Zagadka

Szef Światowego Stowarzyszenia Wydawców Gazet, na kongresie tej organizacji zwrócił się do obecnego na sali prezydenta: „Pański kraj i administracja są oskarżane o niechęć do wyrzeczenia się państwowej kontroli nad mediami.” GDZIE ODBYWAŁ SIĘ KONGRES?
Członkowie Stowarzyszenia przyjechali prosić prezydenta o „nadanie nowego tonu” polityce rządu wobec mediów oraz o pomoc w rozwoju silnej i niezależnej prasy. O JAKIM RZĄDZIE MOWA?
Od początku swej pierwszej kadencji  prezydent zdołał podporządkować władzy wszystkie państwowe stacje TV.
O JAKIM KRAJU MOWA?