Przeproś nas, Argentyno!

Reduta Dobrego Imienia zaskarżyła do sądu w Warszawie argentyński portal „Página/12” za zilustrowanie tekstu psychoanalityka Federico Pavlovskiego z 18 grudnia ubiegłego roku o zbrodni w Jedwabnem przy pomocy fotografii żołnierzy wyklętych, zabitych przez UB w 1950 roku. Reduta domaga się przeprosin.

Atak Reduty wywołał falę solidarności z gazetą w Argentynie i za granicą. „Página/12” powtórzyła swoją publikację, a w ślad za nią poszło 11 innych wydawców. (Korzystam z danych opublikowanych przez prof. Marka Grelę oraz Edwarda Krzemienia z OKO.press).

Rektor i władze Narodowego Uniwersytetu Rio Negro uważają, że jest to wyraźny atak na wolność słowa, podstawowe prawo człowieka, zawarte w Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku. Uczelnia zwraca uwagę, że skarga została złożona przez Redutę powiązaną ze skrajną prawicą, która „współpracuje z rządem polskim w celu cenzurowania danych o Holocauście”.

Federacja Żydowskich Instytucji Kulturalnych Argentyny solidaryzuje się z portalem „Página/12”. Atak jest promowany przez polską prawicę. Ten polityczno-sądowy atak, czytamy, powinien nas niepokoić nie tylko jako zagrożenie wolności słowa, ale jako wsparcie dla negacjonistów kwestionujących ludobójstwo popełnione podczas II wojny światowej przez antysemitów – niezależnie od ich narodowości – wobec społeczności żydowskiej. To próba zamazania przeszłości przez rzekomą postprawdę w imię „pojednania”.

Santiago Canton, sekretarz ds. praw człowieka, Buenos Aires:

Ustawa stanowi bardzo poważne zagrożenie wolności słowa na całym świecie. To wyraźny atak na wolność słowa, dlatego wszyscy ludzie oraz państwa demokratyczne powinny ją odrzucić. Jest to na tyle poważne, że powinno zainteresować Międzyamerykańską Komisję Praw Człowieka (AICHR). Można twierdzić, że ustawa nie będzie miała większego znaczenia w Argentynie, ale to nieistotne, trzeba takie zjawiska niszczyć od korzeni, ponieważ nigdy nie wiadomo, jakie będą miały znaczenie w skali globalnej, w świecie, który jest cały ze sobą połączony. Ta ustawa jest czymś nienormalnym. Nie będzie działać.

Daniel Rafecas, sędzia federalny:

Tego typu próby kryminalizacji mają wpływ nie tylko na wolość słowa, ale i na debatę oraz badania historyczne. W społeczeństwach demokratycznych muszą być tolerowane rożne poglądy na kwestie historyczne. W konkretnym przypadku wydarzeń w Jedwabnem autor nie odbiega od ustaleń historyków Holocaustu. [Skarga Reduty nie dotyczy tekstu, tylko ilustracji – Pass].

Andres Gil Dominguez, prawnik, konstytucjonalista:

Ustawa narusza wszystkie traktaty dotyczące praw człowieka, zwłaszcza Powszechną Deklarację Praw Człowieka oraz ochronę prawną wolności słowa. W prawie karnym obowiązuje zasada terytorialności, zgodnie z którą zbrodnie popełnione na terytorium danego kraju może ścigać tylko to państwo, chyba że chodzi o zbrodnie przeciwko ludzkości. Jeżeli opublikowałeś notatkę w Argentynie, to polski wymiar sprawiedliwości nie jest żadnym imperium, żeby wszczynać postępowanie karne. Ta ustawa obowiązuje tylko na obszarze Polski. Nie może być stosowana na terytorium Argentyny. Żadne prawo karne nie jest eksterytorialne.

Edison Lanza, sprawozdawca do spraw wolności słowa:

Stosowanie sankcji karnych w celu obrony dobrego imienia państwa (w tym przypadku polskiego) jest niezgodne z prawem międzynarodowym. Pojęcie „zniesławienia” narodu lub państwa również jest niezgodne z prawem międzynarodowym. Ograniczenie wolności słowa może dotyczyć tylko siania nienawiści na tle narodowym, rasowym lub religijnym, które stanowi podżeganie do przemocy.

Ariel Cohen Saban, prezes DAIA (Stowarzyszenie do walki z antysemityzmem):

W związku ze skargą otrzymaną przez „Página/12” jesteśmy bardzo zaniepokojeni stanowiskiem państwa polskiego.

Tyle pierwszych odgłosów z Argentyny, których jest zapewne dużo więcej na terenie Ameryki Łacińskiej. Jeden krok Reduty i już miliony ludzi dowiadują się o Jedwabnem, ba, wydawcy mobilizują się i piszą o eksporcie cenzury przez Polskę. Czy nie można było uzyskać od „Página/12” sprostowania tańszym kosztem niż angażowanie i ośmieszanie Narodu Polskiego?

Zaproszenie
Krajowa Rada Sądownictwa a la PiS, 50. rocznica Marca ’68, żołnierze wyklęci – oto niektóre tematy rozmowy w Radiu TOK FM. Udział wezmą: Agnieszka Łada (Instytut Spraw Publicznych), Ewa Siedlecka (POLITYKA) i prof. Marcin Zaremba (UW, doskonały znawca Polski powojennej). Wtorek, 6 marca, godz. 20.05. Zapraszam!