Musicie to zobaczyć!

Jestem dziennikarzem ponad 60 lat, ale nie przypominam sobie podobnego „widowiska”. TVN 24, relacja z dzisiejszego (7 lutego) zebrania sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie. Udział brało ok. 40 osób, w tym zawieszony sędzia Paweł Juszczyszyn, który nie miał prawa głosu, ale mógł się przysłuchiwać, ponieważ zebranie miało charakter publiczny.

Obecne były media zaproszone przez prezesa sądu, członka KRS Macieja Nawackiego, który zebranie prowadził. Zebrani odrzucili sprawozdanie sądu za 2019 r. Z sali zgłoszono (odczytał sędzia Krawczyk) projekty trzech rezolucji , które m.in. domagały się od Nawackiego „zaniechania wszystkich działań utrudniających sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi wykonywanie obowiązków służbowych”, popierały stanowisko połączonych trzech Izb Sądu Najwyższego, zawierały krytykę nowelizacji ustaw sądowych (tzw. kagańcowa) oraz tych, którzy będą się do niej stosować i tym samym staną się „narzędziem polityków na szkodę obywateli”.

Prezes Nawacki przysłuchiwał się kolejnym projektom z ironicznym uśmieszkiem. Następnie z sali padł wniosek, aby zarządzić głosowanie nad odczytanymi projektami, a także wniosek przeciwny. Wyglądało na to, że rezolucje w obronie Juszczyszyna podpisało 31 sędziów na ok. 40 obecnych.

Obóz władzy nie miał szans. W tej sytuacji prezes Nawacki powiedział kilka krytycznych zdań na temat zebrania i proponowanych rezolucji, poprosił o ich tekst „do protokołu”, po czym ostentacyjnie porwał projekt uchwały, mówiąc, że nawiązuje do staropolskiego (jeśli dobrze usłyszałem) zwyczaju.

Maciej Nawacki drze uchwałę ws. sędziego Pawła Juszczyszyna.
Maciej Nawacki

Następnie prezes Sądu Rejonowego Nawacki odpowiadał (trzeba przyznać, że cierpliwie) na pytania dziennikarzy, przede wszystkim TVN. Jest to pasjonujący wywiad, prezes pokazał się jako człowiek inteligentny, opanowany, bez słabości, niewzruszony żołnierz złej zmiany. Pokoleniowo i umysłowo przypomina wiceministrów sprawiedliwości: Wójcika, Kanthaka i pozostałych. Nie wykluczam, że wkrótce zostanie awansowany i do nich dołączy.

Całość przypominała mi gorące zebrania z Października ’56 oraz innych chwil przełomowych. Musicie to zobaczyć. Kiedy zobaczycie Nawackiego – zrozumiecie Juszczyszyna.

Zaproszenie
Bogusław Chrabota (redaktor naczelny „Rzeczpospolitek”), mec. Sylwia Gregorczyk-Abram (prawniczka, działaczka Wolnych Sądów) oraz redaktor Marek Ostrowski (autor książek o prawie i stosunkach międzynarodowych, znawca Francji, „Polityka”) będą naszymi gośćmi w TOK FM – niedziela 9 lutego, godz. 10:05.