukiwanie. Motyw eliminacyjny jest dosc wyrazny nie tylko w antysemityzmie niemieckim. Jest on bowiem wszechobecny w calej Europie Srodkowej. Pokrywa sie to niejako z chrzescijanskim porzadkiem moralnym, w ktorym zydzi wystepuja jako jego wrogowie oraz ci, ktorzy zamordowali Chrystusa.
  Istotne jest przy tym, ze sam antysemityzm nie tylko opisuje Zydow, jest on rowniez nosicielem informacji o samych antysemitach, z czego antysemici rzadko zdaja sobie sprawe

 292. Saldo mortale
  5 lipca o godz. 8:31
  …A Zydzi z polskimi paszportami / dowodami wykupili całe centra wielu miast . Bardzo musieli byc uciskani , nie sądzi pan ?..
  Powyzsze zdanie jest antysemickie i nieprawdziwe, czego piszacy te brednie B. nie jest w stanie partout zrozumiec.

  Proszę nie teoretyzować. Takie są fakty . W latach 80 tych centra miasteczek na wschodnim Mazowszu wciąż były zabudowane- oczywiście nie w calosci tu i ówdzie sztuka stała – , przez charakterystyczne budynki , których właścicielami byli Zydzi . Nie oceniam , nie usiłuję snuć narracji że to ” hanba ” . Tak poprostu było.Mieli ochotę i pieniądze to kupowali . Czemu zaprzecza pan faktom ? Bo fakty nie chcą pasować do panskiej koncepcji ?

 293. ontario
  5 lipca o godz. 8:10
  blackley
  4 lipca o godz. 23:30

  No, widzisz, widzisz, moja babcia miała jednak inne wspomnienia z GG, jeśli chodzi o hitlerowskich bandziorów…

  Co ciekawe, w jej izbie (jedynej w domu) przez kilka miesięcy spali na pryczach ruscy, nie przypominam sobie, aby mówiła o nich źle…”

  U na też mieszkali całą zimę . Na początku brykali , po zastrzeleniu kilku przez własnych oficerów ucichło.
  Jednak jak wkroczyli latem 1944 przez kilka dni panowały ruskie porządki a pierwsze co jak weszli zażądali wódki . A Niemcy w 1939 – wody. Tak opowiadali starzy ludzie . W szkole też słyszałem coś innego . Klaniam sie

 294. blackley
  5 lipca o godz. 8:45
  Ty nie rozumiesz polskiego jezyka, wogole zadnego jezyka, bo chetnie poslugujesz sie uogolnianiami i sugerujesz (uzywajac ich jak argumenty) , ze to bylo powszechne. Zapomniales rowniez, ze wielu zydow budowalo kamienice lub budowanie zlecalo.

  Jeste politycznym, historycznym i antropologicznym golabkiem, bez ryzu, z miesem.

 295. Ted’dy bear
  5 lipca o godz. 2:49

  Tam u pana weekend zaczyna się już w czwartek w nocy ? Wciąż pije pan za nie swoje ?

 296. Saldo mortale
  5 lipca o godz. 8:53
  blackley
  5 lipca o godz. 8:45
  Ty nie rozumiesz polskiego jezyka, wogole zadnego jezyka, bo chetnie poslugujesz sie uogolnianiami i sugerujesz (uzywajac ich jak argumenty) , ze to bylo powszechne. Zapomniales rowniez, ze wielu zydow budowalo kamienice lub budowanie zlecalo.”

  Proszę pana zalecam badania terenowe. Pan pojezdzi , popyta , poogląda . Sporo się zmieniło przez ostatnie 30 lat . Do lat 80 tych stało mienia zydowskiego całkiem sporo. Jak się pan wybierze do Góry Kalwarii to pan sobie obejrzy wciąż doskonale zachowane stare centrum po Zydach . Zachowało sie niezle bo panstwo zrobiło w nich domy tzw ” kwaterunkowe” . Jak pan wróci proszę wrócić do rozmowy .

 297. W Brukseli Morawiecki przekazał : wyzwoliła was Armia Czerwona z niemieckiego barbarzyństwa. W oryginale wyzwoliliśmy. Tak sobie myślę,że mój ojciec z Wołynia wcielony po 17 września do ACz nie doczekał rehabilitacji z ust człowieka,który w ten sposób rechrystianizuje Europę. Bogu dziękować za nawrócenie Morawieckich na Wschód. Armia Czerwona wraca na ołtarze z boską pomocą.

 298. hetajr
  5 lipca o godz. 3:24
  Blackley

  Teraz o serii Żółtym Tygrysem – fragment dyskusji na forum historia.org.pl

  ciekawy
  Większość z nich to komunistyczna propaganda o LWP, ACZ, i czy partyzntach w czasie IIŚ.”

  Na tym polegała perfidia tego ustroju proszę pana . Jak sam pan zauważył NIE BYŁO innych zródeł . Młody człowiek sięgał po te broszurki , czytał a autorzy napisali dokładnie na co było zamówienie od urzędu na Mysiej .

  Naprawdę pan tego nie rozumie ? A gdzie mieli prl-owcy siac tą propagandę ?No wlaśnie w ;; tygrysach ” o zachodnim teatrze wojennym , przecie nie o ruskim froncie . To właśnie pefidia i perwersja tej sytuacji . Oni chcieli dotrzeć do młodych i zlasować im w głowach . Slady tej roboty do dziś widać .Kłaniam sie

 299. maciek.g
  4 lipca o godz. 22:50

  maciek.g ma radochę: sędzia stanu wojennego (i jego obrończyni) skazujący Polaków za to walkę o wolną Polskę zrobili w bambuko Polskę.

  maciek.g może miec jeszcze większe powody do radochy, np. krwawego dyktatora uczyniono prezydentem wolnej Polski i to uczyniono przewagą zaledwie 0, 5 głosu.

  Nie takie numery odp… sądy…

 300. blackley
  5 lipca o godz. 9:10

  Naprawdę sugeruję wizytę u lekarza. Takich głupot jak wpis acana w życiu nie czytałem.

 301. blackley
  5 lipca o godz. 8:52

  Niemcy zażądali wody… No, widzisz, a moi chłopscy przodkowie wspominali, że krów, świń, zboża, drewna i niewolnika do bauera… I to wszystko dostali za darmo…

  Policzmy – przez sześć lat: po 12 świń i krów, kilkadziesiąt ton zboża, ziemniaków, warzyw; niewonicza praca…

  Polski chłop: czyli ten, z którym można zrobić wszystko i niech się cieszy, że pozwolono żyć, przymierając z głodu…

 302. blackley
  5 lipca o godz. 8:52

  I jeszcze zażądali edukacji tylko przez cztery lata, rozpoczęcie i zakończenie zajęć bandyckie: heil Hitler…

  Dobrzy ludzie, dobrzy ludzie ci Niemcy, dobrzy, oj, jak dobrzy!

 303. Orzeł Biały dla zdrajcy i szpiega. https://wiadomosci.onet.pl/kraj/order-orla-bialego-nie-dla-ryszarda-kuklinskiego/cgl50ze
  Powinna mu go wręczyć siajej. I jakiś biskup.

 304. Symetryczny
  5 lipca o godz. 9:27

  Symetryczny pisze, cytować samusieńka frajdeczka:

  „Prezydentura dla krwawego dyktatora Generała Jaruzelskiego…”

  Trochę przesadzasz, a co: mieli go sądzić, skazać? Nie pleć głupot! Tu skazuje się za kradzież batonika, a dyktatorom daje się najwyższe stanowiska państwowe…

 305. Sędziowie stanu wojennego to też katolicy. Dlaczego duchowieństwo nie podlegało lustracji kolaboracyjnej. Konfesjonały na podsłuchu ub i sb a nawet z łączem na Watykan. Sprawa Wielgusa pokazuje skalę problemu. Tak sobie myślę czy czystka z komunizmu w KK nie jest pilniejsza od aborcji w sądownictwie. Jad z ambon przeciwko świeckości państwa to polityczna aborcja normalności nad Wisłą. To Watykan jest żródłem zła a nie Bruksela.

 306. Ontario,

  No to może mieli pecha panscy przodkowie.

  Edukacja na poziomie czterech klas ? Tego nie wiem i nie ma już kogo się zapytać. We wsi o której mówię żeby skończyć siedem klas należało udać się do pobliskiego miasteczka 6 km w jedną stronę. Trzeba było mieć buty . Nie znam dokładnej liczby ale z opowieści to kilka osób za sanacji do tej szkoły 7-Mio klasowej poszli. Były przypadki jak młodzież za sanacji szła do Warszawy do krawca albo innego fachowca na naukę. Ale rzadkie , na to trzeba było poważnych pieniędzy.
  Natomiast opowiada no o ludziach , którzy dobrowolnie na roboty pojechali. Napewno jeden wrócił bo z nim z 30 lat temu rozmawiałem. Twierdził że traktowano ho znacznie lepiej niż i tzw ,, dziedzica ,, i zobaczył poraz pierwszy wodę w ścianie
  Więc było i tak i tak.
  Pańskie antyniemieckie resentymenty to też owoc prl owskiej propagandy. Kłaniam sie

 307. blackley
  5 lipca o godz. 8:59
  Polubil kolor brunatny i rozdaje propagande w blogosferze.

 308. blackley
  5 lipca o godz. 9:43
  Nieustannie plywa w uogolnieniach podajac pojedyncze przyklady jako dowod tychze uoglonien. B. nie rozumie jezyka, wlasnego jezyka i mowy.

 309. B. mial pod gorke…..

 310. blackley
  5 lipca o godz. 9:43

  No, tak! Moi dziadkowie zostali skażeni i zakażeni propagandą PRL-u! Przypominam sobie: żałowali, że okupacja nie trwała dłużej i że do końca życia nie można było być niewolnikiem.

  To mi się podoba: okupacja, zabory jako dobro dla Polski.

 311. Polska ma przechlapane bo tzw. opozycja to też katolicy. Z klauzulą sumienia na ustach przed konstytucją. Tak sobie myślę,że podział dotyczy stosunku do wyższości świąt w kalendarzu w ramach wspólnego proboszcza.

 312. Panie Saldo,

  Podróż poznawczą sugeruje.
  Jak Pan słyszał wciąż jest nierozwiazany problem restytucji mienia żydowskiego. Znaczy odszkodowań za mienie pozostawione przez WŁAŚCICIELI na ziemiach polskich. Żydowskie mienie i nie chodzi o pierzyny czy garnki tylko budynki a teraz już place po nich. Prawo własności jest święte i należy zrekompensować prawowitym spadkobiercom wartość nieruchomości. Jest tego sporo , tego piastowskiego mienia. Skądś się wzięło , prawda? Kto je kupował te mienie które dziś jest pozydowskie te 90 -80 lat temu ? Myślał Pan kiedyś o tym ?

 313. Hetajr ,

  Tak właśnie działa propaganda . Nawet Pan sobie nie zdaje sprawy ze na Pana wpłynęła.

  ,, nie było innych źródeł ,, no właśnie NIE BYŁO . To największe dranstwo prl . Szkoda tylko że Pan nie jest w stanie tego dostrzec . Ukłony.

 314. blackley
  5 lipca o godz. 10:10
  Ja to wszystko wiem od zawsze i jestem za zwrotem wlasnosci. Chodzie o Twoje niedorzeczne uogolnienia, bo byli rowniez biedni zydzi bez wlasnosci, bez palacow, bez kamienic. Nie rozumiesz wlasnego jezyka; nie kazde zdanie oznajmujace jest zdaniem prawdziwym. Antysemicko sugerujesz, ze wszyscy zydzi byli bogaci, brunatnie sugerujesz, ze Niemcy byli dobrzy etc..

 315. ontario
  5 lipca o godz. 9:13
  Głupota nie boli. A gdyby nie Jaruzelski to okragłego stołu by nie było .

 316. Krajobraz po czystce
  …informuje [GW] o ustąpieniu ze stanowiska obrońców konstytucji 10/11 sędziów SN, na ich zdaniem mocy ustawy, którą sami wczoraj uznali za niekonstytucyjną.

  Na blogu najznamienitszego felietonisty polskiego trwa „komentatorskie” maglowanie się troglodytów za pomocą żółtego tygrysa skrywającego żydokomunę.

  Trudno dziwić się, że każdy, komu życie w cywilizacji miłe ustępuje z obrony lub nawet uwiarygadniania polskim językiem takiej degeneracji.

  Przydałaby się istotnie czystka, ale umysłów i dusz.
  Którą zapewne w tych okolicznościach ponownie szykują nam ościenne cywilizacje.
  Będzie co wspominać, Polsko, r.p.

 317. instynktowna niechęć – na wszelki wypadek zerknęłam do encyklopedii żeby się upewnić:
  – instynkt –
  1. «dyspozycja psychiczna»
  2. «wrodzona zdolność żywych organizmów do złożonych, celowych działań, swoistych dla danego gatunku i ważnych dla przetrwania»
  Teraz wszystko jasne, ważne dla przetrwania kilku tutejszych kolegów i jednego redaktora z blogów Polityki. Śmiać mi się chce na wspomnienie tego oburzenia przyzwoitych obywateli.
  Laureat nagrody Pulitzera Seymour Hersh zakwestionował oficjalną linię rządu Wielkiej Brytanii w sprawie motywów zatrucia Skripalami, mówiąc, że w Wielkiej Brytanii istnieje „instynktowna niechęć” Rosji.
  https://www.rt.com/uk/431168-salisbury-skripal-seymour-hersh/?.it/

 318. maciek.g
  5 lipca o godz. 11:21
  Glupota owszem boli, bo nie Jaruzelski byl wowczas protagonista, lecz panowie G. i R.

 319. @Lider4, @blackley
  Skoro według Prawa i Sprawiedliwości sędziowie po 65. roku życia nie powinni orzekać, to czy posłowie i senatorowie w takim wieku powinni tworzyć prawo?
  Myślę, że trzeba iść za ciosem i zapytać: czy maja prawo wybierać posłów wyborcy po 65 roku życia? W stan spoczynku z nimi.

  A tak ogólnie to nie wiem czy powinni istnieć ludzie po 65 roku życia bo zwykle już nie pracują a „Arbeit macht frei” 🙂 Liczę na „ośrodek władzy politycznej” – nie takie ustawy powstawały w ciągu doby. Trzeba by tylko zrobić wyjątek na pewnego zasłużonego dla narodu posła 🙂

  @blackley
  Z pitekantropem nie warto wchodzić w spory – to świr i troll zawodowy uprawiający swoja agendę bluzgając jadem i inwektywami. On nie odnosi się do tego co zostało napisane, on zwalcza tego, który napisał. Typowy plemienny zagończyk. Przepuszczam, że do tego co tu napisałem też się odniesie, bo nie należę do jego plemienia, a niewielu jeszcze go czyta. Przewijać radzę …
  Pozdrawiam.

 320. maciek.g
  5 lipca o godz. 11:21

  I popatrz ty, ileż to się natrudził Generał, aby doprowadzić do stoliczka bez kantów: stan wojenny, aresztowanie tysięcy niewinnych ludzi, wyprowadzenie w trybie alarmu armii, pacyfikacja „Wujka”, pacyfikacja Lubina, chlanie wódy (przez jego kumpli) w Magdalence, kupienie kleru za 100 mld (Komisja Majątkowa)…

 321. wiesiek59

  „Założenie że geopolityka jest przeżytkiem, spadkiem po poprzedniej epoce, jest moim zdaniem błedne.
  Wszystko co obserwujemy przez ostatnie 50 lat, to rozgrywka pomiędzy mocarstwami o strefy wpływów, kontrolę nad narodami i ich zasobami.
  Ta gra zaczęła się kilkaset lat temu i trwa.”

  Autorzy notki w Encyklopedii PWN, podobnie zresztą jak historycy doktryn politycznych, nie pozostawiają złudzeń co do tego, że „geopolityka” jest anachroniczną doktryną z pierwszej połowy XX wieku. Inaczej mówiąc jest syntezą europejskich (i nie tylko) ideologii nacjonalistycznych od skrajnego nacjonalizmu niemieckiego do bajdurzenia endeckiego w Polsce. Geopolityka oznacza tylko tyle ile napisano w tej notce. To, że nacjonalistyczna prawica (np w kraju jeznach, neon itp) wyciągnęła ten termin z lamusa, odgrzewa go i za jego pomocą tłumaczy rzeczywistość polityczną usiłując mu nadać walory naukowe wynika wyłącznie z przesłanek ideologiczno-propagandowych.

  Wiesku59, traktatów pokojowych z Utrechtu, które dzialiły ówczesny świata na strefy wpływów nikt nie uzasadniał doktryną „geopolityki” – chocby dlatego, że to było 200 lat przed jego wymysleniem. I tak np przyznanie ówczesnej Wielkiej Brytanii hiszpańskiego Gibraltaru uzasadniano akurat doktryną „merkantylizmu”.

  Przykro mi ale nie mogę się w dyskusjach z tobą przebić z dość oczywistą tezą, że doktryny czyli syntezy ideologiczne są wyłacznie uzasadnianiem interesów politycznych w danym momencie historycznym. Same doktryny nie mają jakichkolwiek walorów uniwersalnych, bo są tylko ideologiczną kliszą interesów, ich zapisem w danym momencie. Taki walor ma natomiast ich historia (historia doktryn i idei), która przekłada tezy ideologiczne na interesy polityczne i w ten sposób obrazuje ciągłą ich ewolucję zwiazaną z obiektywnymi zmianami rzeczywistości.
  Tak więc zrozumienie polityki w kontekście doktryn oznacza zrozumienie ich historii czyli ewolucji a nie traktowanie jakiejś wybranej doktryny jako źródła prawdy.

 322. Morawiecki wprowadził Armię Czerwoną na salony Brukseli a nawet Europy. W prostych żołnierskich słowach powiedział My wyzwoliliśmy. Czyli wyzwolenie przyszło ze Wschodu. Tak sobie myślę jako syn Polaka Czerwonoarmisty ze słowiańskiego związku z Kozaczką z Kubania. Pozdrawiam Kozaków ze stanicy Pereprawna.

 323. Bar Norte
  5 lipca o godz. 12:53

  Doktryna określa wytyczne do działania w przyszłości, w celu realizowania jakichś interesów.
  Można ją rozpatrywać w kontekście historycznym, można też w perspektywicznym.
  Skutki wprowadzania ich w życie odczuwa cały świat.

  Realizacja Doktryny Mackindera, Monroe, czy Brzezińskiego, odczuwają miliardy ludzi.
  Imperia się z nimi nie liczą.
  Cel uświęca środki.

 324. http://geopolityka.org

  ”http://geopolityka.net
  ========

  Ci wysoko opłacani panowie- przeważnie, nie zajmują sie jedynie historią doktryn, ale ich implikacjami w teraźniejszości i przyszłości.
  Geopolityka miewa się dobrze, jako nauka.

 325. wiesiek59

  „Geopolityka” nie jest nauką tylko doktryną jak wynika z podanej wyżej definicji.

  Tak więc „wysoko opłacani panowie” o których wspominasz na zalinkowanym portalu nie występują w roli naukowców tylko doktrynerów. Za słownikiem języka polskiego:

  „doktryner «osoba o skostniałych poglądach, kierująca się regułami jakiejś sztywnej doktryny»”

  Ich tytuły naukowe nadają co najwyżej pozór naukowości reanimowanej po pół wieku doktrynie „geopolityki”.

  Poza tym pozwolę sobie jeszcze raz powtórzyć, że doktryny jako syntezy ideologiczne są wyrazem realnych interesów a nie odwrotnie. Są skutkiem a nie przyczyną. Mylenie skutków z przyczynami jest podstawowym błedem poznawczym.

 326. Trapione ciągle jeszcze trwającą wojną z Japonią i rozpoczynającą się Zimną Wojną Stany Zjednoczone zostały w następstwie działań Wielkiej Brytanii w Antarktyce postawione w niewygodnej sytuacji i upokorzone przez jej agresywną postawę. Stąd Amerykanie w krótkim czasie przyjęli politykę, do której realizacji dążyli w czasie wojny, a której celem było niszczenie brytyjskich aspiracji imperialnych, torpedowanie każdego wysiłku Wielkiej Brytanii zmierzającego do wywierania jakiegokolwiek wpływu na świecie i uczynienie z niej podporządkowanego „sojusznika”. Już w roku 1942 Wielka Brytania i Brytyjczycy odczuli skutki amerykańskiego planu globalizacji. Należy tu przypomnieć, że Wielkiej Brytanii odmówiono prawa do posiadania własnej bomby atomowej, mimo iż jej budowa nie byłaby możliwa bez brytyjskich ekspertów. Co więcej, Brytyjczycy musieli cierpieć z powodu znacznie ostrzejszego racjonowania niż jakikolwiek inny zachodni kraj, które przeciągnęło się aż na lata 1950. Wielka Brytania została też zmuszona do nadania pełnej niezależności lub samorządności większości terytoriów wchodzących w skład Imperium Brytyjskiego.

  Tak więc przystępując do II wojny światowej jako mocarstwo Wielka Brytania została pod jej koniec oraz w wyniku amerykańskiej polityki zagranicznej powalona na ziemię. Stany Zjednoczone stały się jedynym krajem, który mógł z powodzeniem wpływać na Wielką Brytanię, czego dowiódł kryzys sueski z roku 1956. Nawet teraz, 60 lat po zakończeniu II wojny światowej, brytyjska krew wciąż jest przelewana w imię amerykańskich interesów.
  https://wolnemedia.net/tajna-wojna-wielkiej-brytanii-w-antarktyce-3/
  ==========

  Ciekawy kawałek historii.

 327. Wiesiek59

  Obrońca UK się znalazł . Panie jak to jest ze brzmi Pan jak betonowy komuch wcrodzaju nieslawnej pamięci niejakiego Albina Siwaka? On też , tak jak pan , był miłośnikiem Rosji sowieckiej oraz wrogiem ,, anlosasow.. ,,

  Biorąc pańskie zamiłowanie do przemocy oraz kloaczny język , teza Pana Saldo ze był Pan klawiszem może być uprawniona. FUJ.

 328. Pod względem skali chiński „Jeden Pas, Jeden Szlak” (Belt and Road – BRI) miażdży wszystkie dotychczasowe przedsięwzięcia cywilizowanej ludzkości z zakresu „zagospodarowania terenu”. Zgodnie z zatwierdzonym planem jest to komplet 7 000 projektów infrastrukturalnych i wydobywczych o wartości 8 bilionów dolarów, rozproszonych w ponad 70 krajach. Swoim zasięgiem BRI ma objąć połowę planety – od Azji i Afryki po Europę i Południowy Pacyfik – i tym samym wywrzeć dramatyczny wpływ na każdy aspekt człowieczej działalności. Biorąc pod uwagę różnorodność biologiczną i środowisko naturalne, „wyczyn” ten będzie najgorszą rzeczą, jaka spotkała planetę na przestrzeni minionych czterdziestu lat. Wiem, o czym mówię – wraz z koleżankami i kolegami widzieliśmy w tym okresie niejedno przerażające wydarzenie w Amazonii, Afryce, Azji i na Pacyfiku.
  https://exignorant.wordpress.com
  ==========

  Pan ekolog płacze nad naturą, która pada ofiarą industrializacji.
  Nie płacze nad ludźmi, którzy bez niej będą nadal żyli w nędzy.
  Niestety, innej drogi do uprzemysłowienia kraju jeszcze nie wymyślono.

  Na marginesie.
  W ciągu ostatnich kilku lat, w punktach przez które ma przechodzić wojna rozpoczęły się walki na dużą skalę.
  Obecnie Birma stała się ofiarą podsycanej z zewnątrz walki.
  Dziel i rządź, jest niezmienne w anglosaskiej polityce.

 329. zetus1
  5 lipca o godz. 11:30

  Mnie chodziło o to że skoro sędziowie nie nadają się do roboty po 65 roku zycia to szeregowy poseł , hodowca kotów z Zoliborza też się nie nadaje.

  A ten pitekantrop czy jak tam się dziś nazywa , będący Zydem czy też za takiego się podający mnie osobiście bawi . Ciekaw jestem czy jest moment w którym skończy mu się jad. Oraz czy jest jakaś granica obciachu której nie przekroczy. Mam wra,zenie ,ze mu się nie skończy i granicy nie ma ale zawsze chętnie patrzę jak człowiek sam z siebie robi idiotę . Kłaniam się

 330. Saldo mortale
  5 lipca o godz. 11:01
  blackley
  5 lipca o godz. 10:10
  Ja to wszystko wiem od zawsze i jestem za zwrotem wlasnosci. Chodzie o Twoje niedorzeczne uogolnienia, bo byli rowniez biedni zydzi bez wlasnosci, bez palacow, bez kamienic. Nie rozumiesz wlasnego jezyka; nie kazde zdanie oznajmujace jest zdaniem prawdziwym. Antysemicko sugerujesz, ze wszyscy zydzi byli bogaci, brunatnie sugerujesz, ze Niemcy byli dobrzy etc..

  Zalecam czytanie ze zrozumieniem , szan panie . Nigdzie nie napisałem że WSZYSCY Zydzi byli bogaci . Jak w kazdym społeczenstwie byli i tacy i tacy . W okolicach Otwocka byli WYLĄCZNIE zamożni Zydzi bo chyba tylko zamożnych było stać na letnie domy , jak pan sądzi ? Może byli i biedni Zydzi z drugim domem na letnisku – nie wiem , nie da się wykluczyć . Wydaje mi się że tylko ZAMOŻNYCH I ZAPOBIEGLIWYCH Zydow stać było na kupowanie nieruchomości w miastach , jak pan uważa ? Sporo tego kupili więc nie był to chyba jeden zamożny Zyd na calą Polskę , nie wydajes ie panu ? Nie kupowali tych parceli i domów Polacy etniczni bo albo nie mieli forsy albo nie wpadli na taki pomysł . Choć wydajje mi się że najlepszy pomysł bez forsy nie da się zrealiaować , jesli idzie o zakupy domow i placów . Mieli forsę i pomysł więc chwała im za to . Ja do tego tematu tak podchodzę .

  Pan zaś od roku jęczy że ” byli biedni Zydzi ” . Może i byli . I co z tego ?
  A stwierdzenie faktu że Zydzi kupowali place i domy w centrach miast – co wie każdy kto choć raz przez jakieś miasteczko typu Plonsk przejeżdżał – nie jest antysemityzmem tylko zwyczajnym stwierdzeniem faktu . Bez wartościowania czy to zle czy dobrze . Nie obchodzi mnie tak jak nie obchodzi kto dziś posiada jakieś nieruchomości . Teraz pan zrozumiał ?

  Nie wszyscy Zydzi byli bogaci i nie wszyscy Polacy byli szmalcownikami .

  Co do Niemców , złych czy dobrych – napisałem że spotkałem ludzi wiejskich , którzy w zasadzie wszyscy Niemców chwalili. Nie było wsród nich partyzantów , nauczycieli , Zydów , lekarzy czy naukowcow . Zwyczajna , wioskowa , sanacyjna prostota. przedstawiłem ICH PUNKT widzenia . Teraz pan zrozumiał ?

  Ma pan swiadomość że panskie antyniemieckie resentymenty to skutek propagandy krzewionej przez cały prl ? Nie ma odpowiedzialności zbiorowej uswiadamiam pana . Ukłony

 331. Saldo tak jak i pikus sa wyznawcami „jedynie slusznej drogi”. To oni decyduja, co jest sluszne, a co nie. Co jest prawda historyczna, a co pomowieniem i falszywka. I jak uzyc kwantyfikator. Czy „zolte tygrysy” sa blizej historii niz prace Normana Daviesa.
  Ten blog zamienil sie w szambo z pojedynczym monologiem.

 332. Za czasów rywalizacji miedzy obozem socjalistycznym a kapitalistycznym, Zachód stawiał na swobody indywidualne, zaś Wschód promował równość i prawa społeczne. Jeśli nawet były odstępstwa od zasad założycielskich danego ustroju, to każdy z nich musiał choćby starać się o ich realizację. Jednocześnie każdy przyjmował pewne cechy przeciwnego obozu. A wiec, dzięki strachowi przed „bolszewikiem z nożem w zębach” wprowadzano od 1917 r. na Zachodzie więcej praw socjalnych, a dzięki „pozornej demokracji burżuazyjnej”, zakres swobód indywidualnych stale rósł na Wschodzie.

  Na przełomie lat 60. i 70. osiągnięto po obu stronach żelaznej kurtyny pewną równowagę. Wtedy zdawało się, ze odprężenie ostatecznie zwyciężyło, a teoria konwergencji zaczyna się sprawdzać. Model szwedzki jawił się wtedy jako idealny wzór „socjal-kapitalizmu” z ludzką twarzą. To złudzenie prysło, kiedy amerykański kompleks wojskowo-przemysłowy wymusił nowa spiralę zbrojeń i kiedy pętla zadłużenia zacisnęła się na bloku wschodnim, który zaczął pękać.
  https://strajk.eu/francja-jak-wraca-cenzura/
  ===========

  Monopol na rację, to podstawa.
  Lemingi mają iść w kierunku określonym przez elity.
  Media niezbędnym elementem wytyczania szlaku.

 333. Wiesiek59

  ”Na przełomie lat 60. i 70. osiągnięto po obu stronach żelaznej kurtyny pewną równowagę. Wtedy zdawało się, ze odprężenie ostatecznie zwyciężyło, a teoria konwergencji zaczyna się sprawdzać. Model szwedzki jawił się wtedy jako idealny wzór „socjal-kapitalizmu” z ludzką twarzą. To złudzenie prysło, kiedy amerykański kompleks wojskowo-przemysłowy wymusił nowa spiralę zbrojeń i kiedy pętla zadłużenia zacisnęła się na bloku wschodnim, który zaczął pękać.”

  Nie prosze pana . Na przełomie lat 60 i 70 tzw ” socjalizm” skończył wzrost . Poprostu dalszy rozwój był niemożliwy na skutek problemów będących cechą immanentną tzw ” socjalizmu ” . Natomiast wtedy , porządny kapitalizm po odbudowie wojennej dostał nowego wigoru bo mozliwości kapitalizmu są NIEOGRANICZONE. Tyle .

  A Polska to nie była żadna prawie-Szwecja . Proszę o tym pamiętać . Mimo że prl-owska propaganda poczybiła NIEODWRACALNE zmiany w panskim jestestwie to faktów pan nie jest w stanie przeinaczyć .

 334. Żabko…

  Media tworzą iluzję.
  Za swą grę, Obama powinien dostać Oskara, nie Nobla…….
  ===========

  „Kiedy w mediach społecznościowych, a potem w serwisach informacyjnych amerykańskich mediów gruchnęło w końcu o rozmiarach i okrucieństwie tego wszystkiego, wśród najbardziej bulwersujących zdjęć, przedstawiających kilkuletnie dzieci płaczące z przerażenia w klatkach, w których je pozamykano, karierę zrobiły i takie, które szybko zidentyfikowano jako pochodzące jeszcze z… 2014 roku. Tak, zrobiono je na długo przed Trumpem w Białym Domu, w okresie panowania oświeconego Baracka Obamy, laureata Pokojowej Nagrody Nobla. Przedstawiały ten sam proceder, w tych samych obozach koncentracyjnych prowadzonych przez tych samych prywatnych kontrahentów.”
  https://strajk.eu/obama-i-trump-roznica-i-powtorzenie/

  Ps.
  Jak pięknie media są w stanie KREOWAĆ rzeczywistość, manipulować emocjami….

 335. PA2155
  5 lipca o godz. 18:15
  Saldo tak jak i pikus sa wyznawcami „jedynie slusznej drogi”. To oni decyduja, co jest sluszne, a co nie. Co jest prawda historyczna, a co pomowieniem i falszywka. I jak uzyc kwantyfikator. Czy „zolte tygrysy” sa blizej historii niz prace Normana Daviesa.
  Ten blog zamienil sie w szambo z pojedynczym monologiem.”

  Wymienieni przez pana osobnicy są jak hodowca kotów z Zoliborza . oni decydują co jest prawdą i prawem . No królowie – slonce normalnie . Ukłony

 336. Claude Lanzman (1925 -2018), jeden z ostatnich, wielkich;

 337. Wiesiek59, 18:50 tu masz wiecej na temat obozow w USA.

  http://talbot.nowyekran.pl.neon24.pl/post/144443,obozy-koncentracyjne-made-in-usa

  Lepiej aby nasza zabka,miala sie na bacznosci.

 338. Co się dziwić- Unia ma powoli dosyć PRL-bis Kaczyńskiego.

 339. Ted’dy bear- co za bzdury i zupełne nieznanie Stanów.

 340. transitzentren (centra tranzytu) – ( eufemizm, wlasciwie durchgangslager, obozy przejsciowe), cos w rodzaju aresztu, 48, rejestracja i identyfikacja elektroniczna, a potem witamy, albo kop; kto bedzie wital juz wiem, a kto kopal, jeszcze nie; austryjacy wprowadzaja 60 godzinny tydzien pracy i 12 godzinna szychte;

 341. wobec tego whatsapitis stanie sie choroba spoleczna, a za kilka lat pojawia sie znakomite biometaliczne protezy, dzieki ktorym chorzy, po fachowej amputacji chorego kciuka, beda mogli przesowac okienka jeszcze szybciej;

 342. berlin; szeryfowa z kazdym daje sobie rade, dzisiaj orban; powitanie było chłodne, w sam raz na obecne upały;

 343. @Blackley

  „napisałem że spotkałem ludzi wiejskich , którzy w zasadzie wszyscy Niemców chwalili. ”

  Pewnie ze chwalili. Nie tylko w Otwocku czy w Michalinie mordowano, rabowano, gwalcono i przejmowano „mienie pozydowskie” na skale masowa. Nie brak takich, co wtedy i tylko wtedy mieli swoje piec minut. A teraz chodza jak struci – darcie ryja na nutke „zydzi mordujom w plastelinie” – to jednak nie to samo. Samo darcie ryja majatku ruchomego ani nieruchomego nie przysparza.

  http://niniwa22.cba.pl/puscic_zyda_na_zajaczka.htm

  „Sołtys zarządza obławę

  Powiat Dąbrowa Tarnowska to rozrzucone wśród pagórków wioski, zagajniki, duże lasy – dobre tereny dla partyzantki i do ukrywania się. Aby zapanować nad takimi obszarami bez dużego nakładu własnych sił, Niemcy musieli zorganizować i sterroryzować miejscową ludność. Wójtów dobierali głównie wśród folksdojczów. Wójtowie przekazywali niemieckie rozkazy sołtysom, w większości wybranym przed wojną. Sołtysi, wraz z granatową policją, byli odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa okupantom przebywającym w ich wiosce, ściąganie kontyngentów, przymusowe wyjazdy na roboty do Niemiec, dostarczanie wozów konnych do wywózki Żydów, a po likwidacji gett – za wyłapywanie uciekinierów.

  Sołtysi organizowali tzw. samoobronę wiejską, skomplikowany system, w którym mniej czy bardziej uczestniczyli wszyscy. Byli tam wartownicy, straż pożarna, straże wiejskie, gońcy gminni, zakładnicy. Niektórzy wartownicy – tzw. dziesiętnicy – dostawali zapłatę i mieli karabiny od Niemców. Zakładnicy mieli odpowiadać głową za wykonywanie rozkazów okupanta. Gospodarze musieli rotacyjnie pełnić warty nocne, które miały zatrzymywać podejrzane osoby – obcych, partyzantów, Żydów.

  Ten system – obowiązujący w całej Małopolsce w różnych wariantach – odegrał złowrogą rolę w wyłapywaniu resztek Żydów ukrywających się w okolicy. – Wiedziałem wcześniej z relacji żydowskich – opowiada mi Grabowski – że miejscowi wyciągali Żydów z kryjówek, ale stopień zorganizowania społeczności był mi nieznany. Oni działali w prawie i w sile. Szerokie rzesze, świadomie lub nieświadomie, przyczyniły się do wymordowania Żydów, wpisując się w politykę ludobójstwa. Szansa ukrycia się na terenie wiejskim wychodzi mi jak 1:20.

  Dzięki strukturom samoobrony wiejskiej – gońcom, zakładnikom, dziesiętnikom – można było sprawnie skrzyknąć chłopów, gdy pojawiło się doniesienie, że gdzieś są Żydzi, i zrobić obławę.”

  Byly czasy. Mieli swoje piec minut! A dzis to jednak nie to samo. Od lat siedemdziesieciu spece od „mienia” moga co najwyzej drzec ryja.

 344. Ted’dy bear
  5 lipca o godz. 19:04

  Podobne teksty w ciągu ostatnich kilku lat, czytałem.
  Wydając co roku kilka miliardów$ na utrzymanie, ma się jakiś cel.

  Kilka razy czytałem również o budowaniu w Chinach miast całych, z pełną infrastrukturą, do dziś nie zasiedlonych.

  Jednak różnica pomiędzy OBOZEM a MIASTEM, jest olbrzymia…..

  Rządy poważnych państw, mają plany ewentualnościowe na każdą okoliczność.
  Do takich należą Chiny, USA, Rosja, Szwajcaria, Szwecja.
  Rząd ma dbać o bezpieczeństwo obywateli w czasie kryzysu.
  Rządy krajów niepoważnych, co najwyżej się ewakuują……

 345. @Blackley

  „napisałem że spotkałem ludzi wiejskich , którzy w zasadzie wszyscy Niemców chwalili. ”

  Pewnie ze chwalili. Nie tylko w Otwocku czy w Michalinie mordowano, rabowano, gwalcono i przejmowano „mienie pozydowskie” na skale masowa. Nie brak takich, co wtedy i tylko wtedy mieli swoje piec minut. A teraz chodza jak struci – darcie ryja na nutke „zydzi mordujom w plastelinie” – to jednak nie to samo. Samo darcie ryja majatku ruchomego ani nieruchomego nie przysparza.

  http://niniwa22.cba.pl/puscic_zyda_na_zajaczka.htm

  „Grabowskiemu udało się prześledzić los 277 Żydów, którzy ukryli się na terenie powiatu. Informacje znalazł w zeznaniach składanych przez świadków i oskarżonych w powojennych procesach o kolaborację z Niemcami, w relacjach ocalałych Żydów i w dokumentach niemieckich.

  Według tych świadectw przeżyło tylko 38 Żydów. Zabito 239.

  O 49 osobach nie wiadomo, jak zginęły. Okoliczności śmierci pozostałych:

  84 Żydów zabiła niemiecka żandarmeria, wydali ich miejscowi.

  6 zamordowali chłopi.

  11 znaleźli i zabili granatowi – czyli polscy – policjanci.

  82 wydali miejscowi, a zabili granatowi policjanci.

  7 zginęło bez udziału miejscowych, zostali zabici przez niemiecką żandarmerię.

  Większość zatem wpadła i poniosła śmierć w wyniku zdrady Polaków.”

  Byly czasy. Mieli swoje piec minut! A dzis to jednak nie to samo. Od lat siedemdziesieciu spece od „mienia” moga co najwyzej drzec ryja.

  Uprzedzony o odpowiedzialnosci karnej na podstawie odnosnych artykolow KK pragne przy okazji zaznaczyc, ze autor cytowanego tekstu na pewno myli sie, twierdzac, iz tzw granatowi policjanci to byli „polscy” policjanci. To byli oczywiscie policjanci peruwianscy, ktory to fakt podkreslam z cala moca. Zaden Polak nie splamilby sie nie takim jak nalezy postepowaniem, uprzedzony o odpowiedzialnosci karnej zaswiadczam ze Polacy to narod bohaterow same swietlane jednostki. Policjanci musieli byc peruwianscy.

 346. @zetus1

  Kiedys to byly czasy:

  https://www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/parchy-dobrze-wam-tak-co-powie-prokurator-na-historie-takie-jak-ta,139,2481

  „Uciekałam z getta i do niego wracałam, bo nie miałam dokąd pójść – opowiadała mi Renata. – Pierwszy raz jak wyszłam, miałam złotą bransoletkę od siostry, żebym się okupiła w razie czego. Paru szczeniaków od razu mnie otoczyło przy tramwaju, krzycząc „Jude!”. Obok mnie stała kobieta. Patrzyłam na nią błagalnie. Byłam dziewczynką, oni też smarkacze. Mogła ich przepędzić, ale patrzyła na mnie z absolutną obojętnością. Jak dorosła kobieta mogła nie zareagować na krzywdę dziecka? Tramwaj zwolnił, rzuciłam na bruk bransoletkę, wyskoczyli za nią. Pewnego razu polski policjant złapał ją, gdy chciała wskoczyć na Franciszkańskiej do tramwaju, żeby się przedostać na aryjską stronę. Schowała już opaskę, ale nie zdążyła włożyć medalika od niani, znaleźli go w jej kieszeni. Zawieźli do aresztu na Daniłowiczowskiej, tłukli prawie tydzień.”

  A dzisiaj – jest jajo. Mozna drzec glupiego ryja, ze „zydzi mordujom w plastelinie” – ale tak generalnie to spece od darcia ryja moga co najwyzej naskoczyc. Znaczy na czubek.

  Ano niech dra ryje

 347. @pitekantrop
  With love…

 348. @Blackley, @PA2155

  Narodowy sport.

  Kazdy kraj ma swoj. Brazylia pilke nozna, Kanada hokej na lodzie, Ameryka koszykowke, Hiszpania corride.

  Narodowy sport:

  „Ten mój był kuzynem gospodarzy i zachodził do nich często. Jak pierwszy raz poszedł za mną do stodoły, chciałam krzyczeć, a on: „Cicho siedź, Rebeka”. W ciągu dnia się drażnił z gospodarzem, pytał: „Co ty byś zrobił, jakbyś Żyda u siebie znalazł?”. Gospodarz: „A bym widłami zatłukł”. To nie były tylko gadki. Wiedziałam, że mój gospodarz naprawdę by mnie zabił. To było między Wołominem a Radzyminem, on z innymi partyzantami urządzał polowania na Żydów, z widłami. Polowanie na Żydów to był wtedy narodowy sport. Noce wciąż były te same. Kuzyn gospodarza pił z gospodarzem, gwałcił mnie, szedł spać. Nie miałam dokąd pójść. Czekałam na Jankę. (http://www.tvn24.pl)”

  Od lat mniej wiecej siedemdziesieciu ten opisanypowyzej sport to juz tylko we wspomnieniach.

  Niektorzy to maja tak przej.. przefajdane,powiedzmy – ze az ich szkoda. Samo darcie ryja to jednak nie to.

 349. @stasieku

  „Siostra wynajmowała mieszkanie jako Polka. 19 kwietnia 1943 roku, w Niedzielę Wielkanocną, poszły razem z gospodynią do kościoła. Po mszy gospodyni zaproponowała: „Jeszcze zobaczymy, jak Żydów smażą”. Poszły we trójkę na plac Krasińskich. – Stał tłum. Ludzie brali na barki dzieci, żeby sobie popatrzyły. Jedna osoba klęczała i się modliła, inni patrzyli z ciekawością, komentowali: „O, ale Żydki się palą”. Myślałam o tym, że pali się mój brat. (http://www.tvn24.pl)”

  Niektorzy to maja tak przej.. przefajdane,powiedzmy – ze az ich szkoda. Samo darcie ryja to jednak nie to.

 350. @@blackley, pitekantrop
  Panowie, c’mon.

 351. @PA2155

  „prace Normana Daviesa.”

  Davies to taki gostek, co sie chcial zalapac na profesure w Stanford. Frowno dostal a nie profesure.

  Znaczy w plasterkach.

  Komisja rozpatrzyla wniosek – i zdecydowala, ze samo w sobie pitolenie o „zydowskich komisarzach”, „zydokomunie” i „zydach z NKWD” etc to jednak jeszcze w Ameryce nie wystarcza, zeby zostac profesorem. Davies poczul sie – hihi – dotkniety. I poszedl do sadu. Zaskarzyl uniwerek.

  A sad skarge wyrzucl. Znaczy do kubla.

  Zaleca sie darcie ryja o tym, jak to Zbrodnicze Syjonistyczne Lobby opanowalo nie tylko uniwersytety ale i sady. Znaczy ogon macha psem.

 352. pitekantrop
  5 lipca o godz. 19:53

  Byli ludzie, Polacy , którzy Zydow mordowali własnoręcznie oraz wydawali Niemcom . Nigdy nie napisałem że nie . Ponownie pan dyskutuje ze sobą .

  Czemu Zydzi byli w planach Niemców przeznaczeni do utylizacji a czemu polscy chłopi -nie , nie mam pojęcia . Musi pan wystosować odpowiednie pismo do ambasady Niemiec .

  Czemu niektórzy Polacy dopuszczali si,e mordów , bezeceństw wszelkiej maści na Zydach – nie mam pojęcia . Uswiadamiam pana że odpowiedzialność zbiorowa – nie istnieje. Tak jak pan nie jest odpowiedzialny za wyczyny zydowskich funkcjonariuszy UB zaraz po wojnie tak nie ma odpowiedzialności jednych Polaków za czyny drugich Polaków . O mieniu juz było – co zagrabione nalezy ODDAĆ . Bo prawo własności jest swiete .
  Sporo tych placów i domów było w okoliczch Otwocka własnością Zydów z polskimi paszportami / dowodami . Okropna władza sanacyjna strzelająca do chłopów najpierw dała dokumenty a potem nie robila trudności przy zakupie nieruchomości . Jak pan sądzi , czy w panskiej nowej ojczyznie tak poprostu się kupuje place i domy czy są jakieś trudności ? Czy łatwo mozna dostać dokumenty a potem sobie kupować na co ma się pieniądze i ochotę ? Nie kupował pan nic z tych rzeczy ale może jest pan w stanie sprawdzić ? Do dzieła . Ukłony.

 353. @pitekantrop
  Tych przekazów/wspomnień mam od dziadków wiele. Moi ukrywali 3 mie rodzinę rabina, są wymienieni w tej słynnej księdze ocalałych.
  Piszę na smart. – to męka.
  pozdr

 354. @Blackley

  ” . Musi pan wystosować odpowiednie pismo do ambasady Niemiec .”

  Jasne, „Ambasada Niemiec” winna temu co ponizej:

  „„Ten mój był kuzynem gospodarzy i zachodził do nich często. Jak pierwszy raz poszedł za mną do stodoły, chciałam krzyczeć, a on: „Cicho siedź, Rebeka”. W ciągu dnia się drażnił z gospodarzem, pytał: „Co ty byś zrobił, jakbyś Żyda u siebie znalazł?”. Gospodarz: „A bym widłami zatłukł”. To nie były tylko gadki. Wiedziałam, że mój gospodarz naprawdę by mnie zabił. To było między Wołominem a Radzyminem, on z innymi partyzantami urządzał polowania na Żydów, z widłami. Polowanie na Żydów to był wtedy narodowy sport. Noce wciąż były te same. Kuzyn gospodarza pił z gospodarzem, gwałcił mnie, szedł spać. Nie miałam dokąd pójść. Czekałam na Jankę. (http://www.tvn24.pl)”

  Od lat mniej wiecej siedemdziesieciu ten opisanypowyzej sport to juz tylko we wspomnieniach.

  Niektorzy to maja tak przej.. przefajdane,powiedzmy – ze az ich szkoda. Samo darcie ryja to jednak nie to.

 355. @stasieku

  „Moi ukrywali 3 mie rodzinę rabina”

  Ja slyszalem ze ukrywali szesc rodzin. I jeszcze siodma malutka.

  Zalecam darcie ry.. wysilanie gardziolka na nutke „zydzi morduja palestynskie dzieci”. Albo o „zydokomunie”.

  A dokopac – nadal nie ma jak. I raczej sie nie zanosi.

 356. pitekantrop
  5 lipca o godz. 20:22
  @PA2155

  „prace Normana Daviesa”

  Opisał Davies sprawę szczegółowo .
  Natomiast jego prace są wydawane w wielkich nakładach , są recenzowane przez recenzentów ze stopniami naukowymi poważnych uczelni .

  Broszury propagandowe ” zółty tygrys ” nigdy nie doczekały się jakichkolwiek recenzji poważnych naukowców z tej prostej przyczyny że to propagandowy , prl-owski chłam . Który – jak widać – niektórzy pochlaniali z wypiekami na twarzy i teraz te pierdy podciągają pod ” prawdy naukowe ” . Nie ma granicy smieszności , której by pan nie przekroczył . FUJ

 357. Pitekantrop ,

  w sprawie opisanej ponizej musi pan udac się między Wołomin a Radzymin .
  Nie mam pojęcia czemu Zydzi byli mordowani przez Polaków . Może dlatego że niedobra, sanacja dawała Zydom paszporty i pozwalała kupować nieruchomosci a do chłopów strzelała , jak sam był pan laskaw zauważyć ? Nie pomogę panu w tej kwestii . Ukłony

 358. @Blakley

  ” Nie kupował pan nic z tych rzeczy ”

  Goovno ci wiadomo, klamczuchu i oszczerco, co ja „kupowalem” a czego nie „kupowalem”. Cos nie pasi? To se wstepuj na droge prawna. Tyle ze wtedy najzdrowiej dla ciebie, zebys mial dowody na to, ze jakoby winien jestem „wyrywania pazkokci” i „lania gumowa pala”.

  Warto przy okazji zauwazyc, ze ci co sie zalapali na domyz ogrodem metoda stodolowo-zapalczana czy tez szmalcowniczo-konfidencka, jako zywo zadnych nieruchomosci nie „kupowali”, tylko nabyli przez podpal.. sork, przez _zasiedzenie_.

 359. @Blackley

  „Opisał Davies sprawę szczegółowo”

  Davies to taki gostek, co sie chcial zalapac na profesure w Stanford. Frowno dostal a nie profesure.

  Znaczy w plasterkach.

  Komisja rozpatrzyla wniosek – i zdecydowala, ze samo w sobie pitolenie o „zydowskich komisarzach”, „zydokomunie” i „zydach z NKWD” etc to jednak jeszcze w Ameryce nie wystarcza, zeby zostac profesorem. Davies poczul sie – hihi – dotkniety. I poszedl do sadu. Zaskarzyl uniwerek.

  A sad skarge wyrzucl. Znaczy do kubla.

  Zaleca sie darcie ryja o tym, jak to Zbrodnicze Syjonistyczne Lobby opanowalo nie tylko uniwersytety ale i sady. Znaczy ogon macha psem.

 360. @Blackley

  „musi pan”

  Musi to na Rusi, specu od spraw roznych („wynosilismy graty z mieszkania do remontu”).

  Jak nie ma komu doserdolic – to egzystencja wiecej niz cieniutka. Dobrze po siedemdziesiatce trzeba zapitalac przy noszeniu gratow, zeby sie w ogole wyzywic.

  Niektorzy to maja tak przej.. przefajdane,powiedzmy – ze az ich szkoda. Samo darcie ryja to jednak nie to.

 361. @Blackley

  „propagandowy , prl-owski chłam ”

  Dla speca od zachwytow nad hitlerowsk okupacja, ktora z punktu widzenia takiego speca byla super, przyniosla (zdaniem takieg speca) „troche swiatla” do Polski – znakomite ksiazki Bohada Arcta, lotnika, uczestnika Bitwy o Anglie, doskonalego piszarza – to oczywiscie „propagandowy , prl-owski chłam „. Zrozumiale, ze jak sie specowi od zachwytow nad hitlerowska okupacja tak sie okupacja podoba, to bedzie z durna nienawiscia usilowal naplugawic na ludzi, ktorzy z III-cia Rzesza walczyli.

 362. pitekantrop,

  proszę pana , nic nie da panski jazgot. Naczytał się pan prl-owskiej propagandy i tyle.
  Pan Arct pisał tak jak mu cenzura pusciła – taki urząd na Mysiej w WAWIE . To że był pilotem nie ma nic do rzeczy , człowiek który wrócił z podejrzanej Anglii musiał dwukrotnie bardziej robic tak jak wladza mu rozkazała . Ma pan tego swiadomość ? Za prl nie było niepanstwowych wydawnictw i nieoanstwowych kanałów dystrybucji . MUSIAŁ robic to co władza żadała . Oglądał pan film POWIDOKI o panu Strzeminskim ? Umarł z głodu bo nie chcial malować i mówic tak jak władze prl mu kazały . Pan Arct i wogóle wszyscy dokładnie wiedzieli jak się konczy nieposluszenstwo . Więc pisano tak jak władza żadała. Przeszlość pana Arcta NIE MA nic do rzeczy .
  Rozumiem ,ze czuje sie pan oszukany . Ale to władze prl pana oszukały faszerując pana propagandą . Tam proszę składać reklamacje

  A jak z nieruchomosciami i dokumentami w panskiej nowej ojczyznie ? Władza tak rozdaje wszystkim kto chce dokumenty ? A nieruchomość mozna iśc i porostu kupić w Izraelu czy jednak nie ? Nie kupował pan to pan nie wie , ale może pan sprawdzi ? Smiało .

 363. K..wa Nowoczesny. https://wiadomosci.onet.pl/kraj/petru-pieniadze-i-cba/6vkhlg5
  W ramach transferu nowoczesnej technologi oszustwa.

 364. Po wiktorii na mundialu zasłużony odpoczynek. Pani Lewandowska i pan Lewandowski uciułali ponad 360 milionów złotych i odpoczywają. http://bi.gazeta.pl/im/71/8b/16/z23638641Q,Robert-Lewandowski-i-Anna-Lewandowska-odpoczywaja-.jpg

 365. @Blackley

  „panski jazgot”

  Sprobuj zajarzyc, durny smrodzie, ze jak nie masz Hansa do pomocy, to twoj bluzg wraca do ciebie odwrotna poczta.

  „Rozumiem ,ze czuje sie pan oszukany”

  Oovno rozumiesz, scpecu od mierdzacego bluzgu. Masz juz dowody na to „wyrywanie paznokci” o ktore mnie publicznie oskarzasz? Bo jak chcesz szukac satysfakcji na drodze prawnej to najzdrowiej dla ciebie, zebys mial takie dowody. No i dowody na to „lanie gumowa pala” o ktore mnie oskarzyles.

  „A jak z nieruchomosciami i dokumentami w panskiej nowej ojczyznie ”

  Ano tak, ze raczej sie nie da przejmowac „mienia pozydowskiego”. Twoi bracia w Leninie probowali pare razy – 1967, 1973. Jakos wiele z tego nie wyszlo. Mozna oczywiscie f´drzec ryja na nutke „zydowscy zbrodniarze morduja palsetynskie dzieci” czy costam – ale jakos wiele z tego nie wychodzi.

  A w ogole to gratuluje serdecznie poprawienia poprawki przy poprawionej ustawie o Instytucie Pamieci Narodowo-Radykalnej. Sukces na miare stulecia. Znaczy to wycofanie sie rakiem.

 366. @Blackley

  „Więc pisano tak jak władza żadała. ”

  Pisano tak, ze np Stanislaw Lem byl tlumaczony na wszystkie jezyki swiata, jego ksiazki bily reordy popularnosci od Sztokholmu po Japonie, filmatyzacje zarowno w Hollywood jak i w ZSRR. W 2013-ym rku dwie planetoidy otrzymaly nazwy od postaci i pomyslow Lema, w 2007-ym jedna z krakowskich ulic nazwano imieniem Lema.

  Pisano tak, ze np sztuki Slawomira Mrozka wystawiane byly wszedzie na swiecie, na obu polkulach. „Tango”, „Szczesliwe wydarzenie”, „Na pelnym morzu” – ogladalem w trzech roznych jezykach, w roznych krajach. Specom od wynoszenia „gratow” „mieszkania do remontu” nie zamieram rzecz jasna tlumaczyc, co to takiego teatr, jednoaktowka czy tez kim byl Ijon Tichy, Trurl albo Klapaucjusz. „Wynoszenie gratow” to pulap mozliwosci umyslowych takiego speca.

 367. pitekantrop

  ”A jak z nieruchomosciami i dokumentami w panskiej nowej ojczyznie ”

  Ano tak, ze raczej sie nie da przejmowac „mienia pozydowskiego””

  Nie o tym była mowa . Monologuje pan . Pytanie brzmiało ” czy w panskiej nowej ojczyznie da się łatwo kupić nieruchomość i czy władza wszystkim chętnym rozdaje dokumenty ” . Czy teraz pan zrozumiał ?

  nigdy żadnych ” braci w Leninie ‚nie miałem , kolejne chore oszczerstwo . Zachowuję screen – znaczy zrzut z ekranu . Moze sie przydać .

  Lem i Mrożek pisali o czymś zupełnie innym i w zupełnie inny sposób . Zaden z obu panów nie był autorem ” zółtego tygrysa ” więc skąd pan wie że tacy istnieli ?

  O tym czy Zydzi mordują lub nie mordują palestynskie lub wogóle jakiekolweik dzieci nigdy nie pisałem . Z demencji , braku okularów i/lub nieumiejętności zrozumienia czytanegoi tekstu nie dostrzegł pan tego faktu . Pisze pan – jak zwykle nie na temat i/lub odpowiadając na posty zupełnie kogoś innego . Nie ma granicy obciachu dla szan pana.

 368. pitekantrop
  5 lipca o godz. 21:18
  @Blackley

  „panski jazgot”

  Sprobuj zajarzyc, durny smrodzie, ze jak nie masz Hansa do pomocy, to twoj bluzg wraca do ciebie odwrotna poczta.”

  To wpis którego screen zachowuję bo łatwo da się z niego wywieść w połączeniu z innymi panskimi wpisami że oskarża pan mnie o współudział w zbrodni mordowania Zydów przez Niemców.

  Został pan nabrany przez prl-owską propagandę i nic tego nie zmieni . Nie pora na zmianę tozsamości .? To oszustwo gładko panu idzie.

 369. @Blackley

  ” da się z niego wywieść w połączeniu z innymi panskimi wpisami że oskarża pan mnie o współudział”

  No to se wstepuj na droge prawna, skoro z niego „da sie wywiesc”, cieniasie. Jakim cudem mialbym oskarzac o „wspoludzial w w zbrodni mordowania Zydów przez Niemców” faceta, ktory podczas wojny albo dopiero sie urodzil, albo mal roczek czy dwa – wiadomo tylko Przedwiecznemu. Ale kombinuj, kombinuj, moze kogos przekonasz? Choc raczej nie sadze. Jestes po siedemdziesiatce, raczej przed osiemdziesiatka, wiec ten „wspoludzal” t co najwyzej w marzeniach. Czy w czasie wojny juz rackwales czy tez juz chodziles na dwoch – to raczej nie ma wiekszego znaczenia.

  Teraz tez raczej nikomu nie dokopiesz. Juz nie te oczy… Ty sie mozesz czuc oszukany.

 370. @Blackley

  „więc skąd pan wie że tacy istniel”

  Kleisz glupa? „Pan Arct pisał tak jak mu cenzura pusciła – taki urząd na Mysiej w WAWIE”. Otoz utwory Lema czy Mrozka tez musialy byc zaaprobowane przez te n sam „urzad na Mysiej”. A teraz dalej klej glupa. I strasz mnie konsekwencjami tego, co „da sie wywiesc”. ak o ciebie chodzi – niczego nie trzeba „wywodzic”. Oslarzasz mnie wprost, publicznie, o najpotworniejsze zbrodnie („wyrywanc paznokcie”) jak i o caly szereg pospolitych przesteptw. Ano wstepuj n droge prawna.

 371. pitekantrop.

  nie czyta pan ze zrozumieniem . Występowaz panem na drogę prawną to tak jak skarzyć slimaka . Albo psie odchody . Ukłony

  ps kiedy zmiana tożsamości ?

 372. Symetryczny
  5 lipca o godz. 21:12
  Po wiktorii na mundialu zasłużony odpoczynek. Pani Lewandowska i pan Lewandowski uciułali ponad 360 milionów złotych i odpoczywaj

  Pan Lewndowski swoje pieniądze ZAROBIŁ . Czego pan zazdrości ? umie pan tak grać jak Robert ? No to do dzieła . A jak nie to proszę grzecznie wrócić do kapci i telewizpra .

 373. Symetryczny
  5 lipca o godz. 21:12

  I zapłacili podatek, z którego korzystasz.

 374. A ja myslalem, ze to tylko polski problem
  https://www.bbc.com/news/world-europe-44725066
  Moze Saldo klamie?
  Powinien wkleic jakis okazyjny kawalek ze swojego slynnego komputera.

 375. @Blackley

  „Występowaz panem na drogę prawną to tak jak skarzyć slimaka . Albo psie odchody . Ukłony”

  Kupo zaf..ego oovna, jakos ciagle nie jarzysz, z jak bluzgiem chlustasz, to tym samym bluzgiem otrzymujesz odpowiedz.

  A teraz dalej drzyj jape o tym, jak to „„Pan Arct pisał tak jak mu cenzura pusciła – taki urząd na Mysiej w WAWIE””

  Dziwny trafem Stanislaw Lem, Slawomir Mrozek, Szymborska – musieli swoje teksty pddac aprobacie tego samego „urzedu na Mysiej”.

  Twierdzisz, cienaisie, ze „„pisano tak jak władza żadała. ”

  Otoz pisano tak, ze np Stanislaw Lem byl tlumaczony na wszystkie jezyki swiata, jego ksiazki bily reordy popularnosci od Sztokholmu po Japonie, filmatyzacje zarowno w Hollywood jak i w ZSRR. W 2013-ym rku dwie planetoidy otrzymaly nazwy od postaci i pomyslow Lema, w 2007-ym jedna z krakowskich ulic nazwano imieniem Lema.

  Pisano tak, ze np sztuki Slawomira Mrozka wystawiane byly wszedzie na swiecie, na obu polkulach. „Tango”, „Szczesliwe wydarzenie”, „Na pelnym morzu” – ogladalem w trzech roznych jezykach, w roznych krajach. Specom od wynoszenia „gratow” „mieszkania do remontu” nie zamieram rzecz jasna tlumaczyc, co to takiego teatr, jednoaktowka czy tez kim byl Ijon Tichy, Trurl albo Klapaucjusz. „Wynoszenie gratow” to pulap mozliwosci umyslowych takiego speca.

  Pisano tak, ze Szymborska zostala nagrodzna Noblem z literatury.

  „propagandowy , prl-owski chłam ”

  Dla speca od zachwytow nad hitlerowsk okupacja, ktora z punktu widzenia takiego speca byla super, przyniosla (zdaniem takieg speca) „troche swiatla” do Polski – znakomite ksiazki Bohada Arcta, lotnika, uczestnika Bitwy o Anglie, doskonalego piszarza – to oczywiscie „propagandowy , prl-owski chłam „. Zrozumiale, ze jak sie specowi od zachwytow nad hitlerowska okupacja tak sie okupacja podoba, to bedzie z durna nienawiscia usilowal naplugawic na ludzi, ktorzy z III-cia Rzesza walczyli.

 376. @PA2155

  … zacietrzewial sie nieco wczesniej w obronie honoru Niemek.

  Mloda, atrakcyjna Niemka kosztowala paczke papierosow. Albo nochenek chleba.

  „Food was scarce and sex against a wall became the common currency for a loaf or a pack of cigarettes.

  So it must have been a comfort as well as a joy for 17-year-old Ilse Neumann to find herself on the arm of a likeable British corporal named Jimmy.”

  „For Ilse, young and in love, the future looked as good as it possibly could for anyone in that defeated nation.

  Until early 1946, that was, when she found she was pregnant and Jimmy was gone, without telling her where or why. ”

  Uczciwie trzeba przyznac, ze zolnierze, nie tylko radzieccy – solidnie sie starali, zeby Ojczyzna Filozofow i Poetow mogla w miare szybko odzyskac swoj potencjal ludnosciowy. Nie szczedzili przy tym wysilku ani potu.

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-3090322/Agony-love-children-left-Germany-conquering-Allied-troops-searching-fathers-families-70-years-on.html

 377. paulm; 19:08 a czy ja gdzies napisalem ze to prawda ?.

 378. pitekantrop
  5 lipca o godz. 23:00

  Już pan to pisał ze 40 razy . Nuda .
  Slimaka i odchody podtrzymuję . Nie jest pan na poziomie ” dróg prawnych ” . To poziom demencji i nieumiejętności czytania ze zrozumieniem .

  ps. proszę pana Lem pisał kompletnie o czyms innym niź historia 2 ww . Pani Szymborska też . Więc władza nie musiała ingerować w przedstawienie zdarzeń w swietle miłym owej władzy bo wyżej wymienieni panstwo nic o rzeczonych zdarzeniach nie pisali.
  Oboje panstwo nie pisali ” zółtych tygrysów ” więc skąd pan wogóle zna te nazwiska ? Miłego , panie ślimaku 😉

 379. Pitekantrop,

  Plugawe słowa. Plugawe serce i duszą. Plugawe myśli. FUJ.

  Owo gwalcenie Niemek to , tak miła P anskiemu sercu , odpowiedzialność zbiorową.Nie zasługuje Pan na miano ślimaka. Raczej oblesnego gada.

  Wczoraj czytałem wywiad z Żydem o nazwisku Daniels. Zdaje się Pan z agencji pijarowej w Izraelu. Otóż ow Żyd oświadczył że w Izraelu jest masa ludzi świecie przekonanych o współodpowiedzialności Polaków za holokaust. Dodał ze szczególnie starsi ….No tak brak zrozumienia czytanego tekstu, brak okularów, demencja itd itp. Nawet Pan Daniels zauważył ocb.

  Zaraz się okaże że Pan Daniels wogole nie jest żadnym Żydem . Albo Żydem sprzedawczykiem . Albo podrabianym czy tam farbowanym lisem ,…..wrrrrroc Żydem .
  Ale widziałem zdjęcie Pana Danielsa w sieci i czapkę miał stosowną więc może jest prawdziwy a jedynie zapłacone ma zeby tak mówić ? Ukłony.

 380. Zyd jaki jest,kazdy widzi.Nalezaloby dodac – kazdy Polak, bo mieszkajac w trzech krajach Europy zachodniej i to przez wiele lat nie zetknelam sie z jakims szczegolnym zainteresowaniem tzw.zydostwem.Zainteresowani historia oczywiscie nie moga pomijac holokaustu, zainteresowani polityka nie moga pomijac polityki Izraela, ale antysemityzm ma sie swietnie chyba jedynie w Polsce o czym swiadcza niestety nawet powyzsze komentarze.Panow Passenta, Michnika,Hartmana uwazam za postaci wybitne,za wielkich Polakow,ktorzy dla Polski uczynili niepomiernie wiecej od calej tej hordy dzisiejszych krzykaczy.Zmarl niedawno C.Lanzmann,kolejna wybitna postac.Kto w Polsce ogladal w calosci jego Shoah’ Mysle,ze nieliczni. Za to dyskusje na temat Zydow nie milkna o ile ten zalew hejtu mozna uznac za dyskusje.Kiedy wreszcie bedziemy mowic o ludziach a nie o Zydach, Polakach,Ukraincach.

css.php