Regulamin Marszu Niepodległości

Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam, że Marsz Niepodległości jest wydarzeniem wagi państwowej i wszelkie próby jego zakłócenia będą równoznaczne z działalnością antypaństwową.

Świadomy, że uczestnictwo w Marszu Niepodległości jest zaszczytnym obowiązkiem Polek i Polaków, nie oczekuję za udział w marszu żadnej gratyfikacji pieniężnej w wysokości powyżej tysiąca złotych. Na czas trwania marszu zgadzam się wpłacić kaucję, której zwrot – pomniejszony o ewentualne potrącenia – przysługuje po rozwiązaniu pochodu.

W czasie marszu będę wznosił lub podchwytywał tylko hasła godne święta państwowego, które łączą, a nie dzielą, takie jak „Polak Polakowi bratem”, „Bóg. Honor. Ojczyzna”, „Śmierć wrogom ojczyzny!”, „Żeby Polska była Polską”.

Nie będę miał przy sobie broni białej ani palnej, żadnych kamieni, cegieł, sztachet, śrub, wyrobów metalowych ani butelek szklanych, żadnych toreb, torebek, kosmetyczek, piórników, plecaków, rakiet patriot ani wyrzutni rakietowych.

Nie będę palił kukieł ani wyrobów tytoniowych.

Nie będę ubrana(-y), rozebrana(-a) ani wytatuowany(-a) w sposób nielicujący z powagą marszu oraz z porą roku.

Bez oporu przejdę przez bramkę do wykrywania metali, także boso, ale w ostrogach.

Bez szemrania poddam się rewizji osobistej przez autoryzowany personel w przenośnej kabinie „Figaro tu – figaro tam” lub na świeżym powietrzu. Temperatura w kabinie nie może wynosić poniżej przeciętnej ostatniego stulecia.

Będę niósł wysoko transparent przydzielony mi przez Służbę Ochrony Marszu, pochodzący wyłącznie z wzornika Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Transparent pobrany zwrócę niezwłocznie po rozwiązaniu Marszu Niepodległości.

W razie alarmu bojowego maskę przeciwgazową założę najpierw dziecku, a następnie sobie, zgodnie z instrukcją Wojsk Obrony Terytorialnej.

Będę śpiewał pieśni wyłącznie ze „Śpiewnika patriotycznego”, zaintonowane przez Służbę Muzyczną Marszu i Orkiestrę Gaśniczą Straży Pożarnej.

Pod żadnym pozorem nie będę buczał ani gwizdał poza momentami wskazanymi przez Koordynatora Zachowań Spontanicznych.

Po rozwiązaniu marszu przysługuje mi zwrot kaucji, do odbioru w parafii.

Marsz uważa się za zakończony po komendzie żandarmerii: „Rozejść się!”.