Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
En passant - Blog Daniela Passenta En passant - Blog Daniela Passenta En passant - Blog Daniela Passenta

29.12.2019
niedziela

Wykład profesora Putina

29 grudnia 2019, niedziela,

20 grudnia 2019 r. prezydent Putin w bibliotece im. Borysa Jelcyna w Petersburgu wygłosił wykład o przyczynach wybuchu II wojny światowej, skierowany do obecnych przy stole przywódców ośmiu krajów członkowskich Wspólnoty Niepodległych Państw.

Poniżej fragmenty wystąpienia, które zaczerpnąłem z rosyjskiego dziennika „Komersant” (tytuł artykułu: „Stawka Polsze czem żyzń”) oraz uwagi dziennikarza Andreja Kolesnikowa. Skróty, wybór i pospieszne tłumaczenie są mojej roboty, nieprecyzyjne, na prawach rękopisu, wyłącznie na potrzeby bloga. Ale myśl jest jasna: WSZYSTKIEMU WINNA POLSKA.

Oddaję głos autorowi:

Widać było, jakie wrażenie wywarła na Putinie rezolucja Parlamentu Europejskiego o znaczeniu pamięci historycznej dla przyszłości Europy. W ostatnich dniach prezydent niejednokrotnie nawiązywał do tego dokumentu, wedle którego II wojnę światową wywołały dwa mocarstwa totalitarne: Niemcy i Rosja.

– Kiedy mówią o Związku Sowieckim, mówią o nas – powiedział Władimir Putin, powołując się na dokumenty. – Co tu napisano? – Zgodnie z tym dokumentem tzw. Pakt Mołotow-Ribbentrop podzielił Europę i terytoria niepodległych państw między dwa reżimy totalitarne, co otworzyło drogę do rozpoczęcia II wojny światowej. Co więcej, eurodeputowani żądają od Rosji, by zaprzestała wysiłków na rzecz oczyszczenia faktów historycznych i tezy o tym, że prawdziwymi podżegaczami do wojny były Polska, Republiki Bałtyckie i Zachód. Moim zdaniem my nigdy niczego podobnego nie mówiliśmy, więc kto z wymienionych krajów był podżegaczem?

– Co się tyczy Paktu Mołotow-Ribbentrop, pytamy naszych europejskich kolegów: czy to był jedyny dokument podpisany przez jedno z państw  europejskich, wówczas Związek Radziecki, z faszystowskimi Niemcami? Putin wymienia kilka: deklaracja o niestosowaniu siły między Niemcami a Polską podpisana w 1934 r. Porozumienie brytyjsko-niemieckie w sprawach morskich z 1935 r. Wielka Brytania dała Hitlerowi możliwość stworzenia własnej marynarki wojennej. Dalej: francusko-niemieckie oświadczenie podpisane 6 grudnia 1938 r. w Paryżu przez ministrów spraw zagranicznych obu państw. Umowa między Litwą i Rzeszą, wedle której rejon Kłajpedy wchodzi w skład Niemiec.

W takim razie – powiedział Putin – pakt pomiędzy Związkiem Radzieckim i Niemcami był ostatni spośród tych, jakie podpisały inne kraje Europy, jakoby zainteresowane w zachowaniu pokoju w Europie. Przy tym pragnę zaznaczyć – kontynuował – że Związek Radziecki zdecydował się na podpisanie tego dokumentu dopiero po tym, jak zostały wyczerpane wszelkie możliwości i były odrzucone wszystkie propozycje Związku Radzieckiego o utworzeniu jednolitego systemu bezpieczeństwa, w istocie koalicji antyfaszystowskiej w Europie.

Putin przypomniał, że „dla Niemiec pokój wersalski stał się symbolem głębokiej niesprawiedliwości i poniżenia narodowego. Faktycznie szło o ograbienie Niemiec”. W tym miejscu Putin przytoczył liczne obliczenia, „które otrzymał”.

Następnie przeszedł do tzw. kryzysu sudeckiego stworzonego przez pokój wersalski. W 1938 r. w Czechosłowacji mieszkało 14 mln ludzi, z których 3,5 mln to byli etniczni Niemcy. 13 września 1938 r. „wybuchł tam bunt”, a następnie padła propozycja brytyjska, aby dla uratowania pokoju przeprowadzić rozmowy z Hitlerem i faktycznie go udobruchać. Doprowadziło to do podpisania układu monachijskiego.

Mamy taki dokument: szyfrówka przedstawiciela ZSRR we Francji do komisarza ds. zagranicznych Litwinowa z 25 maja 1938 r. o satysfakcjonującej rozmowie z premierem Francji Daladierem. W dokumencie czytamy: premier Francji Eduard Daladier poświęcił ostatnie dni na wyjaśnienie stanowiska Polski. Należy pamiętać, że według porozumienia zawartego w Monachium Niemcy miały otrzymać Sudety – część terytorium Czechosłowacji.

Sondaż w Polsce przyniósł negatywne wyniki. Nie tylko nie należy liczyć na polskie poparcie, ale nie ma nawet pewności, czy Polska nie uderzy z tyłu. Wbrew polskim zapewnieniom  nawet przy bezpośredniej napaści Niemiec na Francję Daladier nie wierzy w lojalność Polaków. Zażądał on od Polaków jasnej i niedwuznacznej odpowiedzi, po czyjej są stronie w czasie pokoju i wojny. Na tym tle zadał szereg prostych pytań ambasadorowi Polski Łukasiewiczowi. Zapytał, czy Polacy przepuszczą wojska sowieckie. Łukasiewicz odpowiedział odmownie. Wtedy Daladier zapytał, czy przepuszczą sowieckie samoloty. Łukasiewicz powiedział, że Polacy otworzą do nich ogień. Następnie zapytał Łukasiewicza, czy jeśli po napaści Niemiec na Czechosłowację Francja wypowie wojnę Niemcom, Polska opowie się po jej stronie. Przedstawiciel Polski odpowiedział, że nie. Daladier powiedział, że nie widzi sensu w sojuszu francusko-polskim i ofiar, jakie miałaby Francja ponieść.

O czym to wszystko świadczy? – pyta Putin. – O tym, że Związek Radziecki był gotów pomóc Czechosłowacji, którą faszystowskie Niemcy chciały zagrabić. Ale układ radziecko-czeski przewidywał, że Związek Radziecki będzie działał tylko wtedy, jeśli swoje obowiązki wobec Czechosłowacji wypełni Francja. Francja uzależniała swoją pomoc od wsparcia za strony Polski. Polska odpowiedziała negatywnie.

Co uczyniły władze polskie, kiedy Niemcy wysunęły roszczenia do części terytorium Czechosłowacji? – pyta prezydent. Wysunęły swoje żądania, podobnie jak Niemcy, dotyczące określonej części terytorium Czechosłowacji. Co więcej, były gotowe użyć siły. Uformowały całe ugrupowanie wojskowe pod nazwą „Silesia”, w skład którego weszły trzy dywizje piechoty, brygada kawalerii i inne jednostki. Putin przytacza zapis rozmowy ambasadora Niemiec w Polsce (Hans Adolf von Moltke) z ministrem Beckiem, który mówi: „W obszarach, do których pretenduje Polska – wprost tak mówi – nie ma sprzeczności z interesami niemieckimi”. Tak nastąpił podział Czechosłowacji – mówi Putin. 1 września 1938 r. Polska jednocześnie z Niemcami dokonała zaboru części terytorium Czechosłowacji, tym samym przekreślając zawarte z tym krajem porozumienia.

W Polsce – ciągnie Putin – na pewno zdawano sobie sprawę, że bez wsparcia hitlerowskiego zajęcie części terytorium Czechosłowacji (okolice Cieszyna) byłoby skazane na porażkę. Z Monachium ambasador von Moltke donosi swojemu kierownictwu w Berlinie, że w rozmowie z nim minister Beck wyraził głęboką wdzięczność za lojalne traktowanie polskich interesów na konferencji w Monachium, a także za szczere stosunki w czasie konfliktu czeskiego. „Rząd i społeczeństwo Polski w pełni doceniają stanowisko Fuhrera i kanclerza Rzeszy”. Warto wspomnieć, że rząd polski nie został zaproszony na konferencję w Monachium, a jej interesy – mówiąc wprost – reprezentował Hitler – powiedział Putin.

Przytacza on dokument z maja 1939 r. dotyczący rozmowy Beck–Hitler, w której Fuhrer miał powiedzieć,  że Niemcy są zainteresowane istnieniem silnej Polski, niezależnie od tego, jaka będzie Rosja – sowiecka, carska czy inna. Obecność silnej armii polskiej zdejmuje z Niemiec duży ciężar. Przypomina to sojusz przeciwko Związkowi Sowieckiemu – komentuje Putin.

Dalej – mówił Putin – Rosjanin to dla Polaków barbarzyńca, Azjata, element  niszczycielski, z którym każdy kontakt lub kompromis jest niebezpieczny. To klasyczny przykład rasizmu, pogardy dla „podludzi”.

Putin przytacza fragmenty depeszy ambasadora Józefa Lipskiego do ministra Becka z 20 września 1938 r. „(Hitler) z uporem podkreślał, że Polska jest pierwszorzędnym czynnikiem obrony Europy przed Rosją”.

Następnie Putin powołał się na depeszę ambasadora Józefa Lipskiego do ministra Becka z 20 września 1938 r., ze swojej rozmowy z Hitlerem. Fuhrer przemyśliwał o rozwiązaniu „problemu żydowskiego przez migrację do kolonii w porozumieniu z Polską, Węgrami, być może z Rumunią. „Hitler proponował wysłanie Żydów z państw europejskich do Afryki! Nie po prostu wysłać, ale faktycznie wyprawić na wymieranie. (…) To pierwszy krok w kierunku ludobójstwa, likwidacji narodu europejskiego, tego, co dziś nazywamy Holokaustem – mówił Putin.

Co na to odpowiedział przedstawiciel Polski i co napisał do swojego ministra? „Ja… to jest ambasador Polski… odpowiedział… to pisze do swojego ministra spraw zagranicznych… że jeśli do tego dojdzie, jeśli znajdzie swoje rozwiązanie, postawimy mu piękny pomnik w Warszawie”.

W końcowej części wykładu Putin wraca do wybuchu II wojny światowej,  do przerzucania odpowiedzialności za jej wybuch z nazistów na komunistów. Faktem jest – mówi – że faszystowskie Niemcy napadły 1 września 1939 r. na Polskę, a 22 czerwca – na Związek Radziecki.

(Data 17 września w ogóle nie padła – Pass.)

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 316

Dodaj komentarz »
 1. Polityka historyczna odbija się czkawką.
  Była wspólna walka przeciwko faszyzmowi. Byliśmy razem z Rosjanami w Berlinie.
  Budowaliśmy sprawiedliwszą Polskę niż była. W 1989 roku należało realizować program socjalny i wykorzystać powstałe okoliczności do modernizacji kraju, ale utrzymywać zawsze przyjazne stosunki z Rosją. Pogrzebano taką politykę. Dzisiaj już nie stoimy na politycznym rozdrożu. Dzisiaj tylko kilka kroków nad przepaścią. Wszystko przeciwko nam. Za 100 lat potomni będą się zastanawiać nad dzisiejszym pochodem głupoty

 2. Panie Redaktorze,
  z tego wnoszę, że Putin swym wykładem z polityki historycznej odpowiada PE. Został przezeń sprowokowany, można powiedzieć.

  W polskich dyskursach, mam wrażenie, fakty rozmywają się dość szybko. Myśli wzlatują, argumenty szybują, wrażliwość narodowa się wzmaga. Czy PiSowa władza jest w mocy zająć rozsądne stanowisko?

 3. Przeczytałem dzisiejsze oświadczenie premiera Morawieckiego „ws. słów Putina” – jak je zatytułował portal onet.pl.

  W swietle powyżej zamieszczonych przez Gospodarza fragmentów relacji „Komersanta” trudno tak nazwać oświadczenie Morawieckiego ponieważ nie odniósł się do wyżej zacytowanych „słów Putina”.

  Tak jakby obaj panowie się rozminęli. Co ma jedną zalętę – w sumie się uzupełnili tworząc pewną całość spójną merytorycznie.
  Oczywiście po odsianiu aspektów godnosciowo-politycznych.

 4. Reklama
  Polityka_blog_komentarze_rec_mobile
  Polityka_blog_komentarze_rec_desktop
 5. Jeśli to są autentyczne dokumenty, to zarzucanie kłamstwa Putinowi jest raczej bezpodstawne. Można mu zarzucić manipulowanie faktami albo niewłaściwą ich interpretację, pominięcie aneksji kresów, ale generalnie – jeśli spojrzeć na to z boku, to trzyma się to kupy, ale i my mamy spore zasługi w naciąganiu historii, a nawet fałszowaniu historii.
  Poza tym cóż w tym złego, że ambasador Lipski proponował Żydom Madagaskar. Chciał dobrze. Rozmawiałem niedawno z kolegą, który wrócił stamtąd po miesięcznym pobycie -piał z zachwytu, że to raj na ziemi, że pięknie, ciepło, łatwe i tanie kobiety, wszystko tanie, planuje nawet osiedlić się tam – on ma emeryturę 1500 funtów, a tam ludzie zarabiają po 40-50 euro miesięcznie. Hitler zasłuzyłby na pomnik za wyekspediowanie Żydów do raju (na ziemi), bo zrobiłby im dobrze, tak jak tego chciał Lipski. Zaolzie nam się przecież należało, a kiedy mieliśmy je odebrać, jak nie wówczas, gdy okupant był osłabiony? Zachowaliśmy się pragmatycznie.
  I nie ma co gadać, że wbiliśmy Czechom nóż w plecy, bo to my mamy monopol na noże w naszych plecach, to tylko nam się wbija.
  I jeszcze o Żydach – kto ich przyjął, jak ich wyganiano? No kto? A jaki naród ma najwięcej drzewek w Yad Vashem. No jaki?

 6. a jednak to amerykanskie embargo na firmy pracujace przy budowie ns2 musialo jednak wladimira wladimirowicza, jako historyka, zaboleć, oj zaboleć!

 7. errata:
  amerykanskie embargo na firmy pracujace przy budowie ns2 musialo jednak wladimira wladimirowicza, jako historyka, zaboleć, oj zaboleć!

 8. A to, że uważamy Rosjan za podludzi, to już naprawdę łgarstwo niemające sobie równych! My Polacy szanujemy inne narody, nie dzielimy ich na lepsze i gorsze, najlepszym dowodem jest to, że przez wieki żyliśmy w państwie wielonarodowym, wielowyznaniowym i szanowaliśmy tę wielokulturowość, bylismy z niej dumni i do dziś jesteśmy.

 9. jobrave (0:57)

  Domniemuję, że Putin dobrał dokumenty, czy też wybrał z kontekstu ówczesnego, aby bronić honoru Zw. Sowieckiego po ataku Parlamentu Europejskiego. Z jednej strony, do II wojny przyczyniła się cała historia relacji Niemiec z krajami Zachodu oraz dyplomatyczna gra Wlk. Brytanii i Francji. Z drugiej strony, Stalin wpadł na geopolityczno-ideologiczny pomysł, że uda mu się skłócić Europę zachodnią pod burżuazyjnym butem i doprowadzić do wojny domowej. Krąży wiele doktryn, spór między nimi dotąd nie jest ostatecznie rozstrzygnięty. Zaś doktryna sowiecka, której Putin tutaj broni była jeszcze inna. I odżyła na nowo.

  A w tym wszystkim są ułani. Czyli Polacy. Sytuacja Polski wersalskiej nie była do pozazdroszczenia. Ale czy piłsudczycy najlepiej politykowali?

 10. Federacja Rosyjska połknęła cały bagaż historiografii radzieckiej, z jej kłamliwym mitem wielkiej wojny ojczyźnianej oraz z wygładzonym obrazkiem komu-zamordyzmu. Włącznie z mitologią tyczącą wojennych strat, z pomijaniem niewygodnych dat oraz z infantylnym gloryfikowaniem fikcyjnych bohaterów lub wydarzeń.

  Mając spory autorytet wśród poddanych oraz dostępne prace wysokiej rangi historyków (Sokołow, Suworow, Sołonin itp), Putin zaprzepaścił ogromną szansę na zainicjowanie wielkiego, narodowego katharsis. Totalna klapa. A być może, profesor sprytnie wykoncypował, że po wyparowaniu mitów, substancji zostanie niewiele…

  Deficyt prawdy gwarantuje Rosji kolejne dekady kwitnącego nacjonalizmu oraz odgrywanie starej, zdartej płyty, roli rzekomej ofiary. Kto następny?

 11. Mauro Rossi

  Neoliberalizm wygrywa dzieki braku wolnej konkurencji.
  Angielskie przedsiebiorstwa energetyczne sciagaja od obywateli oplaty o 40 % wyzsze niz 5 lat temu.
  https://www.theguardian.com/money/2019/dec/30/britons-paying-40-more-for-energy-than-in-2015-analysis-reveals

  Pinokio od Nowego Roku to samo zrobi.

 12. Skłóconych nad Wisłą katolików nie był w stanie zjednoczyć nawet na moment opłatek ale już Putin ma takie właściwości. Brakuje w wykładzie roli Watykanu w jednoczeniu katolików i innych religijnych do wymarszu w ramach Drang nach Osten ! z Gott mit uns…z misją likwidacji Żydów i komunizmu…Wart też pamiętać o zapełnionych kościołach z intencją powodzenia zdobycia nowej przestrzeni życiowej dla siebie o czym marzą dzisiaj jankesi i w NATO…Tak sobie myślę,że Słowianie mają prawo bronić się przed nowymi zbrodniami tzw. zachodniej cywilizacji nadal zainteresowanej misją cywilizowania na swój sposób Wschodu….na wzór Dzikiego Zachodu…Nawet Kaczyński zauważył takie zagrożenie…USA i NATO uber alles….na razie sankcje…za co Obama dostał Nobla…

 13. Kobitka duende ; 2:39 .

  Pisze Dureń duende; ze Putin zaprzepaścił ogromną szansę, ale jaką szansę ?
  tego Dureń nie wyjaśnia tylko używa magicznego słowa katharsis ( jak już to
  piszę się przez c catharsis Durniu ) z wywodów Durnia wynika ze to pijany Jelcyn
  szedł dobrą drogą a Putin zaprzepaścił kiedy to z wydobytej ropy i gazu z każdego
  dolara tylko 10 c pozostawało w Rosji a 90 centów transferowano do zachodnich
  banków. Wtedy takim Durniom jak duende też coś skapywało ale przestało rząd
  nie ma pieniędzy najpierw sam musi się wyżywić. Czasy pijanego Jelcyna już się
  nie powtórzą a Putin i Kitajce nie spoczną aż Hamerykę nie wyślą na śmietnik
  historii.

 14. Przy okazji o zbrodniach jankesów i Izraela w Syrii i sąsiednich państwach. To rekonstrukcja działań III Rzeszy w warunkach Bliskiego Wschodu przez naród doświadczony Holokaustem. Zauroczony swoim Holokaustem…A czepiają się suwerenności Donbasu czy Krymu…trzymając Wzgórza Golan w garści…Tak sobie myślę o przyzwoleniu przed 1 września 1939 r…na tzw.regulacje granic w celu ochrony swoich…i z bożą pomocą…A potem dziwią się,że młodzież ucieka w kibolstwo i używki…widząc jak starzy dają moralnego czadu…

 15. Lewy;

  Drugi Dureń Lewy; ( a powinien przemianować się na Prawy ) zamiast założyć
  żółtą koszulkę to on nie – tylko teraz stoi tam gdzie kiedyś stało ZOMO.
  Żeby przynajmniej tym sposobem Dureń bronił swoich interesów to można by to
  jakoś zrozumieć ale on robi sobie i jemu podobnym w brew i chociaż mieszka
  we Francji to w ogóle nie wie o co tam toczy się gra.
  Nie mnie to Durniowi wyjaśniać więc podam kilka linków chociaż wątpię czy będzie
  w stanie ich przeczytać i coś zrozumieć.

  https://strajk.eu/usa-zeruja-na-sojusznikach-jak-gangsterzy-amerykanska-pulapka/

 16. https://strajk.eu/ogien-na-ulicach-francja-powstaje-przeciw-macronowi/

  Dureń Lewy; za młody w Polsce podpalał a jak się zestarzał to stał się Prawy
  i teraz we Francji gasi.
  Przepowiadam ci ze jak się jeszcze wiekowo posuniesz to i do kościoła chodzić
  zaczniesz.

 17. Pechowo się złożyło bo reszta Wyszehradu to historyczni kolaboranci III Rzeszy z udziałem w okupacji Polski. Znikąd pomocy nawet w Israelu otwierają szampana bo wyssanie jest nadal w obiegu…Tak sobie myślę,że pominięcie wyprawy na Moskwę i kolaboracji z Napoleonem to był gest w stronę Macrona…Zaczyna się serial Wspaniałe sąsiedztwo…cd Samych swoich…a węgiel zdrożeje z tego kierunku…

 18. Można pisać z sarkazmem i ironią o „profesorze Putinie“, ale chętniej zobaczyłbym analizę tego „wykładu“ na zasadzie prawda-nieprawda. Ja nie boję się tego,
  Chwała Panu, że go przytoczył, bo pomimo tego „wzmożenia narodowego“ jest o czym myśleć,

 19. „Stawka Polsze czem żyzń”

  Ciekawa gra słów trzeba przyznać, 🙂

 20. http://rus.live/2019/12/63962/?fbclid=IwAR0sTZCN7-YPOx7eN4lq1lzKB9dUEeK51L_Fg2PZ8B5IlLv6gNrkoqEZyfc

  Morawiecki w rosyjskiej prasie o polityce historycznej , nie wiedział biedak no bo
  i skąd ze taka polityka jest jak kij i ma dwa końce.
  Trzeba było myśleć przedtem jak się kij brało do ręki a nie potem.

 21. Na wykładzie wypomniano grzechy rzucających kamieniami…Tusk nie miał tyle szczęścia co Lipski kiedy był kamienowany przez Kaczyńskiego i resztę za Smoleńsk i nie tylko…za dziadka i w mundurze katolickiego wehrmachtu…Tak sobie myślę,że rodzi się nowa sąsiedzka tradycja w stylu AAA…wyznawania grzechów sąsiada z prośbą o wzajemność…Popieram…odwróconą mea culpa…

 22. Jeżeli wykład oparty jest na faktach to jego sens mnie nie obraża. Jako cywilista kieruję się domniemaniem dobrej wiary wykładowcy- prezydenta. A wszelka władza od Boga pochodzi. Czy tak namaszczony może kłamać. Tak sobie myślę,że pozostawienie historykom dopisanie ewentualnego zdania odrębnego mile widziane.

 23. jobrave
  30 grudnia o godz. 0:57
  Przeczytałem wlasnie „Wołyn” Piotra Zychowicza. Świetna książka , wyważona, maksymalnie obiektywna, a jednoczesnie gorąca. Zychowicz opisuje tragedię Wolynian rąbanych siekierami, ciętych pilami przez ukraińską czerń. Nie zostawia suchej nitki na dowództwie AK, które zamiast bronić polską ludność przed bandami UPA, kazało stać z bronią u nogi i czekać na akcję „Burza”. Akcja „Burza”miała być podjęta w momencie, kiedy armia sowiecka zbliżała się do granic przedwojennej Polski. Wtedy my hop, na kark Niemcom i kiedy Sowieci nadejdą, to my ich przywitamy jako gospodarze tych ziem. Niestety konający nazizm był jeszcze na tyle żywotny i o niebo silniejszy od akowskiej armii, że skończyło sie to krwawą jatką. Resztki tzw. dywizji wołyńskiej dogadały się z Sowietami, ci Polakom obiecali pomoc, dostarczenie broni itp i zaprosili dowództwo na „naradę”. Z tej „narady” już nie wrócili, a otoczeni zolnierze musieli zlożyć broń i zostali wcieleni do wojska Berlinga.
  Zychowicz drwi sobie z polityków i historyków, którzy oburzali się na wiarołomność Stalina, w ten sposób; Jeżeli się wlożyło ramię w paszczę krokodyla, a ten to ramię odgryzł, to czy można mieć pretensję do krokodyla ?
  Podobną próbę przyjęcia Sowietów jako gospodarzy podjęło akowskie dowództwo wywolując powstanie w Warszawie. Też konający hitleryzm okazał się za mocny, co kosztowało życie 200 tysięcy Warszawiaków. Chcieli Sowietów potraktować jak gospodarz gości, ale krokodyl rozłożył się z drugiej strony Wisły i jak to krokodyl, zamarł w bezruchu na pół roku, czekając aż Niemcy spacyfikują „gospodarzy”.
  Świetna książka. A co mnie najbardziej zadziwia, że Zychowicz wywodzi się z kregów prawicowych, że pisał coś dla Do Rzeczy, a w tej książce wychodzi ponad wszelkie ograniczenia. Zreszta książka ta została potepiona przez prawicowców jako anty-polska. Co to sie dzieje na tym świecie, że prawicowiec odzyskuje rozum, a lewicowy Zandberg dointelektualizowany przez Wosiów i Sroczyńskich plecie duby smalone.

 24. Czy wykład będzie miał takie skutki obalające mity jak nocny tajny raport Ukraińca Chruszczowa na XX Zjeżdzie KPZR w 1956 r. Po nim runęły mury gruzińskiego stalinizmu a właściwie ołtarza…Tak sobie myślę,że wiedza historyczna zależy od znajomości faktów…czy IPN znajomość dawkuje wedle politycznego zapotrzebowania…

 25. Wykład co do treści i osoby wykładowcy ma prowokować jak medialne przekazy. Putin będzie rozchwytywanym wykładowcą na amerykańskich uczelniach i nie tylko bo dużo wie….a może nawet za dużo…Tak sobie myślę,że Słowianin wiele może…nawet w wyborze domowego guru jak sugerują zawistni… Słowianie wszystkich krajów łączcie się !

 26. Tzw „Zachodnia Europa” próbuje w ten sposob zmyc swoja wine w przyczynie wybuchu IIWS. Wszystko zaczelo sie juz po zakonczeniu IWS.

 27. Z wykładu wynika ,że Słowianie znad Wisły są jedyną społecznością bez skazy na honorze przez brak kolaboracji z III Rzeszą. Tak sobie myślę,że warto być przyzwoitym…bez nawracania się…

 28. „Ja… to jest ambasador Polski… odpowiedział… to pisze do swojego ministra spraw zagranicznych… że jeśli do tego dojdzie, jeśli znajdzie swoje rozwiązanie, postawimy mu piękny pomnik w Warszawie”.

  Jesli pogrzebac w historycznych materialach polskich to okaze sie, ze ambasador Lipski miewal niefortunne wypowiedzi pod adresem / w zwiazku ze spolecznoscia zydowska. Osobiscie byl nawet zadowolony ze z salonow niemieckich zniknely „grube zydowki”. Jesli powyzszy cytat pochodzi z polskich materialow dyplomatycznych nie bylbym zbyt zdziwiony ta wypowiedzia.

 29. Pewnie Morawiecki skwituje wypowiedż Lipskiego,że to była prywatna rozmowa a do tego nagrana U Sowy. A nawet wyrwana z kontekstu. Tak sobie myślę o Madagaskarze i o pomniku w stylu Fortu Trumpa ale z wąsikiem. O jakiejś lasce mówił Sikorski…

 30. W czeskiej telewizji mnogo o okolicznościach dojścia w III Rzeszy do władzy faszysto-nazistów z Żydami i komunizmem w tle czyli do likwidacji. Totalna prawica nad Wisłą komunizm też łączy z Żydami. Tak sobie myślę,że to polityczny trick ubrać antysemityzm w komunistyczny szalik…W wykładzie są tego nutki…

 31. Blackley
  30 grudnia o godz. 6:17

  „używa magicznego słowa katharsis ( jak już to
  piszę się przez c catharsis Durniu )”.

  Nieprawda, w języku polskim pisze się: „katharsis”. Poza, skoro już poprawiasz innych: w języku polskim od wielu wieków są przecinki. Zgadzam się, że używanie ich to trudna sztuka, więc każdemu się przytrafią błędy, ale żeby na inteligenckim blogu, w tekście składającym się z długich zdań podrzędnie złożonych, nie użyć ani jednego, to przesada.

 32. Mam pytanie do wykładowcy: czy katolicyzm nad Wisłą jest systemowo antysemicki w ramach państwa Watykan ? Tak sobie myślę bo za dużo zbiegów okoliczności z tzw.pogromami…Co wieszczą kwity III Rzeszy i Watykanu…zdobyczne…

 33. To nie jest normalne, że to prezydent kraju ościennego, a nie historycy, pisze na nowo prowokującą i tendencyjnie dla sąsiada historie wzajemnych i miedzynarodowych stosunków. Ten pseudo wykład historyczny jest z dużym prawdopodobieństwem, ostrzałem przygotowawczym do kolejnego rosyjskiego konfliktu międzynarodowego, który ma zjednoczyć Rosjan pod opiekuńczymi skrzydłami batiuszki Putina i odwrócić przynajmniej częściowo uwagę Rosjan od ich pogarszającej sie sukcesywnie sytuacji życiowej. W najlepszym przypadku ma zdjąć z ramion Putina odpowiedzialność za tą sytuację , może ale też być o wiele gorzej.
  Trzymajcie sie mocno !

 34. Sam nie wiem czy to tylko moje subiektywne wrażenie, zbieg okoliczności czy ki licho ale ilekroć PiSowi zaczyna chudnąć w sondażach, wystarczy że ktoś ważny, w tym wypadku Putin, przejedzie prętem po klatce i wszystko schodzi na drugi plan. Kto dziś mówi w polskich mediach o Banasiu, o podwyżkach czy ustawie kagańcowej? No właśnie. Szęście szczęściem, raz czy dwa – bywa. Gdy jednak staje się ono regułą, powtarzającym się schematem, to trudno zwalić to na przypadek.

 35. Jak to się nazywa?
  Przykręcać śrubę, nakręcać retorykę?

  Ruskie trolle pieją z zachwytu.
  PiSowski suweren budzi się z ręką w nocniku.

  Je** PiS

 36. ls42
  30 grudnia o godz. 0:05
  Podzielam Twoje zdanie.
  Po diabła ta cała „polityka historyczna” jak nie potrafi się z niej wyciągać odpowiednich nauk.
  Już prawie 450 lat temu Jan Kochanowski pisał :
  „Nową przypowieść Polak sobie kupi,
  Że i przed szkodą, i po szkodzie głupi”
  300 lat później, po klęsce kolejnego powstania Adam Asnyk pisał:
  Daremne żale, próżny trud,
  Bezsilne złorzeczenia!
  Przeżytych kształtów żaden cud
  Nie wróci do istnienia.

  Świat wam nie odda, idąc wstecz,
  Zniknionych mar szeregu:
  Nie zdoła ogień ani miecz
  Powstrzymać myśli w biegu.

  Trzeba z Żywymi naprzód iść,
  Po życie sięgać nowe:
  A nie w uwiędłych laurów liść
  Z uporem stroić głowę!

  Wy nie cofniecie życia fal!
  Nic skargi nie pomogą!
  Bezsilne gniewy, próżny żal!
  Świat pójdzie swoją drogą.

  Historia jest jak szambo – mądry wykorzysta jego zawartość do użyźnienia gleby i uzyskania większych plonów a głupi tylko ubabrze „gó…em” siebie i innych !

 37. pombocek; 9:59 .

  Po co się wtrącasz jak nie wiesz w czym rzecz ?.
  Nie jest moim zwyczajem kogokolwiek poprawiać i nigdy tego nie robię
  ale ten fałszywy dureń duende zawsze mnie poprawia a do tego latami
  podszywał się pod mój nick więc ma u mnie specjalne względy z tego powodu.
  Co do mojej pisowni to albo nie uważnie czytasz albo masz krótką pamięć więc
  przypomnę , nie było mi dane kończyć polskich szkół bo mnie po prostu
  w Polsce nie było więc dla mnie przecinki czy inne ortograficzno-gramatyczne
  duperele to czarna magia. Wasz Wałęsa o wiele gorzej pisał i mówił a prezydentem
  został nawet nobla mu dali więc w czym rzecz ?
  Tu na blogu szlifuję język polski prawdę mówiąc to nawet nie wiem po co
  bo w realu to nie mam nawet z kim rozmawiać po Polsku.

 38. Blackley
  „Tu na blogu szlifuję język polski prawdę mówiąc to nawet nie wiem po co”
  Masz okazje sie dowiedziec . O co chodzi z tym tytulem , ze nawet DP go nie przetlumaczyl ?”

  „Stawka Polsze czem żyzń”
  „Ciekawa gra słów” ?

 39. Putin na białym koniu nad Wisłą jednoczy skłóconych katolików. A to Tusk miał walić prętem po sztachetach aby parafialne polityczne ratlerki wyszły z bud…jeżeli majo…Za takie teksty wykładowca powinien dostać Orła Białego zjednoczeniowego. W Gwiazdach lombardu: Orzeł Biały w wersji carycy z NRD/pózniejszej/ kupiony na garażowej wyprzedaży za 0,75 centów idzie kolejno za 6 000 $ przy wycenie po sprzedaży 40 00 $ ostatecznie sprzedany do Austrii za 45 000 amerykanskich Eboli…Tak sobie myślę,że Putin powiedział: Unia jest naga a czy ma jaja wobec jankesów odpuszczę prostowania politycznego garbusa… Na marginesie Orzeł z opisanej epoki piękna sztuka chyba warto być pisowcem jak Wildstein… Złoto sprowadziło na Żydów Holokaust…a czepiają się srok…

 40. Blackley
  30 grudnia o godz. 11:07

  Chłopcze, nie interesują mnie ani duende, ani ty – zobaczyłem błędy u człowieka poprawiającego cudze błędy, kropka.

 41. Nie rozumiem, dlaczego tekie straszne oburzenie obrazonych dziewic. Dla mnie pytaniem zasadniczym jest: dlaczego tak pozno.
  Maly Naczelnik polskiego panstwa od 9 lat oficjalnie mowi ze Putin zorganizowal zamach na Prezydenta Tysiaclecia. Milczenie Rosji ? Chyba tylko dlatego, ze uwaza Polske za pionka, malego gracza, ktory nie liczy sie na scenie politycznej. Szukalem w prasie niepolskiej artykulow na ten temat. Zero. I to jest ocena waznosci Polski. Nikt nie chce „umierac za gdansk”
  Putin jest cynicznym graczem politycznym. Kazdy skuteczny polityk nim jest. Jego polityka zagraniczna tez jest skierowana do wlasnej publiki.
  Wyobrazmy sobie sytuacje odwrotna:to w Polsce ulega wypadkowi samolot z prezydentem Rosji. I mimo faktow, Rosja oskarza polski rzad o zamach. Po 9ciu latach polski rzad robi hucpe , tak jak teraz Putin. Polacy byliby zachwyceni. Alez im doj…a l!!
  Cala ta historia jest przykladem na niezmierzana glupote polskiej polityki od kilku lat. Zamiast skorzystac z historycznej okazji i – bedac niezaleznym- utrzymywac normalne kontakty z ogromnym sasiadem i jego rynkiem, robi sie cos przeciwnego.
  Przygotowuje (w jakims tam klubie\stowarzyszeniu) konferencje na temat historii Rosji, szczegolnie w XVIII wielu. Amarorsko, bo to nie moja profesja. Ciekawym jest fakt, jak w krotkim czasie ten kraj potrafi sie zmienic; Do medytacji…. .

 42. Blackley
  30 grudnia o godz. 11:07

  Korekta: zobaczyłem błędy u człowieka wytykającego cudze błędy z użyciem delikatnego kwalifikatora „Dureń”.

 43. Wnuk Mołotowa powinien raczej cytowac dziadka. Ech , ta dzisejsza mlodziez ..

 44. Blackley
  Come on baby.. (Masz okazje )

 45. pombocek;

  Sparciały trepie; skoro cię nie interesuje to po co się wtrącasz.

 46. olborski;

  Tu zaistniał błąd tzw literówka.

  ,,Stawka Bolsze czem żyzń ” teraz ma to sens.

 47. Ну с ночи в блоге двое сотрудников КГБ…

 48. Min kultury Glinski

  „Bo w wielu sprawach wyraźnie się różnimy mimo podobnych doświadczeń. Też zajmowałem się kiedyś ekologią, wiele lat byłem wegetarianinem. ”
  Sposob odzywiania sie mialby zmieniac język giętki w kołek ?! Czym trzebaby sie posilac czytajac Ksiegi Jakubowe .. bo czyms napewno trzeba . Ale przeciez mozna czytac tylko „murmurando ”
  Ze spraw wazniejszych od wszystkich Nobli
  Byc moze to wina „pospiesznego tlumaczenia ” ( tlumacza) albo mojego sposobu odzywiania sie , bo zrozumialem , ze II w. sw. wybuchla z tylko dwu blachych powodow i jednego waznego
  Polska przedwojenna tnp jakis zapomniany ambasador czy min. nie zgodzil sie na przemarsz Armi Czerwonej przez Polske
  Ten sam facet nie zgodzil sie na przelot rosyjskich samolotow – wszystko to aby zapobiec ograbieniu Niemiec. „Putin przytoczył liczne obliczenia, „które otrzymał”. Byc moze od wnuka dziadka M.
  Trzeci ten wazny
  Pomnik na ktory liczyl Stalin . Stalin najzwyczajniej przeliczyl sie liczac na pomnik. Matematyka wegetarianska nie rozni sie ( nie powinna )od tej zwyczajnej .Czy gdzies w Rosji stoi jeszcze jakis , chocby jeden jego pomnik ?

 49. Następny co dobrze pisze i czyta w cyrylicy a olborski; twierdził ze tu nie ma takich.

 50. ,,Stawka Bolsze czem żyzń ” teraz ma to sens.
  Ale jaki ? Stawka to stawka !? Jakas gra miala byc .
  Czyzby literówka z premedytacja !?
  Jak tak , to mogla byc tez jakas premedytacja w obliczeniach dziadka swojego wnuka . Miec wnuka z premedytacja.. a moze miec z premedytacja kucharza (!) ktory bedzie mial wnuka . To by sie zgadzalo ..

 51. курвиков светает

 52. @
  Pan Macierewicz zabiera głos w sprawie działań Putina wobec Polski. Na jego miejscu bym się zastanowił czy ma do tego prawo. W świetle dokumentów jakie znajdują się w IPN jest on podejrzany o konszachty z Rosja i działalności na szkodę państwa Polskiego. Tym bardziej nie powinien oczerniać Donalda Tuska, że ma cokolwiek z tym wspólnego. Macierewicz spowodował degradację Polskiej armii likwidując służby wojskowe naraził całą polską agenturę na możliwości śmierci. Panie Macierewicz nie lepiej prezes schowa pana jak zawsze w jakiś cichy kąt.
  https://fakty.interia.pl/polska/news-antoni-macierewicz-wypowiedzi-putina-maja-charakter-agresji-,nId,4235008?fbclid=IwAR1sLbTEx4SijPdYjjuRasRNfrc03BkjDDRbJtNYMzMp5jWrzaH42N52YWE

 53. Ktoś kto czuje się spadkobiercą CCCP jak Putin i wspomina w swoich „historycznych dywagacjach” jedynie o przewinach Polski i ani słowem nie wspomina imperialistyczną politykę CCCP w tamtym okresie, która szła rękę w rękę z Hitlerem i spowodowała zajęcie przez CCCP wschodniej Polski , krajów Bałtyckich, oraz nieudany Anschluss Finlandii, zmuszonej ale do oddania Rosji Karelii , ten nie mówi pół prawdy, ten łże jak bura suka.

 54. ahasversus:
  no, jasne, Putin ma prawo obciążać Polskę za wybuch II wojny światowej – nie, nie chodzi o to, że łże – tylko dlatego, że Polska na to zasłużyła.
  I nikt na świecie – w niepolskiej prasie nie zwraca na top uwagi…

  Der Spiegel z 28 grudnia:
  ” Nach Antisemitismusvorwürfen Putins Polen bestellt russischen Botschafter ein.
  Putin legt sich mit Polen an: Das Land habe gemeinsame Sache mit Hitler gemacht, behauptet er etwa. Warschau weist seine Darstellungen zurück – und bestellt den russischen Botschafter zum Rapport.”

  – odsyłam do artykułu.

  Nie sprawdzałem żadnych innych mediów, zajrzałem jedynie do spiegla, jako najpoważniejszego tygodnika opinii w Niemczech.
  Szukać dalej, kłamco?!

 55. Georgette Mosbacher, ambasadorka USA w Polsce, odpowiedziała Putinowi bez dyplomatycznych ogródek: „Drogi prezydencie Putin, to Hitler i Stalin zmówili się, by rozpocząć II wojnę światową. To jest fakt. Polska była ofiarą tego okropnego konfliktu”.
  Na koniec okazała się, co warto przypomnieć, również ofiarą zwycięstwa aliantów. Zwycięstwa, w który miała niemały udział.
  „W czasie spotkania na Krymie najdłużej jednak dyskutowano na temat spraw polskich. Jak pisał Churchill, „Polska była w rzeczywistości najbardziej pilną przyczyną zwołania konferencji jałtańskiej i stała się pierwszym z wielkich powodów, które doprowadziły do rozpadu Wielkiej Koalicji”. (W. Churchill „Druga Wojna Światowa”).
  W wyniku prowadzonych rozmów zadecydowano, że działający w Polsce pod patronatem Stalina Rząd Tymczasowy, na czele którego stał Edward Osóbka-Morawski, powinien zostać „przekształcony na szerszej podstawie demokratycznej z włączeniem przywódców demokratycznych z samej Polski i Polaków z zagranicy”. Po utworzeniu nowy rząd miał otrzymać nazwę Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej i być uznany przez Stany Zjednoczone oraz Wielką Brytanię. Przyszły rząd zobowiązano do przeprowadzenia „możliwie najprędzej wolnych i nieskrępowanych wyborów”. Udział w nich miały wziąć „wszystkie partie demokratyczne i antyrasistowskie”.
  Czym się to wszystko skończyło, wiemy.

 56. Warto pamiętać, czym dla Polski okazała się Konferencja w Jałcie z kwietnia 1945. Z zalinkowanego tekstu wybrałam powyższe cytaty
  https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1016965,konferencja-w-jalcie-symbol-zdrady-zachodnich-sojusznikow-wobec-polski.html

 57. Blackley
  30 grudnia o godz. 12:00

  „skoro cię nie interesuje to po co się wtrącasz”.

  Wytykasz, dzieciaczku, PUBLICZNIE i po chamsku drugiemu człowiekowi językowy błąd, który jest twoim błędem, a nie jego – to wystarczający powód, by dorosły ci PUBLICZNIE utarł nosa w interesie języka i pomówionego przez ciebie człowieka. Nie nauczyli mówić „przepraszam”, więc się pienisz jak ulicznik.

 58. Bar Norte

  W Anglii powstala dwa tygodnie temu nowa Partia Robotnicza
  w odpowiedzi na rezygnacje Jeremy Corbyna z przywodzctwa Partii Pracy
  i przejmowania kierownictwa przez Neolibow w stylu tony blaira.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Workers_Party_of_Britain

 59. Lubicz56
  30 grudnia o godz. 10:43
  To co piszesz ma sens. Od polityka prawdy historycznej się nie dowiesz.
  Tę prawdę trzeba samemu uzyskać , a to nie jest łatwe zadanie bo nawet tzw profesorowie od historii kłamią ja najęci.

 60. pombocek; 13:47 .

  Powtórzę za Lindą ,,,,,,,,,,,,nie chce mi się z tobą gadać,,,,,,,,,, więc spier…aj,, paniał.

 61. @Lewy
  30 grudnia o godz. 7:44
  Podobnie jak w zacytowanej przez Pana książce Piotr Zychowicz w we wcześniejszej swojej książce „Obłęd 44” obnaża głupotę, cynizm, kompleksy i brak wojskowych kwalifikacji przywódców polskiego państwa podziemnego.
  Jeszcze większe przerażenie budzi praca Andrzeja Leona Sowy „Kto wydał wyrok na miasto? Plany operacyjne ZWZ-AK (1940-1944) i sposoby ich realizacji.”
  Z tej okazałej pracy wynika, że w zrywie powstańczym miała wziąć udział, na zasadzie rozkazu panów z Londynu obowiązkowo cała ludność, zakładano bowiem, nie wiadomo na jakiej podstawie, że wycofujący się Wermacht będzie zdemoralizowany i zniechęcony do walki, a jedynymi niemieckim jednostkami, które ewentualnie mogłyby stawiać opór uzbrojonej(?) ludności będą placówki żandarmerii i gestapo.
  Zaś my wstajemy z kolan, a goniącym Niemców Rosjanom pokazujemy figę.
  To byłaby dopiero narodowa hekatomba.

 62. kooperatywaMandragon

  „W Anglii powstala dwa tygodnie temu nowa Partia Robotnicza”

  Przeczytałem notkę biograficzną jej załozyciela George Galloway’a. Nie pierwsza to partia, którą zakladał i do której należał. Szczerze mówiąc to pogubiłem w tych jego partiach.

  Tak więc nie przywiazywałbym wiekszego znaczenia dla tego projektu politycznego.

 63. Marzenie Piastowska Polska , nie podoba się ?
  To trzeba było samodzielnie wygrać z Niemcami _wiem , to było niemożliwe ,a jak nie możliwe to siedźcie na dupie i stale pokrzywdzeni przez los Stale!
  Pokrzywdzeni ,a tak pięknego kraju nie mieli w historii dziwny to naród bardzo nawet !

 64. Nie ma w tym nic nowego, że kiedy politycy zaprzęgają historię do osiągnięcia swoich celów, to pierwszą ich ofiar jest prawda historyczna.

 65. Szanowny Państwo,
  cokolwiek Boy nie powiedzieć, II wojna światowa to jednak blamaż cywilizowanego świata.
  Bo żeby czołowe potęgi ówczesnego świata potrzebowały aż prawie 6 lat na uporanie się z hitlerowskim
  nowotworem, to przecież ociera się o skandal. Nie mówiąc już o tym, że skandalem było dopuszczenie do tego, by nowotwór mógł się rozwinąć i zaatakować. I ani Wielka Brytania, ani Francją, ani USA ani ZSRR nie są tutaj bez winy. I, niestety, jakiś tam kawałek tego niechlubnego tortu przypada również i nam. Szkoda, że dziś ci, którzy padli ofiarą nowotwora, zamiast wyciągnąć odpowiednie wnioski, skaczą sobie do gardeł.

 66. To ustawa nr 447 otworzyła drogę do ataków na Polskę ze wszystkich możliwych stron. Pozycja wasala obcych interesów okazała się zgubna dla polskiej racji stanu reprezentowanej przez zakompleksionego nieudacznika, jakim okazał się naczelnik IV RP.
  Kto mieczem wojuje ten od „polityki histerycznej” ginie.
  PiS jest odpowiedzialny za wszystkie zagrożenia jakie stworzyła ich polityka pozbawiając Polskę sojuszników z bliska i z daleka.

 67. Levar
  30 grudnia o godz. 15:25
  Widać że nie masz kompletnie pojęcia o historii, gdybyś mal to takich andronów byś nie pisak

 68. Na koniec wykładu słychać było gromkie: Sziroka strana moja rodnaja,mnogo w niej lesow,polej i rek…co w wersji słowiańskiej odpowiada w tubylczym języku Ukochany kraj,umiłowany kraj…w wykonani chóru w tęczowych strojach…Tak sobie myślę o wzajemności bez internetu…wspólne kotły,żony,dzieci…

 69. olborski
  30 grudnia o godz. 12:39
  ,,Stawka Bolsze czem żyzń ” teraz ma to sens.
  Ale jaki ? Stawka to stawka !? Jakas gra miala byc .

  Mój komentarz
  Moim zdaniem „Stawka Polsze czem żizń”, to nie przejęzyczenie. To jest sentencja insynuacyjna mająca określony wydźwięk w okolicznościach jej wygłoszenia.
  Oznaczałoby to coś takiego jak „stawka większa niż życie (dla Polski)”.

  Sentencję tę można zinterpretować tak by bardziej pasowała do kontekstu i wątków referatu Putina – dla Polski stawka (korzyść, którą starała się i stara uzyskać Polska) jest ważniejsza niż jej życie.

  Taka interpretacja zawiera coś na kształt pogróżki wywiedzionej z historycznej wiedzy Putina i jest typowa dla uprawiających politykę historyczną, czyli historia w służbie polityki.

  Jest to interpretacja daleko idąca, być może nadinterpretacja. Musiałby zabrać głos w tej sprawie ktoś, kto czuje język rosyjski.

  Swoją drogą, to Putin swoimi oświadczeniami (zbyt gwałtownymi) stara się dać intensywny odpór rezolucji Parlamentu Europejskiego.

  Wdawanie się w tej materii w pyskówę z Putinem, jak to zrobił premier Mateusz, jest niewłaściwe, jałowe, bowiem w tego typu pyskówach racje w trudno zrozumiałym i mało znanym problemie dla szerokiej publiczności w Europie liczą się dużo mniej niż to, kto krzyczy, jakiej wagi jest ten co krzyczy. Oczywistością jest, że Putin ma o wiele większą wagę jako krzykacz.
  Pzdr, TJ

 70. quentin t.
  30 grudnia o godz. 13:12
  ahasversus
  Czepiasz sie detalu , ponadto nie zrozumiales mojego wpisu. Wiec nie bede ci go tlumaczyl.
  Normalne panstwa i normalne rzady dzialaja w interesie swoich narodow, zamiast rozpamietywanie dawnych krzywd i podgrzewania resentymentow. Przez elementarny szacunek nalezy pamietac o przeszlosci o ofiarach terroru lecz wymachiwanie tym jak maczuga albo, dla niektorych, cepem, jest kontr-produktywne i nie ma sensu. Moj przyszly wnuk bedzie mial pochodzenie francuskie, niemieckie, polskie , wloskie i hiszpanskie. Kogo on powinien „genetycznie” nienawidziec?

 71. tejot
  30 grudnia o godz. 16:00

  „Moim zdaniem „Stawka Polsze czem żizń”, (niepotrzebny przecinek – p.) to nie przejęzyczenie”

  Owszem, tejotku – przejęzyczenie. Nie ma nawet domyślnego orzeczenia, więc nie jest to komunikat. W wyrażeniu „Stawka bo’lsze cz’em zyźń” też nie ma orzeczenia – choć można uznać, że jest domyślne – więc i nie ma zdania, za to można to traktować jako charakterystykę stawki, inaczej – jako rozwiniętą nazwę. Natomiast zbitka „Stawka Polsze czem żizń” to nawet nie komunikat – w ogóle nie wiadomo co. Oczywiście można sobie fantazjować, co mogłoby być, gdyby babcia miała wąsy, ale nie ma ani babci, ani wąsów, więc konstrukcja nie znaczy nic.

 72. Rosja…Czy nad Wisłą urodził się zdolny kierować takim państwem ? Tak sobie myślę patrząc na mapę…a potem po kumotersku na Kubań…Rusofobom proponuję podgląd na proporcje terytorialne i potencjał…a nie mówiłem,że podkulą ogon agresji… Na Kubaniu na powierzchni Israela sieją słonecznik…Irasiad !

 73. tejot
  30 grudnia o godz. 16:00

  „Taka interpretacja zawiera coś na kształt pogróżki wywiedzionej z historycznej wiedzy Putina i jest typowa dla uprawiających politykę historyczną, czyli historia w służbie polityki.”
  Dla mnie jezeli to nie pogróżka to typowo stalinowskie poczucie humoru
  „Oznaczałoby to coś takiego jak „stawka większa niż życie”
  To oznacza dokladnie kpiny z domniemanego braku widzenia roznicy miedzy serialem tv a prawdziwa rosyjska wojna. Jak mozna sie przy czyms takim przejezyczyc nawet jezeli jest sie tylko dziennikarzem ?No nie da sie

 74. Stalinowskie poczucie humoru czyli gruzińskie z Suliko w tle.. Tak sobie myślę,że mylenie katolika z Polakiem też staje się salonową manierą w kółkach różańcowych…

 75. @
  Podłość i małostkowość to zbyt mało powiedziane. Takie zachowania stały się w czasach panowania PiS standardem i bez znaczenia jest tu dobro dziecka i wysoka fachowość ordynatora, liczy się tylko dokopanie Orkiestrze.
  https://www.facebook.com/RacjonalnaPL/photos/a.760991200697206/2793876310742008/?type=3&theater

 76. Fragmenty odczytu Władymira Władymirowicza Putina dotyczące ambasadora Lipskiego o których pisze Redaktor w końcowej partii tekstu jeszcze kilka dni temu były obecne w anglojęzycznej Wikipedii. Niestety dzisiaj strona z tą niebanalną treścią uległa dematerializacji. Oczywiście nikt nie wie kto był sprawcą tego niecnego postępku. Jeżeli nie ma winnych – znowu wypadnie na Putina.
  A poza tym po zajęciu Zaolzia przez wojska sanacyjnej Polski do naszego kraju przylgnęła łatka europejskiej „hieny”.

 77. Stalinowcy z Gruzji a Rosjanie jak Izraelici i Żydzi. Tak sobie myślę oceniajmy po czynach a nie zbiorowo po skojarzeniach jak imię Marksa… Engels

 78. mag
  30 grudnia o godz. 13:30
  To co napisałes jest swietnym przykładem informowania o historii przez polityka
  cytuje
  „Georgette Mosbacher, ambasadorka USA w Polsce, odpowiedziała Putinowi bez dyplomatycznych ogródek: „Drogi prezydencie Putin, to Hitler i Stalin zmówili się, by rozpocząć II wojnę światową.”

  Ale ludzie w takie brednie uwierzą.
  To dokładnie tak jak JK powiedział to bzdura , ale ciemny lud to kupi

 79. I przyjdą amerykańskie legiony i nas obronią.

 80. Gdyby przyjąć perspektywę interpretacji historii w wersji Putina, to za wybuch II wojny światowej należałoby obarczyć Anglię i Francję, bo tylko te dwa państwa mogły w porę zapobiec rządom Hitlera. Słowo w porę jest tu kluczowe. Później było za późno i zdziecinniali „politycy” angielscy i francuscy mogli tylko parafować agresję Niemiec.
  Z drugiej strony było ZSRR i krwawy dyktator Stalin, który liczył na rolę sprzątającego po wojnie zachodnich burżujów. Przeliczył się, co w rezultacie i tak nie zapobiegło w budowie komunistycznego mocarstwa.
  Pomiędzy pierwszą i drugą stroną była Polska z operetkowym po 1935 roku rządem i komicznymi politykami. Tak twierdzę, bo jak się ma słabe karty, to nie rzuca się ich na stół, tylko próbuje przeciągnąć grę, bo a nuż przeciwnik popełni fatalny błąd. Z „nie oddamy ani guzika”, przepadła cała garderoba. Ale i tu jak w przypadku Rosji katastrofa obróciła się w wygraną, co obecnie konsumujemy.
  Co odpowiedziałbym Putinowi? Powiedziałbym, że jest różnica między podpisywaniem nic nie znaczących dokumentów, a masakrą jaką urządzili Ruscy sobie i innym nacjom (tu długo by wymieniać). Nie chodzi przecież tylko o Polaków, których dobrzy Rosjanie posłali do dołów śmierci. I na koniec w podsumowaniu zestawiłbym masakrę Niemców i Rosjan w liczbach. Nie jestem pewien, kto by w tej kategorii znalazł się na pierwszym miejscu.
  Z mojego punktu widzenia, widzenia Ślązaka nie widzę różnicy pomiędzy jednymi i drugimi. Obozy koncentracyjne były dla naszej rodziny równie okrutne: niemieckie, ruskie i polskie.
  Wojny mają na szczęście to do siebie, że kiedyś się kończą i mądrzy ludzie powinni wyciągać wnioski z takich katastrof. Tak się stało w powojennej Europie, ale widać już, że młode pokolenie nie ma tej pamięci co rodzice i dziadkowie. Cóż się dziwić, skoro prowadzi się dzieciaki do muzeum, gdzie wojna przedstawiana jest niczym atrakcyjne wakacje. Mnożą się bezrozumne i idiotyczne rekonstrukcje wojny, gdzie jest kupa huku i czerwonej farby, co młodzi odbierają jak kolejną grę komputerową bez konsekwencji.

 81. olborski
  30 grudnia o godz. 16:46
  tejot
  30 grudnia o godz. 16:00

  „Taka interpretacja zawiera coś na kształt pogróżki wywiedzionej z historycznej wiedzy Putina i jest typowa dla uprawiających politykę historyczną, czyli historia w służbie polityki.”
  Dla mnie jezeli to nie pogróżka to typowo stalinowskie poczucie humoru
  „Oznaczałoby to coś takiego jak „stawka większa niż życie”.

  Mój komentarz
  Jest to chyba ironizująca parafraza tytułu serialu „Stawka większa niż życie”, tak skonstruowana by była zrozumiana w Polsce na zasadzie analogii z serialem, konkretnie z ryzykiem na jakie wystawia się Polska.
  Pzdr, TJ

 82. Gdyby Ślązacy odmówili służby w wehrmachcie a katolicy wsparcia III Rzeszy to wykład Putina nie miał sensu. Tak sobie myślę,że katolicyzm to nie jest pokojowa religia…a Pius XII w Norymberdze mile widziany by…ktoś ukręcił…

 83. Jezscze zjedna uwaga;
  Wydaje mi sie ze Putin zyczyl sobie „energicznej” reakcji polskiego rzada na jega „wyklad”; Takze swietego oburzenia w polskiej prasie. W przeciwnym wypadku nikt , oprocz sluchaczy, nie zauwazylby tego ewenemantu. Szachy sa przedmiotem w wielu rosyjskich szkolach!!
  A teraz, w odpowiedzi na polemike, wyciagnie jakies tam zapomniane kwity, trzeciorzednej wartosci. O ktorych nikt nie pamieta; Mowiac: zobaczcie czy nie mowie prawdy?. Ma to co sobie zyczyl.
  Takie incydenty nie istnieja miedzy panstwami przyjaznymi. Np miedzy Francja a Niemcami. Mogliby to tu powiedziec jacys historycy, badacze, lecz nigdy szefowie panstw; I tu wracamy do sedna sprawy.

 84. Za Wikipedią:

  Fall Weiss (z niem. Wariant Biały) – kryptonim strategicznego planu wojny z Polską, przygotowanego przez sztab niemieckiej armii (Wehrmacht) w roku 1939. Dyrektywę do opracowania planu wydał Adolf Hitler 11 kwietnia 1939, bezpośrednio po polsko-brytyjskiej umowie z 6 kwietnia 1939 przewidującej wzajemne gwarancje pomocy wojskowej w przypadku napaści.
  (…)
  Fall Weiss wszedł w życie o godzinie 4:45, 1 września 1939 roku (kampania wrześniowa) i stał się pierwszą operacją II wojny światowej.

  Początkowo [t.j. w dyrektywie z 11.04.1939 – przyp. mój] rozpoczęcie ofensywy przeciw Polsce przewidywano na 26 sierpnia, jednak w nocy z 25 na 26 sierpnia rozkaz odwołano, mimo że część jednostek zajęła już swe pozycje wyjściowe.”

  Zaiste, wielkie były zdolności profetyczne Hitlera, który w kwietniu przewidział zawarcie z ZSRR 23 sierpnia paktu bez którego, wg przekonania każdego prawdziwego Polaka, rozpoczęcie II wojny światowej było niemożliwe.

 85. Co innego historia i polityka historyczna.
  Weźmy choćby Mińsk na Białorusi i Mińsk Mazowiecki . Ta sama nazwa , Putin rozstrzyga to w ten sposób, że ruskie idąc na zachód niczego nie odbierają, idą po swoje. Innego zdania był dawny historyk Nestor, który zanotował iż Mińsk ten na obecnej iałorusi budowali przedstawiciele plemion lechickich. Takich grodów było wiele więcej , dokładna historia pewnie trudna jest do odtworzenia ale przeszły one we władanie Rusi twór początkowo wieloetniczny jak co podkreśla sam Nestor Ruryk nie był narodowości germańskiej. Nie wdając się zbytnio w szczegóły był to pierwszy uwieczniony sojusz naszych wschodnich sąsiadów z Germanami.
  Stąd pewnie wywodzi się jakaś niechęć do ruskich bo sporo po utracie wschodnich terenów, być może po nie opisanym ludobójstwie, nasi przodkowie już około1000 lat temu uważali ruskich za prostaków, co uwiecznili z kolei nasi kronikarze.
  Jeżeli Putin określenie prostak uważa za rasistowskie to już jego sprawa.

 86. hetajr
  Plan wojny to jeszcze nie rozpoczęcie działań wojennych. Polacy też opracowywali plany wojny z Niemcami, wojny obronnej na długo przed dojściem Hitlera do władzy .
  Sama nazwa wariant biały sugeruje, że jest to jedna z wersji .

 87. Lewy,
  Ano prawda. „Wołyń”, choć pisany z pasją jest wyważony i obiektywny. Podobnie rzecz się ma z innymi książkami autorstwa Zychowicza. A przyznam, że początkowo miałem doń uprzedzenie, ponieważ w różnego rodzaju audycjach, programach tv, Zychowicz występował jako „prawicowy historyk” i admirator żołnierzy wyklętych, i to mnie odstręczało od zapoznania się z jego twórczością, ale się przemogłem i nie pożałowałem. Mam jeszcze jedną zaległą lekturę. „Żydzi. Opowieści niepoprawne politycznie”. Choć kupiłem ją trzy lata temu, niemal natychmiast po tym, jak ukazała się w sprzedaży, to owa „niepoprawność” w tytule pwostrzymywała mnie przed czytaniem – a wszystko dlatego, że polska niepoprawność jest bardzo jednostronna, nie potrafimy być niepoprawni wobec siebie. Jednak po przeczytaniu kolejnej książki tego autora – „Skazy na pancerzach. Czarne karty epopei o Żołnierzach Wyklętych”, wyzbyłem się wątpliwości, Zychowicz nie szczędzi swojej niepoprawności nikomu. Tu pozwolę sobie zacytować fragment wywiadu z Piotrem Zychowiczem.

  „Jeżeli domagamy się szacunku dla naszego własnego cierpienia i naszych własnych ofiar, musimy okazywać szacunek cierpieniom innych. Nie godzę się na to, aby w imię „pięknej legendy” cenzurować dzieje ojczyste. Usuwać z nich to, co niewygodne. Z trudną prawdą musimy się zmierzyć, a nie usuwać ją z historii przy pomocy jakiejś patriotycznej gumki myszki (…).

  Pana książka „Skazy na pancerzach” ukazuje się w momencie, gdy przez Polskę przelewa się fala dyskusji na temat nowej ustawy o IPN. Pan pokazuje dokładnie tę stronę polskiej historii, którą autorzy wspomnianej ustawy uważają za marginalną, zaś przywoływanie jej za szkodliwe.

  – Ta książka to mój protest przeciwko pisaniu historii w sposób westernowy. Zgodnie z tą konwencją Polacy to dobrzy kowboje, a wszyscy inni to źli Indianie. Tymczasem historia nigdy nie jest czarno-biała. Zdecydowana większość Żołnierzy Wyklętych nie ma niewinnej krwi na rękach. To są nasi bohaterowie, którzy jak lwy walczyli o niepodległość Polski i wolność jednostki. Przez szeregi podziemia przewinęło się jednak 120 tys. ludzi. Wiara w to, że w tak kolosalnej grupie uzbrojonych mężczyzn nie było nikogo, kto zachowywał się w sposób niegodny, jest naiwnością. Takie przypadki niestety były i trzeba je rzetelnie opisać. W imię wierności prawdy.(…)”.
  Polecam całość: https://www.dziennikwschodni.pl/magazyn/nie-byli-aniolami-nie-byli-diablami-piotr-zychowicz-o-zolnierzach-wykletych,n,1000214046.html

  Zawsze, a przynajmniej od bardzo dawna, jestem zwolennikiem rozprawiania się z mitami na własny temat, odbrązawiania tego co na brąz nie zasługuje, nazywania rzeczy po imieniu. Pomogłoby to we właściwej samoocenie, samookreśleniu, ba – w katharsis nawet, dzięki czemu bylibyśmy dużo dalej, niż jesteśmy.

 88. Mozna dac sobie po razie, jak to i w udanym malzenstwie sie zdarza, ale co dalej, kiedy laczy nas rura. Na dodatek jakis jankeski cwok zaczyna sie naszej europejskiej rury czepiac.

 89. A nie przyszło wam do głowy, że mamy do czynienia z kolejną genialną zagrywką Jarosława Krula Polski i Cesaża Miendzymoża?
  Długo i cierpliwie prowokował Putina, ten w końcu nie zdzierżył i powiedział to, co powiedział, dzięki czemu nie ma już sprawy Banasia, tzw. ustawy kagańcowej i innych spraw. Narod jest zjednoczony, mówi jednym głosem, Kaczyński, Morawiecki wraz z Tuskiem, Schetyna, Michnikiem, Czarzastym, Międlarem w jednym szeregu dają odpór atakowi Putina. Amerykański głos Trumpa w Polsce, mme Mosbacher pojechała po Putinie, głos Izraela w Polsce – Alexander Ben Cwi również stwierdził, że Putin minął się prawdą.
  I jeśli już o prawdzie mowa. Prawdą jest otóż, że Naród Polski zawsze potrafi zjednoczyć się w obliczu zagrożenia i solidarnie wystąpić przeciwko wrogowi. I Duda z tego skwapliwie skorzysta.

 90. „Czy gdzies w Rosji stoi jeszcze jakis , chocby jeden jego pomnik ?” (chodzi o Stalina) – pyta @olborski.
  Ba, powstają nowe. Jak ten odsłonięty w Nowosybirsku na okoliczność 74 rocznicy zwycięstwa Wielkiej Wojny Ojczyźnianej.
  https://pl.sputniknews.com/swiat/2019050910369880-Sputnik-nowosybirsk-jozef-stalin-popiersie-pomnik/

 91. Nie mogę się doczekać komentarza @Symetrycznego na temat najświeższych wypowiedzi prezydenta Putina o Polsce, którego @S. wręcz wielbi, widząc w nim zbawcę świata i „chorążego pokoju” (tak zwano niegdyś towarzysza Stalina). A tymczasem Stalin wciąż na topie. Przed chwilą „pokazałam” jego pomnik – popiersie dopiero co odsłonięty w Nowosybirsku.

 92. Trudno byłoby polskiemu prezydentowi udać się do Rosji i zainicjować rozmowę z Władimirem Putinem, bo po pierwsze musiałby mieć jakieś karty w ręce, aby wziąć bitkę, a po drugie wybory za pasem i wynik takiej rozmowy z prezydentem Rosji mógłby zaważyć na osobistej karierze, która wprawdzie, w moim przekonaniu, niczym szczególnym się nie wyróżniła, jednak może jeszcze przyspieszyć i coś po sobie pozostawić, zakładając taką możliwość ze względu na otoczenie, czyli uwarunkowania partyjne.
  Gdyby jednak polski prezydent spotkał się z prezydentem Rosji przy okazji jakiejś ważnej rocznicy, czy też obchodów państwowych świąt lub wspólnych zwycięstw, a takich też nie brakuje, to starosłowiańskim zwyczajem powinien zakopać wojenny topór w obecności świadków, rozpoczynając erę pokoju i współpracy dla obopólnych korzyści

 93. jobrawe
  Lewy
  Wołyń zdradzony to wstrząsająca lektura,
  wyjaśnia jednak trochę to co działo się po 89 w Polsce.
  Wyjaśnia też, że zarzuty Smarzowskiego wobec Polaków w filmie Wołyń daleko przekraczają oskarżenia strony Ukraińskiej. Autor określa to mianem licentia poetica i to na podstawie wnikliwych studiów.
  Wydźwięk książki jednak na + dla zjednoczonej prawicy .
  Przypomina się opis sporu przedstawiciel AK grozi przedstawicielowi Delegatury rządu Berezą Kartuską co przypomina liczne pogróżki choćby A. Dudzie, innym chyba też obiecano, że będą siedzieć.

 94. leon_b; godz. 17:49

  Innymi kolorami oznaczone były plany ataku:

  Żółty – Francja,
  Czerwony – Francja II faza.

  W Wariacie Białym (jedynym dla Polski), opracowywanym od kwietnia 1939, data ataku została wyznaczona na 26 sierpnia, i nawet w niewielkim zakresie zrealizowana na Przełęczy Jabłonkowskiej.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Incydent_jabłonkowski

 95. Czy wyście wszyscy powariowali? Tu nie chodzi o żadną historię. Jak się ma własne problemy ale również magazyny bomb wodorowych , to można dowolnie interpretować historię i tak to robią mocarstwa.
  Putin plecie oczywiste brednie, ale polityka naczelnika IV RP go uruchomiła do wygadywania tych „historycznych” bredni.
  Oczywiście , politykierzy polscy przyjmą ten rodzj pyskówki jako oręż walki , bo nie mają innego oręża ani sojuszników. Za brak tych sojuszników i za brak stanowczego stanowiska dystansującego się od irracjonalnych sugestii ustawy
  nr 447 , która otworzyła puszkę Pandory, odpowiada naczelnik IV RP.
  Trzeba zmienić polskie elity kompradorskie , które dla własnej kariery wyrządzaja krzywdę Polsce i Polakom. Polska jest częścią Europy , a nie jest poligonem doświadczalnym dla karierowiczów , żyjących w maglinie urojeń.

 96. @*1705*

  Ale to tak dużo do przeczytania i przemyślenia, kiedy dużo prościej i wygodniej wszystko zwalić na Hitlera i Stalina?
  I mieć czyste rączki i sumienie bez jednego pryszcza 😎

 97. @ All
  Koniec roku a to wyjątkowy rok dla mnie z wielu powodów a najważniejszy ,że jestem szczęśliwy
  że w końcu Polska i Rodacy zaczynają się upodabniać się w części do społeczeństwa amerykańskiego wybierając w wyborach Przywódców którzy dbają realnie o ich interesy ,łatwe do sprawdzenia po upływie kadencji a nie Teoretyczne bzdety ,że coś znaczymy w Europie a o tym świadczą poklepywanie nas po plecach..

  Wszystkim moim Adwersarzom nawet Ruskim Onucom życzę po polsku wszystkiego dobrego a przede wszystkim zdrowia gdyż Mądrości nie wymagam – taki naiwny nie jestem aby tego od Staruchów wymagać.

  Z wioski Palatine ,Illinois – Jerzy Jan Zakrzewski

 98. @ Daniel Passent

  Panu Redaktorowi i jego rodzinie życze wszystkiego najlepszego i długiego życia podobnie sharp umysłowo jaki prezentuje były sekretarz stanu Henry Kissinger mający chyba 95 lat osoba która najwięcej razy prywatnie spotkała sie z Władymirem Putinem.

  Ostatnie odnotowane osobiste jego spotkanie z Władimirem Putinem to Moskwa koniec czerwca 2017 r kiedy próbował ustalić Reset II .Władymir Putin odpowiedział NET .

  Dodam ,że Henry Kissinger był twórcą Resetu I na początku Prezydentury Baracka Obamy co pośrednio spowodowało upadek samolotu w Smoleńsku.

  Dlatego Ja z okazji Nowego Roku życzę Wołodii Putinowi długich lat życia ,panowania nad Rosją gdyż to jest najbardziej pro – polski przywódca Rosji gdyż wyjątkowo głupi .Doprowadzi do tego ,że Polacy będą rządzić kiedyś w Moskwie.

  Nie obrażają mnie jako Polaka co mówi o Polsce a wręcz jego zachęcam aby więcej takich tematów poruszał dla dobra Dobrej Zmiany.Jego przemówienia na temat Polski i Polaków porównać tylko mogę jak plucie Durnia nad morzem pod wiatr.

 99. Gospodarzu:
  do Pana tłumaczenia tekstu z rosyjskiej gazety „Komersant” dobrze jest dodać dokument źródłowy: tekst rezolucji UE w sprawie. Wszystko jest wtedy jasne. Że Unia Europejska ściemnia: co do innych – czyli siebie, państw od dawna unijnych – wyraża się ogólnikowo, niekonkretnie, wygładza i przesuwa na drugi plan, a konkretnie, niezgodnie z faktami historii i nierzetelnie wyraża się o ówczesnym państwie radzieckim.

  http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_PL.html

 100. Adam Daniel Rotfeld „W Rosji najbardziej nieprzewidywalna jest przeszłość”
  U nas też

 101. @jobrave
  Putin nie daje sie prowokowac. Cala ta wypowiedz, to kij w polskie mrowisko. Nikt nie bedzie sprawdzal ile jest prawdy w wypowiedzi Putina, nikogo historia Polski nie obchodzi na tyle aby zaglebiac sie w szczegoly. Natomiast Putin potrzebuje i to cholernie lepszych stosunkow ze swiatem. Gospodarka zaczyna siadac. Swiat tez zaczyna dostrzegac, ze Putina ominac sie nie da, ze jakos trzeba bedzie sie dogadac. Wrzaski polskie w tej sytuacji tylko poglebia niechec do i tak juz skompromitowanej Polski, jako „tradycyjnie” rusofobicznej i godnosciowo-roszczeniowej a przy tym tez cos „majacej za uszami” w kwestii II WS, a wiec nie takiej znowu swietej za jaka chce uchodzic.
  Posuniecie genialne. Jak w necie, opluwanie kogos w koncu zrownuje opluwanego z opluwajacym, nikomu sie prawdy dochodzic nie chce, bo nie jego biznes a gdy w dodatku szala przewaza na rzecz opluwacza, to
  bogu ducha winien opluty jest na przegranej pozycji u wszystkich. Prawda nie ma tu zadnego znaczenia a Putin jest genialnym manipulatorem, lub ma takich doradcow, co wielokrotnie udowodnil.

 102. Bar Norte
  30 grudnia o godz. 0:44

  „Tak jakby obaj panowie się rozminęli. Co ma jedną zaletę – w sumie się uzupełnili tworząc pewną całość spójną merytorycznie”.

  Według mnie ta całość jest wewnętrznie sprzeczna, ale widzę, że stoisz na pozycjach rewizjonistycznych.

  „Oczywiście po odsianiu aspektów godnościowo-politycznych”.

  Widzę, że nadal masz problem z godnością. Człowiek nie jest jednowymiarowy, prócz interesów ma też godność. Polecam słynną książkę lewicowej socjolożki Marii Ossowskiej, „Ethos rycerski i jego odmiany”. Godność i honor to część świadomości klasowej stanu rycerskiego.

  Nic osobistego Bar Norte, staram się rozmawiać z tobą językiem ci zrozumiałym.

 103. geozak
  30 grudnia o godz. 19:48

  „Dodam ,że Henry Kissinger był twórcą Resetu I na początku Prezydentury Baracka Obamy co pośrednio spowodowało upadek samolotu w Smoleńsku”.

  Mógłbyś o tym coś więcej?

 104. Bar Norte
  30 grudnia o godz. 0:44

  Przeczytałem dzisiejsze oświadczenie premiera Morawieckiego „ws. słów Putina” – jak je zatytułował portal onet.pl.

  W swietle powyżej zamieszczonych przez Gospodarza fragmentów relacji „Komersanta” trudno tak nazwać oświadczenie Morawieckiego ponieważ nie odniósł się do wyżej zacytowanych „słów Putina”.

  Tak jakby obaj panowie się rozminęli. Co ma jedną zalętę – w sumie się uzupełnili tworząc pewną całość spójną merytorycznie.
  Oczywiście po odsianiu aspektów godnosciowo-politycznych.

  Zgrabnie to ujałeś, ale ja to biorę za zgrabność figuratywną. Jeszcze bowiem tak nie było, żeby tak było, żeby niejaki Morawiecki jakąś „spójność merytoryczną” wyprodukował. Nawet w połowie.

 105. @jobrave
  Nie od parady Putin wyciaga jakies drugorzedne „kwity”,nadajac im charakter „pierwszorzednych” a nie wspomina ani slowem o 17 wrzesnia.
  AC wygrala wojne a napadu na Polske od wschodniej strony w ogole nie bylo. Glos Putina jest slyszany na swiecie, glosy historykow nie.

 106. Mauro Rossi

  „Według mnie ta całość jest wewnętrznie sprzeczna, ale widzę, że stoisz na pozycjach rewizjonistycznych.”

  Najwyraźniej nie przeczytałeś zrówno stanowiska premiera wobec „słów Putina” jak i fragmentów wypowiedzi Putina zacytowanych przez red Passenta.
  Tak więc stoisz na pozycjach dyletanckich.

  W tym kontekście mnie dziwi twoja obrona narracji godnosciowej. W sumie w tej sytuacji nic ci innego nie pozostało.

 107. Polska jest juz tak” wzmozona patriotycznie”, ze nawet sluszne oburzenie bedzie potraktowane jako objaw oszolomstwa.Wobec „rewelacji” Putina nikt juz powaznie nie przyjrzy sie polskim pretensjom do odszkodowan wojennych a juz na pewno nie temu, kto je sobie przywlaszczyl. Nasi geniusze od polityki historycznej wlasnie otrzymali odpowiedz na swoje szarze i klucie szabelka misia.

 108. leon_b
  30 grudnia o godz. 17:38

  „Weźmy choćby Mińsk na Białorusi i Mińsk Mazowiecki”.

  „Mińsk na Białorusi” to po prostu Mińsk Litewski, gdzie urodził się Jerzy Giedroyć.

 109. Tanaka

  Chodziło mi o to, że obie wypowiedzi tworzą „pewną całość spójną merytorycznie” ale w sposób niezamierzony – niezależnie od intencji ich autorów. Chodziło mi o zbiezność przypadkową.
  Oczywiscie premierowi Morawieckiemu pewnie nie wpadło do głowy, że taki efekt osiągnie.

  Podałeś tekst rezolucji PE, jak sądzę przyjętej też przypadkowo, bo się jeszcze europosłowie po wyborach nie ogarnęli.
  Nie chce mi się w tej chwili szukać materiałów źródłowych ale przypominam sobie, że dyskusja nad ową rezolucją też byla kozacka – ze szczególnym uwzglednieniem europosłow z krajowej prawicy.
  Przypuszczam, że podobnie jak w przypadku premiera Morawieckiego też im do głowy nie wpadło jaki efekt ich rezolucja przyniesie.

 110. @ All
  Teraz konkretnie Durnie i Nieuki którzy tutaj pisujecie poprawnym stylistycznie polskim ale jednak przez wasze posty przemawia brak znajomości realiów tego świata czy historii czyli po prostu zwykła Głupota.Jesteście tak bezradni umysłowo jak Niemowlaki a pan Redaktor Daniel Passent nawet to wykorzystuje ta waszą bezradność umysłowa polegajacą na ograniczeniach abstrakcyjnego podejścia do tematu – Bezwzględnie.

  II RP trwała zaledwie 17 lat od chwili ustalenia granic i porządku konstytucyjnego – koniec kropka i podziwiam moich przodków ,dziadków rodziców i wszystkich którzy uczestniczyli w dziele odbudowy państwa i co dokonali w tym czasie.III RP mamy już 30 lat i nie jest w stanie przystąpić do projektów które można porównać z projektami realizowanymi w II RP.

  II RP zabrakło czasu – a już wcześniej dwaj śmiertelni wrogowie Niemcy i Rosja zawarli pakt w Rapallo ,że będą współpracować.To ZSRR wspólnie z III Rzesza łamali traktat Wersalski w podejściu do uzbrojenia III Rzeszy gdzie ZSRR udostępniał surowce poligony do ćwiczeń wojska na terenie ZSRR tym samym wspierały się dwa zbrodnicze reżimy.Potem jeszcze w dzień inwazji III Rzeszy na ZSRR szły pociągi z ZSRR z surowcami wspierającymi machinę wojenną Adolfa Hitlera.

  Dlatego takie fakty trzeba podawać dla ośmieszania Wołodii podając ile ZSRR po 17 września 1939 r wysłał Adolfowi Hitlerowi pociągów z surowcami i ile obozów koncentracyjnych z tych materiałów III Rzesza wybudowała.

  Ja już podaje gotowca Fake historyczny łatwy ,nośny i zrozumiały dla wszystkich – tory kolejowe bezpośrednio do Auschwitz to dostarczona ruda z okolic Kurska przez ZSRR.

  Ogłosiłbym te badania z okazji wyzwolenia 75 rocznicy Auschwitz i otym powinny drzeć sie cała prasa polska.W dodatku podałbym ,ze przy załadunku rudy pracował krewny Wołodii Putina..

  Porównajmy pomnik Lipskiego z torami do Auschwitz w czym uczestniczył krewny Wołodii .Tak wygladaja realia tego świata a nie pisanie tasiemcowych oswiadczeń czy zwoływań Rad Bezpieczeństwa.

 111. Bar Norte
  30 grudnia o godz. 20:08

  Mauro Rossi: „Według mnie ta całość jest wewnętrznie sprzeczna, ale widzę, że stoisz na pozycjach rewizjonistycznych”.

  Bar Norte: „Najwyraźniej nie przeczytałeś zarówno stanowiska premiera wobec „słów Putina” jak i fragmentów wypowiedzi Putina zacytowanych przez red Passenta”.

  Najwyraźniej przeczytałem i z pewnością oba stanowiska „nie uzupełniają się”, jak napisałeś. Gdyby tak było należałoby uzanć, że każdy z nich napisał 50 proc. prawdy. A 50 proc. prawdy historycznej w przypadku Rosji to wielkość niewyobrażalna. W przestrzeni medialnej „wykład” Putina w Petersburgu w żaden sposób nie funkcjonuje, nieoceniony red. Passent dopiero po 10 dniach go przetłumaczył. W mediach istnieje tylko to, co piszą największe tytuły, cytując niektóre wypowiedzi Putina wygłoszone teraz i kiedyś ― typowe pociski propagandowe. Z tym polemizował Morawiecki, a nie z „wykładem” Putina.

 112. Bar Norte
  30 grudnia o godz. 20:21

  „ obie wypowiedzi tworzą „pewną całość spójną merytorycznie” ale w sposób niezamierzony – niezależnie od intencji ich autorów. Chodziło mi o zbieżność przypadkową”.

  No a teraz kombinujesz jak kobyła pod górę. 🙂

  Przypadki to w kasynie.

 113. @ Mauro Rossi
  Mógłbyś coś o tym więcej ?

  Nie mogę Mauro podać więcej.

  Jednak każdy może sobie wyciągnąc wnioski jak niszczony był śp Prezydent Lech Kaczyński i jakie były powody , szczególnie przez Radka Twitera , mianował jego Ryży Donek gdyż zaimponował mu wiedzą na temat Resetu I (pamietasz słynnego Asmusa ) ,konflikt o bazę w Radzikowie która wstrzymał Barack Obama 17 wrzesnia ,potem dobra współpraca z krajami na Wschód od Polski których Reset I nie uwzględniał pełnej suwerenności a której orędownikiem był prof.Lech Kaczyński.Przed wyjazdem do Smoleńska jakże pogardliwe komentarze – gdzie ten on się pcha ,wszyscy pracują na rzecz pojednania z Rosją
  USA ,Niemcy ,Francja i Polska a ten frajer tylko przeszkadza itp,itp .W dodatku jeszcze chciał zablokować kontrakt gazowy Pawlaka.

 114. @woytek
  „Tu nie chodzi o żadną historię. Jak się ma własne problemy ale również magazyny bomb wodorowych , to można dowolnie interpretować historię i tak to robią mocarstwa.”
  Oczywiscie. W dzisiejszym swiecie wszystko jest na sprzedaz. Nie ma znaczenia czy sprzedajesz klamstwo czy prawde, bo jedno i drugie jest tylko towarem a nie wartoscia.Swiatem rzadza zasady marketingu i Putin doskonale to rozumie i wykorzystuje. Gdzie dzis jest poparcie dla Ukrainy, oburzenie za aneksje Krymu? Bylo, minelo. A Putin dalej na czele Rosji . Poparcie spada? No to przylozmy polaczkom nielubianym w Rosji a znowu wzrosnie. Podawanie sobie rak ze swiatem ponad naszymi glowami to przeciez nie pierwszyzna w Rosji. Zawsze tak bylo a my jestesmy tylko niepowaznym krzykaczem, ktory zaczyna wszystkich
  irytowac.

 115. Mauro Rossi

  „No a teraz kombinujesz jak kobyła pod górę.”

  Nie Mauro, to ty nadal nie jesteś wstanie skoncentrować się nie tylko na tym co czytasz ale i na tym co cytujesz.

  Po prostu rozwinąłem to co napisałem wcześniej a ty zacytowałeś:

  „Tak jakby obaj panowie się rozminęli. Co ma jedną zalętę – w sumie się uzupełnili tworząc pewną całość spójną merytorycznie.”

 116. @ Co powiedzial Putin i dlaczego? Kolejny temat zastepczy dla sklocenia Polakow. Wazniejszy od tego, kto zostanie prezydentem tego kraju. Ile jeszcze takich tematow wyplynie do wyborow?

 117. Putin robi PiSowi na rękę, a PiS jej nie cofa

  Faktycznie, nie widzę w tej rozgrywce przypadkowości, wręcz spójność merytoryczną. Putin – my wam zagramy polityką historyczną, to wam pomoże w kampanii prezydenckiej. PiS tę grę przejmuje i na własnym polu rozgrywa.

  Nic bardziej nie raduje Kremla niż rządy w Warszawie Prawa i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego niszczy jedność Unii Europejskiej – a to największy wróg Rosji na kontynencie.

  Rosja wie, że PiS-owi to odpowiada. Putin uwzględnił to w swych kalkulacjach. Liczy na to, że obecne zamieszanie będzie miało wpływ na wybory prezydenckie w 2020 r. Partia Kaczyńskiego postawi wyborców przed klarownym wyborem: „my, PiS – to Polska”, „opozycja to zdrajcy”.

  PiS apeluje o polityczną jedność i stanie murem za rządem. Jednocześnie PiS-owska maszyna propagandowa rozlicza opozycję: kiedy i który polityk poprzedniej władzy spotykał się z Putinem, co mówił i dlaczego obecny rząd jest patriotyczny, a poprzedni zdradliwy. Nie widać ze strony rządzących choćby śladu próby wypracowania wspólnego stanowiska z opozycją. Partia u władzy pokazuje, że na walkę o Polskę to ona ma monopol.

  Polityka historyczna PiS to nieustanne określanie, kto jest dobrym, a kto złym polskim patriotą. Ćwiczyliśmy to już przy ustawie o IPN, która narzucała pod karą więzienia obowiązek głoszenia polskiej polityki historycznej – najgłupszego dzieła legislacyjnego w dziejach obecnej administracji. Premier Morawiecki bronił go z oddaniem, a PiS wycofał się wstydliwie dopiero pod naciskiem USA.

  Historyczna ofensywa Putina jest przemyślana i dobrze zorkiestrowana. To prawda – prezydent Rosji kieruje ją głównie do swoich wyborców oraz do uczestników konferencji w Izraelu z okazji 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Ma ona zastąpić obchody polskie, na które nie został zaproszony. Wedle tej wizji ZSRR w latach 30. „walczył o pokój”, a faktyczną przyczyną wojny była konferencja monachijska w 1938 r. Rosja Sowiecka, „wyzwalając” Europę Wschodnią, ocaliła świat od dokończenia Holocaustu. Jest to teza w dużej części kłamliwa i nienowa. Premier Morawiecki na atak rosyjskiej polityki historycznej odpowiedział kontratakiem polskiej polityki historycznej.

  https://wyborcza.pl/7,75398,25554867,oskarzenia-kremla-to-prezent-dla-pis-putin-uwzglednil-to-w.html

  Kto lepiej ściemnia i miesza ciemnemu ludowi w głowie, ten wygrywa w polityce, na tym ciemny lud polega. Cóż tu pisać … piss on PiS.

 118. jakub01
  30 grudnia o godz. 20:05

  „AC wygrala wojne a napadu na Polske od wschodniej strony w ogole nie bylo. Glos Putina jest slyszany na swiecie, glosy historykow nie”.

  ― Alexander Ben Zvi, ambasador Izraela w Warszawie: „To Niemcy zaczęły II wojnę światową, a Polska była jej pierwszą ofiarą”.

  ― Rolf Nikel, ambasador Niemiec w Warszawie: „Stanowisko rządu federalnego. Pakt Ribbentrop-Mołotow służył przygotowaniu zbrodniczej wojny napastniczej hitlerowskich Niemiec przeciw Polsce. ZSRR wspólnie z Niemcami uczestniczył w tym brutalnym podziale Polski”.

  ― Georgette Mosbacher, ambasador USA w Polsce: „Hitler i Stalin zmówili się, by rozpocząć II wojnę światową. Polska była ofiarą tego konfliktu”.

  Najwyraźniej masz dziś gorszy dzień, może jutro będzie lepiej.

 119. Moim zdaniem wypowiedź Putina sprowokowana na zjeździe przywódców państw Wspólnoty Narodów przez rzekomo kłamliwą i nieporządnie napisaną rezolucję Parlamentu Europejskiego, to pyskówa, której celem jest zakrzyczenie rezolucji.
  Dużo lepsza taktyką byłoby zareagowanie spokojne, merytoryczne, czy częściowo merytoryczne, bez wielkiego szumu i sprawa by przyschła. Ta wzmożoność Putina rzucona szeroko na międzynarodową arenę jak na razie odbija się echem nie bardzo melodyjnym dla przywódcy Rosji.
  Pzdr, TJ

 120. *1705*
  30 grudnia o godz. 19:17
  Zofia Bąbczyńska-Jelonek jest znaną rusofilka i wybierze wszystkie fakty tak by jak najlepiej wskazywały o Rosji. Ma du zą wiedze , ale właśnie to skrzywienie powoduje, że nie jest to dobre źródło informacji historycznej.
  Oczywiści informując o faktach nie kłamie i podaje źródła.
  ZSRR wcale takim świętoszkiem jak ona pisze nie była , a Stalin jak mawiano „chytry Gruzin” kombinował jak rozszerzać swa władzę.
  Były pełne podstawy by obawiać się ZSRR – zresztą tego kraju obawiali sie znaczący politycy zachodni i wymielili sobie jak doprowadzić do wojny miedzy Niemcami i ZSRR by zlikwidować zarówno zagrożenie Radzieckie jak i Hitlerowskie. I właśnie z tej przyczyny powrała katastrofa światowa Ii wojna

 121. W związku ze znikaniem fragmentów Wikipedii:
  Israeli diplomat and author Yohanan Cohen, described Lipski’s discussion with Hitler, which took place on 21 October 1938, regarding the German plans to expel European Jews to Africa and subsequent remark, as „Characteristic of the kinds of things that had come to dominate the Polish establishment and public were comments by Jósef Lipski.”[4] Lipski responding to Hitler’s suggestions with „if he can find such a solution we will erect him a beautiful monument in Warsaw”.[4][5][6][7]

  Izraelski dyplomata i pisarz Yohanan cohen opisał dyskusję Lipskiego z Hitlerem, która miała miejsce 21 października 1938r. i dotyczyła niemieckich planów wypędzenia europejskich Żydów do Afryki, z uwagą: „Charakterystyczny dla rzeczy, które zdominowały polski establishment oraz publiczność był komentarz Józefa Lipskiego”. Lipski na sugestię Hitlera odpowiedział: „Jeżeli uda nam się znaleźc takie rozwiązanie, wystawimy mu piękny pomnik w Warszawie”.
  Osoby znające angielski zauważą, że ten fragment jest nieudolnie zredagowany ale co do sensu słów nie pozostawia wątpliwości. Skąd więc głosy o jego zniknięciu z Wikipedii?

 122. Bar Norte
  30 grudnia o godz. 20:47

  „Tak jakby obaj panowie się rozminęli. Co ma jedną zalętę – w sumie się uzupełnili tworząc pewną całość spójną merytorycznie.”

  Trzeci lub czwarty raz powtarasz tę samą tezę nie przedstawiajac na jej poparcie żadnych argumentów merytorycznych, tylko swoje odczucia, czyli co ci się wydaje. Na końcu wychodzi ci, w cudownej abstrakcji od faktów, że każdy ma swoją rację, napadający oraz napadnięty i obie te narracje uzupełniają się, o ile nie są komplementarne. To właśnie nazywam rewizjonimem historycznym. Być może z politycznych względów coś takiego ci pasuje, bo po marksowsku sądzisz, że prawda to marny interes i liczy się prawdziwy interes.

 123. maciek.g
  30 grudnia o godz. 20:58

  „Zofia Bąbczyńska-Jelonek „.

  Znana onuca, flanelowa.

 124. geozak
  30 grudnia o godz. 20:41

  „Nie mogę Mauro podać więcej”.

  To poprzestańmy na tym, dobrze tylko pamiętać, że reset zaczął się w październiku 2009 roku, zakończył dla USA w 2013. Dla Polski oznaczał tragiczne wydarzenia.

 125. hetajr ; 18.55
  „Punktem zwrotnym w stosunkach rosyjsko-niemieckich było przemówienie Józefa Stalina wygłoszone 10 marca 1939 roku ” – Wikipedia, wcześniej był Układ w Rapallo.

 126. Oj Mauro, myslisz, ze przecietny zjadacz chleba (szczegolnie w Rosji )slucha wypowiedzi ambasadorow w Polsce? Na tym polega dyplomacja aby podkreslic rzeczy oczywiste a przyjemnie przyjete w kraju, w ktorym dana ambasada sie znajduje.Ale to tylko dyplomatyczna uprzejmosc, malo znana naszym nowym dyplomatom nawiasem mowiac.
  Natomiast to co chlapnie przywodca z „ambony” pozostaje w swiadomosci chocby w jakiejs szczatkowej formie. I o to chodzi. Ta szczatkowa forma pamieci w przypadku wypowiedzi Putina bedzie swiadomosc, ze cos z ta Polska jest nie tegos w kwestii wojny i „wogle”.
  Zreszta, to wypowiedz, ktorej nadaje sie zbyt wielkie znaczenie. Ot taka zagrywka, o ktorej jutro wszyscy procz Polakow zapomna. A ambasadorowie jakies stanowisko przeciez musieli zajac. No to zajeli. Takie jak w podrecznikach wspolczesnej historii. Jakie inne mieli?
  Mam gorszy dzien a jutro niestety bedzie jeszcze gorzej ale zawsze mowilam aby sluchac w kwestiach polityki wschodniej tego co mowi B.Lagowski. Ale kto by tam sluchal medrcow?

 127. Mauro Rossi

  „Trzeci lub czwarty raz powtarasz tę samą tezę nie przedstawiajac na jej poparcie żadnych argumentów merytorycznych”

  Mauro, zachęciłem cię do starannego przeczytania przetłumaczonych przez red Passenta fragmentów wypowiedzi Putina oraz oświadczenia Morawieckiego w tej sprawie. Jak przeczytasz to zrozumiesz o co chodzi.

  Wybacz ale streszczał ci felietonu red Passenta i oswiadczenia Morawieckiego nie będę bo mi się nie chce.
  To już by były kpiny a nie dyskusja.

 128. Jak Kuba Bogu tak Bóg Kubie.
  II Wojna zaczęła się w Monachium. Z sąsiadem można się lubić lub nie, z sąsiadem trzeba mieć interesy. Od początku ery wolności, nie słyszałem w Polsce ani jednego słowa rzetelnej prawdy o Rosji, a Prezydenta Putna nazywano Hitlerem. Czego można więc oczekiwać? Na terenie Polski buduje się amerykańskie bazy rakietowe skierowane przeciwko Rosji. Czemu się więc dziwić? Tym bardzie, że ponad 1000 baz Kartelu US/NATO otacza Rosję ze wszystkich stron. Ruscy nie zawsze są głupi i nie przewidujący.

 129. Panie Nizinierze Gełozad,
  Dobrzy ży już Pana wypuścili. Ja wim jak to jest. Pewni baba Pana pudała na lyczeni. Mie tyż. I tyż mie zawiezły du szpitalu sykiastrycznegu tylku ży w Radzynie ani tak jak Pana w hamerykańsku. Bynajmiej żarcie miał |Pan dobre bu z Radzynia Tusk szysku wywiez i ubekrad. A i tak my tam pili bu bez oknu na sznurku my sy ciongli. Niech baby za mocnu ni biji ino tak żyby do siedym dni leżała bu jak dłuży to zara Pana bierom do Sondu.
  Pienkni Pan piszy. Ud razu widać ży Prawdziwy Poljak Katolik jak ja a ni jakis Lewak Francuwaty i Cymbał Zmywakowski i Duryń Durnowaty i Niełuk i Niemuwlento Małe. I bynajmiej Prawdziwe Historjem Polske |Pan zna! A wiele razy ja tem Durnym Debilom Debiluwatym tłumaczył na tem bloku jaka je PRAWDA i zrozumjał ktureńś? A takiego ***** zrozumjał. Dalij breszy pu swojemu jedyn z drugiem ali bynajmiej te mondre co tu patrzajom tyż si cuś duwiedzom i zrozumioł.
  I na żydy nich Pan uważa bu une nie lubiom PRAWDY oj ni lubiom!

 130. Mauro Rossi
  30 grudnia o godz. 20:54

  Raczej ty masz gorszy dzień. Albo i życie.

  „AC wygrala wojne a napadu na Polske od wschodniej strony w ogole nie bylo”

  To jest jakubkowa kwintesencja mowy Putina, a nie jej własny głos. Nie mogła tego ująć w cudzysłów, bo to nie był cytat. Zdrowia, szczęścia i szybkiego zamęścia.

 131. Psychiatrzy Geozadka nie znają polskiego stąd jego obecność na wolności i -tym samym – na blogu. Teraz wiadomo, dlaczego unika polskich lekarzy.

 132. @ Mauro Rossi

  Jak pracowano nad Resetem II i jak potem wykorzystała to sprytnie Dobra Zmiana.

  Wybory niespodziewanie wygrywa Donald Trump ,powszechny szok ośrodkow liberalnych i potem przyjeta linia ataku ,ktoś mu pomógł w tym i wskazano Rosjan.

  Jak zwykle w tradycji nowych Prezydentów USA w ostatnim 30 -leciu następuje Geo -polityczne szkolenie nowego Prezydenta przez speca Henrego Kissingera .Tak jest tym razem i z Donaldem Trumpem spotyka sie on kilkakrotnie.Eatablishment liberalny zastanawia sie dlaczego taki madry profesor spotyka sie w ich mniemaniu z Głupkiem. Efekt rozmów jest taki ,że sekretarzem stanu zostaje mianowany bardzo bliski znajomy Putina oraz serdeczny przyjaciel Sieczkina Rex Tillerson
  – obydwaj znajacy sie od lat zajmujacy się ropą i gazem.W Moskwie ma być ulokowana na Ambasadora znajomy starego Henrego .

  29 czerwca 2017 do Moskwy przybywa Henry Kissinger na osobiste spotkanie z Władimirem Putinem .Rozmowy się toczą w cztery oczy a czasem dopuszczany Sieczkin.Proponowany jest Reset II .Główna stawka to podział zysków z ropy i gazu nowa strefa wpływów zas amerykański warunek Rosja bedzie sojusznikiem USA w rozgrywkach z Chinami.Pikanterii nadaje fakt ,że podobny pakt zawarł Henry z Chinami aby popierały USA w rozgrywce z ZSRR.
  Takimi sprawami jak Polska należy przypuszczać nie zawracano sobie głowy gdyż USA potwierdzały wiodąca rolę Niemiec w Europie srodkowej i zostawiały ta sprawę do bezpośredniej współpracy Rosji i Niemiec.

  Władymir Putin odrzucił propozycję Henrego stanowczo i nawet nie pomogły rozmowy Henrego z Szojgu i Sieczkinem.

  Stary Henry spotykał sie z Wołodią kilkanascie razy i to całe szczescie ,że poznal mentalnosc KGB – owca i nie sa tożarty .Jedyna taktyka to uporczliwe osłabianie poprzez cene ropy i gazu oraz angażowanie jego w nic nie znaczacych dla Rosji konfliktach .

  W lipcu do Polski przyjeżdża Donald Trump – wczesniej jest spotkanie Giulliani z Kaczyńskim.
  Prezydent Andrzej Duda zwoluje Prezydentow od Baltyku po Adriatyk rynek prawie 100 mln konsumentów i jest o czymś rozmawiać.

  Polska wykorzystuje sytuację osłabiania Rosji poprzez niska cene gazu i ropy oraz blokadę przez USA projektów gazowych Rosji .Robi to bardzo umięjetnie wygrana z dostepem do Opal ,wzrost odbioru LNG ,rura duńska połaczenie gazowe z Ukrainą i południem Europy.Końcowym efektem blokada Nordstream II przez USA w czym politycznie Kongres USA opierał sie przede ewszystkim na głosie Polski. Pierwszy efekt zmian po odmowie Putina jest zwolnienie Rexa Tillersona już w 2018 r gdyż przestał być potrzebny – upadł Resat II ,zas do rozgrywki z Kagiebistą Putinem był potrzebny człowiek CIA – Pompeo .

  Do akcji rusza też Lobby wojskowe i wymyślają oś barier wojskowych Bukareszt – Warszawa która przetnie możliwość powstania ewentualnej osi Paryż- Berlin – Moskwa tak aby nie była atrakcyjna dla Chin . Dobra zmiana wygląda na to ,że ma dobry Biały wywiad gdyż natychmiast zareagowała po fiasku Resetu II – widzac szanse do wzmocnienia pozycji gospodarczej i wojskowej a na polityczną przyjdzie czas po spotkaniu z Napoleonem Francji Macronem w m-cu lutym kiedy zaproponuje się mu budowe 2 elektrowni atomowych – dodam za pieniadze francuskie i niemieckie.

 133. @pombocku
  Tu czesto panuje zasada, ze wobec braku argumentow wrzuca sie kamyki do cudzego ogrodka lub pali glupa udajac niezrozumienie tekstu z powodu powiedzmy braku znakow diakrytycznych. Widze, ze ta metoda typowa dla LA coraz bardziej sie rozpowszechnia i blog staje sie takim LA bis, zreszta z niewiadomych przyczyn coraz chetniej odwiedzanych przez blogowiczow z LA. Czyzby TWA juz tak siebie samych mialo dosyc, ze zaczyna uciekac na sasiednie blogi?

 134. @ Mauro Rossi

  Dlaczego Wołodia tak atakuje Polskę a ja się ciesze ,ze ma powody ?

  Co spowodowała Dobra Zmiana :

  Wzmocniła stanowisko przetargowe Białorusi ,Ukrainy w nacisku gazowym,gospodarczym na te kraje przez Rosję.

  Białoruś połaczona rurociągiem z Polską, przekop mierzeji Wiślanej i port w Elblągu gdzie część nabrzeża można rentować nawet niską ceną Białorusi i to bedzie jej dostęp do morza,via Bałtica biegnąca przy granicy z Białorusią to szansa dla niej podobnie jak trasa kolejowa która umożliwi Bialorusionom wejscie do Europy południoweji wkrótce olbrzymie lotnisko CPK gdzie mogą ladowac i Chińczycy do wsparcia Bialorusi.Dodam ,że CPK ma istotne znaczenie strategiczne dla całego regionu Europy srodkowej z Mińska do niego to bedzie jazda 3 godz.

  Dzieki polityce energetycznej Dobrej Zmiany Ukraina wygral spór z Rosją prawie $ 3 mld zaległej wypłqaty oraz Rosja jest zmuszona zawrzec nowy kontrakt gazowy z Ukraina gdyż wstrzymano
  Nordstream II.W dodatku polaczenia gazowe Ukrainy i Polski uniemożliwiają szantarz dostaw gazu dla Ukrainy.

  Nie wspomnę już mocne wejscia baz USA do Polski oraz NATO w krajach Bałtyckich.

  Dlatego leniwcy z PO realnie nie mogli prowadzić właściwej polityki gdyż nie mieli tych narzedzi co stworzyla i tworzy Dobra Zmiana.

  Dla Polaków przecietnych zjadaczy chleba upadek Resetu II oznacza same zyski przy stacjach benzynowych .Cena ropy i gazu bedzie niska gdyż trzeba KGB- iste odciać od zysków z ropy i gazu.

 135. Do akcji rusza też Lobby wojskowe i wymyślają oś barier wojskowych Bukareszt – Warszawa która przetnie możliwość powstania ewentualnej osi Paryż- Berlin – Moskwa tak aby nie była atrakcyjna dla Chin . ”

  Mój komentarz
  Straszne geopolityczne bzdety na okolicznośc dobrej zmiany głoszone.
  Pzdr, TJ

 136. Swoje słynne kwestie Putin wypowiedział 19 bm., ale reakcje zw. czynników oficjalnych pojawiły się grubo po tym zdarzeniu. Gdyby stało się tak za rządów PO-PSL, czy innej ekipy niemiłej kaczymdupkom, tzn. nie byłoby natychmiastowej reakcji, możemy sobie wyobrazić, co by się działo, jakie armaty zostałyby wytoczone przez pisdziarnię, jakie oskarżenia, posądzenia o tchórzostwo, uległość, kolaborację i zdradę. To, co w wypadku innych byłoby tym właśnie, w wypadku PiS i w jego własnej interpretacji jest czymś zgoła przeciwnym.
  Natknąłem się na „Politykę na ostro”, to program publicystyczny w „PolsatNews”, występowała tam jakaś stara i megierowata gidia, czyli pisówka. Byli tam też goście z opozycji, którzy zarzucali PiS opieszałe reakcje na dictum Putina. Pisówka odpowiedziała, że żadna to opieszałość, lecz doskonale przemyślana gra dyplomatyczna, że wstrzymywano się z reakcją, czekając na dalsze kroki przeciwnika. W tym samy tonie wypowiada się reszta pisdziarni, sławiąc wyrafinowanie owej gry.
  Ktoś z PO wytknął PiS, że sprowadza węgiel z Rosji i to coraz więcej i przypomniał, że za to samo PiS ostro jedźiło po rządzie Tuska, że finansuje w ten sposób reżim Putina. Pisówka, niczym tu Mauro Rossi, odpowiedziała, że w Bełchatowie wydobyto 40 mld. węgla brunatnego i że nie tylko z Rosji się sprowadza i jeszcze zrugała platfusa za to, że teraz, kiedy Polska stoi w obliczu sowieckich ataków, on zajmuje się takimi głupotami. Nie obejrzałem do końca w obawie, że pisówka przywali mu jeszcze pińcet plusem, ośmiorniczkami, zegarkami Nowaka i zbrodnią smoleńską, czyli że na temat.

 137. MietykPisieluk_Poljak.Katolik!
  30 grudnia o godz. 21:30
  Panie Nizinierze Gełozad,
  Niech baby za mocnu ni biji ino tak żyby do siedym dni leżała bu jak dłuży to zara Pana bierom do Sondu.

  Mój komentarz
  Tak jest jobrave, babę należy bić do siedmiu dni zwolnienia, bo inaczej psychiatryk i na sznurku butelki z wudkom trza bendzi ciongnonć.
  Czy to rzeczony zapamięta?
  Pzdr, TJ

 138. A teraz zastanowię się, co Putin chce osiągnąć. Wydaje mi się, że car (tak, tylko małą literą) Nowej Rosji chce kontynuacji obecnych rządów w Polsce. Skółcone Zadupie z Europą można obsrywać bez końca dla własnej korzyści. W ten to prosty sposób Zadupie będzie zajęte obroną własnej dumy, a Europa nie kiwnie paluszkiem.
  Chcę też zwrócić uwagę na to, że Ruscy fetują nie tyle pokonanie Niemiec (bez aliantów raczej by się to nie udało, ale dajmy temu spokój), ile narodziny (odrodzenie) imperium. Nie ma w historii tego typu zdarzeń absolutnie nic do rzeczy sposób sprawowania władzy w imperium. Teraz Rosja jest słaba, co mówi nam idiotyczne wystąpienie Putina, który daje wykład z „historii”. Komu? Prawdziwym zagrożeniem dla Ruskich są Chiny, które w przyszłości mogą zająć pół Rosji bez jednego wystrzału. Mogą być ich sąsiadami tuż za Wołgą. Jak Ruscy mogą tego nie pamiętać? Właśnie, plemię bez prawdziwej pamięci, ginie.

 139. maciek.g
  30 grudnia o godz. 14:07

  Lubicz56
  30 grudnia o godz. 10:43
  „To co piszesz ma sens. Od polityka prawdy historycznej się nie dowiesz.
  Tę prawdę trzeba samemu uzyskać , a to nie jest łatwe zadanie bo nawet tzw profesorowie od historii kłamią ja najęci.”

  Dlatego został ukuty termin „polityka historyczna”…… a w przypadku Putina dodatkowo nie należy zapominać że to były oficer KGB.
  Jego „stalinizm-bis” to ogromne nakłady na unowocześnienie armii (z sukcesem) zostały okupione zapaścią gospodarczą i trzeba to narodowi jakoś wytłumaczyć.
  Na arenie międzynarodowej też trzeba pilnie pokazać inną
  „nie-stalinowską gębę” a przy okazji jednych skłócić ze sobą, innym się podlizać………KGB-owski majstersztyk, jak w rosyjskim przysłowiu „Ryba widzi nie haczyk, a przynętę.”
  Ciąg dalszy nastąpi a obecna władza w Polsce sobie z tym nie poradzi…..dlaczego?…bo sama po mistrzowsku prowadzi „politykę historyczną” która pasuje Putinowi do takich ataków.

 140. Piotr II
  30 grudnia o godz. 22:25
  Poczytaj jak Giertych widzi sprawę

  https://www.rp.pl/Dyplomacja/191239962-Giertych-Putin-testuje-kto-stanie-po-stronie-Polski.html

 141. Podziękowanie dla pana red. Passenta, że przytoczył duże fragmenty „wykładu”, bo na ogół nasze media ograniczają się do inwektyw i czytelnicy w swoich komentarzach też. Ale jedna uwaga: to nieprawda, że „wszystkiemu winna Polska”, jak pan pisze. Oglądałem relację tego wystąpienia w rosyjskiej TV i Putin starannie podkreślał, że Polka nie była wtedy żadnym wyjątkiem jeśli chodzi o antysowietyzm czy antysemityzm.

  A teraz własny interes. Zadałem sobie trud zamieszczenia komentarza do tekstu p. Adama Szostkiewicza, który przy każdej okazji powtarza slogany o wolności wypowiedzi i braku cenzury, w przeciwieństwie do zbrodniczego Putina. Ale mój wpis spłynął do ścieku. Oto on:

  Czy tytuł „Niech się Rosja powstrzyma od grania kartą antysemicką przeciwko Polsce” oznacza prośbę, czy może groźbę? Groźba byłaby niestosowna, tak samo jak i prośba. Bo dlaczego gracz, którego bardzo chcemy ograć, miałby się powstrzymać od użycia mocnej karty, którą ma w ręku? A ma ją nie tylko Rosja. Wczoraj rzeczniczka rosyjskiego MSZ Zacharowa powiedziała „oczywistą oczywistość”: Rosjanie nie odkryli jakiegoś tajnego, nieznanego dotąd archiwum, lecz zacytowali zaledwie kilka dokumentów polskich, niemieckich, francuskich, które zdobyli w Berlinie w 1945 r. i które były i są znane nie tylko historykom. Fakt, że Rosjanie wyciągają te kwity dopiero teraz, nie wynika, jak twierdzi pan redaktor, z tego, że „Gdy Rosja ma kłopoty w polityce międzynarodowej, lubi uderzyć się w polskie piersi.” Bo Rosja nie ma teraz kłopotów większych, niż miała 4-5 lat temu, a wręcz przeciwnie – te kłopoty są mniejsze. Nie wynikają też z tego, że Putin obraził się z powodu niezaproszenia go na rocznicę wyzwolenia Auschwitz, co było motywem przewodnim „Loży prasowej” (29.XII). Gdyby polscy komentatorzy czerpali swoją wiedzę o Rosji nie tylko ze źródeł zachodnich, ale „zniżyli” się do posłuchania lub poczytania wypowiedzi polityków rosyjskich w oryginale, to by wiedzieli, że Rosja rzeczywiście zaczyna swego rodzaju kontrofensywę z powodu coraz częstszych prób na Zachodzie stawiania znaku równości między ZSRR i III Rzeszą. A Polska w tym przepisywaniu historii ma swoje niechlubne zasługi, czego wyrazem jest likwidowanie wszelkich pomników upamiętniających poświęcenie i śmierć żołnierzy radzieckich – nie tylko Rosjan przecież. Bardzo dbając o swoją pamięć historyczną, depczemy ich uczucia. Nie rządu rosyjskiego – chociaż jego też – ale przede wszystkim prostych ludzi, których przodkowie leżą w polskiej ziemi, która często przedtem była niemiecka, a stała się polska tylko za cenę ich śmierci.

  Polska w tej wojnie nie ma szans na zwycięstwo. Bo nie ma armat, tzn. dokumentów, które Rosjanie mogą publikować wg potrzeb. One tylko w Polsce traktowane są jako „kłamstwa Putina”. Na Zachodzie już niekonieczne. Bo nawet tam tylko leniwi i gnuśni nie widzą, że Polska jest wściekle antyrosyjska i na wszystkich forach unijnych i światowych robi wszystko, co w jej mocy, by zaszkodzić Rosji. Nawet jeśli sami ponosimy przy tym wielkie straty. Nie mamy też liczących się sojuszników. Żydzi poprą raczej Rosję, niż nas. Po ostatnich amerykańskich sankcjach wobec firm uczestniczących w budowie NS2, a które uderzyły przede wszystkim w Niemcy, nie możemy też liczyć na poparcie ich i innych krajów, które chcą normalizacji stosunków z Rosją.

  PS. Sytuację stosunków polsko-rosyjskich przedstawia taki oto rysunek satyryczny (autora nie pamiętam): wzdłuż płotu idzie łobuziak i kijem drażni dużego i złego psa znajdującego się za ogrodzeniem. Nie zauważa, że za parę kroków w płocie brak kilka sztachet.

 142. maciek.g
  30 grudnia o godz. 22:29
  „Poczytaj jak Giertych widzi sprawę
  https://www.rp.pl/Dyplomacja/191239962-Giertych-Putin-testuje-kto-stanie-po-stronie-Polski.html

  Giertych nie jest moim ulubionym politykiem (byłym?) ale tu się z nim zgadzam.

 143. BWTB
  ” Mnożą się bezrozumne i idiotyczne rekonstrukcje wojny, gdzie jest kupa huku i czerwonej farby, co młodzi odbierają jak kolejną grę komputerową bez konsekwencji.”
  Za pociagajacy mlodych obraz wojny odpowiadaja przede wszystkim zidiociale do potwornosci amerykanskie produkcje filmowe. Gdzie wojna to nie tylko fajna, meska przygoda, ale smierc jest zawsze w imie celow wyzszych i w obronie ojczyzny. No i ten „dobry” nigdy nie ginie. Czyli typowe, megalomanskie , patetyczne i klamliwe nawijanie makaronu na uszy mlodych, ktorzy uzbrojeni w taka wiedze pchaja sie do ojczyznianych wojenek w Iraku czy Afganistanie zazdroszczac tym co to dla ojczyzny latali po wietnamskim buszu lub zrzucali napalm. (Tamta mlodziez palila karty powolania do wojska ale o tym sie nie mowi). Te wszystkie „Plutony” czy „Lowcy jeleni”, to jest w istocie „lowienie jeleni”. Jelen przekonuje sie o tym dopiero jak wraca bez nog z tej „przygody” albo i z nogami ale bez mozgu, najpierw wypranego w wojsku, gdzie najlepszy jest tepy osilek wrzeszczacy „yes sir”, a potem przez spoleczenstwo, ktore ma w dupie jego „zaslugi” dla ojczyzny. Mizerny zasilek i robota za jakies grosze, bo na ogol mieso armatnie ma slabe wyksztalcenie. Dla baby bohater zmywajacy gary w Mc Donaldzie to tez juz nie bohater, adrenaliny brak w szarej, skrzeczacej rzeczywistowci. Nic dziwnego, ze taki koles strzela sobie w koncu w leb. Okazuje sie, ze wiecej zolnierzy z bylych misji zginelo smiercia samobojcza po powrocie niz w akcjach. Ale te wszystkie „Rambo” rozpowszechnia sie po calym swiecie od pol wieku! Nawet relacje na zywo z wojen nie oddaja jej grozy, bo postrzgane sa przez filtr oglupiajacej kinematografii glownie amerykanskiej ale nie tylko. Moje pokolenie, to pierwsze powojenne mialo zbyt duza stycznosc z prawdziwymi obrazami wojny, dlatego nie uleglo temu idiotyzmowi. Obecne pokolenie zaczyna marzyc o jakiejs wojnie, w ktorej wreszcie mogloby tez tak jak powstancy warszawscy.
  Oczywiscie pod warunkiem, ze po akcji sie pojdzie na caffe latte.

 144. tejot
  30 grudnia o godz. 22:16

  Różni te baby som. Jedne letko stuknisz i już cała we sinikach a inne nieraz i pinć razy musisz naklaść żyby jej wargie rozbić albu nosa. A Miśku Bałabuszczak z naszy wjoski mjał take babe cu chora była na usteporoze ży koście słabe som i sie łomiom. Raz jom kopnuł tylku raz i jij midnice złomał na puł to na rok du szpitalu poszła a un du wienźnia a jak wyszeł to si rozwjodli, a druge babe to sy znowu wzion za silny na niegu i una jemu złomała nos i renkie i dobrzy ży bynajmiej usteprozy ni mjał bu by mu mjednicy tyż rozpiżyła.

 145. Całą odpowiedzialność za wynik wojny i ofiary ponosi ten, kto łamiąc umowy międzynarodowe, wkracza na teren obcego państwa i morduje jego obywateli.
  Kierując się tymi kryteriami , znamy wszystkich agresorów po imieniu.
  Tylko politycy mocarstw nie akceptują tych klarownych i prostych zasad.
  Prezydent Putin należy również do tych „praktyków”, którzy tworzą fakty, a później je interpratują. Małe państwa mogą sobie tylko pogadać i indoktrynować własne narody , opowiadając bałamutne wersje własnej historii. Małe państwa powinny się jednak starać, aby na ich czele stali ludzi zrównoważeni emocjonalnie i prowadzący politykę zgodną z potencjałem ekonomicznym i militarnym kraju, którym kierują. Wasale i oszołomy kończą zawsze na śmietniku historii.
  Polityka obecnych elit została ośmieszona przez „praktyków” politycznych.
  Polityka historyczna to jest bałamatnu knot , za uprawianie jej w formie literackiej twórczości można dostać Nobla, ale uprawianie jej na forum międzynarodowym jest bardziej ryzykowne.

 146. Tomasz Siemoniak:

  Macierewicz tak podejmował w 2016 Dana Rohrabachera „ulubionego kongresmena Putina”, zresztą jadącego prosto z Moskwy. Będącego w bliskim kontakcie ze szpieg Marią Butiną (było to w jej akcie oskarżenia w USA). Niesłychane, że Macierewicz jeszcze śmie teraz atakować innych. Dno!

 147. @woytek
  „Małe państwa mogą sobie tylko pogadać i indoktrynować własne narody , opowiadając bałamutne wersje własnej historii. Małe państwa powinny się jednak starać, aby na ich czele stali ludzi zrównoważeni emocjonalnie i prowadzący politykę zgodną z potencjałem ekonomicznym i militarnym kraju, którym kierują.”
  Holandia, Szwajcaria, Izrael, mozemy tylko pozazdroscic znaczenia na arenie miedzynarodowej tym malym panstwom, do ktorych wcale nie nalezymy. Jestesmy krajem sredniej wielkosci, ktory zamiast warczec na sasiadow powinien wykorzystac swoje polozenie i usadowic sie pomiedzy wielkimi jak paczek w masle. Sa sytuacje kiedy nawet maly moze byc jezyczkiem u wagi.

 148. Bar Norte
  30 grudnia o godz. 20:21

  Nie wiem co masz na myśli mówiąc o „merytorycznej całości” nawet niezamierzonej ze strony Morawieckiego. „Całość” w ogóle nie wydaje mi się możliwa, z prostego powodu: Morawiecki nie jest w stanie powiedzieć w polityce czegokolwiek poważnie, ze zrozumieniem tematu i nieprostacko.
  Jak się czyta tekst rzeczonej rezolucji UE, widać wyraźnie, że mało kto poza wybranymi europosłami, niewątpliwie z Polski i może jeszcze z jakichś drobiazgów, bliżej się z nim zapoznał i zastanowił nad sensem tej produkcji. W samym tekście, wprost, pojawia się jak magiczna kukiełka z pudełka postać rotmistrza Pileckiego. Nikomu w Europie nieznana poza wąskimi kręgami nad Wisłą. Rotmistrz musi mieć jednak nadzwyczajne znaczenie dla „pamięci Europy o przeszłości” skoro występuje w rezolucji temu poświęconej. I musi to także być postać na miarę Hitlera ze Stalinem, którzy są wymieniani bezpośrednio. Pilecki jako anioł, a dwaj pozostali jako diabły.
  Europosłowie z większości krajów, nic o Pileckim nie wiedząc, pod nim się podpisali. Gdyby zamiast tego nazwisla pojawił się Wincenty Kadłubek, zagłosowaliby na Kadłubka.
  To w sumie drobniejsza uwaga do rezolucji. Pokazuje jednak jak się takie teksty smaży. Poważniejsze zapisy w niej pomieszczone, to osobna sprawa i nimi się zajął Putin.

 149. @Adam 100
  Ambasador USA bynajmniej nie stanela w obronie Polski ale po prostu
  opowiedziala sie po stronie historycznych faktow. Ale od tego jest sie dyplomata aby zrobic to w sposob, ktory wyglada na obrone wiernego sojusznika. Amerykanie zreszta moga sobie pozwolic na krytyke Putina, co im w prowadzeniu interesow z Rosja nie przeszkadza. Ambasador Izraela w ogole nie odniosl sie do wypowiedzi Putina jedynie oglednie stwierdzajac,ze ” „To Niemcy zaczęły II wojnę światową, a Polska była jej pierwszą ofiarą”. A to ci rewelacja, no! A Rolf Nikel,( ambasador Niemiec w Warszawie: „Stanowisko rządu federalnego. Pakt Ribbentrop-Mołotow służył przygotowaniu zbrodniczej wojny napastniczej hitlerowskich Niemiec przeciw Polsce. ZSRR wspólnie z Niemcami uczestniczył w tym brutalnym podziale Polski”.) tez sie szczegolnie nie ujal za Polska. Raczej wykorzystal okazje do przypomnienia, ze nie tylko Niemcy nalezy obwiniac za te wojne, bo Ruscy tez dobrzy, teeez dobrzy.

 150. Dlaczego Gruzja jest pomijana skuli II WŚ. Wszak nie jest tajemnicą kto otruł kawiorem Lenina. Tak sobie myślę,że gruziński ślad powinien być elementem wykładu…

 151. geozak; 19:30 pisze.

  Koniec roku a to wyjątkowy rok dla mnie z wielu powodów a najważniejszy ,że jestem szczęśliwy
  że w końcu Polska i Rodacy zaczynają się upodabniać się w części do społeczeństwa amerykańskiego wybierając w wyborach Przywódców którzy dbają realnie o ich interesy.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  https://strajk.eu/swieta-i-nowy-rok-w-usa-znaczone-masowa-bezdomnoscia/

  Dziadku , dziadku i z czego tu się tak cieszyć , jeżeli Polska ma się tak upodabniać
  to trzeba płakać i tylko płakać.

 152. @Black
  Amerykanska megalomania jest dla mnie kompletnie nie do strawienia. To kraj, ktory jest przekonany (albo byl do niedawna), ze swiat o niczym innym nie marzy jak tylko o tym aby byc jedna, wielka Ameryka! Zawsze powtarzalam, ze amerykanizacja zycia i przyswajanie sobie ich kultury bokiem wyjdzie kazdemu. Bo to kult bogatych, bialych, uzbrojonych i cynicznych. Kraj nieprawdopodobnego zaklamania, tandety i blichtru. We mnie budzi szczere obrzydzenie. Moja rodzina niedawno wyniosla sie z niegdys slicznego Fresno w Kalifornii, bo miasto stalo sie ostoja narkomanow i bezdomnych koczujacych w namiotach niemal na kazdej ulicy. USA to bankrut ale nie mogacy zbankrutowac skoro zadluzenie jest w rodzimej walucie. Wujek FED zrobi abrakadabra i z powietrza wyciagnie dowolna ilosc kasy. Tyle, ze pustej, bo zaden realny wytwor czy usluga za tym nie stoi. Masz racje. Nasladujmy USA, a skonczymy jeszcze gorzej, bo nasze dlugi tez nie w zlotem ale w USA $.

 153. Tanaka

  „Nie wiem co masz na myśli mówiąc o „merytorycznej całości” nawet niezamierzonej ze strony Morawieckiego.”

  Niezrozumiałeś mnie. Nie chodziło mi o wypowiedź Morawieckiego tylko o zsumowanie obu wypowiedzi.

  W świetle fragmentów zamieszczonych przez Putin nie negował paktu – Ribbentrop Mołotow – choć jak zaznacza red Pasent nie wspomniał o 17 września. Natomiast zwrócił uwagę ów pakt poprzedziły liczne konszachty z III Reszą państw, które w rezolucji PE pietnują Rosję za to – w tym RP.
  I tę całą argumentację Morawiecki pominął np nie odnosząc się nawet słowem do kwestii Zaolzia – tak jak Putin do 17 września. Natomiast skupił się wyłącznie na piętnowaniu paktu Ribbentrop Mołotow. Zgodnie zresztą z propagowaną przez siebie polityką historyczną uznającą go za jedyną przyczyne wojny. Krótko mowiąc poszedł po najmniejszej linii oporu.
  To przypominało w sumie dyskusję Friko i Koko. To miałem na mysli pisząc o rozminieciu się tych dwóch narracji.

  Ale w sumie gdy złozy się te obie wypowiedzi, oczywiscie oczyszczając je wcześniej z akcentów godnościowych, to otrzyma się „pewną całość spójną merytorycznie” odnoszącą się do wybuchu II Wojny Światowej. To co pominął Putin dodał Morawiecki a to co pominął Morawiecki wcześniej zaprezentował Putin.

  Jesli chodzi o rezolucje PE to one zwykle są dość eklektyczne, bo dla uzyskania wiekszości wlepia się do nich postulaty poszczególnych frakcji. I z tego mozolnie uciera jedną całość.

  W kraju podnosi się w związku z polityką historyczną głównie kwestię Pileckiego czy stalinizmu pomijając np taki zapis rezolucji:

  „(PE) potępia fakt, że ekstremistyczne i ksenofobiczne siły polityczne w Europie coraz częściej uciekają się do przeinaczania faktów historycznych i posługują się symboliką i retoryką, która przywołuje na myśl aspekty propagandy totalitarnej, takie jak rasizm, antysemityzm i nienawiść wobec mniejszości seksualnych i innych mniejszości”

  Abp Jedraszewski ręce by nad tą rezolucją załamał gdyby sie tego fragmentu doczytał.

 154. @Black
  Pani Georgette Mosbacher uosabia dla mnie wszystko to, co w USA najgorsze. Nawet ambasadora z jaka taka klasa nie wyslano do Polski ale kogos, kto ma jedynie takie ambicje, za to kompetencje zalosnie mizerne, a ich brak nadrabia tupetem i typowo amerykanska arogancja.

 155. Tanaka

  Autokorekta

  Trzecie zdanie komentarza powinno brzmieć

  „W świetle zamieszczonych fragmentów Putin nie negował paktu – Ribbentrop Mołotow – choć jak zaznacza red Pasent nie wspomniał o 17 września.”

 156. @PS.
  Dla USA jestesmy wyspa Hula Gula. W koncu Polak to tez Murzyn, tylko, ze bialy.

 157. jakub01; 0:36.

  Nic dodać nić ująć , wszystkiego najlepszego w nowym roku.

  https://www.youtube.com/watch?v=ICfue4iDseU

  W Neapolu mieszkałem kilka lat stąd mój sentyment do tego miasta
  dzisiaj będę żegnał stary a witał Nowy Rok we włoskim nightclub.
  Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, trzymaj się.

 158. Sowiecka wizja historii wyssana z putinowskiego qTASSAa.

 159. Happy New Year Boys and Girls.

  Klasyk Stand by me w wykonaniu ulicznych artystow z kilku miejsc na swiecie. Project Playing for Change.

  https://youtu.be/Us-TVg40ExM

 160. @ Blackley
  Tobie Ruskim Onucom też szczerze życzę zdrowia z okazji Nowego Roku.

  Przy okazji wyjasnię tobie i innym moją fascynację USA.

  Majac 21 lat w 1899 r moj dziadek Feliks ruszył do USA z wsi Zakrzewo płn.Mazowsze .Pociągiem dostał się do Antwerpii tam wsiadł na statek Westland którym przybył do do Ellis Island USA 9 grudnia 1899 roku -czyli 120 lat temu.Znał niemiecki i lekarz statku wydal zaświadczenie ,że zdrowy na ciele i umyśle.Koleją udał sie do Cleveland Ohio.

  W 1903 r wraca w rodzinne strony aby pobrac sie z babcia Zofią i rodzi im sie syn Jan.

  W 1905 r z żona i synkiem ponownie płynie do USA i do Cleveland .Tam rodzi sie mój ojciec Benedict i potem corka Felicja .Pierwszy syn Jan umiera zaś małzonkowie z corka Felicja ponownie wracaja w rodzinne strony w roku 1908 zostawiajac mojego Ojca u rodziców chrzestnych Nawrockich którzy byli bezdzietni.

  Po powrocie rodzina sie powieksza o dalszych dwoch synów i mój dziadek Feliks ponownie w 1911 r udaje sie do USA sam bez rodziny tym razem przez Rotterdam statkiem Ryndam .

  Wrócił w 1913 r szczesliwie przed wybuchem wojny w Europie ktora to jak wiemy wstrzymała komunikacje Europy do USA.

  Mój dziadek Jan Chmielewski uciekl z Nadratowa (pln.Mazowsze ) w 1904 r przed branką do wojska carskiego wojna z Japonia czyli przed Ruskimi onucami – tez udal sie trasą juz przetarta do USA miasta Cleveland ,silnego osrodka przemyslu hutniczego .Obydwaj dziadkowie mieszkali w dzielnicy Warszawa w parafii św Stanisława Meczennika.

  Pomysl Onuce jakich miałem odważnych dziadków skorych do podjecia ryzyka wędrówki w nieznane. Zapewniam cie ,że kpili z Rosjan i żywili do nich pogardę.

 161. @ jakub 01
  Jesteś typowym Nieukiem dajac popis swojej niewiedzy na temat Pani Ambasador i USA.

  Ja nawet zagorzałym PiS -owcom oburzonym ,ze Donald Trump mianowal taka osobe na Ambasadora tłumaczyłem – przyjmicie ja z otwartymi ramionami i polska goscinnoscią.Właśnie ona jako nieprofesjonalny dyplomata i ambitna wpływowa osoba w establiszmencie USA może wiecej zalatwić niż profesjonalny dyplomata.Wystarczy poczytać kto przychodzil w Nowym Jorku na jej przyjecia czesto w piatek do rana i pełne rozbawienia komentarze ,ze obchodzacy szabas
  zmykali z wieżowca przed świtem.Jej Polacy zawdzięczaja zniesienie wiz – jest to typowa kobieta Amerykanka uwielbiajaca dokonywanie rzeczy trudnych a czasem niemożliwych.

 162. @ jakub 01

  Twoja opinia na temat społeczeństwa USA i gospodarki to typowe Nieuctwo i powtarzane slogany.

  Moja wies Palatine ma 75 tys mieszkańców posiada szkołe wyższa Harper gdzie studiuje 40 tys studentow a jej kampus jest wiekszy od Uniwersytetu warszawskiego.

  Gosciłem mlodego Polaka .Byl zaskoczony ,nie ma płotów ani smieci zaś na chodniku możesz zjesc sniadanie.Wszystkie dostosowane do osob starszych i niewidomych.Nie znajdziesz papierka zas ubikacja w moim lesie powiatowym Cook jest czystsza niż w 90 % resteuracji w Warszawie.

  Odnośnie gospodarki i drukowania pieniedzy.Nie dziwię się ,ze pleciesz bzdury gdyz w czsie wedrówek po Włoszech spotkałem profesora ekonomii z studentami który nie rozumiał co to jest obecnie pieniadz i powtarzal takie głupoty co ty serwujesz.

  Dla czytajacych podam prosty przyklad.W 2008 roku Barack Obama zgodzil sie sprzedac Putinowi na uniwersytet moskiewski dwa komputery Blue Deep – jeden wtedy kosztował $ 8 mln
  zasłynal z pokonania arcymistrzow rosyjskich w szachach.

  Obecnie taki komputer pokladowy bedzie mial podobna mowiac ogolnie moc i bedzie instalowany w Anymousach których to już jeżdzi w USA około 6 tys sztuk .

  Jeśli taki samochód stanie sie powszechny to odpowiedz durniu jak to ujac w pieniadzu.

  USA wkroczyły w kolejna rewolucje techniczna w epoke wprowadzania AI i w tym moga tylko konkurowac w przyszłosci Chiny.

  Tt i tak ciemnoto nie zrozumiesz o czym pisze i dalej bedziesz powtarzal bzdety ,że w USA bija Murzynow.

 163. @Black
  Dziekuje i wzajemnie.
  „Zycie jest latwiejsze niz sie wydaje.
  Wystarczy godzic sie z tym, co jest nie do przyjecia,
  obywac bez tego co niezbedne
  i znosic rzeczy nie do zniesienia”.
  https://www.youtube.com/watch?v=CsC4yl5SpOw

 164. Czy jestes biedny jak Amerykanin?
  https://marciniwuc.com/koszty-zycia-w-usa/

 165. geozak
  31 grudnia o godz. 4:19

  „Odnośnie gospodarki i drukowania pieniedzy.Nie dziwię się ,ze pleciesz bzdury gdyz w czsie wedrówek po Włoszech spotkałem profesora ekonomii z studentami który nie rozumiał co to jest obecnie pieniadz i powtarzal takie głupoty co ty serwujesz.”

  Dam Ci radę, za darmo bo pewnie i tak z niej nie skorzystasz, bo mądry jesteś i swoje wiesz.
  Za każdym razem, gdy zaczyna się propagowanie, że teraz jest „nowa ekonomia” lub zaczyna się tłumaczenie, że na przykład pieniądz to teraz to coś zupełnie innego niż 30 lat temu, to oznacza, że znajdujemy się w tzw. fazie dystrybucji.
  To znaczy że wielcy gracze już wiedzą, że krach jest tuż-tuż, i po troszeczku pozbywają się za wysoko wycenionych aktywów wciskając je tzw. ulicy.
  A żeby ulica je kupiła, to się opowiada że teraz obowiązuje nowa ekonomia i tak dalej.
  Jak będziesz miał czas, to poczytaj sobie Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial Crises, Kindlebergera.
  Książka może i stara, ale na czasie.

 166. geozak,
  Szabat zaczyna sie w piatek wieczorem, a nie przed jakims switem, jaki z ciebie Amerykanin, jak tego nie wiesz.

 167. jakub01
  30 grudnia o godz. 22:57
  Coś się tak uczepil tego USA? Tu nie o USA jest spór. Ambasador Żorżetta its faj, uwielbiam ją, to prawdziwa rzadkość wśród ambasadorów.
  Co się zaś tyczy produkcji filmowych, to nie znam kraju w którym nakręcono tyle krytycznych dzieł o wojnie i związanym z nią „patriotyzmie”. Wskaż jeden tytuł równy z „Czasowi apokalipsy”, wyprodukowany w Rosji lub Polsce.
  W USA z naszego punktu widzenia jest wiele dziwactwa i niezmierzonej hipokryzji, ale to ich kraj.
  Ruscy jak chcą być pod knutem, niech sobie są, ale niech się od-pierd-olą od sąsiadów.
  No i już z rana mamy w mediach wysyp patriotów obwiniajacych na początek Tuska – obejmował się z Putinem!!!
  I o to Putinu bieżało.

 168. @
  – „Macierewicz wzywając opozycję do przeproszenia za kłamstwo smoleńskie działa dokładnie tak jak Putin, który domaga się od Polski przeprosin za napaść w 1939. Przypadek? Nie sądzę…” – skomentował R.o.m.a.n Giertych. A szef klubu KO Borys Budka dodał: – „Twórca kłamstwa smoleńskiego wzywa, by się od niego odciąć. Szczyt obłudy”.

  https://koduj24.pl/tworca-klamstwa-smolenskiego-macierewicz-wzywa-by-sie-od-niego-odciac-szczyt-obludy/?fbclid=IwAR0UJOsVHv9sdzb7uBRujjezozWwJKDBZMpe6V9BYiX86AfOppL-8D3b5OU

 169. PiS osłabił nasz kraj, rujnując go od środka, Polacy są podzieleni. Wymarzony cel.

  https://www.facebook.com/RacjonalnaPL/photos/a.760991200697206/2793798797416426/?type=3&theater

 170. Po reakcji polskiej klasy politycznej na słowa Władimira Władimirowicza z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć że znamy patrona kolejnych (również nowoprojektowanych) ulic, placów ( kto wie, może jakiś kopiec zostanie usypany) i innych parków i skwerów. Patronem będzie oczywiście Józef Lipski. Być może upolityczniona część KK dorzuci proces beatyfikacyjny. Wyżej wymienionego – ale nie tego najwyżej, bo najwyżej był Władimir Putin.

 171. Pewnie Pan czytał ale polecam szerszemu gronu raport Niemcowa, raport ,który kosztował go życie… schemat Ukriński Putin moze powtórzyc gdziekolwiek ,..w Polsce też…

  link do raportu
  h ttps://freerussia.eu/files/chapter-all-2.pdf

  pozdrawiam
  villk308488492

 172. BWTB
  Nie wiem w czym G.M jest tak wyjatkowa. Wiec moze mi powiesz jakie sa jej wyjatkowe zaslugi jako dyplomaty bo ja nie widze zadnych. Oczywiscie to bzdura co pisze Geozak, ze „zalatwila wizy Polakom”, bo zaden ambasador nie jest w stanie o tym decydowac. Podobnie jak braku kompetencji nie zastapia znajomosci. Ale Geozak pisze bzdety, z ktorymi nie ma sensu dyskutowac. Co do filmow, to nie zrozumiales. Mnie nie chodzi o ocene wartosci artystycznych, choc klepane na okraglo te same klisze w filmach amerykanskich nudza od kilkudziesieciu lat i przy tak olbrzymiej ilosci produkcji powinno byc o wiele wiecej wartosciowych (nie mylic z kasowymi) filmow. Chodzi mi o przekaz. Dobry czy zly film przekazuje tandetny, kiczowaty, przeslodzony i megalomanski obraz „patriotyzmu”, ktory sporowadza sie do mordowania ludzi w imie amerykanskich interesow i oglupiania wlasnej mlodziezy, ktora uwiedziona takimi obrazami zaczyna wierzyc, ze strzelanie do Wietnamczykow, Irakijczykow, Afganczykow i kogo tam jeszcze USA zamierza zdestabilizowac i ubezwlasnowilnic dla wlasnej korzysci, to jakas walka „za ojczyzne”! Za jaka k…wa ojczyzne zabija sie afganska czy inna biedote? Tych dobrodziei zaprowadzajacych wlasny”porzadek” na swiecie zrujnowane wojnami narody maja po grdyke. Ty tez wierzysz, ze dobrzy Amerykanie zabijaja zlych terrorystow? Ze zaprowadzaja lad na swiecie? Pokoj przez wojne? Wolnosc niesiona granatem? Oprzytomnij. Amerykanie od czasow IIWS wywolali conajmniej 20 konfliktow, wylacznie we wlasnym interesie, bo i niby w czyim innym mieliby to robic. Ale nie myl nachalnei I naiwnej jednoczesnie propagandy z rzeczywistoscia polityczna. Te wojenne „obrazki” to czesc zwyklej propagandy. Ameryka ratuje swiat przed zaglada i wystarcza jej do tego Bruce Willis we wszelkiech odmianach.
  Oczywiscie, ze sie uczepilam Ameryki, ktorej brutalnosc, bezwzglednosc
  i hipokryzja nie ma sobie rownych.

 173. @PS.
  O brutalnosci i gnoju wojny najlepsze filmy nakrecili Rosjanie. Chocby „Los czlowieka”. Amerykanskie produkcje do piet nie dorastaja rosyjskim filmom wojennym.

 174. @acha, dosc naiwne to zyczenie aby Ruscy odp..sie od sasiadow. Nikt od nikogo w dzisiejszym swiecie powiazan militarnych i gospodarczych sie nie odp..li chocby i chcial. Amerykanie tez sie nie odp.la od nikogo, chyba,ze nie beda w tym miec zadnego interesu. Wowczas beda tak lekcewazaco „przyjazni” jak wobec Polakow, ktorzy za wlasne pieniadze i bez wazeliny wlaza im do d..y.

 175. Trochę symetryzmu nie zaszkodziłoby. I mean sugerowanie, jak politycy UE, że Rosjanie na równi z Niemcami odpowiadają za wybuch koszmaru to tak jak zrównywać Polańskiego z tym knurem Weinsteinem.

 176. Guantanamo jest sumieniem jankesów. Obóz koncentracyjny na terytorium Kubu potwierdza hipokryzję w sprawie tzw. ‚polskich obozów”. Dokładać jeszcze jeden zbrodniczy obiekt do rezerwatów Indian to dwa grzybki…na jedynym sprawiedliwym terytorium. Za obietnicę likwidacji Guantanamo Obama dostał Nobla…W tej sprawie papież milczy jak KK w czasie okupacji…może jakieś podarunki świąteczne w tym kierunku…np. węższe lejki i mniejsze wiadra na wodę do przesłuchań na mokro…Tak sobie myślę co Jędraszewski myśli o „kubańskim” Auschwitz…taki wrażliwy na niezgodności z Biblią…

 177. Jak tak dalej pójdzie to w 100. rocznicę II Wojny będzie krążyć teoria że za Drugą Wojnę odpowiadają Niemcy, Rosjanie, Polacy, Żydzi i Anglicy.

 178. 10:30

  I wszyscy już odpokutowali

 179. Może zdjęcia zbombardowanej pod hasłem gałązki oliwnej Syrii uzupełnią wykład…Tak sobie myślę,że przestrzeń życiowa dla swoich dalej jest wdrażana w życie…po cudzych trupach…w Afganistanie też…Jakie zagrożenie widać w Afganistanie dla 500+…

 180. Dzisiejsza Unia i NATO w części europejskiej to potomkowie kolaborantów III Rzeszy, „turyści” pod Stalingrad…Tak sobie myślę o moralnym prawie oceniania Rosji za czasy ZSRR…z Ukraińcami,Łotyszami czy Estończykami…nawet Słowacja ks.Tiso napadła…

 181. Tak samo Niemcom mówiła Europa w latach 20/30 – ruki pa szwam i małczac! Wiecie, po I wojnie i Wersalu. A Hitler poszedł w szkodę na całego.

 182. @Kinematografia amerykanska podbila swiat swoimi kasowymi produkcjami. Nic dziwnego, ze staly sie one elementem propagandy, dzieki ktoremu kreuje sie zupelnie nieprawdziwy wizerunek Ameryki i jej celow. Nic lepiej nie sprawdza sie w roli kreatora nieprawdziwej rzeczywistosci jak film. Zwlaszcza w samym amerykanskim spoleczenstwie, ktore wpadlo w poploch ogladajac „Wojne swiatow”, tak bezkrytycznie jest podatne na przekaz filmowy. Wystarczy wrzucic na google haslo filmy nieamerykanskie lub nieangielskojezyczne lub europejskie a natychmiast ukaza sie filmy amerykanskie wlasnie. W pierwszej kolejnosci podpowiedzi, ewentualnie nieco dalej jakis film europejskiego kina. I to niezaleznie od gatunku filmowego. Dlaczego Google wpycha nachalnie te produkcje? Niedopatrzenie, pomylka w wyszukiwaniu? Nie. Oczywiste pranie mozgu.

 183. Budowanie patriotyzmu jankesów na zbrodni w Wietnamie to jak reklama krematoriów…a wirtualne polowanie na tzw.terrorystów dopełnia edukację patriotyczną…Tak sobie myślę,że zamieszkiwanie na terytorium z jankesami to obciach…o wronach nie wspomnę…

 184. Michał Dworczyk ( za portalem Onet.pl ) Polska zdecydowanie wygrała potyczkę z Putinem – orzekł ten pan .
  Nie mam zamiaru akcentować mojej prywatnej opini .
  Natomiast z apropatą czytam ( przypadkowa kolejność )@ jakuba1,Jerz77,Black , Bar Note ,Tanaka , tejot .mag .
  Pomijam pewnego pospolitego gbura z wioski IL>
  Wszystkim fajnego wieczoru Sylwestrowego , a posiadaczy .

 185. … a posiadaczy psów by jakoś przeżyli tą noc

 186. Otoz to. Zaden z filmow o bohaterskich chlopcach ginacych w Wietnamie
  nie mowi po co sie tam znalezli? Po jaka cholere laza po tej dzungli i strzelaja do niewinnych ludzi, pragnacych zyc po swojemu. Amerykanie byli tam agresorami a nie zbawcami narodu wietnamskiego pragnacego demokracji po amerykansku. I wygrywajac bitwy przerzneli te wojne z kretesem. Jeden wielki, krwawy blamaz. W Afganistanie zreszta tez.

 187. @waldemar
  Dziekuje i wzajemnie.

 188. Jak można dać sobie wyprać mozg i do czego to może doprowadzić?
  Polecam film „Charlie Says” reż. Mary Harron

 189. Mauro Rossi
  30 grudnia o godz. 20:16
  Nie inaczej, ale tak trochę z innej beczki :
  weźmy nazwy
  Motława nazwa rzeki , o której niektórzy naukowcy mówią , że jest to nazwa nie słowiańska lecz poch. od ludów bałtyckich i
  Wełtawa. W brzmieniu podobne, na terenach zamieszkanych przez Słowian zachodnich. Oczywiście można powiedzieć, że to o niczym nie świadczy bo zanim przybyli słowianie ziemie te zamieszkiwały inne nacje. Przypuszczam, że przeciętna wiedza na temat początków państwa polskiego nie wybiega daleko poza legędę o Lechu, Czechy i Rusie i O Piaście i Popielu, którego myszy zjadły do czego również się przyznaję.

 190. @
  Mija kolejny tydzień od skandalicznych wypowiedzi prezydenta Rosji na temat Polski. Do ataku włączają się również kolejni jego urzędnicy. Tymczasem Andrzej Duda do tej pory nie zabrał głosu w tej sprawie. – Prezydent z pewnością zabierze głos, ale po 6 stycznia. Mamy przerwę świąteczną – stwierdził europoseł PiS Adam Bielan.

  https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/dlaczego-prezydent-milczy-ws-atak%c3%b3w-putina-rozbrajaj%c4%85cy-komentarz-polityka-pis/ar-BBYsCvM?ocid=sf

 191. Skoro wykład był kierowany do Izraela to zawierał treści miłe sercu Żyda. Tak sobie myślę,że wykład należy odbierać po żydowsku…Jak laudację Kempy do Rydzyka…w ramach Konkordatu…

 192. BWTB
  „No i już z rana mamy w mediach wysyp patriotów obwiniajacych na początek Tuska – obejmował się z Putinem!!!”
  I trzebabylo z Putinem isc na gorzale a nie tylko sie sciskac. To byl dobry czas i powod (pogrzeb L.K) do zblizenia z Rosja i nawiazania z Putinem dobrych stosunkow chocby z zacisnietymi zebami. Putin zreszta nie byl tym dzisiejszym niedobrym Putinem tylko troche innym. Tego wymagal interes Polski. Ale wygralo oszolomstwo, ktore do usranej smierci bedzie wywlekac historyczne zaszlosci. Byl czas aby o nich rozmawiac przyjaznie, wlasnie wtedy. Zabraklo dobrej woli, rozumu i dalekowzrocznosci ze strony polskiej.

 193. Dlaczego Watykan nie boi się Rosji. Tak sobie myślę,że wystarczą halabardy i modlitwa zamiast patriotów…

 194. Popisano umowe ” gazową ” Rosja – Ukraina . Przeczytane na portalu ” Spiegla ” zamiast ca 90 mld ( m.in dla Europy ) będzie 64 mld , Rosja zapłaci ( – ła ) prawie 3 mld $ Ukrainie – co kończy spory finansowe .
  Rosja w 2020 roku zakończy budowę NORD STREAM II , co spowoduje pomniejszanie ilości gazu dla Europy w latach następnych _ ( Ukraina utraci opłaty za tranzyt )
  Uff! – wzajemna wymiana jeńców , teraz Gaz popłynie . Spokojniej na Wschodzie OK .Odry
  Napisałem o tym gazie ponieważ to temat dyżurny .Teraz minister Woźniak ma 2-3 lata na budowę Duńskiego gazociągu via Baltyk do Niechorza . O te terminy jestem spokojny @Rossi trzyma ręke na pulsie .
  ps
  Czasami bezczelnie przemycam ważne dla mnie wiadomości zza Odry
  Wczoraj zmarł Manfred Stolpe (+ 83 lat ) urodził się w Szczecinie w 1936 roku _ Szanowany polityk kiedyś Premier Brandenburgi po zjednoczeniu Niemiec .

 195. Obama na pogrzeb Lk nie przylecial tylko poszedl pograc w golfa. Putin przylecial i nie przestraszyl sie, ze ze mu Ejafiollajakul zatka silniki w samolocie. Wykazal dobra wole, wyrazy wspolczucia ,stworzyl dobra okazje do nawiazania zyczliwych stosunkow.A Polacy nie dosc, ze nie umieli okazji wykorzystac, to jeszcze mu zarzucili zamach na prezydenta i pozostalych 95 osob. No i jak z nami gadac?

 196. Ktoś może powiedzieć że mamy już elementy – jak Stalin w Rosji, Piłsudski w Polsce, niezainteresowany Europą premier Brytanii, ataki na Żydów do tego stopnia że tajne są godziny nabożeństw w synagogach bodaj w Holandii i Francji czytałem?, czekamy tylko na Hitlera w Niemczech

 197. 12:37

  A przecie są liberalowie ktorzy twierdzą że on się już pojawił – u steru USA!

 198. I znowu to samo, analogia – spokojniejsze życie Żydów w Polsce niż we Francji, tak samo było przed II Wojną

 199. adam100
  31 grudnia o godz. 8:34
  @
  – „Macierewicz wzywając opozycję do przeproszenia za kłamstwo smoleńskie działa dokładnie tak jak Putin, który domaga się od Polski przeprosin za napaść w 1939. Przypadek? Nie sądzę…” – skomentował R.o.m.a.n Giertych. A szef klubu KO Borys Budka dodał: – „Twórca kłamstwa smoleńskiego wzywa, by się od niego odciąć. Szczyt obłudy”.

  Mój komentarz
  To nie szczyt obłudy, to wejście (intencjonalne) w paranoję.
  Takie wejście jest blefem, ale ma tę zaletę, ze nie sposób je nazwać po imieniu, bo gdyby się to stało, dopiero by był powód do obrazy – chcą z nas zrobić paranoików, kłamcy, niegodziwcy, gadziny.
  Propozycja Macierewicza postulująca przeprosiny, to wybieg taktyczny, pod publikę mający zakleszczyć nieprzepraszających w godnościowej pułapce – nie przeprosi – źle (kłamca, krzywdziciel, obłudnik, itd.), przeprosi, jeszcze gorzej (widzicie, przyznał się, a więc to krzywdziciel, dureń, naiwny, myślał, że mu się uda, itd.).
  Niektóre elementy takiej zagrywki tkwią także w propozycji przeprosin jednego z deputowanych rosyjskich skierowanej do Polaków.
  Pzdr, TJ

 200. W tej sytuacji, gdy tak wielu i tak wiele wskazuje na możliwość wojny, Trzeciej Wojny, puszczam przed całym światem ten pacyfistyczny utwór muzyczny:

  https://www.youtube.com/watch?v=IuPrrdRzlxc

 201. @Nie lekcewazy sie przywodcy Rosji chocby mial ogon i rogi, bo Rosja nie zabierze d…w troki i nie przeniesie sie na Madagaskar. Zawsze bedziemy ja mieli pod bokiem. I co uzyskalismy drazniac miska? Maly kurdupel , ktory zbil kapital polityczny na smierci brata objal wladze nad krajem i wpycha ten kraj w lapy Putina tylko, ze to nie jest partnerstwo i nie ma na nie szns w najblizszym czasie. Ani w odleglejszym. A misiek jak sie zbudzi to nas zji.

 202. Problem polega na tym, że politycy i dziennikarze emitują dla swoich – szczególnie specyficzny był ten moment gdy MSZ z PO ewidentnie oderwany od spraw zagranicznych a ugruntowany w prowincjonalnych powiedział na cały świat że to nie Radzieccy, nie Rosjanie, wyswobodzili Auschwitz… A to oni… Więc czego oczekujemy od Rosjan po takiej komunikacji własnej, przecież to się zbiera, frustruje, narasta agresja, a to Rosja oswobodziła Auschwitz czy się to kumuś podoba czy nie!

 203. Hańba!

 204. Orca
  31 grudnia o godz. 2:51
  To sie nadaje aby wyslac Putinowi oficjalnie przez ambasade RP aby sie dolaczyl . On jest wszechstronny na tyle , ze dalby rade , byle by nie spiewal latem ( do pasa goly ) Nie bylby pierwszym i ostatnim spiewajacym profesorem
  Nie jest jasne kto moglby raprezentowac ( pamietajac hymn prezesa wszechczasow ) Czy jest w piso- elicie ktos procz Kempy ( alleged not bad basic ?) kto bylby w stanie zaspiewac na tyle aby mozna bylo jeszcze rozpoznac melodie i kto spiewa ? Ktos z tutejszych powinien cos wiedziec kogo by tu zapytac (Mauro , come on baby..)
  Gdyby jednak Putin poczekal do maja .. to przerabane ..
  Ps bardzo mnie ciekawi kto to moglby byc , mozna by jakis enpassanciany plebiscyt czy cus na ksztalt

 205. Mam spokój z Rosją bo nie walę kijem po sztachetach…Tak sobie myślę,że jeżeli ktoś z nudów wali…to wal się…

 206. Czy Schetyna był przeszkolony wojskowo i czy bierze udział w ćwiczeniach w 21. wieku, bo takie wypowiedzi jak jego o wyzwoleniu Auschwitz przez Ukraińców przybliżają chłopców którzy mieli do czynienia z kbk Ak w latach 80. do wyprawy na niedźwiedzie?!

 207. Unia milczy ( może zgadza sie z Putinem ,nie wiem ) jedynie Niemcy honorowo przyjęli atak ! i wyjaśnili gdzie jest prawda !Rząd nadal wymachuje szabelkami !!!
  a Rosja prowokuje bo ma cel !

 208. jakub01
  31 grudnia o godz. 10:02
  Przyjacielu, uwierz mi, Żorżetta jest de best. Skoro tego nie dostrzegasz, trudno.
  Co się zaś tyczy sztuki filmowej, odsyłam do Kałużyńskiego. Nie bierz tego dosłownie, jak to się zdarzyło jakiemuś prawicowemu fiutowi z teką ministra (nta?).
  Twoje komentarze czuć peerelowską naftaliną. Skrobnij coś od siebie.

 209. Burzenie pomników żołnierzy Armii Czerwonej to realizacja testamentu twórcy III Rzeszy,który na wieść o zbliżaniu się do Berlina…kto podniesie rękę…Tak sobie myślę jako uzupełnienie wykładu…

 210. BWTB
  A co w tym co mowie smierdzi PRL-em? Nie rozumiem tego zarzutu. Z PRL-u musialam pryskac w podskokach i milosniczka tego okresu nie jestem.Staram sie jedynie pisac o Rosji bez emocji i nienawisci, ktorej ten kraj we mnie nie wzbudza. Ameryka tez nie ale polityka jaka prowadzi od czasow wojny mnie mierzi. Nie oznacza to automatycznie rusofilii o jaka zaraz mnie ktos posadzi. Uwazam, ze dla wlasnego bezpieczenstwa powinnismy dbac o dobre stosunki z UE i z Rosja, a nie opierac swoich kalkulacji w kwestii bezpieczenstwa na USA. Amerykanie z Rosja na wojne nie pojda ,o Radom bic sie nie beda. A dla Rosji nie jestesmy zadnym partnerem . A niebawem zostaniemy co najwyzej portierem otwierajacym wielkim drzwi ze wschodu na zachod i spowrotem. Co ci w tym zalatuje naftalina? Chyba zle odczytujesz moje
  uwagi.

 211. PS. Swiec panie nad dusza Kaluzynskiego, ktory od dawna nie zyje ale ja nie potrzebuje recenzji aby ocenic film.Musze go jedynie obejrzec w przeciwienstwie do wspolczesnych recenzentow, ktorzym wystarcza wiedziec o czym jest film, ksiazka czy wystawa aby od razu wyglosic autorytarna opinie. Mam nadzieje, ze nie nalezysz do tych, co to organizuja pikiety pod teatrem, w ktorego wnetrzu nigdy w zyciu nie byli.

 212. BWTB
  no i nadal nie wyjasniasz dlaczego p.GM jest taka „de best” i dlaczego mam ci uwierzyc na slowo? Jak dla mnie to kobita prezentuje wierne odbicie swojego kraju. Ze sztucznym, nigdy nie schodzacym z ust usmiechem, fatalnym gustem i wypacykowana, tandetna maska zamiast twarzy. Do tego ta arogancka maniera pouczania z wysokosci ambasadora mocarstwa. Tylko, ze to mocarstwo mocno juz sprochniale. Podobnie jak i jego przedstawicielka.

 213. Jakub01,
  to nie Putin przyleciał na pogrzeb. On był wtedy premierem. Prezydentem Rosji wtedy był Miedwiediew i to on przyleciał.

 214. Oto sytuacja na koniec roku, na giełdach światowych i jak wygląda na tym tle „dobra zmiana” (WIG20).
  https://www.inwestinfo.pl/notowania-na-swiecie/gieldy-swiatowe-online/
  Wszystkiego najlepszego!

 215. 14:12

  Dobra zmiana stasieku-tusku która zakończyła wpłaty do OFE i spowodowała crash polskiej giełdy, jeszcze jeden przykład że czego się Tusk nie dotknie: giełda polska, dziennik szczeżę – najlepszego

 216. Proszę Państwa, my tu nie jesteśmy w Kraju po to żeby poprawiać samopoczucie emerytom po 70-tce…

 217. XXI wiek a Trump jak Ribbentrop-Mołotow daruje Inflanty Izraelowi pardon Wzgórza Golan. Tak sobie myślę jako uzupełnienie wykładu o datę 17 września roku pamiętnego..Z powodu izraelskiego adresata wykładu pominięcie nie było wpadką…

 218. Jest ogromna demoralizacja, a nie jakieś wybicie się na mądrość tego polskiego pokolenia po 70-tce widocznego tu i warto na to zwrócić uwagę – jeśli kto oddaje wnuki pod wpływ tego niestety straconego pokolenia

 219. Bar Norte
  31 grudnia o godz. 0:42

  Chyba już łapię, co miałeś na myśli. Owszem, Putin nie odniósł się szczegółowo do 17 września, acz wspomniał jakoś tak o „wejściu” oddziałów radzieckich na polskie terytorium, a Morawiecki nie wspomniał o Zaolziu. Jeden o tym nie wspomniał, drugi o tamtym i w tym sensie faktycznie to co nawzajem wspomniane i nie wspomniane, uzupełnia się.

  Morawiecki, w istocie, w ogóle się nie odniósł do tego o czym mówił Putin. Może nawet nie wiedział, co biorąc pod uwagę nędzę i niechlujstwo polskiej polityki i dyplomacji, należy uznać za silnie prawdopodobne. Drugie – jeszcze silniejsze prawdopodobieństwo – jest takie, że nie był w stanie nic zbornego powiedzieć o całości wypowiedzi Putina. Polska historia – i historia Europy tamtych czasów – nie daje do tego poważnych argumentów.

  Zgoda, rezolucje PE są często eklektyczne i są zlepieńcami tego, co kto sobie chce do niej wlepić, żeby była przegłosowywalna. To takie gry i zabawy towarzyskie oraz mocne przepychanki, jednak skutek jest już poważny: to oficjalny dokument i stanowisko Unii. W dodatku w tak ważnej sprawie jak „pamięć o przeszłości dla przyszłości”. Nie ma się więc co dziwić, że Putin potraktował sprawę poważnie. A ciężaru powagi nie uniósł nieprzygotowany do żadnej powagi Morawiecki z całą resztą.

  Co do Jędraszewskiego, to nie po to on jest biskup, do tego arcy, do tego doktor i chyba nawet habilitowany, żeby cokolwiek czytał ze zrozumieniem. Konsekracja znosi takie zdolności, nawet jeśli kiedyś były.

 220. Donaldu PO wspierany przez takich jak Stasieku doprowadziło Kraj do niespotykanej w dzisiejszym świecie sytuacji gdy Polacy są strukturalnie stroną podażową na własnej giełdzie

 221. Na szczęście są jak zwykle ludzie którzy rozumieją co się dzieje, a nawet stracili gdy Donaldu nagle coś z dnia na dzień niedobrego wymyślił

 222. I dlatego mogę dziś dumnie w imieniu Suwerena, swoim własnym mówić – Stasieku, przegrałeś…

 223. Gdyby z rezolucji PE wykluczyć potomków kolaborantów III Rzeszy w ramach kolizji interesów oraz agresorów za Zaolzie i napad na Czechosłowację to brakuje podpisów. Tak sobie myślę o nagiej rezolucji…bez podpisu…to anonim…

 224. Zainwestujcie w polską giełdę: tylko tutaj decyzją miłośnika wolnego rynku tuska-stasieku co z woli państwa na rynek spadają nowe miliony akcji dla emerytów – będziecie naprawdę podnieceni możliwością ich kupienia – mówi stasieku pierdzieku

 225. @Legat
  Pomylilo mi sie. Ale w takim razie przy jakiej okazjii Tusk sie sciskal z Putinem? Pamietam zdjecie z prasy i bylam pewna, ze bylo to na pogrzebie. Fatalna pomylka ale nadal twierdze, ze wowczas byl dobry moment aby zblizyc sie z Ruskimi i podjac probe powaznej rozmowy o innych trumnach. Skoro prezydent Rosji przybyl a co wiecej, 12 kwietnia ogloszono w Rosji dniem zaloby. Wielu europejskich liderow jednak nie przyjechalo wylgujac sie wybuchem wulkanu na Islandii i klopotami z lotami do Europy. A jednak prezydent Rosji sie pofatygowal. To byl dobry znak i nalezalo kuc zelazo wzajemnej poprawy stosunkow. Ameryka daleko, Ruskie blisko, po co denerwowac Misiai liczyc, ze jakby co to nas jankesi obronia. Jakby co? Przeciez innego zagrozenia dla Polski nie ma jak ewentualne ze strony Rosji. Wywolujemy wilka z lasu .

 226. Powiedzmy sobie wreszcie szczerze: Rosja nawet bardziej niż Polański zapłaciła już za swoje błędy…

 227. Mauro Rossi
  30 grudnia o godz. 20:16

  😀 pewnie i tak nikt tego nie przeczyta, ale dla własnego spokoju przyznaję się do niepełnej wiedzy historycznej, a nie do zjedzenia Popiela.

 228. Szefowie istniejących mocarstw w XXI wieku są reprezentantami dwóch całkowicie antagonistycznych postaw. Muszą godzić w sobie reprezentanta „Komsomolskiej Prawdy” i „Prawdy Oligarchów”.
  Tego nie da się pogodzić w jednej partii, ani w poglądach jednej osoby. Podejmując jednak taką próbę skazują się na paranoję, która staje się chorobą społeczną obecnych elit politycznych i medialnych.
  Objawy tej choroby można obecnie śledzić w większości publicznych wystąpień obecnych samodzierżawców wielkich mocarstw.
  Wystąpienie publiczne prezydenta Putina odnoszące się do „zbrodni i kary” ofiar II wojny światowej i wskazywanie na polski współudział w tej zbrodniczej awanturze jaką była ta wojna jest klinicznym przykładem niemożności pogodzenia w sobie tych sprzeczności.

 229. stasieku
  31 grudnia o godz. 14:12
  Oto sytuacja na koniec roku, na giełdach światowych i jak wygląda na tym tle „dobra zmiana” (WIG20).
  https://www.inwestinfo.pl/notowania-na-swiecie/gieldy-swiatowe-online/
  Wszystkiego najlepszego!

  Malezja depcze po pietach, ale się udało.
  Wszystkiego najlepszego!

  Mafia PiS

 230. Wolność nie jest dana raz na zawsze i warto bronić jej i demokracji przed adaśku i stasieku

 231. @acha, doszukalam sie. To bylo 10 kwietnia, w dzien katastrofy. Rzekomy dowod na spisek Boze, cos Polske….

 232. Są tacy w Kraju, to nie żart, którzy myślą że wolnosc jest tylko wtedy gdy jest tak jak oni chca…

 233. W tym wyjątkowym dniu przypominam sobie Panią Prof. Łetowską piszącą prawie dziesięć lat temu o tym jak nasza demokracja konstytucyjna staje się pozorem, wydmuszką, i jak ja w 2012 roku za Tuska wzywałem by skupić się wokół Konstytucji!

 234. Precz z PO!

 235. Czym dla Polski się różni tzw.aneksja Białorusi od podpisania przez LK Traktatu Lizbońskiego. Tak sobie myślę,że brat bliżniak zaparł się…

 236. Wchodzimy więc w lata dwudzieste (dziennikarze nie ma na razie potrzeby dopisywac XX wieku przy latach 70.) i w latach dwudziestych stasieczku już tylko laseczku a nie wygrywanie wyborów

 237. jakub01 31 grudnia o godz. 14:51 do mnie: – Pomylilo mi sie. Ale w takim razie przy jakiej okazjii Tusk sie sciskal z Putinem? Pamietam zdjecie z prasy i bylam pewna, ze bylo to na pogrzebie. Fatalna pomylka ale nadal twierdze, ze wowczas byl dobry moment aby zblizyc sie z Ruskimi i podjac probe powaznej rozmowy o innych trumnach.

  Jakub01,
  nie pamiętam by się wtedy akurat ściskali. Była to 70 rocznica wybuchu II Wojny Światowej i premierzy, Tusk z Putinem, spotkali się wtedy na Westerplatte.
  Piszesz, że wtedy był dobry moment na zbliżenie. No był ale się zmyl po oskarżeniach o zamach.
  Teraz też jest bardzo dobry moment. Wystarczyłoby żeby Polska uznała (na wzór Kosowa), że mieszkańcy Krymu mieli prawo zdecydowania, czy chcą pozostać w granicach Ukrainy. To uznanie miałoby kluczowe znaczenie dla wzajemnych relacji bowiem prędzej czy później jakiś Trump czy jego następca ten stan akceptuje i na jego polecenie my też to zrobimy, co nie będzie miało wtedy żadnego politycznego znaczenia. Jeszcze śmieszniej będzie jak to Zełeński pogodzi się z rzeczywistością nie oglądając się na Amerykanłów i na bazie pogodzenia się z aneksją Krymu przez Putina zacznie budować relacje z Rosją, bo na wojnie z nią dużo przecież tracą.
  Trzeba naprawdę mieć super zdolność abstrakcyjnego myślenia, żeby wyobrażać sobie, że Krym może stać się miejscem, gdzie zbudowany zostanie jakiś kolejny Bondsteel Camp jak w Kosowie. Niektórzy publicyści zachodni utrzymywali, że gdyby nie kombinowanie USA z Ukraińskimi władzami by do czegoś takiego doprowadzić to do aneksji Krymu mogłoby nie dojść. Ale to spekulacje. W każdym razie Krym już nigdy do Ukrainy nie wróci i jedyne co USA mogą w tej sprawie zrobić to „podarować” Krym Rosji tak jak podarowali Izraelowi syryjskie Wzgórza Golan.

 238. jakub01

  Jakubku, w imię ojca mołojca i matki dzierlatki, dober dzieniek. Jak mnie opieprzą, że nie na temat i nie o polityce, to trudno i ewentualnie śmiesznie – bo kiedy będą opieprzać, sprawa już będzie załatwiona. Wybacz, że nie pozdrawiam i nie życzę, ale niczego takiego nie uprawiam, ani niczego nie obchodzę i nie zaglądam w politykę. Starczy mi wiedzieć, że Polska ma odwiecznego zajoba, a Kaczka jest podwórkowy jołop. To nie znaczy, rzecz jasna, że z góry patrzę na przebierających paciorki politycznych różańców – a broń Boże. Niech każdy grzebie w tym, co jego i tyle tego.

  A Tobie chciałem zaproponować coś nie własnej roboty: fotki z jazdy guglowym earthem. Przejechałem się po takich Mazurach, które mało kto zna, a ja poznałem je najpierw w latach czterdziestych, kiedy przyjechaliśmy na tę obczyznę z Wileńszczyzny i w różnych miejscach tam zamieszkiwaliśmy z mamą (ojciec był w łagrach). Potem poznałem o wiele lepiej, jeżdżąc do ciotek i wujków, no i pływając na praktyce po czwartej klasie w Żegludze Mazurskiej.

  W miejscowości Sajzy nad jeziorem Łaśmiady mieszkaliśmy z mamą u jej brata w 1947. Cud wioska wzdłuż brzegu jeziora, a brzeg – wysoki do nieba. Ten brat się potem przeprowadził do Rożyńska na jeziorem Druglin Duży i tam bywałem jako komunijne chłopię i raz – po pierwszej klasie technikum. Szczecinowo nad jeziorem Szóstak to jedna z wielu wiosek, gdzie pomieszkiwał w rybakówkach wujek- rybak, przenosząc się z jezior na jeziora, a znów z tych jezior – też na jeziora.

  Takie zadupne Mazury to był dla mnie wodny raj, po którym włóczyłem się rybacką łódką, kiedy już byłem w wieku włóczykijskim. Marzę, by tam jeszcze trafić, narobić własnych fotek i filmików, które potem oglądał będę w grobie przez całą wieczność.

  Bywało, jakubku, że poziomki na przykład zbieraliśmy dziesiątkami kilogramów, a nie jak teraz – na sztuki przez szkło powiększające.

  https://photos.app.goo.gl/aC9jKW8Zziy6Ajrg7

 239. Pani Prof. Łetowska nie jest jakimś fenomenem wglądu i inteligencji, ciule POwskie. To co mówiła o łamaniu Konstytucji jest widoczne dla chcących zauważyć ciule POwskie!!!

  A więc rok 2020 rokiem walki o Konstytucję

 240. Precz z PO partią niszczącą standardy demokracji!

 241. Czy banderowska Ukraina nie ma kaca moralnego gdyż skorzystała z Paktu Ribbentrop-Mołotow. A Rosja historycznie wyszła jak Zabłocki na mydle…Tak sobie myślę,że jak dają to biorą…a czepiają się Krymu…

 242. turkmen
  31 grudnia o godz. 13:18

  jakub01
  31 grudnia o godz. 13:39
  Oczywiście, że Rosja ma swoje cele. Jednym z nich jest utrzymanie Polski jako co najmniej swojej strefy wpływów.
  Innym z celów jest za pewne podporządkowanie sobie UE jako tworu łatwego do ogrania.
  jkub01 ‚owi gratuluję swoiście pojętego refleksu . Rola Polski jako lokaja otwierającego drzwi ze wschodu na zachód od dawna już im nie odpowiada poszli dalej.
  Czy „pisiorom” udało się trwale wyrwać Polskę z strefy wpływów Moskwy czas pokarze, ale sądząc po przeważających komentarzach może to być trudne.

 243. Korytarz do Królewca…Tak sobie myślę,że odmowa mogła zdenerwować po zajęciu Zaolzia…sąsiadowi nie odmawia się nawet soli…

 244. @ Legat
  Cala polityka to rodzaj spekulacji. Trzeba wybierac rozwiazania najprostrze, najbardziej prawdopodobne o mozliwie przewidywalnych skutkach, reszte spekulacji sobie darowujac. Ot taka polityczna brzytwa Ockhama. Im bardziej zawila polityka tym mniejsze szanse powodzenia. Putin w sprawie aneksji Krymu postawil na polityke faktow dokonanych i dobrze wykalkulowal, ze swiat z UE na czele moga mu skoczyc. Dobrze zna swoj narod, a Zachod nadal nie zna Rosjan. Nie wie, ze zadne sankcje tu nie pomoga, bo Rosjanie nie takie rzeczy przezyli jak brak amerykanskich kurczakow konserwowanych benzolem, po ktorych odbija sie benzyna .( W UE jest zakaz takiej konserwacji produktow zywnosciowych). To narod cierpliwych ludzi. „Poziwiem uwidim”. Ostatecznie cala Ukraina wchodzila w sklad ZSRR i swiat sie nie walil.
  Robiebie rabanu z powodu Krymu to niewarta skorka wyprawki jesli ma to zawazyc na stosunkach z Rosja. Cyniczne. Moze. W polityce nie ma zmiluj sie. Mnie tez zal Ukrainy ale podobnie jak Polska ten kraj zawdziecza swoj los w duzej mierze wlasnym, fatalnym politycznym wyborom i posunieciom. Poszedl w oligarchie, koszmarna korupcje i wszelka lewizne i skonczyl jak skonczyl. My tez jestesmy na dobrej drodze do stworzenia wlasnej oligarchii. Blizsza cialu koszula i tego powinnismy sie trzymac zamiast pobrzekiwania szabelka.A na poprawe stosunkow miedzynarodowych czas jest zawsze. Brak tylko ludzi odpowiedniego formatu.

 245. Co wybrać germanizację czy rusyfikację kraju nad Wisłą. Tak sobie myślę,że po 966 roku klamka zapadła bo mamy germańską watykanizację…

 246. leon b.
  Pisiory wyrywaja Polske ze strefy wplywow Moskwy? Toz gdyby Putin mial takich wrogow jak Kaczynski toby nie potrzebowal przyjaciol. Czasami odnosze wrazenie, ze Kaczysci sprzedali kraj Moskwie za cene dozywotniego sprawowania wladzy. Tylko, ze uwazam, ze to zbyt daleko posunieta teoria spiskowa. Ale po pisiorach mozna sie spodziewac kazdego , najmniej wyobrazalnego dranstwa.

 247. Cza pokaże oczywiście i czas schłodzić szampana lub champagne jak kto woli.
  Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.

 248. @ Eheu, pombocku jak dobrze, zes sie objawil ! Lete juz lete zobaczyc .

 249. W kontekście figur i konstelacji,czyli kogo złapiemy i zrobimy głównym (albo przynajmniej pośrednim) obok hitlerowskich Niemiec wybuchu II wojny światowej. ZSRR, Polska, a może ktoś jeszcze inny.
  Przy okazji głosu Pani Mózgbacher – amerykańskiej ambasador – chciałbym dodać, że:

  Antysemickie poglądy Forda zwróciły uwagę Adolfa Hitlera, dla którego Ford stał się inspiracją. Po dojściu do władzy Hitlera obaj zostali przyjaciółmi. W 1939 roku Ford przekazał Hitlerowi prezent urodzinowy w wysokości 35 tysięcy marek. Hitler odznaczył Forda wysokim orderem III Rzeszy – Orderem Orła Niemieckiego. Przywódca NSDAP posiadał w gabinecie tylko jeden portret i był to portret Forda. Książkowe wydanie Międzynarodowego Żyda doczekało się w Niemczech ponad 25 wydań

  A jeżeli chodzi o niesławne norymberskie ustawy rasowe to przykładem dla ustawodawców niemieckich były Prawa Jima Crowa, które w tamtym okresie obowiązywały w 30 stanach USA i zakazy obejmowały nie tylko Murzynów, ale także Chińczyków, Japończyków, Filipińczyków, Hindusów, Indian.
  Obowiązywały do 1965 roku . Prawa Jima Crowa.

 250. Międzynarodowy Żyd – tytuł serii artykułów antysemickich publikowanych na łamach gazety The Dearborn Independent wydawanej przez amerykańskiego przemysłowca i producenta samochodów Henry’ego Forda w latach 20. XX wieku.

 251. olborski
  31 grudnia o godz. 13:08

  Podoba mi sie pomysl. Moze nowa wersja “Stand by me” w wykonaniu populistow. Slowa stand by me mialyby wtedy inne znaczenie. The Donald na pierwszym planie.

  Happy New Year

 252. @pombocek
  Mam nadzieje, ze sie podzielisz w miare mozliwosci tymi zdjeciami i filmikami do ogladania podczas wiecznosci he, he. A tos mi sprawil frajde. Dzieki, juz w albumiku. Moj syn by zbzikowal nad tym jeziorem. Uwielbia wode. Ja zreszta tez.

 253. A co z rolą Watykanu i Piusa XII podżegacza…Tak sobie myślę,że tego wątku też zabrakło na wykładzie…wszak katolicki wehrmacht jak krzyżacy z misją nawracania Wschodu…

 254. Żeby nie było tak dobrze, że Polacy to niby niewinni, to zdaniem Jerzego Wieczorkowskiego – byłego dziennikarza Polityki – Hermann Goring w 1938 roku został udekorowany przez samego Ignacego Mośccikiego Orderem Orła Białego. Ów Order oczywiście nie stanowił tylko ukoronowania zakończonych sukcesami łowów w białowieskich kniejach, gdzie do 1938 Goring z polskimi politykami (niekoniecznie municypalnymi) odławiał grubego zwierza. W 1938 roku ponoć został podmieniony przez Goebbelsa.
  Zdanie Wieczorkowskiego potwierdzał ponoć Jan Karski.
  Z wiadomych względów hitlerowski marszałek po wojnie zniknął z listy „laureatów” owego Orderu.

 255. jakub01
  31 grudnia o godz. 16:18
  Szampan jeszcze się nie schłodził, wódka też
  Jeden z komentatorów blogu wspominał Jeżego Giedroycia, człowieka co najmniej rozumnego.
  Uważał on, że gwarancją (zapewne niewystarczającą) niezależności Polski jest niezależność wschodnich sąsiadów.
  Sam przyznajesz, że Polska jest w Rosyjskiej strefie wpływów.
  Co do reszty , nie zajmuję się psychoanalizą, choć to podobno dochodowcy interes i wystarczy zwykła rejestracja jako działalność gospodarcza , ale życzę
  Dosięgło Roku .

 256. jakub01
  31 grudnia o godz. 16:41

  Jakubku. niedawno w zimowy czas, wybrałem trochę różności dla Ciebie, ale musiałbym jeszcze przebrać. Jak poczekasz, to jeszcze przed wiecznością, a nawet w tym roku – podrzucę.

 257. @pombocku
  Kocham wszedzie gdzie dziko, bez blaszactwa a najlepiej i bez ludziow.
  Moglyby czasem beczec owce albo zaryczec krowa.Wiesz, gdzies sie zapodzialy te maliny zbierane wiadrami, kilogramy poziomek i jagody wielkie jak wisnie, ktore zbieralam w roznych lasach. I zapachy takie intensywne, ze czuje je kiedy ogladam twoje fotki. Ja juz sie nie wybiore
  na zaden rajd pieszy ni konny ale jak juz sie przeniose do tej wiecznosci, to puszcze sie w te dzikie miejsca z twoich zdjec zwiewnym duchem, bo na cholere mi jakis inny raj. Poki co dozyjmy do przyszlego roku.
  sie przelece

 258. @pombocek
  Pewno, ze poczekam. Tak znowu rychlo sie do tej wiecznosci nie wybieram.

 259. Tak sobie myślę, ze Słowianin pieprzy od rzeczy, bierze blog na braterstwo, podpuszcza komunałami historycznymi na słowianizm, watykanizm, germanizm i wszelkie inne unijne izmy.
  Pzdr, TJ

 260. @leon b
  Dzieki i wzajemnie. Ot nadchodza szalone lata dwudzieste. Dlaczego szalone? A bo ja wiem? Ale cos mi tak mowi. Toast noworoczny wypije jednak woda mineralna, tez z babelkami i tez z lodowki ku czci szampanskoje, ktorego juz pic mi nie wolno. Cholera, ze wszystko co czlowiekowi sprawia frajde musi byc „niezdrowe”. Zdrowe jest nudne i bez smaku.Wszystkiego, czego sobie sam zyczysz zycze.

 261. Z pieprzenia wzięła się ludzkość…o jakości nie wspomnę. Tak sobie myślę,że jakaś przyczyna tego burdelu jest…

 262. My żołnierze – polscy, rosyjscy, niemieccy – mamy w zasadzie w dupie konflikty medialne, nie będziemy przelewać krwi za felietony i wstępniaki

 263. Jacobsky
  31 grudnia
  Sowiecka wizja historii wyssana z putinowskiego qTASSAa.

  Orca
  31 grudnia
  Happy New Year Boys and Girls.

  Podobają mi się te 2 wpisy. Pierwszy – to esencja prawdy, drugi – to eliksir koncyliacyjnego humanizmu. Wszyscy, włączając normalsów oraz tłumek wiecznie „wyłapkowanych” karaluchów, mogą usłyszec, że ktoś im dobrze życzy. Brawo Orca.

 264. @ wszyscy
  Czas na”coming out”
  Musze wam wyznac , ze Geozak to tylko ja, ahasverus. Nawet wziolem sobie kosmopolitycznego nicka zzby to lepiej wygladalo.
  Zrobilem sobie jaja. I wszyscy sie nabrali. Jobrave zrobil Mjetka jako archetyp polskiego prymitywa, co to wali zone i patrzy czy puchnie rowno aby bylo estetycznie. I nikt mu nie uwierzyl.
  Geozak jest subtelniejszy. Ale chyba nie wierzycie , ze ktos w miare normalny napisze np: Pan Prezydent Najjasniejszej Rzeczyposolitej, Doktor Andrzej Duda. Mowiac o gosciu, ktory robil drobne przekrety na poselskich delegacjach. Na kilkaset zlotych. Taki Kaczynski to ma rozpietosc skrzydel: dwa wiezowce, Telegraf, interes na Smolensku.
  . To jest rozmach.
  I te teorie od morza do morza. Stworzymy potege z Bulgaria i rumunia. Chyba nikt nie pomyslal ze ja stworzylem parodie pisowca za granica. Po prostu dla jaj, ale potem mnie to wciagnela i… tak to szlo.
  A teraz powaznie: kto sie podszywa pod MAURO Rossi. Juz czas na odkrycie Kart.
  Zycze wam wszystkim: jobrave, Mjetek, Gajowy, jakub 01, czarnym jagodom, stasieku, zabce co umiera tudziez, zdrowia , i poczucia humoru.
  Oczywiscie najbardziej dla Gospodarza. Ale on go ma. Wiec niech w tym trwa.
  Amen, shalom, Mazel tov, Namaste

 265. jakub01
  31 grudnia o godz. 13:54
  Oj tam, oj tam! A właśnie że wyjaśnię. Żorżetta wygrałaby kasting do roli Dżokera nawet z Dżakiem Nikolsonem. Jest świetna, uwielbiam Ją.
  Dokopać juesej? Już się robi. Żyjący jeszcze Kirk Daglas pisał w swojej biografii, że do niektórych lokali go nie wpuszczano. Oprócz niego nie mogły tam wchodzić psy i murzyni. Od tego czasu się tam jednak zmieniło, musisz przyznać. A w Kacapii co się zmieniło? Ano tak, zlikwidowali gułag.

 266. Ktos tu wspomnial Order Orla Bialego dla Goeringa. Coz, takie byly czasy. „Spirit of St. Louis” i wszechamerykanski bohater wszystkich Amerykanow, Charles Lindbergh tez byl serdecznym przyjacielem Goeringa i otwartym Amerykanskim Naziolem z wszystkimi przypadlosciami. I nikt nawet nie probuje stracac go z cokolu.
  W mojej przybranej ojczyznie otwarcie holubi sie Banderowcow, przeszlych i wspolczesnych. Kanada przyjela w ciemno grupe tych najmardziej zasluzonych (w tym A. Chomiaka, dziadka obecnej w-ce premier i bylem min. Spraw Zagr.) jako uciekajacych od `komunizmu`. A wspomniana Ch. Freeland robi sobie oficjalne fotki z najlepszymi molojcami, pokazujac, ze ma z nimi duzo wspolnego….A CBC News zreczne cenzuruje i weksluje wszystkie nieprzychylne opinie o tychze molojcach na swoich blogach…
  Szczesliwego Nowego Roku dla Redaktora i Blogowiczow

 267. Zapomnialem dodac, ze N. Ceausescu cieszyl sie tytulem rycerskim, danym mu przez Krolowe Elizabeth II do konca swych ziemskich dni….

 268. Muszę poprosić z lenistwa o wsparcie. Jakiś Żyd (nazwisko?) tak określił życie swojego plemienia w Rosji: „w Rosji pogromy na Żydach są tak naturalne jak pory roku”. Przeca tati od Kirka nie opuścił Kacapii, bo marzył o karierze aktorskiej syna i wnuka. A czy Polacy są antysemitami? Jasne i nie mogą się tego nawet po trzykroć zaprzeć nim Putin na Kremlu zapieje zamiast kurantów.

 269. Widać jak Rosja podnieca zboczeńców z łapką w rozporku…Tak sobie myślę,że fiut masochista będzie tak łapkował…

 270. BWTB
  widac, jestes pod wrazeniem filmu „Green Book”…..powiedzmy, rzecz dzieje sie w Hameryce, czyli nigdzie….
  Amerykanskie media zyja antysemickimi atakami w (sic) NYC…no i tak naprawde do Zydow jako takich strzelano tylko w USA, w Pittsburghu, PA i w malej miescinie w Kalifornii….pomimo wysilkow edukacyjnych szkoly amerykanskiej i mediow amerykanskich….

 271. Orca
  31 grudnia o godz. 16:36
  coming out polowiczny
  Liczylem na pytanie , dlaczego w maju byloby przerabane ale dobre i to .
  Mozliwym jest ze nie bylo ono potrzebne – to jeszcze lepiej bo wyjasnianie tego teraz .. byloby w stylu zbyt wolnym , conajmniej … moze to pod wplywem tworczosci Darii Doncowej .Tak czy inaczej , upieklo mi sie . Happy New Year

 272. Trzeba przywrócić honor i fundament służby wojskowej w Kraju, skoro mnożą się zagrożenia.

  USA dzielny kraj niezagrożony na ogół bezpośrednim atakiem jak nasz honoruje od czasów Eisenhauera, Kennedy’ego ludzi służby wosjkowej.

  Czas spojrzeć dziennikarsko w karty służby wojskowej naszych polityków.

 273. Niech liderami Kraju zaczną po 2020r. być ludzie przeszkoleni wojskowo przez 1 rok.

 274. @ ahasverus at 17:53

  Życzę zdrowia – nie podszyjesz sie pod mnie gdyz jest to niemożliwe.

  Ja nie jestem tchórzem aby ukrywac sie pod nicki – nazywam sie Jerzy Jan Zakrzewski i mieszkam w Village of Palatine ,łatwo do mnie dotrzeć.Tu nie ma RODO – podasz moje nazwisko wyskoczy firma której zapłacisz $ 9.99 i poda ci wiele danych na temat mnie.W Polsce doszło do takich absurdów ,ze znajomi śląc mi kartki świąteczne nie podają swego adresu i dopiero po przeczytaniu życzeń odkrywam kto przesłał.

  w USA nie mamy Jewropy RODO – tu są wolni ludzie ja zaś jestem dumny z mojego nazwiska choćby dlatego ,że mój dziadek z Zakrzewa odbył w swoim życiu trzy podróże do USA a pierwszą w 1899 r.

  Dalej nie komentuje twojej wypowiedzi na temat Prezydenta prof Andrzeja Dudy – tylko ci przypomnę ,że były Premier niejaki Cimoszewicz ruską metodą powyrywał krany z leśniczówki którą rentował od Lasów Państwowych zaś były Prezydent Bronisław Komorowski też nieżle się popisał opuszczajac Pałać.Jego fundacja okazała sie tez przekretem.

  Pisz wiecej komentarzy gdyż twoja głupota mnie bawi ,piszesz nawet dowcipnie .

 275. @@@Moi drodzy
  Zapomnijmy na chwilę o tym, co nas wprawia w zakłopotanie, złość, przygnębienie i odrzućmy złe emocje. Po prostu wyzerujmy, ale i nie obiecujmy solennie gruntownej poprawy, gdy chodzi o myśli i uczynki w Nowym Roku. Jeśli już, to małym kroczkiem z nowym roczkiem, by się obyło od rozczarowań.
  Tego wszystkiego Wam i sobie życzę.

 276. jakub01
  Dzięki wielkie.
  Znałem kiedyś gościa który, żeby być chorym ( eee no dostać zwolnienie lekarskie wypijał chłodną wodę mineralną z bąbelkami. L4 miał zagwarantowane, co nie przeszkadzało potem w biciu rekordów konsumpcji piwa na czas ( skrzynka piwa w mniej niż godzinę, czego można było dokonać ale sposobem).
  Nie chcę namawiać do złego ale szampanskoje to czysta trucizna.

 277. satrustequi at 18:22

  Nie można porównywac słyżby wojskowej w obecnie w USA z służba wojskową w III RP.

  W USA armia nie jest zawodowa tylko ochotnicza.W zależności od rodzaju wojsk i specyfiki ochotnik obywatel podpisuje kontrakt który minimalny okres np wojska piechoty 2 lata inne wojska minimalny może byc 4 ,8 czy dłużej.Służba w US Army daje wiele przywilejów a taki podstawowy ile lat służysz tyle lat masz opłacane studia .Ważny przywilej jest ,że wojskowi maja pierszeństwo w wszelkich pracach rzadowych od poziomu powiatu aż po rzad federalny.Praktycznie osoba która nie odbyła służby wojskowej nie ma szans startowac do takich prac. Pełni to wazna rolę w selekcji kandydatów którzy maja poczucie służby i nie sa podatni na korupcję.
  Dzieci znajomych Polaków właśnie skorzystały z tych przywilejów.Córka znajomego odbyła dwa tury w Afganistanie po 2 lata w Marines i skończyła szkołę pilotów helikopterowych i lata w Coast Guard na Florydzie.

  W Polsce przyjęto formułę wojska zawodowego.

  Odnośnie polityków to jest to ważne ale nie tak jak kiedyś .

 278. A za zabicie 4 talibów w Afganistanie można dostać dom. Tak sobie myślę,że zabijanie ma sens…

 279. geozak@
  Jestem taki dr Jekyll and mr Hyde.
  Nawet sam sobie odpowiadam.
  Taki Janus, nie mylic z Januszem.
  W moich zyczeniac zapomnialem o mag, ta co lubi mandelsztama, Lewy , BWTW , duende i oczywiscie innych. Ktorzy mnie lubia, nie lubia lub-prawie wszyscy- sa obojetni na to co pisze.
  I o mnie samym: duzo zdrowia geozak.
  Byl taki super gosc: ozzy. Duzo zdrowia. Mazel tov
  A teraz ide pic Champagne. Zona prowadzi!!!!

 280. jakub01

  Jakubku, najpierw miałem plan, żeby się przelecieć po pomorskich wioskach. Bardziej mnie zadupia interesują i ślady przeszłości niż betonowo-asfaltowa współczesność. Znaczy, już się przeleciałem, tylko zebrać fotki do kupy. Ale jak wlazłem po uszy w te tysiące, to się pogubiłem i w końcu wyszły różności. Zacząłem fotki podpisywać, ale to robota dla ślimaków winniczków, nie dla mnie.

  Powiem jeszcze, że po fotce podpisanej: „Polanów” powinno być jeszcze sześć fotek z Polanowa, jeśli program nie poprzestawiał. Ten Polanów chciał być Szczyrkiem czy innym górskim atrakcjonem i fundnął sobie na widocznej na jednej fotce górze wyciąg narciarski. Nie właziłem oglądać, bo nie bardzo mnie wyciągi pociągają, dlatego nie wiem, jakie są jego losy. Podejrzewam, że takie same jak losy zimy, bo u żony na działce chyba już cytryna dojrzewa.

  Najbardziej lubię, jakubku, dzielić się fotkami i filmikami na bieżąco: dziś robione,dziś pokazane. Ale zima jest za bura do pstrykania, więc żyję wspomnieniami. jeśli też zechcesz pożyć, to tylko uciecha. Może się już usprawiedliwiałem, ze moje fotki nie są fachowe, bo mnie fachowa strona foto interesuje tyle, co damy od poprawiania włosów i przeglądania się w lusterku interesuje konstrukcja ich blaszaka – wystarczy, że wiedzą, gdzie kierownica, sprzęgło, biegi, hamulec, gaz.

  Poza tym doskonalę okręt. Niewykluczone, że jutro pofrunie.

  https://photos.app.goo.gl/Tuy9JAzYqitUiugp6

 281. @ jerz 77
  Poważni ludzie a ja do takich sie zaliczam to nie trzymaja swojego majatku tylko w pieniadzu.Inwestują kupujac ziemię,domy złoto i oczywiscie majac karty debitowe czy kredytowe trzymaja też gotowkę.Jeśli inwestuje na giełdzie to staram sie tak rozłożyć pieniadze w pewnych i najważniejszych firmach w gospodarce USA.usrednia to mi ryzyko i wiem jak te firmy padna to i USA nie wy,laczajac mnie.

  Co do ksiazek to tych nie czytałem i chyba nie widze powodu zapoznania sie z nimi .W Polsce kupiłem Wojna o pieniądz Autor Song Hongbing chińczyk któy jakis czas pracował w bankowosci w USA.

 282. @ Ben
  Oczywiście wiem kiedy zaczyna sie szabas .Chciałem tylko podkreślić wage interesujacych spotkań
  u pani Ambasador.

  Przy okazji Ciemniak Jakub01 szydzi z jej wygladu.Radze sie przyjrzeć polskiej elicie kobiecej nawet młodszej jak pani profesor Sroda,Senszyszyn i temu podobnym dziwaczkom.

 283. @
  Słowa Putina mogą mieć pozytywny wpływ na notowania PiS. Zewnętrzne zagrożenie zawsze zdecydowanie bardziej sprzyja władzy, a nie opozycji.
  Applebaum rozgryzła działania Putina

  https://natemat.pl/295237,anne-applebaum-o-ataku-putina-na-polske-ostrzega-przed-rosja?fbclid=IwAR3e1tZDbvQkXw3Ihqj-dVI8YkIWuXyUWMFK45C-4-UULRr-0WO0wDCO1uo

 284. @ Business As Usual by …..?

  Gdy Premier Mateusz Morawiecki wydał oświadczenie w tym samym czasie Car Władymir Putin przeprowadził długą rozmowę telefoniczną z Kanclerz Angela Merkel ( to ona zrobiła Króla Europy Donalda Ryżego ) i to w jakiej sprawie ?.Zgadnąć niełatwo – w sprawie Nordstream II , czyli byli w temacie jak to powiedział kiedyś Radek Twitter drugiego paktu Ribbentrop – Mołotow.

  Ciekawe jakie środki omawiali aby rozprawić się z wichrzacymi Poljakami i czy przypadkiem Kanclerz nie zaleci swoim sprzedawczykom w ramach retorsji np Marszu w Togach .

  Chodzą słuchy ,że Rząd Federalny Niemiec ( praworządny do czerwonosci ) podważa wyrok TSUE w sprawie Opal .Gdzie sprzedawczyki popierajacy PO która podobno ma takie chody w UE lacznie z Ryżym Donkiem którego teraz Kanclerzyca rzucila na odcinek partyjny Szefa EPL.

 285. @pombocek
  prowokujesz do komplementow. Twoje fotki sa fantastyczne i w pelni profesjonalne. A dla mnie lazenie po tych drogach i bezdrozach to wielka frajda. To nie to samo co ogladanie tylko ladnych widoczkow. W tym je duch pombocku i to sie czuje. Jedno z twoich zdjec (las wiosenny z anemonami) robi u mnie za tapete w komputerze. A co tam z Kazia , bo jakos mi umknelo, zyje, czy gdzies sie przeprowadzila? No i oczywiscie
  w nowym roku pozdrow Krawacika.

 286. @mag
  Dzieki za zyczenia. Z wzajemnoscia Mag. Dla Dzezi takze zyczenia zdrowia od Szperka i reszty mojej kotowni.

 287. @ahasverus
  Ano niech wystrzela korki za zdrowie i pomyslosc nas wszystkich na blogu i poza nim. Wszystkiego dobrego.

 288. Na Placu Bankowym w Warszawie zabawę zorganizowała TVN. Piosenkarzy zapowiadają m.in. Olivier Janiak i Marcin Prokop. Wybitnie eleganccy.
  W Zakopanem Sylwester z Dwójką. Super Norbi w roli konferansjera.
  Sami znani i lubiani na scenie.
  Zostawcie smutne rozważania polityczne i włączcie obraz i dźwięk w telewizorach na pełny regulator. Ostatnia godzina starego roku upływa

 289. jakub01
  31 grudnia o godz. 22:55

  Jakubku, wieczór dobry. Dopiero co wpadłem na to, że fotkowe interesy można by załatwiać bezboleśnie nie na bieżących tematach, lecz, jak teraz, na świeżo odstawionych – nikt nie będzie wygadywał, że go razi, przeszkadza, że nie na temat, że prywata, sratatata.

  Zrobiłem przed chwilą włóczykijski napój (muszę dużo pić przed śmiercią): pogotowałem w trzech litrach wody ogryzki z jabłek i obierki (na zmarnowanie idą tylko szypułki), skórki pomarańczy, potem dorzuciłem dwie łyżki dżemu z własnej aronii i wsypałem cztery łyżeczki rozpuszczalnej kawy plus ćwierć kilo białej śmierci czyli cukru. Na zdrowie.

  Mam spore plany – wiosna tuż-tuż; żonie na działce jakaś lilia czy cóś do polowy wyrosła – w związku z zakupionym rowerem-elektrykiem. To nie jest motocykl, że siedzisz, nic nie robisz, a tylko wspomaganie. Czyli kiedy prąd jest włączony, silnik się włącza automatycznie, jak pedałujesz. Jak przestajesz pedałować – wyłącza się. Mnie pedałowanie jest potrzebne, więc bardzo mi takie niekonieczne wspomaganie pasuje. Przejechałem już ponad 300 km, w tym na jednym ładowaniu udało mi się przejechać 170 km. Oczywiście korzystam ze wspomagania tylko wtedy, kiedy jadę pod górę lub pod wiatr, czyli maksymalnie oszczędnie. Gdyby korzystać z silnika często, pewnie starczyłoby prądu nie więcej niż na 50 km. A ja chcę jeszcze robić duże trasy: 80 – 100 – 120 kilosów. Dlatego wiosna wprawdzie za drzwiami, ale może ją poproszę, żeby JUŻ weszła.

  Zupełnie bez okazji powiem Ci, jakubku, że dobrze się jeździ, jeśli nie tylko dla siebie, lecz tak, że i drugiemu przyjemnie. Spróbuję to powiedzieć punkt 24-ta.

 290. Odliczamy !Bec!

 291. jakub01
  1 stycznia o godz. 0:00

  Ech, kurde, Ci zajzdroszcza. Ja kliknąłem jakieś 5 sekund przed 24, bo nie wiedziałem, że tu się liczą całe minuty, więc nawet gdybym kliknął 10 sekund po 24, to i tak pisałoby: 24. No to z bożą pomocą przeszliśmy, jako starzy, do niebytu, teraz jesteśmy nowiutcy. Curdum sorda, czy sursum corda lub jakoś tak. A tę strzelającą gówniarzerię bym może nie wystrzelał, ale pomoczył w Jamnie tylko po jednej minucie. Czym się, jakubku, jutra jada na woda, ma być trochę słonka.

 292. @pombocek
  Zderzylismy sie w locie! Mnie juz dudni w sluchawkach szalona muzyka i duch puscil sie w tany. W sluchawkach, bo kotownia nie podziela mojego ostatniego bzika , czyli upodobania do industrial dance. Ale ja tak mam. W nastepnym wcieleniu pewno tez sie to we mnie odezwie. Upodobanie do szalenstwa.
  Co to jest industrial styl. Mala probka ponizej.
  https://www.youtube.com/watch?v=uyh-HBKk6QM

 293. @pombocek
  A jutro w ciszy i szumie ccin oddychniem nad woda. Czym sie kochany pombocku.

 294. ps.Industrial – awangardowy styl w muzyce elektronicznej, czerpiący inspiracje z fascynacji, a jednocześnie rozczarowania zdehumanizowaną cywilizacją przemysłową, z jednej strony dążącą do technicznej doskonałości, a z drugiej spychającą jednostkę ludzką na dalszy plan.

 295. jakub01

  Winowat, jakubku, zapomniałem, że pytałaś o Krawacika. On zawsze był znikający punkt, ale od wiosny znikał podejrzanie regularnie. Gdzieś dwa miesiące temu, po pijackiej śmierci jego drugiego opiekuna, który sam wymagał opieki, sprawiłem mu budę i uszyłem do niej piankowo-pluszowy tapczan. Na drugi dzień przyjeżdżam, a z budy wygląda biała broda i biały krawat Krawacika. A bałem się, że go żadna siła do budy nie zwabi. Siedział w niej cały dzień, żeby jej nikt nie ukradł. Na drugi dzień zniknął. Pojawiał się jeszcze co kilka dni, odprowadzał mnie na przystań ale w budzie nie nocował. Dopiero jakieś trzy tygodnie temu się wyjaśniło. Wracałem z przystani, naraz – znajome sapanie z tyłu: A jakże: Krawacik. Zatrzymałem się, poczęstowałem żeberkami – powąchał i nie ruszył. A te wędzone żeberka to dla niego coś takiego, jak dla mnie lody z Biedronki. Nawet tego teraz nie chciał. Widać najedzony. Patrzę: idzie gość. Uśmiecha się z daleka. Dzień dobry, dzień dobry. I pogadaliśmy. To był gość, o którym już się wcześniej dowiedziałem, że się opiekuje Krawacikiem. Teraz usłyszałem z pierwszych ust. On mnie z widzenia znał, bo jeżdżę w jaskrawych rowerowych kurtkach. A on mieszka koło szosy w nowym domu córki i mnie widywał, jak mnie Krawacik do Jamna przed rowerem odprowadzał. Powiedział, że jak się pojawiałem, Krawacik natychmiast za mną gonił, choćby się paliło, waliło i biskup przyjechał. Bardzo go polubili, choć mają swojego psa. Są, w odróżnieniu ode mnie, fachurami, bo zawsze mieli psy, koty i ptaszki, więc Krawacik ma pełną opiekę, z lekarską włącznie. Tyle że nie potrafią go utrzymać (a na siłę nie chcą, bo rozumieją, że to wolnościowy gość), ale liczą, że powoli zmieni zwyczaje, z tego powodu stał się lokatorem w domu, a nie w budzie – żeby bardziej polubił wygodę niż swoje włóczykijowanie.

  Ukróciłem więc na jakiś czas swój zwyczaj zimowego chodzenia po wodzie (dziś sobie o tym przypomniałem, dlatego nie pojechałem na wodę) – żeby Krawacika nie kusić, nie drażnić, dać mu się tam na dobre zadomowić. Może z czasem dojdzie do czegoś takiego, że się w drodze spotkamy, pogadamy i każdy pójdzie w swoją stronę. Oby. Nie widzę go już półtora tygodnia, choć dwa razy musiałem jechać tamtędy do okrętu względem paru względów.

css.php